Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeryüzünde Yaşam Konu: Dünyayı Yeniden Keşfediyoruz Kazanım:1 Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeryüzünde Yaşam Konu: Dünyayı Yeniden Keşfediyoruz Kazanım:1 Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların,"— Sunum transkripti:

1

2 Yeryüzünde Yaşam Konu: Dünyayı Yeniden Keşfediyoruz Kazanım:1 Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların, okyanusların ve ülkemizin coğrafi konumunu tanımlar Süre:40+40 dakika Amaç: Konum ile ilgili kavramları kullanarak konumun neleri etkilediğini öğrencilerin fark etmesi

3 Sınıftaki konumunuzu tarif edebilir misiniz? Hepiniz bir şekilde yerinizi söylemişsinizdir Kiminiz kapının yanında, kiminiz ön sırada Ayşe’nin yanında kiminiz solda en son sırada veya masanın önünde gibi cevaplar verebilirsiniz

4 Önce dünyamız ile ilgili konum belirlemede işimize yarayacak bazı bilgileri öğrenelim

5 Dünyamız, Kutuplarda BASIK, Ekvator’da ise ŞİŞKİN ’dir. Dünyamızın bu asıl şekline GEOİD adı verilir. Dünyamızın Şekli

6 Ekvator Kutup noktalarından eşit uzaklıkta olan ve yer yuvarlağını iki eşit yarım küreye ayıran dairedir.Derecesi 0 (sıfır) dır.

7 PARALEL Ekvatora paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere denir.

8 EKVATOR Başlangıç Paraleli Ekvatordur

9 Ekvator Dünyayı İki eşit yarım küreye ayırır Kuzey Yarım Küre Ekvator Güney Yarım Küre

10 90 Kuzey ve 90 Güney Yarım Kürede olmak üzere 180 paralel vardır

11 PARALELLER ARASI MESAFE İki paralel arası uzaklık 111 km’dir.

12 Paralellerin numaraları ekvatordan kutuplara gidildikçe büyür.

13 Ekvator’dan Kutuplara doğru gidildikçe PARALELLER ’in uzunlukları kısalır.

14 En Büyük paralel ekvatordur:40.076km En küçük paralel Kutup Noktalarıdır:0 km

15 MERİDYENLER Bir kutuptan başlayıp ekvatora giden ve ekvatoru dik olarak kesip diğer kutupta birleşen hayali çizgilere meridyen daireleri denir

16 Başlangıç meridyeni griniçtir. MERİDYENLERİN ÖZELLİKLERİ

17 Başlangıç meridyeninin doğusunda 180 batısında da 180 tane olmak üzere toplam 360 tane meridyen vardır. Batı M. Doğu M

18 Griniç’in Batısına Batı Boylamları 50D50D50B50B30B30B30D30D10B10B10D10D 0 Griniç’in doğusuna Doğu Boylamları

19 Ekvator’dan Kutuplara doğru gidildikçe MERİDYENLER arası kısalır. Ekvator’da iki meridyen arası mesafe 111 km Kutuplarda ise birleşerek 0 km olur

20 Her bir MERİDYEN ARASI 4 DK.’dır.Dünya BATIDAN DOĞUYA DOĞRU döndüğü için, devamlı en doğuda olanın saati,diğerine göre DAHA İLERİDİR. GÜNE Ş 12.00 11.56 11.52 11.48

21 Gök yüzünde uçaklar veya denizde gemiler yolunu nasıl bulur hiç düşündünüz mü?

22 Bir noktanın, şehrin, bölgenin veya ülkenin dünya üzerinde bulunduğu yere coğrafi konum denir. Bir ülkenin coğrafi konumu, o ülkenin tabii, beşer ve ekonomik özelliklerini çok yönlü etkiler

23 Coğrafi konum iki şekilde açıklanır

24 Matematik Konum Özel Konum Coğrafi Konum

25 1-MATEMATİK KONUM Bir yerin enlem ve boylamlara göre dünya üzerindeki yeridir. Bir başka ifade ile Ekvator’a ve Greenwich ‘e göre konumudur.

26 A B C D E 1 2 34 5 *

27 A B C D E 1 2 34 5 *

28 A B C D E 1 2 34 5 *

29 Z

30 F E D 0 D C B 0 Hangi yer veya yerler; 1-En doğudadır. 2-En batıdadır 3-En kuzeydedir 4- En Güneydedir

31 III III IV 10° 20° 30° 40° 50° 40°35°30° 25° 20° Coğrafi koordinat sisteminde işaretli noktalardan hangisi ya da Hangilerinde Türkiye toprak sahibi değildir? A)Sadece IV B)I ve II C)II ve III D)Sadece I

32 D6 → Madrid I4 → I6 → G6 → J6 → C4 → E5 → G4 → Lizbon → C7 Atina → Helsinki → Oslo → İstanbul → Londra → Moskova → Viyana → Hollanda → İspanya → Fransa → İtalya → Türkiye → Yunanistan → Kaynak: BUSHELL, T., 2003, Key Geography Skills, Harita 1’den yararlanarak, yanda belirtilen yerleri bulalım? TÜRKİYE İstanbul Karadeniz YUNANİSTAN Atina Akdeniz Sofya Tiran Roma Madrid Lizbon PORTEKİZ İSPANYA Paris İTALYA FRANSA NORVEÇ Oslo İNGİLTERE Londra RUSYA FEDERASYONU ALMANYA DANİMARKA Kopenhag Berlin Amsterdam Moskova ATLAS OKYANUSU FİLLANDİYA Helsinki İSVEÇ Stockholm İRLANDA Dublin KUZEY DENİZİ İSVİÇRE Bern B L POLONYA Varşova ROMANYA Bükreş BUL. AVUSTURYA Viyana Petersburg B : BELÇİKA L : LÜKSEMBURG BUL : BULGARİSTAN

33 Haritada görülen ada, aşağıdaki dünya profille- rinden hangisinde doğru gösterilmiştir? 62 61 60 59 58 57 56 253035404550 A)B)C) D)E)

34 Şekildeki taralı alanın matematik konumu tanımlanırken, aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz? A) 10 0 Kuzey enlemi B) 10 0 Batı boylamı C) 30 0 Doğu boylamı D) 20 0 Güney enlemi 30 0 20 0 10 0 0 20 0 10 0 0 30 0 10 0 K

35 Türkiye’nin uç noktalarına şekildeki gibi teğet olarak çizilen dikdörtgenin kuzey- batıdaki köşesinin koordi- natları aşağıdakilerin han- gisinde doğru olarak verilmiştir? Paralel Meridyen A)42 0 Kuzey26 0 Doğu B)42 0 Kuzey36 0 Doğu C)36 0 Kuzey26 0 Doğu D)36 0 Kuzey45 0 Doğu

36 Türkiye Ekvatorun kuzeyinde 36 0 - 42 0 kuzey paralelleri ile 26 0 – 45 0 Doğu meridyenleri arasında yer alır. TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMU

37 45 0 D 42 0 K 26 0 D 36 0 K TÜRK İ YE’N İ N MATEMAT İ K KONUMU

38 90 0 60 0 30 0 0 0 26 0 45 0 42 0 36 0 EKVATOR.GREENWİCH.GREENWİCH

39 II Özel Konum Dünya üzerindeki bir yerin a)Kıtalara, komşu ülkelere b) Geçitlere, ticaret yollarına, boğazlara c) Yer şekillerine, yükseltisine, dağların uzanışına d) Denizlere e) Okyanus akıntılarına d) Yeraltı zenginliklerine göre konumu o yerin özel konumunu oluşturur.

40 Türkiye’nin özel konumu ve sonuçları 1)Türkiye; Asya – Avrupa ve Afrika arasında bir köprü görevi görür. (Deniz – Kara – Hava ve Demiryolları) 2) Önemli kültürlerin geçiş ve uğrak yerleri üzerinde olması ona tarihi ve turistik pek çok eser bırakmıştır. 3) Türkiye; Anadolu ve Trakya olmak üzere iki yarıma- dadan oluşur.

41 4) Denizlere göre konum : Üç tarafı denizlerle çevrili. 5) Dünya’nın en önemli boğazlarından İstanbul ve Çanakkale Boğazları ülkemizdedir. 6) Komşu ülkelere göre konum -Batısındaki sanayi ülkelerine (Batı ve Orta Avrupa) -Güney doğusundaki petrol ülkelerine (Ortadoğu) -Doğusundaki maden ve tarım zengini Türk Cumhuri- yetine yakındır. Bu ülkeler ile ticareti gün geçtikçe geliştirmektedir.

42 Türkiye’nin aşağıdaki coğrafi özelliklerinden hangisi özel konumu ile ilgili değildir? A)Üç tarafının denizlerle çevrili olması B) Doğusu ile batısı arasında yerel saat farkının 76 dakika olması C) Kıyı kesiminin, iç kesimlere göre daha fazla yağış alması D) Asya ve Avrupa kıtalarında yer alması

43

44 Bu Haritaya göre kıtaların konumunu söyleyiniz


"Yeryüzünde Yaşam Konu: Dünyayı Yeniden Keşfediyoruz Kazanım:1 Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalar üzerinde konum ile ilgili kavramları kullanarak kıtaların," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları