Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/40 Paragraf Yazı yazmanın bir büyülü yanı vardır ve hiç kimse şimdiye değin onu, başkasına aktarabilecek bir formül bulamamıştır. Öyle sanıyorum ki,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/40 Paragraf Yazı yazmanın bir büyülü yanı vardır ve hiç kimse şimdiye değin onu, başkasına aktarabilecek bir formül bulamamıştır. Öyle sanıyorum ki,"— Sunum transkripti:

1 1/40 Paragraf Yazı yazmanın bir büyülü yanı vardır ve hiç kimse şimdiye değin onu, başkasına aktarabilecek bir formül bulamamıştır. Öyle sanıyorum ki, işin sırrı, yazarın önemli gördüğü bir şeyi aktarmaya itilmesi; o şeyin, acı verecek derecede dışarıya çıkmak istemesidir. Yazar bunu duyuyorsa, çoğu zaman duyduklarını dile getirmenin uygun bir yolunu bulabilir. 1. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

2 2/40 Paragraf Okumuş olduğunuz parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Yazı yazmak bir yetenektir, başkasına öğretilmez. Yazı yazmak için gerekli olan, insanın söylemek zorunda olduğu düşünceleri olmasıdır. Yeteneği olmayanlar, ne yapsalar yazmayı öğrenemezler. Yazar olabilmek için insanın yaşamında onu derinden etkileyen önemli olaylar olmalıdır. A B C D

3 3/40 Paragraf Yazar, geleceğin daha oluşmadığını, bu geleceği kendisinin kurması gerektiğini bildiği için yazmak ister. Yazmak çağrıda bulunmaktır, topluma bir şeyler götürme isteğidir. 2. soruyu parçaya göre yanıtlayınız..

4 4/40 Paragraf Okumuş olduğunuz parçada aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılabilir? Söyleyecek şeyi olmayan yazar olamaz. Yazar bugünden geleceği görür ve toplumu buna göre hazırlamak ister. Yazar kendini çok iyi yetiştirmelidir. Bir yazar her şeyden önce iyi bir okuyucu olmalıdır. A B C D

5 5/40 Paragraf Gösteriş için herkesten başka türlü giyinmek, nasıl pısırıklıksa, konuşmada bilinmedik kelimeler, duyulmadık cümleler aramak da bir medreseli çocuk gayretidir. Ah, keşke Paris’in zerzavat çarşısında kullanılan kelimelerle konuşabilsem! 3. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

6 6/40 Paragraf Okuduğunuz parçada aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılabilir? İnsanların istediği gibi giyinme özgürlüğü olmalıdır. Farklı olmak acayip kılıklara girmek pısırıklıktır. Giyim gibi konuşma da insanların zevkine kalmış bir konudur. Konuşmada önemli olan doğallık ve anlaşılır olmaktır. A B C D

7 7/40 Paragraf Stendhal gibi yazıyor diye bir genç yazarı övmek, çifte namussuzluk olur. Çünkü böylesi bir ustalık, hem hayran olunmaya değmez hem de sanıldığı kadar olanaksız değildir. Stendhal gibi yazmak için her şeyden önce, 1830’da yazmak gerekir. 4. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

8 8/40 Paragraf Okuduğunuz parçada aşağıdaki yargıların hangisi çıkartılamaz? Her büyük sanatçı kendi çağının ürünüdür. Başka bir sanatçıya benzetilmek, bir sanatçı için övgü kabul edilemez. Bir sanatçı için taklit edilmek çok üzücüdür. Her çağ kendi sanatçısını yetiştirir. A B C D

9 9/40 Paragraf ( I ) Heyecanım hiç geçmedi. ( II ) Şimdi de yazı makinesinin başına oturunca aynı biçimde kalbim çarpar. ( III ) Acaba en güzel, en iyi nasıl ifade edebilirim diye kıvranırım. ( IV ) Cumhuriyet dönemi babalarının çocuklarına bakış açısı farklıydı. ( V ) Gazetecilik, laiklik ve çağdaşlık mücadelesi ile aydın olma sorumluluğu olarak değerlendirildi. (VI ) Şimdi bu anlayış biraz değişti. 5. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

10 10/40 Paragraf Okuduğunuz parça iki paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? II III IV VI A B C D

11 11/40 Paragraf Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil. Onlar, kendi yolunu izleyen yaşamın oğulları ve kızları. Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler. Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi değil, çünkü onların kendi düşünceleri vardır. 6. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

12 12/40 Paragraf Okuduğunuz parçada dile getirilmek istenen duygu ve davranış özellikle hangisidir? Çocuklarınızı dilediğiniz kadar sevebilirsiniz ama onları bir eşyanıza olduğu gibi sahip olamazsınız. Çocuklarınız dünyaya sizden geldiler ama sizin için gelmediler. Çocuklarınızdan sizin yaşadığınız gibi yaşamasını, sizin düşündüğünüz gibi düşünmesini bekleyemezsiniz. Çocuklarınızdan sizin gibi düşünmelerini bekleyemezsiniz çünkü onlar sizin yaşadığınız dünyada yaşamayacaklar. A B C D

13 13/40 Paragraf Gülmece yazılarıyla tanındığım için, başladığı günden beri “Bizimkilere” güldürü damgası vuruldu. Amacım salt güldürmek değil. Hiçbir zaman temeli olmayan gülmece yapmadım. Muz kabuğuna basılıp düşünce de gülünür; ama sağlıklı değildir. Biz dizide günlük gerçekler üzerine örtülmüş mesajlar sunuyoruz. Bir tarafta uygarlık ve demokratik ilkelerle son derece çelişen zorbalık; diğer tarafta yumuşak, kurallara uyan kentli ailesi. Bu gerçek öğeleri üzerine kurduğumuz dizi, dramatik öğeleriyle güldürüyor ve düşündürüyor. 7. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

14 14/40 Paragraf Okuduğunuz parçada gülmeceyle ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Gülmece insanları güldürürken, kimi sorunlar üzerinde düşündürmelidir. Yetenekli bir gülmece yazarı konu sıkıntısı çekmez. Belli bir kültür birikimi olan yazar, her şeyde güldürecek bir yan bulur. Gülmece yaşanan gerçekliği yansıtmalıdır. A B C D

15 15/40 Paragraf Gerçek romanın Balzac çağına vergi katı ve kesin kurallar içinde donup kaldığını sanmak yanlıştır. Romanın evrimi daha Balzac sağken başlamış ve 19.yüzyılın ortasından bu yana çığ gibi büyümüştür. Standhal “ Parma Manastırı”ndaki çapraşıklığı belirmemiş miydi? 8. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

16 16/40 Paragraf Okuduğunuz parçada aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkartılabilir? Gerçek romanın bütün çağlara yayılan bir takım kuralları vardır. Standhal kendi romanı olan Parma Manastırı’nı daha sonra beğenmemiştir. Balzac’la birlikte romanın evrimi başlamıştır. Roman sanatı sürekli bir evrim içinde gelişmiştir. A B C D

17 17/40 Paragraf “ Kına gibi derler o taraflarda iyi işlenmiş topraklara. Selim’in bahçesi kına gibiydi. Dört yanında su basmasın diye bele kadar hendekler açmıştı. Tarlasının hemen üç beş adım ötesinde bir kuyu açmış, bir motor oturtmuştu. Motordan iki bilek kalınlığında gür bir su fışkırıyordu. ” 9. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

18 18/40 Paragraf Okuduğunuz parçada yazar bu betimlemede daha çok hangi öğelere yaslanmıştır? Görsel öğeler İşitsel öğeler Tatmayla ilgili öğeler Koklamayla ilgili öğeler A B C D

19 19/40 Paragraf Her ayak bastığı yere güller, asmalar diken, her dost bildiğine katmerler, ortancalar götüren Selim! Yurdumuzun neresinde işlenmemiş bir parça toprak, gen bir tarla görsem seni anarım! “ Selim olsa, derim, bu tarla Selim’in eline geçse!...” 10. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

20 20/40 Paragraf Okuduğunuz parçada Selim adlı köylünün hangi özelliği üzerinde durulmamıştır? İncelikli, çalışkan oluşu. Yaşamını ve çevresini, iyiye, güzele doğru götürmek istemesi. Çalışmayı delicesine sevmesi. Efsane kişiliği. A B C D

21 21/40 Paragraf Yaşamayı öğrenirim ben romanlardan. Din kurup yayanlar, felsefe önerenler, yasa koyanlar da yardımcılarımdır çok kez yaşamda. Neler edinmeyiz ki onlardan? Yaşama tutumumuzu pekiştirir, yaşam üslubumuza çeki düzen veririz. Gene de kalkıp bilimsel bilgiyle özdeş saymıyoruz bütün bu kazançları. Bilgi olmasına bilgi ama, düpedüz bilgi diyemiyoruz bunlara. Özel, romana özgü bir bilgi tasarımı var gözümün önünde benim. “Bilgelik” deyin isterseniz buna. Öyle bir bilgelik ki bu, herkesin dünya görüşüne az çok önemli bir şeyler katar. Böylesine bir okuldur romanlar. 11. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

22 22/40 Paragraf Okuduğunuz parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Romanlar yaşamın ikinci elden kopyasıdır. Romanlar bize yaşamayı öğretir. Romanların bize öğretemeyeceği şey yoktur. Romanların öğrettiği matematikten ve fizikten farklıdır. A B C D

23 23/40 Paragraf Güzel, ustaca yazı yazmak herkesten beklenemez. Ama doğrusu ve iyi yazmak, belli bir eğitim görmüş herkesten beklenir. Kimi kişiler ve bilim adamları, yazar yada sanatçı olmadıkları için kendilerinden doğru ve iyi yazmanın beklenemeyeceğini ileri sürerler. Bu, kabul edilecek bir “mazeret” değildir. Herkes anadilini iyi bilmeli, doğru kullanmalıdır. 12. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

24 24/40 Paragraf Okuduğunuz parçada aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? Anadilimizi doğru kullanmalıyız. Güzel, ustaca yazı yazmak herkesten beklenemez. Yazar ya da sanatçı olmayanlar doğru ve iyi yazamaz. Belli bir eğitim görmüş herkes doğru ve iyi yazmayı bilmelidir. A B C D

25 25/40 Paragraf Düşünce çatışmaları beni ne yıkar, ne yıldırır. Sadece dürtükler, kafamı çalıştırır. Eleştirilmekten kaçarız: Oysa ki kendiliğimizden istememiz, gelin bizi eleştirin dememiz gerekir. Hele eleştirme bir ders gibi değil de karşılıklı konuşma gibi olursa. Biri çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi, onun doğru söyleyip söylemediğine değil, doğru yanlış, kendi düşüncemizi savunmaya bakarız. Bizi düzeltmek isteyene kollarımızı açacak yerde, yumruklarımızı sıkarız. 13. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

26 26/40 Paragraf Okuduğunuz parçada karşı çıkılan tutum aşağıdakilerden hangisidir? Eleştiriye açık olması. Düşünce ayrılıklarından rahatsız olmak. Açıksözlü ve doğal olmak. Kusurlarımızın gösterilmesinden memnun olmak. A B C D

27 27/40 Paragraf Sevgili Fritzi, şu anda neşeli olduğumu düşünmeni pek istemem. Tersine bu satırları geceleyin, uykusuz, kafamın içi o güzel geçmiş günlerin anılarıyla dolu olarak yazıyorum. İkimizin de yanlışları oldu. Böyle olsun hiç istemezdim. Bu ayrılış yüreğime hüzün veriyor. Biliyorum, bensiz olmanın sana ne denli acı verdiğini! Fakat kaybın pek büyük sayılmaz.Ben eskisi gibi değilim artık, insanlardan kaçan, kabuğuna çekilmiş biri oldum. 14. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

28 28/40 Paragraf Okuduğunuz parçada kendisinden böyle söz eden bir yazar, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? Karamsar Açıksözlü Gerçekçi Umutlu A B C D

29 29/40 Paragraf “ Niye kitap okumuyorlar ” demek, “Niye piyano çalmıyorlar ” demek gibi bir şeydir. Kafayı kitap okumaya alıştırmak, parmakları piyano çalmaya alıştırmaktan kolay değildir. Ona göre yetişmek, ona göre hazırlanmak lâzım gelirdi. Okumak, bir kitaptan alınan elemanlarla kendine bir manevi dünya yapmak, onun içinde tek başına yaşayabilmek demektir. Bu tâ çocukluktan başlayan uzun alışkanlıklar ve egzersizler neticesidir. 15. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

30 30/40 Paragraf Okuduğunuz parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kitap okumanın bir alışkanlık olduğuna. Okuma alışkanlığı edinmenin zorluğuna. Okumanın güç bir sanat olduğuna. Okumanın çocuklukta başlaması gerektiğine. A B C D

31 31/40 Paragraf.............Bir ozan gerçek büyük şiiri, ancak içinde doğup büyüdüğü kaynaktan beslenerek yaratabilir. Şiir bir yaratıdır, bir “icat” edilmiş sözdür, anadilinden yaratılmış bir söze yükselmesidir. Yaratıldığı dile de çevrilemez dersem sakın yadırgamayın. 16. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

32 32/40 Paragraf Okuduğunuz paragrafın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmez? Herkes büyük şiir yazamaz. Şiirin doğal kaynağı anadildir. Büyük şiir sadece coşkuyla yazılamaz. Şiir çeviride kaybolan bir sanattır. A B C D

33 33/40 Paragraf Kalabalığın büyük yapıtları beğenişi ile azlığın beğenişi arasında ayrılık vardır.Yığınlar Donkişot’un değişmene saldırması karşısında kaba kaba sırıtmaya hazırlanırken, azlık o olayda, insanlığı kemiren dertlerin depreştiğini görmesini bilir. 17. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

34 34/40 Paragraf Okuduğunuz parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz? Büyük yapıtları okurken önemli olan geniş yığınların göremediğini yakalayabilmektir. Sanat eğitiminden geçmemiş kalabalıklar büyük yapıtları doğru algılayamaz. Bir romanda verilmek istenen mesajı kavramak bir eğitim işidir. Büyük bir sanat ürününü eğitilmemiş insanların algılamasıyla, kalabalığın algılaması bir olamaz. A B C D

35 35/40 Paragraf Konuşma dili zaman zaman, yüz, el, kol, baş ve beden hareketleriyle bütünlendiği için daha hareketli, daha dolgun biçimler altında görünebilirse de bunu, onun yazı dili kurallarına baş eğmeyeceği anlamına anlamamak gerekir. Konuşma diliyle yazı dili arasında kuruluş bakımından fazla bir ayrılık gözetmek bu nedenle gereksizdir. 18. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

36 36/40 Paragraf Okuduğunuz parçada anlatılmak isteneni içeren yargı aşağıdakilerden hangisidir? İnsan konuşma diliyle duygularını düşüncelerini daha kolay anlatabilir. Konuşma dili de yazı dilindeki kimi kurallara uymak zorundadır. Konuşma dili, yüz, el, kol, baş ve beden hareketleriyle bütünleşmiştir. Konuşma dilinin yazı dilinden ayrı kuralları vardır. A B C D

37 37/40 Paragraf Okuyucularımdan kimileri bu satırları okumak yorgunluğuna katlanır da benim, sanat ürününü bütünüyle kavramak isteyişimin yanı sıra, zaman zaman parçanın güzelliğiyle de ilgilendiğimi görürlerse, bu onları şaşırtmamalıdır. 19. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

38 38/40 Paragraf Okuduğunuz paragrafı geliştiren ve sürdüren bir yazı için aşağıdakilerden hangisi en uygun başlık olur? Parçanın Güzelliği Bütün ve Parça Bütünün Uyumu Sanat Ürünün Kavranması A B C D

39 39/40 Paragraf I. Bir alanda bilgi sahibi olmak başka şeydir, bu bilginin eğitim amaçlı aktarımı başka bir şeydir. II. Kısacası eğitim çeşitli dallarda uzmanlık gerektiren bir iştir. III. İyi bir eğitimci anlatım sorununu gözardı edemez. IV. Bir yazar anlatım sorununa gereken önemi vermelidir. V. Verilecek bilginin içerik açısından seçimi yapıldıktan sonra sıra gelir anlatım sorununa. 20. soruyu parçaya göre yanıtlayınız.

40 40/40 Paragraf Okuduğunuz cümlelerle bir paragraf oluşturulursa hangisi dışta kalır? I II III IV A B C D


"1/40 Paragraf Yazı yazmanın bir büyülü yanı vardır ve hiç kimse şimdiye değin onu, başkasına aktarabilecek bir formül bulamamıştır. Öyle sanıyorum ki," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları