Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİKEY GEÇİŞ SINAVI BİLGİLENDİRME SUNUMU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİKEY GEÇİŞ SINAVI BİLGİLENDİRME SUNUMU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU."— Sunum transkripti:

1 DİKEY GEÇİŞ SINAVI BİLGİLENDİRME SUNUMU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

2 SUNU İÇERİĞİ • AMAÇ • GENEL BİLGİLER • BAŞVURU KOŞULLARI • SINAV • DEĞERLENDİRME AŞAMALARI • DGS SORULARI KONU BAŞLIKLARI • YÜKSEKOKULUMUZDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ BÖLÜMLER SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 2

3 AMAÇ • BU SUNU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SBMYO’DA ÖN LİSANS ÖĞRETİMİ ALAN/ALMIŞ OLAN ÖĞRENCİLERİN, YÜKSEK ÖĞRENİM HAYATLARINA DEVAM ETMEK İSTEMELERİ HALİNDE GİRECEKLERİ DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) HAKKINDA TEMEL BİLGİLERE KOLAYLIKLA ERİŞEBİLMELERİ AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 3

4 GENEL BİLGİLER • SINAV TARİHİ: 14 TEMMUZ 2013 • BAŞVURU TARİHLERİ: MAYIS AYI İÇERİSİNDE • SINAV YERLERİ: Tek oturumda 40 il merkezinde ve Lefkoşa’da uygulanacaktır. (İller arasında Konya’da bulunmaktadır.) • SINAV SÜRESİ: 3 SAAT • TOPLAM SORU SAYISI: 160 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

5 BAŞVURU KOŞULLARI • Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokullar ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. 5 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

6 S I N A V • Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. • Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. 6 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

7 DEĞERLENDİRME AŞAMALARI • SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI • ÖN LİSANS BAŞARI PUANI • DGS PUANININ HESAPLANMASI 7 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

8 SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI • Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır. 8 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

9 ÖN LİSANS BAŞARI PUANI • 2012-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır. • Ön lisans başarı puanının hesaplanmasında Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosu tarafından ÖSYM’ye ulaştırılan akademik ortalamaları kullanılacaktır. Bu bilgiler ÖSYM’ye ulaştıktan sonra bu bilgilerle ilgili değişiklik istekleri işleme alınmayacaktır. 9 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

10 ÖN LİSANS BAŞARI PUANI HESAPLANMASI • Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri 40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), kılavuzda da belirtildiği gibi 0,6 katsayı ile çarpılarak adayların yerleştirmede kullanılacak 2012-DGS yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

11 DGS PUANININ HESAPLANMASI •Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. •DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam,adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. 11 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

12 DGS PUANLARINI BELERİLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR 12 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

13 DGS SORULARI ALAN BAŞLIKLARI • TÜRKÇE • SÖZEL MANTIK • MATEMATİK • SAYISAL MANTIK 13 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

14 Geçmiş Yıllarda Çıkan Soruların İçeriği (Sözel) • KAVRAMLAR ARASI İLİŞKİ • CÜMLE TAMAMLAMA • DİYALOG TAMAMLAMA • SÖZCÜK ANLAMI • CÜMLE ANLAMI • ANLATIM BOZUKLUKLARI • SIRALAMA • VERİLEN CÜMLEDEN ZORUNLU OLARAK ÇIKARILACAK SONUCU BULMA • MUHAKEME, MANTIKSAL ÇIKARIM • ANLAM BÜTÜNLÜĞÜNÜ BOZAN CÜMLEYİ BULMA • PARAGRAF SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 14

15 Geçmiş Yıllarda Çıkan Soruların İçeriği (Sayısal) • GENEL YETENEK • TEMEL KAVRAMLAR • SAYI SİSTEMLERİ • BÖLÜNEBİLME, OBEB-OKEK • RASYONEL SAYILAR • SIRALAMA - BASİT EŞİTSİZLİKLER • ÜSLÜ İFADELER • KÖKLÜ İFADELER • ÇARPANLARA AYIRMA • ORAN - ORANTI • DENKLEM ÇÖZME • DENKLEM KURMA • KÜMELER • İŞLEM • MODÜLER ARİTMETİK • PERMÜTASYON • ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER • ÇEMBER VE DAİRE • KATI CİSİMLER • DOĞRUNUN ANALİTİĞİ, TABLO YORUMLAMA, GRAFİK YORUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 15

16 YÜKSEKOKULUMUZDA YÜRÜTÜLEN PROGRAMLARA GÖRE ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ BÖLÜMLER

17 İŞLETME YÖNETİMİ • Bankacılık ve Sigortacılık • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • İşletme • İşletme Bilgi Yönetimi • İşletme Enformatiği • İşletme-Ekonomi • Lojistik Yönetimi • Sağlık Kurumları İşletmeciliği • Sermaye Piyasası • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme • Sigortacılık • Sigortacılık ve Risk Yönetimi • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Uluslararası Finans • Uluslararası İşletme • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve Finans • Uluslararası Ticaret ve Finansman • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik • Uluslararası Ticaret ve Lojistik • Yönetim Bilişim Sistemleri 17 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

18 LOJİSTİK • İşletme • Lojistik Yönetimi • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği • Ulaştırma ve Lojistik • Uluslararası Finans • Uluslararası Lojistik • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık • Uluslararası Lojistik Yönetimi • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve Lojistik • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi 18 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

19 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • Ekonomi • İktisat • İşletme • İşletme Bilgi Yönetimi • İşletme Enformatiği • İşletme-Ekonomi • Lojistik Yönetimi • Maliye • Muhasebe • Muhasebe Bilgi Sistemleri • Muhasebe ve Finans Yönetimi • Muhasebe ve Finansal Yönetim • Uluslararası Finans • Uluslararası İşletme • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve Finans • Uluslararası Ticaret ve Finansman • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik • Uluslararası Ticaret ve Lojistik 19 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

20 BANKACILIK VE SİGORTACILIK • Aktüerya • Aktüerya Bilimleri • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Bankacılık ve Sigortacılık • Ekonometri • Ekonomi • Ekonomi ve Finans • İktisat • İşletme • İşletme Enformatiği • İşletme-Ekonomi • Lojistik Yönetimi • Sermaye Piyasası • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme • Sigortacılık • Sigortacılık ve Risk Yönetimi • Uluslararası Finans • Uluslararası İşletme • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve Finans • Uluslararası Ticaret ve Finansman • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik • Uluslararası Ticaret ve Lojistik 20 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

21 BÜRO YÖNETİMİ VE ASİSTANLIK • Halkla İlişkiler • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık • Halkla İlişkiler ve Tanıtım • İşletme Bilgi Yönetimi • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler • Sağlık Kurumları İşletmeciliği • Yönetim Bilişim Sistemleri 21 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

22 DIŞ TİCARET • Bankacılık • Bankacılık ve Finans • Bankacılık ve Finansman • Bankacılık ve Sigortacılık • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri • Ekonomi • Ekonomi ve Finans • İktisat • İşletme • İşletme Bilgi Yönetimi • İşletme Enformatiği • İşletme-Ekonomi • Lojistik Yönetimi • Sermaye Piyasası • Sermaye Piyasası Denetim ve Derecelendirme • Uluslararası Finans • Uluslararası İşletme • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret • Uluslararası Lojistik • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve Finans • Uluslararası Ticaret ve Finansman • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik • Uluslararası Ticaret ve Lojistik 22 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

23 TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ • İşletme • İşletme Enformatiği • İşletme-Ekonomi • Konaklama İşletmeciliği • Konaklama ve Turizm İşletmeciliği • Turizm İşletmeciliği • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik • Turizm ve Otel İşletmeciliği • Turizm ve Otelcilik 23 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

24 TURİZM REHBERLİĞİ • SEYAHAT İŞLETMELİĞİ • TURİZM REHBERLİĞİ 24 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

25 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM • Halkla İlişkiler • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık • Halkla İlişkiler ve Tanıtım • İletişim • İletişim Bilimleri • İletişim Sanatları • İletişim Tasarımı • İletişim Tasarımı ve Yönetimi • İletişim ve Tasarım • Reklam Tasarımı ve İletişimi • Reklamcılık • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler 25 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

26 PAZARLAMA • Halkla İlişkiler • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık • Halkla İlişkiler ve Tanıtım • İletişim • İletişim Bilimleri • İşletme • İşletme Enformatiği • İşletme-Ekonomi • Lojistik Yönetimi • Pazarlama • Reklam Tasarımı ve İletişimi • Reklamcılık • Reklamcılık ve Halkla İlişkiler • Uluslararası İşletme • Uluslararası İşletmecilik • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret • Uluslararası Ticaret • Uluslararası Ticaret ve Finans • Uluslararası Ticaret ve Finansman • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik • Uluslararası Ticaret ve Lojistik 26 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

27 ÖNEMLİ NOT • BU BİLGİLENDİRME SUNUSU 2012 DGS BAŞVURU KILAVUZUNA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLUP; 2013 DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDIKTAN SONRA DEĞİŞİKLİKLER SÖZ KONUSU OLABİLİR. 27 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

28 TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLERİZ… YÖNETİM NOT: Bu bilgiler ÖSYM tarafından yayınlanan 2012 DGS Kılavuzu referans alınarak oluşturulmuştur.


"DİKEY GEÇİŞ SINAVI BİLGİLENDİRME SUNUMU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları