Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Op.Dr. Alp ALALUF S.B.Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Op.Dr. Alp ALALUF S.B.Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir"— Sunum transkripti:

1 Op.Dr. Alp ALALUF S.B.Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir
Gözlük camı reçetesi yazmak bir sanat! Hastanın yaşına göre ne yapıyorum Op.Dr. Alp ALALUF S.B.Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir Gözlük camı reçetesi yazmak bir sanat başlığı altında, hastanın yaşına göre ne yapıyorum? sorusuna cevap bulmaya çalışacağız

2 Hastanın yaşı Doğum – 3 yaş arası Okul öncesi çocuk (3-5 yaş arası)
Küçük çocuk (5-7 yaş arası) Büyük çocuk (8-12 yaş arası) Adolesan Erişkin Presbiyopi dönemi Yaşlılar (65 yaş üstü) Dr. Zeki Büyükyıldız konuşmasında detaylı olarak anlatacağı için adolesan ve erişkin bölümlerine girmeyeceğim

3 Türk Oftalmoloji Derneği Web Sitesi
Sunumuma: > Eğitim > Seminer Havuzundan ulaşabilirsiniz

4 Yaşla ne değişiyor? Çocuklukta görme sisteminin gelişmesi için net bir görüntü gerekli ( Gözlük bir tedavidir) Yaşamın erken döneminde kırıcılık hatasını düzeltebilecek bir çaba olabilir (emetropizasyon) Çocukluk sonrası semptomlar ortaya çıkabiliyor Çocuklukta gözlüğe adaptasyon daha hızlı ve rahat Uyum gittikçe azalıyor (8 yaşında 14.0 D den, 70 yaşında 0 D e düşüyor) Yaşlılıkta lense ve retinaya ait senil değişiklikler Çocukluk dönemi tedavileri sorumluk gerektirir, tüm hayatını etkileyecektir ve hata kaldırmaz. Anizometropi veya akomodatif esotropya için mutlak gözlük.

5 Emetropizasyon Erişkinlerde en fazla emetropi
Klinik emetropi rasgele olması gerekenden fazla Toplumun % 97 si ile – 4.0 D arasında Buna dayanarak, refraktif elemanları koordine ederek emetropiyi sağlayan aktif bir biyolojik işlemin varlığı speküle edilmiş (emetropizasyon) Hayvan deneylerinde varlığı gösterilmiş Bazı durumlar insanları emetropizasyon olabileceğinden şüphelendirmiş

6 Emetropizasyon İçe kaymalı hipermetroplarda kullanılan gözün numarası azalırken, kayan ve kullanılmayan göz yüksek numarasını korur Tam tashih edilmiş şaşı bebeklerde hipermetrop derecesi sabit kalmış veya yükselmiş Gözlük düzeltmesiyle bulanıklığın tamamen ortadan kaldırılması emetropizasyonu durdurarak kırıcılığın,daha yüksek bir hata ile sonlanmasına yol açabilir İnsanlarda destekleyen bulgular. Tersi de doğru, düşmeyen hipermetroplarda şaşılık ve ambliyopi gelişmiş. Yumurta tavuk misali

7 Doğum – 3 yaş arası Prematüre bebekler genellikle miyop
ROP gelişmez ise erken bebeklikte bu miyopi düzeliyor Prematürelerde belirgin kurala aykırı astigmat Refraktif komponent değişiklikleri 0-3 yaş döneminde çok hızlı ama dengeli Refraktif hatalar çok ama geçici Emetropizasyon çok aktif ve gerekmedikçe gözlük verip bunu bozmamalı Bebeklikteki kırıcılık hatası sıklığı kendiliğinden azalıyor Aksiyel uzunluk, kornea, lens.

8 Doğum – 3 yaş arası Gözlük, kırma kusuru yüksek ve durağan ise verilmeli Bir yaşında ortalama değer +2.0 D Bir yaşında % 95 plano ile arasında Miyop (-1.50 D) okul öncesi çağa kadar genellikle düzelir (Prematüre doğum, gelişim geriliği veya ailede dejeneratif miyop hikayesi yok ise) Astigmat sıktır ve zamanla azalır, 2.0 D ye kadar normal sayılabilir (Yeni doğanlarda % 50 ye varan 0.75 – 2.0 D astigmat) Yüksek göz +3.0 D altında ise D anizometropi geçici olabilir 3 aylık aralarla bakılıp, durağan ise birinci yaş sonunda verilebilir.

9 Doğum – 3 yaş arası İçe kaymalarda tam hipermetropik tashih
Diğer durumlarda hatayı, yaşıyla uyumlu derecelere düşürmek yeterli >+5.0 D, >-3.50 D, >2.0 D cyl oblik aks tashih düşün Şaşı bebeklerde, akomodatif kovergans ilişkilerine aykırı da olsa tam tashih yapılır İçe kaymalı yüksek miyop ve dışa kaymalı yüksek hipermetrop bebeklerde tam tashih normal binoküler füzyonun gelişimini sağlayabilir Emetropizasyonu bozmamak ve muayene hataları göz önüne alınarak. Hipermetrop 5.0 D üstü gözlük

10 Okul öncesi çocuk (3-5 yaş arası)
3 yaşında, bebekliğin yüksek ve geçici kırıcılık hatalarının çoğu düzelmiştir Hipermetropi <2.0 D, miyopi nadirdir, astigmat <0.50 D, anizometropi <0.50 D >+5.0 D, >-1.50, > 1.50 D cyl Ambliyojenik > +1.0 D, >-2.0 D, >1.50 D cyl anizometropi tashih edilir Daha az da olsa emetropizasyon devam edebileceğinden kısmi tashih düşünülebilir Kusurun düşme umudu bitmemiştir

11 Okul öncesi çocuk (3-5 yaş arası)
İçe kayma ve ambliyopi tam tashih nedenleridir Yüksek AC/A oranı nedeniyle yakın içe kayma monofokal tashih ile giderilemeyenlerde, bifokal veya progresif tashih İntermitan dışa kaymalarda miyopik aşırı düzeltme faydalı olabilir Miyopik aşırı düzeltme emetropizasyon ile miyopiye neden olur veya miyopiyi artırıyor mu bilinmiyor

12 Küçük çocuk (5-7 yaş arası)
En yüksek emetropinin görüldüğü dönemdir Hipermetropi <+1.0 D Ametropi genellikle kalıcıdır Miyopi %3 (>-1.0 D ise), astigmat ve anizometropinin tama yakın tashihi kolaylıkla tolere edilir İçe kaymalar dışında hipermetropinin tam tashihi genellikle gerekmez Emetropizasyon ümidi azaldı

13 Kim miyop olacak? 6 aylık iken miyop olanların %42 si 13 yaşında miyop
6 aylık iken hipermetrop olanların %10 u 13 yaşında miyop 5 yaşında miyop ise 13 yaşında da miyop ve muhtemelen artacak 5 yaşında >+1.50 ise 13 yaşında da hipermetrop 5 yaşında ile arası ise 13 yaşında emetrop 5 yaşında 0 ile arası ise 13 yaşında büyük ihtimalle miyop

14 Kim miyop olacak? Aksiyel uzunluk / kornea eğrilik yarıçapı (mm) = 3.0 ise emetrop, >3.0 ise miyop, <3.0 ise hipermetrop 8 yaşından 12 yaşına kadar takip edilen çocuklarda: Emetrop başlayıp >3.0 olanlarda miyopi gelişti Emetrop başlayıp < 3.0 olanlarda miyopi gelişme ihtimali düşüktü

15 Büyük çocuk (8-12 yaş arası)
Refraktif komponent değişiklikleri çocukluk döneminde yavaş ama kompansasyonu zayıf Emetropi döneminden sonra 8-10 yaşında % 8, yaşında % 14 civarında miyopinin ortaya çıktığı dönem Miyopi 0.5 D/yıl ilerler Yeni miyopik anizometropiler ve miyopik astigmatlar gelişebilir Astenopik şikayetler, odaklama problemleri ve artmış ders yoğunluğuna bağlı görsel yorgunluk nedeniyle küçük hataların da tashih edilebildiği bir dönemdir

16 Büyük çocuk (8-12 yaş arası)
Hipermetroplara, içe kayma dışında, görmeyi azaltmayan en yüksek artı değer (+2.0 ye kadar gerekmeyebilir) Hipemetropların görsel algılama becerilerinin daha az olması gerekçesiyle, >+1.25 D tüm çocukların tashih edilmesini savunan da var Miyoplara tam düzeltme Astigmat 8 yaşlarında kurala uyguna dönüyor Astigmat, ambliyop ise tam düzeltme, değilse kısmi tashih

17 Miyopinin ilerlemesi engellenebilir mi?
Yakında ezoforik olan (Maddox kanadı) çocuklarda bifokal cam kullanımının miyop ilerlemesini yavaşlattığını bildiren çalışmalar mevcut Sorunsuz progresif cam kullanımı bildirilmiş Yakın çalışmada gözlük çıkarılması önerilebilir Sert kontakt lens (PMMA-RGP) kullanımının ilerlemeyi yavaşlattığı bildirilmiş

18 Büyük çocuk (8-12 yaş arası)
7-17 yaşları arasındaki ambliyop tedavilerinin araştırıldığı bir çalışmada Sadece gözlük takmanın dahi tüm yaş gruplarında %25 olguda görme artışı sağladığı 7-12 yaş grubunda ambliyopi tedavisinin (kısmi kapama, yakın aktivite, atropin) %50 olguda faydalı olduğu (özellikle daha önce tedavi edilmemişlerse) saptanmış 2005 yılında yapılan bir çalışmada

19 Adolesan 12-17 yaşında % 20-25 miyop Taiwan’da 6 yaşında % 12
Çocuklukta başlayan miyopi genellikle yaşlarında stabilize olur 20 li 30 lu yaşlara kadar ilerlemesini sürdürebilir

20 Erişkinlikte başlayan miyopi
20 yaşlarında başlar Aşırı yakın çalışma risk faktörüdür Refraktif stabil bir dönem sonrası da başlayabilir Emetropizasyon mekanizmasının çalıştığı iddia edilir

21 Erişkin Hipermetroplara, içe kayma ve az görme dışında, görmeyi azaltmayan en yüksek artı değer Miyoplarda, en iyi görmeyi sağlayan en düşük değer Astigmatlarda, görmeyi artıran, şikayetleri gideren, rahat kullanılan değer

22 Presbiyopi 40-45 yaşlarında yakın çalışma güçlüğü şikayetleri
Gizli hipermetropi nedeniyle daha erken başlayabilir 40 yaşın üstünde hafif bir hipermetropiye kayma Hipermetroplarda tam tashih ve miyoplarda eksik tashih Monovision

23 Presbiyopide add. (Carlson)
Yaş Miyop Düşük Yüksek Emetrop Hipermetrop Hipermetrop 62 ve

24 Presbiyopide add. Addition ( Add.) ne kadar artarsa, net görme mesafesi ve net görüş derinliği de o kadar azalır.

25 Presbiyopide add. +2.50 D. den fazla ilave mesleği çok yakın çalışmayı gerektiren veya maküler problemleri olanlarda yakına getirip retinadaki görüntüyü büyütüp lezyonlu sahanın dışını kullanmak için verilebilir.

26 Presbiyopide add. Miyoplar yüksek bir add. ve çok yakın bir çalışma mesafesine hipermetroplardan daha toleranslıdır. Nükleer lens sklerozu nedeniyle miyopik değişiklikte, bildirilmiş bir özel şikayet yok ise yakın gözlüğünü değiştirme Yakından büyük görmeye alışan, normal mesafeden mutsuz olabilir

27 Çok odaklı gözlük Hasta gözlük üstünden bakmayı itici buluyorsa
Hasta iki gözlük taşımak ve takıp çıkarmak istemiyorsa Hastanın görme gereksinimleri iki gözlükle karşılanamıyorsa İnsanların % 94 ü çok odaklı gözlüğe alışabilmişler

28 Tecrübe ile edinilmiş ‘İnciler’ (George E. Garcia,M.D.)
Hasta çok odaklı gözlüklerinden çok şikayetçi ise ama birkaç yıldır kullanıyorsa, tek odaklıya geçme. İki çift gözlük ile daha çok şikayetçi olacaktır. Devamlı gözlük takmayı gerektirecek yüksek bir kırma kusuru yok ise, +1.00D. den küçük add.a çok odaklı gözlük verme Küçük add. ile çok odaklı gözlüğe erken alıştırtmayı savunanlar da var

29 Progresif gözlük Görme keskinliği düşük olan hastalarda aberasyonlar nedeniyle daha fazla memnuniyetsizlik Küçük pupili olanlar yan distorsyonlardan daha az etkilendiklerinden daha kolay adapte olurlar

30 Yaşlılar (65 yaş üstü) %90 0.50 D üstü kırıcılık hatası mevcut
Göz bebeği yaşlandıkça ufalıyor Işık azalıyor, odak derinliği artıyor 85 yaşın üstünde daha belirgin hipermetropiye kayma Nükleer yoğunluk artışı ile miyopiye kayma Gençlerdeki 0.25 D değişiklik görmede bir sıra artış sağlar öngörüsü yaşlılarda geçerli değildir Sübjektif refraksiyon muayenesinde D lik değişiklikler ayırt edilebilir Özellikle nükleer sklerozda görme artışı sağlanması için birkaç D değişiklik gerekebilir

31 Yaşlılar (65 yaş üstü) Yaşlandıkça yatay yarıçap azalırken dikey artıyor ve kurala aykırıya kayıyor Yaşlılıkta belirgin kurala aykırı astigmat Çapraz silindirli sübjektif refraksiyon muayenesi yapılabilir Kapak baskısının senilite nedeniyle azalmasından dolayı

32 Yaşlılar (65 yaş üstü) Senil lentiküler değişiklikler homojen olmayıp, çok değişik tashihlerle benzer görme değerleri edinilebilir (Pin hole) Adaptasyon ve cevap verme süreleri uzamıştır Uyum kalmamıştır Binoküler denge testleri yapılmaz Bazen objektif muayene bulgularına dayanarak reçete düzenlemek gerekebilir (Demans gibi) Hastanın elinde çok değişiklik reçeteler olabilir.

33 Teşekkürler Dr. Alp ALALUF


"Op.Dr. Alp ALALUF S.B.Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzmir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları