Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"— Sunum transkripti:

1 HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

2 KAPSAM İlkyardımcının bilmesi gereken ve vücudu oluşturan sistemler nelerdir? Vücutta nabız alınabilen yerler nerelerdir? Hasta/Yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir? Hasta/Yaralının ilk değerlendirilme aşamaları nelerdir? Hasta/Yaralının ikinci değerlendirmesi nasıl olmalıdır? Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir? Olay yerinin değerlendirilmesinde yapılacak işler nelerdir?

3 OLAY YERİNİ DEĞERLENDİRMENİN AMACI
Olay yerinde tekrar kaza olma riskini ortadan kaldırmak, ortam güvenliğini sağlamak. Olay yerindeki hasta/yaralı sayısını ve türlerini belirlemek , 112 ye doğru bilgi aktarmak. Olay yerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesinin ardından yapılacak müdahaleleri planlamak

4 OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPILACAK İŞLER NELERDİR ?
Kazaya uğrayan araç mümkünse yolun dışına ve güvenli bir alana alınmalı Olay yeri yeterince görünebilir biçimde işaretlenmelidir. Olay yerinde hasta/yaralıya yapılacak yardımı güçleştirebilecek veya engelleyebilecek meraklı kişiler olay yerinden uzaklaştırılmalıdır, Olası patlama ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içilmemelidir,

5 OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPILACAK İŞLER NELERDİR ?
Gaz varlığı söz konusu ise oluşabilecek zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır, Ortam havalandırılmalıdır, Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin verilmemelidir, Hasta/yaralı yerinden oynatılmamalıdır, Hasta/yaralı hızla yaşam bulguları yönünden (ABC) değerlendirilmelidir, Hasta/yaralı kırık ve kanama yönünden değerlendirilmelidir,

6 OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE YAPILACAK İŞLER NELERDİR ?
Hasta/yaralı sıcak tutulmalıdır, Hasta/yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir, Tıbbi yardım istenmelidir (112), Hasta/yaralının endişeleri giderilmeli, nazik ve hoşgörülü olmalıdır, Hasta/yaralının paniğe kapılmasını engellemek için yarasını görmesine izin verilmemelidir, Hasta/yaralı ve olay hakkındaki bilgiler kaydedilmelidir, Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınmalıdır.

7

8 Hasta/Yaralının Değerlendirilmesi
İlkyardım uygulamalarında başarılı olabilmek için insan vücudu,yapısı ve işleyişi konusunda temel kavramların bilinmesi gerekir.

9 Sinir Sistemi Solunum Sistemi Dolaşım Sistemi
Hareket Sistemi Sindirim Sistemi Boşaltım Sistemi

10 SİNİR SİSTEMİ Bilinç, anlama, düşünme, algılama, hareketleri ve uyumunu, dengeyi ve solunum ile dolaşımı sağlar. Sinir sistemini oluşturan yapılar : Beyin Beyincik Omurilik Omurilik Soğanı

11 SOLUNUM SİSTEMİ Vücut için gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlar. Solunum sistemi oluşturan organlar: Solunum yolları Akciğerler

12 DOLAŞIM SİSTEMİ Vücut dokularının oksijen, besin, hormon, bağışıklık elemanı ve benzeri elemanları taşır ve yeniden geriye toplar. Dolaşım sistemini oluşturan yapılar : Kalp Kan damarları Kan

13 HAREKET SİSTEMİ Vücudun hareket etmesini, desteklenmesini sağlar ve koruyucu görev yapar. Hareket sistemi şu yapılardan oluşur: Kemikler Eklemler Kaslar

14 SİNDİRİM SİSTEMİ Ağızdan alınan besinlerin öğütülerek sindirilmesi ve kan dolaşımı vasıtasıyla vücuda dağıtılmasını sağlar. Sindirim sistemini oluşturan organlar: Dil ve dişler Yemek borusu Mide Safra kesesi Pankreas Bağırsaklar Karaciğer

15 BOŞALTIM SİSTEMİ Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması görevlerini yaparak vücutta iç dengeyi korur. Boşaltım sistemini oluşturan organlar: İdrar borusu İdrar kesesi İdrar kanalları Böbrekler

16 YAŞAM BULGULARI Bu bulguların var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Yaşam bulguları dediğimizde, hasta/yaralının; Bilinci, Solunumu, Dolaşımı, Vücut Isısı, Kan Basıncı akla gelir…

17 BİLİNÇ Öncelikle Hasta/yaralının bilinç durumu değerlendirilir.
Normal bir kişi kendine yöneltilen tüm uyarılara cevap verir. Bilinç düzeyi yaralanmanın ağırlığını gösterir. Bilinç düzeyleri; Kişinin bilinci yerinde ise= Tüm uyarılara cevap verir. 1 Derece Bilinç Kaybı= Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir. 2 Derece Bilinç Kaybı = Ağrılı uyaranlara cevap verir. 3 Derece Bilinç Kaybı = Tüm uyaranlara karşı tepkisizdir, cevap vermez,

18 — Yetişkin bir kişide normal solunum sayısı dakikada 12-20,
Hasta/yaralının solunumu değerlendirilirken; solunum sıklığına, Solunum aralıklarının eşitliğine, Solunum derinliği’ne bakılır. Kişinin 1 dakika içinde nefes alma ve verme sayısı solunum sıklığıdır. — Yetişkin bir kişide normal solunum sayısı dakikada 12-20, —Çocuklarda 16–22, —Bebeklerde 18-24’dür.

19 KAN BASINCI (TANSİYON)
Hasta/yaralı değerlendirilirken kan basıncı kontrol edilmez. Ancak, kan basıncının anlamının bilinmesi önemlidir. Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarına yaptığı basınçtır. Kalbin kanı pompalama gücünü gösterir. Normal değeri 100/50 mm Hg 140/100 mm Hg

20 NABIZ Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın vücudun belli bölgelerinden el ile hissedilmesine nabız denir… Dolaşımın değerlendirilmesi çocuk ve yetişkinde şah damarından, bebeklerde kol atardamarından, 3 parmakla 5 saniye süre ile yapılır. — Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60–100, —Çocuklarda 100–120, —Bebeklerde ’dır.

21 VÜCUTTA NABIZ ALINAN YERLER
Şah Damarı: Adem elmasının her iki yanında Ön-kol Damarı: Bileğin iç yüzü, başparmağın üst hizası Bacak Damarı: Ayak sırtının merkezinde Kol Damarı: Kolun iç yüzü, dirseğin üstü

22 Normal Bir Erişkinde DAKİKADA Soluk sayısı 12-20 Nabız sayısı 60-100
SOLUNUM VE NABIZ DEĞERLERİ Normal Bir Erişkinde DAKİKADA Soluk sayısı 12-20 Nabız sayısı

23 Çocuklarda DAKİKADA Soluk sayısı 16-22 Nabız sayısı 100-120
SOLUNUM VE NABIZ DEĞERLERİ Çocuklarda DAKİKADA Soluk sayısı 16-22 Nabız sayısı

24 Bebeklerde DAKİKADA Soluk sayısı 18-24 Nabız sayısı 100-140
SOLUNUM VE NABIZ DEĞERLERİ Bebeklerde DAKİKADA Soluk sayısı 18-24 Nabız sayısı

25 VÜCUT ISISI İlkyardımda vücut ısısı koltuk altından ölçülmelidir. Normal vücut ısısı 36,5 C’dir. Normal değerin üstünde olması yüksek ateş, altında olması düşük ateş olarak belirtilir. 41–42 C üstü ve 34,5 C tehlike olduğunu ifade eder C ve altı ölümcüldür.

26 HASTA/YARALININ DEĞERLENDİRİLMESİNİN AMACI
Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirmesi, İlkyardım önceliklerinin belirlenmesi, Yapılacak ilkyardım yönteminin belirlenmesi, Güvenli bir müdahale sağlanması.

27 İLK DEĞERLENDİRİLME AŞAMALARI
Bilinç durumu, Havayolunun açıklığı a Solunum durumu b Dolaşım durumu c

28 HASTA/YARALININ İLK DEĞERLENDİRİLME AŞAMALARI
Hasta/yaralıya sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak bilinç durumu değerlendirmesi yapılır. Bilinç durumunun değerlendirilmesi daha sonraki aşamalar için önemlidir. Buna göre hasta/yaralının ilk değerlendirilme aşamaları şunlardır: Bilinç durumunun değerlendirilmesinin ardından a havayolu açıklığının değerlendirilmesi, b solunumun değerlendirilmesi ve c dolaşımın değerlendirilmesi…

29 HAVAYOLU AÇIKLIĞI Havanın akciğerlere ulaşabilmesi için ilk önce hava yolunun açık olması gerekmektedir. Özellikle bilinç kaybı olan hasta / yaralılarda dil geri kaçarak dil kökü solunum yolunu tıkayabilir. (En sık tıkanıklık nedeni) Kusmuk, yabancı cisimlerle solunum yolunun tıkanması da çok sık rastlanan durumlardır. Hava yolu açıklığını sağlamak için hasta / yaralı baş, boyun, gövde ekseni düz ve yere paralel olacak şekilde yatırılmalıdır.

30 HAVAYOLU AÇIKLIĞI Bilinç kaybı olan hasta / yaralılarda bir el ile dudaklar birbirinden ayrılır ve ağız içi önce gözle daha sonra diğer elin işaret parmağı yandan ağız içine sokularak bir çengel gibi kullanılarak diğer yandan çıkartılmak suretiyle kontrol edilmeli, ardından yabancı cisim varsa bir bez aracılığı ile alınmalıdır. Bebeklerde sadece gözle görünen cisimler iki parmak kullanarak çıkartılır , asla tek parmakla çıkartma yapmamak gerekir. Aksi takdirde bebeklerin yutaklarının erişkinlere nazaran daha düz olmasından dolayı yabancı cisim daha derine itilebilir

31 BAŞ ÇENE POZİSYONU Daha sonra bir el hasta/yaralının alnına konarak, diğer elin 2-3 parmağı ile çene altından tutularak baş geriye doğru itilip Baş geri - Çene yukarı pozisyonu verilir. Bu işlemler sırasında sert hareketlerden kaçınılmalıdır.

32 BAŞ ÇENE POZİSYONU

33 BEBEKLERDE BAŞ ÇENE POZİSYONU
Bebeklerde bu pozisyon çok dikkatli yapılmalıdır. Çünkü yutaklarının düzlüğü ve solunum yollarının esnekliğinden dolayı erişkinler kadar geriye itmek onların solunum yollarını dil kökü basısı ile kapatmamıza neden olur.

34 SOLUNUMUN KONTROLÜ İlkyardımcı, başını hasta/yaralının göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yanağını hasta/yaralının ağzına yaklaştırır, Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süre ile değerlendirir.

35 BAK DİNLE HİSSET Solunum hareketini - Göğüs kafesinin solunum ile inip kalkmasını gözler.( Gözler ile ) Solunum sesini dinler.( Kulak ile ) Yanağında hasta/yaralının nefesini – sıcaklığını hissetmeye çalışır Göğüs kafesinin inip kalkması hissedilir (El ile) Bak dinle hisset yöntemi 10 saniye süre ile yapılır.

36 BAK DİNLE HİSSET BAK DİNLE HİSSET 10 sn.

37 Eğer solunum yoksa derhal Temel Yaşam Desteğine başlanır.

38 DOLAŞIM (KALP) Dolaşımın değerlendirilmesi için ilkyardımcı; çocuk ve yetişkinlerde şah damarından,bebeklerde kol atardamarından 3 parmakla 5 saniye süre ile nabız almaya çalışılır. İlk değerlendirme sonucu hasta/yaralının bilinci kapalı fakat solunum ve nabzı varsa 2. Değerlendirme sonrasında koma pozisyonuna getirerek diğer yaralıları değerlendirmelidir

39 İKİNCİ DEĞERLENDİRME İlk muayene ile hasta/yaralının yaşam belirtilerinin varlığı güvence altına alındıktan sonra ilkyardımcı ikinci muayene aşamasına geçerek baştan aşağı muayene yapar.

40 İKİNCİ DEĞERLENDİRME (Bilgi Edinme)
Kendini tanıtır, Hasta/yaralının ismini öğrenir ve adıyla hitap eder, Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar, Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır, Olayın gelişimi ve oluşumu , koşulları, kişisel özgeçmişleri, sonuç olarak ne yedikleri, kullanılan ilaçlar ve alerjinin varlığı sorularak öğrenilir.

41 İKİNCİ DEĞERLENDİRME (Baştan aşağı kontrol)
Bilinç düzeyi, anlama, algılama Solunum sayısı, ritmi, derinliği Nabız sayısı, ritmi, şiddeti Vücut veya cilt ısısı, nemi, rengi

42 İKİNCİ DEĞERLENDİRME (Baş Boyun İncelemesi)
Saç, saçlı deri, baş ve yüzde yaralanma, morluk olup olmadığı, kulak ya da burundan sıvı veya kan gelip gelmediği değerlendirilir, ağız içi kontrol edilir. Boyun: Ağrı, hassasiyet, şişlik, şekil bozukluğu araştırılır. Aksi ispat edilinceye kadar boyun zedelenmesi ihtimali göz ardı edilmemelidir.

43 İKİNCİ DEĞERLENDİRME (Baş Boyun İncelemesi)

44 İKİNCİ DEĞERLENDİRME (Göğüs kafesinin incelenmesi)
Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu ya da morarma olup olmadığı, hafif baskı ile ağrı oluşup oluşmadığı, kanama olup olmadığı değerlendirilmelidir. Göğüs kafesi genişlemesinin normal olup olmadığı araştırılmalıdır. Göğüs muayenesinde eller arkaya kaydırılarak hasta/yaralının sırtı da kontrol edilmelidir.

45 İKİNCİ DEĞERLENDİRME (Karın bölgesinin incelenmesi)
Saplanmış cisim, açık yara, şekil bozukluğu, şişlik, morarma, ağrı ya da duyarlılık olup olmadığı ve karnın yumuşaklığı değerlendirilmelidir. Eller bel tarafına kaydırılarak muayene edilmeli, ardından kalça kemiklerinde de aynı araştırma yapılarak kırık veya yara olup olmadığı araştırılmalıdır.

46 İKİNCİ DEĞERLENDİRME (Kol ve bacakların incelenmesi)
Kuvvet, his kaybı varlığı, ağrı, şişlik, şekil bozukluğu, işlev kaybı ve kırık olup olmadığı, nabız noktalarından nabız alınıp alınmadığı değerlendirilmelidir. İkinci değerlendirmeden sonra mevcut duruma göre yapılacak müdahale yöntemi seçilir.

47


"HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları