Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ"— Sunum transkripti:

1 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ
İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti Doç. Dr. K. Mert ÇUBUKÇU Dokuz Eylül Üniversitesi 5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ 30 Ekim – 01 Kasım 2013

2 Öğr. Gör. Dr. Levent Ünverdi
İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti Çalışması Doç. Dr. K. Mert Çubukçu Prof. Dr. Sezai Göksu Prof. Dr. A. Emel Göksu Doç. Dr. Ebru Çubukçu Öğr. Gör. Dr. Levent Ünverdi Doç. Dr. Ergüder Can Saygın Can Oğuz Betül Yaprak Yorgun Emin Çetin Haşar

3 Çalışmanın Amacı İzmir İl sınırları içerisinde gelecekte oluşacak demografik, ekonomik ve mekansal yapılarınortaya konması ve hazırlanacak olan bölge planı için çok temel bazı öngörülerin sıralanması.

4 Çalışmanın Coğrafi Düzeyi
İzmir İli bütünü, ilçe düzeyi.

5 Çalışmada Kullanılan Yöntemler
Ülke Düzeyi Nüfus Tahmini Kuşak Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği Ülke Düzeyi Sektörel İşgücü Sayısı Tahmini Kişi başı sektörel işgücü bazında nüfusa bağlı Enterpolasyon/ekstrapolasyon/eğri uydurma tekniği İzmir İlçe Düzeyi Doğal Nüfus Tahmini İzmir İlçe Düzeyi Sektörel İşgücü Sayısı Tahminleri Sabit Pay Tekniği Sabit Büyüme Tekniği Değişken Pay Tekniği

6 Çalışmada Kullanılan Yöntemler
İzmir İlçe Düzeyi Bağımlılık Oranı Tahmini Çoklu Regrasyon İzmir İlçe Düzeyi Kentli Nüfus Oranı Tahmini İzmir İlçe Düzeyi İşgücüne Bağlı Toplam Nüfus Tahmini Kuşak Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği Bağımlılık Oranları İzmir İlçe Düzeyi Net Göç Tahmini

7 Çalışmada Kullanılan Yöntemler
Ekonomik Temel Analizi Yer Seçim (Lokasyon) Katsayısı (LQ) Temel/Yerel İşgücü Ayrımı, Baz Çarpanı Hesabı İlçe Düzeyi Nüfus ve İşgücüne Bağlı Küme, Merkez ve Alt Bölge Tespitine Yönelik Analizler Hiyerarşik Kümelenme Analizi Benzemezlik Matrisleri Dendrogramlar Betimleyici Mekansal İstatistik Yöntemleri Mekansal Merkezi Eğilimin Ölçülmesi Mekansal Yayılmanın Ölçülmesi Mekansal Gruplama Analizi

8 Çalışmada Kullanılan Yöntemler
İzmir İli İlçeler Arası İlişkinin Tespitine Yönelik Analizler Ağ Analizi ve Mesafe Matrislerinin Hesaplanması Nüfusa Bağlı Mekansal Etkileşim Büyüklükleri Potansiyellerinin Hesaplanması Nüfusa Bağlı Mekânsal Etkileşim Büyüklüklerindeki Değişimin Hesaplanması

9 NÜFUS ÜLKE DÜZEYİ 2023 Yılı: 83,303,857

10 NÜFUS İLÇE DÜZEYİ – DOĞAL NÜFUS (2023)
İzmir İli: İzmir Merkez Kent:

11 NÜFUS İLÇE DÜZEYİ – DOĞAL NÜFUS (2023)
2023 Yılı:

12 NÜFUS İLÇE DÜZEYİ – DOĞAL NÜFUS (2023)
Merkez Kent, Aliağa, Çeşme, Menderes, Seferihisar ve Selçuk ilçelerinde arası yaş grubunun ağırlığı diğer ilçelere göre daha yüksektir ve bu yaş grubunun toplam nüfus içindeki ağırlığı %70’e yakındır. Diğer ilçelere kıyasla, Foça ilçesinde 0-14 arası yaş grubunun ağırlığı daha düşük (11%), arası yaş grubunun ağırlığı daha yüksektir (%76). Diğer ilçelere kıyasla, Karaburun ilçesinde 0-14 arası yaş grubunun ağırlığı daha düşük (14%), 65 üzeri yaş grubunun ağırlığı daha yüksektir (25%).

13 İŞGÜCÜ ÜLKE DÜZEYİ – SEKTÖREL İŞGÜCÜ

14 İŞGÜCÜ ÜLKE DÜZEYİ – SEKTÖREL İŞGÜCÜ (%)

15 İŞGÜCÜ ÜLKE DÜZEYİ – SEKTÖREL İŞGÜCÜ DEĞİŞİM

16 İŞGÜCÜ ÜLKE DÜZEYİ İZMİR İL FARKI

17 İŞGÜCÜ İZMİR İLÇELER

18 İŞGÜCÜ İZMİR İLÇELER

19 İŞGÜCÜ ÜLKE DÜZEYİ İZMİR İLÇELER FARKI

20 SONUÇLAR İLÇE DÜZEYİ – BAĞIMLILIK ORANI

21 İŞGÜCÜ İLÇE DÜZEYİ EN İYİ AÇIKLAYAN MODEL(2011)

22 İŞGÜCÜ İLÇE DÜZEYİ PROJEKSİYON YAKLAŞIMLARI
Sabit Pay: İlçe düzeyindeki sektörel büyümenin, ülke düzeyindeki söktörel büyümeye paralel olması. Sabit Büyüme: İlçe düzeyindeki sektörel büyümenin, bir önceki ilçe düzeyi gözlemlenen büyüme hızına eşit olması. Değişken Pay: İlçe düzeyindeki sektörel büyümenin hem ülke hem de ilçe büyüme oranlarını yansıtması.

23 İŞGÜCÜ İLÇE DÜZEYİ İŞGÜCÜ TAHMİNİ (2023)
Sektör Ziraat, Avcılık, Ormancılık ve Balıkçılık Madencilik ve Taş Ocakçılığı İmalat Sanayi Elektrik, Gaz ve Su İnşaat Toptan ve Perakende Ticaret, Lokanta ve Oteller Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama Mali Kurumlar, Sigorta, Taşınmaz Mallara Ait İşler Ve Kurumları, Yardımcı İş Hizmetleri Toplum Hizmetleri, Sosyal ve Kişisel Hizmetler İyi Tanımlanmamış Faaliyetler Toplam Merkez Kent 16.877 350 7.510 99.183 71.112 82.867 190 Aliağa 7.890 78 12.686 717 3.431 4.360 2.290 1.204 5.041 2 37.699 Bayındır 15.436 35 1.251 206 1.226 1.488 204 174 1.838 21.857 Bergama 26.955 407 3.626 165 2.650 4.634 1.260 754 6.089 1 46.541 Beydağ 5.243 315 10 141 268 32 9 564 6.583 Çeşme 9.794 4 1.278 143 1.043 2.866 1.584 679 5.572 31 22.994 Dikili 9.738 52 2.381 178 4.677 4.460 5.632 1.394 5.633 34.148 Foça 4.706 3 911 43 765 1.816 443 545 13.969 23.204 Karaburun 2.313 307 33 521 568 182 342 879 5.146 Kemalpaşa 22.647 39 12.473 4.046 4.736 2.165 972 4.903 52.159 Kınık 7.337 200 383 227 1.046 142 92 1.503 10.934 Kiraz 25.777 898 55 400 954 138 86 1.828 30.137 Menderes 20.036 6.294 136 2.499 4.973 1.817 1.134 5.610 21 42.559 Menemen 31.307 18 13.001 250 7.059 6.704 2.146 1.451 13.190 8 75.135 Ödemiş 34.128 20 4.488 108 3.159 5.736 644 992 6.750 56.025 Seferihisar 5.450 1.784 41 2.315 1.992 514 933 3.903 16.934 Selçuk 4.399 1.149 45 1.225 4.202 734 462 2.825 15.046 Tire 20.338 3.769 74 904 3.290 573 4.688 34.289 Torbalı 24.047 103 29.122 50 8.978 6.688 1.484 1.447 5.634 77.555 Urla 5.920 11 2.475 110 3.109 4.507 1.104 1.616 8.350 27.206 İl Toplamı 1.373 10.052 94.274 97.726 267 Türkiye Geneli 47.392 6.851

24 İŞGÜCÜ İLÇE DÜZEYİ TOPLAMLARI İL DÜZEYİ (2023)

25 NÜFUS, İŞGÜCÜ ve NET GÖÇ İLÇE DÜZEYİ TAHMİNLER (2023)
Doğal Nüfus Projeksiyonu İşgücü ve Bağımlılık Oranı ile Elde Edilen Nüfus Projeksiyonu Net Göç Net Göçün Nüfus İçindeki Payı Merkez Kent 18,2% Aliağa 73.779 81.658 7.880 9,6% Bayındır 40.531 40.239 -293 -0,7% Bergama 96.130 -5.721 -6,0% Beydağ 12.649 11.881 -768 -6,5% Çeşme 34.960 34.201 -758 -2,2% Dikili 33.644 65.206 31.562 48,4% Foça 32.283 40.103 7.820 19,5% Karaburun 8.080 10.447 2.367 22,7% Kemalpaşa 99.629 7.718 7,2% Kınık 29.012 26.723 -2.289 -8,6% Kiraz 45.859 48.936 3.078 6,3% Menderes 76.350 85.531 9.181 10,7% Menemen 10.466 6,7% Ödemiş -365 -0,3% Seferihisar 31.462 37.495 6.033 16,1% Selçuk 35.718 43.058 7.341 17,0% Tire 79.459 78.314 -1.145 -1,5% Torbalı 92.479 39,2% Urla 53.973 66.145 12.172 18,4% Toplam 16,9% İzmir İli (2023): %17 göç 2011: İzmir Merkez Kent (2023): %18 göç 2011:

26 EKONOMİK TEMEL ANALİZİ İLÇE DÜZEYİ TEMEL/YEREL SEKTÖR DEĞİŞİMİ (2000-2023)

27 EKONOMİK TEMEL ANALİZİ TEMEL SEKTÖR SAYISI (2023)

28 TEMEL İŞGÜCÜNÜ MEKANSAL ANALİZİ MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM (2023)

29 PLAN KARARLARININ MEKANSAL ANALİZİ MERKEZİ EĞİLİM VE YAYILIM (2023)

30 MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİ TÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

31 MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİ TÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

32 MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİ TÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

33 MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİ TÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

34 MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİ TÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

35 MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİ TÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

36 MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİ TÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

37 MEKANSAL GRUPLAMA ANALİZİ TÜM (48) DEĞİŞKENLER - MESAFE DUYARLI

38 İLÇELER ARASI İLİŞKİ ULAŞIM ALTYAPISI (2011)

39 İLÇELER ARASI İLİŞKİ ULAŞIM ALTYAPISI (2023)

40 İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİM (2011)

41 İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİM (2023)

42 İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİMDE DEĞİŞİM (%) (2000-2023)

43 İLÇELER ARASI İLİŞKİ POTANSİYEL ETKİLEŞİMDE DEĞİŞİM (%) (2000-2023)

44 TEŞEKKÜRLER …


"5. İZMİR İKTİSAT KONGRESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları