Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROJE “Doğal Afetler için, İnsani Yardım Programı"

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROJE “Doğal Afetler için, İnsani Yardım Programı""— Sunum transkripti:

1

2 PROJE “Doğal Afetler için, İnsani Yardım Programı"

3 GRESA Çevre ve Sağlık - Acil Müdahale Kolordusu SUNUM’U

4 "Doğal Afetler için, İnsani Yardım Programı" nın temel amacı: Depremler, kasırgalar, fırtınalar, seller, alüvyonlar, çığ, kuraklık, büyük yangınlar, doğal afetler, v.b.gibi, her taraftan tutulmuş bir nüfus katılımı için v.s. ve / veya insanların bilinçsizce yapmış olduğu: dökülen petrol atıkları, kimyasal, radyoaktif ve hassas maddelerin çevreye/doğaya dökülüp, vbg.konularda … GRESA- Çevre ve Sağlık Acil Müdahale Kolordusu tarafından, sağlık-çevre desteği ile hizmetler tam olarak yerlerine gidecektir.

5

6 GRESA nedir? GRESA, çok geniş insanlar topluluğundan müteşekkil, halk sağlığına, insanlığa ve doğa’ya/tabiat’a maksimum katkıda bulunmak üzere; uzmanları, doktorları, Sağlık Acil ve Afetler konusunda uzmanlaşmış, profesyonel insanlardan müteşekkil ve bu insanların oluşturduğu ekümenik ve disiplinler arası bir kolordudur.  Aynı zamanda ekibinde bulunan: mühendisler, jeologlar, ekolojist vs. kadrolar, bir feleket anında bu felaket olan yerlerde ki sıkıntıları çözmek için en azından bir felaket ortamında ortaya çıkan zarar veya hasarları en aza indirmek, GRESA’nın esas görevlerindendir.

7 Aynı zamanda, hangi çevresel sorunun, çözüm verilebilir süresini kısaltmak için, malzeme temini, operasyon destek ve herhangi bir ilgili ve yetkili kişilerle temasa geçerek, teknik danışmanlık tarzında her türlü imkanı sağlayacaktır. Biz, bu problemleri çözmek istiyoruz ya da en aza indirmek istiyoruz ve bu etkileri ve / veya sırasında her felaket sonrasında, özellikle profesyonel ve maddi yardım ile desteklemek istiyoruz.

8 Arjantin’in 1 üsleri dışında bir operasyon etkinliği, 39 denizaşırı üsleri, hem kıta ve adalar da dahil olmak üzere, GRESA her yerde olacak. Alfa Bankası, Beta Bankası, Baz 1 ve Baz 2: Bu bazlar dört kategoride olacaktır. Hüküm ve Beta bazlar 1 ve 2 sınırlıdır. Personele rağmen, onlar, ihtiyaç durumunda hızlı bir yanıt vermek için tasarlanmıştır ve tüm eylemler için, köprübaşı hareket edecek durumda olup, en azından, mesafeler i kısaltmak adına, ilk anda gelen felaketler grevler v.s. yukarıda ana görev gücü GRESA tarafından "Alfa Bankası'nda ki kanaldan ve diğerlerinden karşılanacaktır.”

9 GRESA Organizasyon şeması - Operasyon Üsleri
GRESA Yürütme Kurulu Operatif Çalışanlar Lojistik Çalışanlar Alfa Bankası (1) Beta Bazlar (12) Bazlar 1 (18) Bazlar 2 (9)

10 Koordinatörler ve Sponsorlarla MAE – Koordinatörler ve Sponsorlarla işbirliği içinde olacaktır. İnsancıl yardım Programı koordinatörü, Multimedios Ambiente Ecológico - MAE olacaktır.  Örneğin MAE; hedefe ulaşmak için, resmi, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar, ticari kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, özel ve tüzel kişiler, olası işbirliği ve sponsorluk için de her türlü desteği organize edecektir. Örneğin:

11 - Arjantin Dışişleri Office-kendi elçilikleri vasıtasıyla, ve katılımcı ülkelerin din işlerinden sorumlu birimleri, ilgili bakanlıkları ve tüm ilgili birimleri ile konsolosluklar’ ın da operasyonlardan ve koordineden haberdar olacaklardır. - Kızılhaç Federasyonu ve Kırmızı Yarım AY kurumları; afetlerin alarm vermesi durumda, GRESA hükümlerine göre, tüm ekipman ve görev gücünün gelmesi için, her ülkenin kendi yerel iştirakleri ile Koordinasyon yapmak istiyor. Herhangi bir yerde Doğal ve / veya Suni Afetler olması durumda, tehlikenin içinde olan tüm insanlara yardımcı olacaktır ve bu tehlikeli ortamlarda etkin bir rol olacaktır.

12 - Arjantin Hava Kuvvetleri – FAA, GRESA’nın sahip olduğu operatif bazlar ve koordinasyon, pilot, bakım, güvenlik ve hangarlarla ilgili uçak (kargo uçakları ve helikopterler) ve görevli personellere imkan sağlamak için, Arjantine FAA, Hava Kuvvetleri olarak, ameliyat/Operasyon üsleri oluşturdu.

13 - Arjantinli Lacivert - ARA, GRESA operasyonların, kendi deniz ya da akarsu üslerinde tüm farklı donanmalar olarak görev gücünün başkanı, bakım, güvenlik pilot ve ait olduğu gemilerin yanaşma, koordinasyon, yüz yüz’e görüşmeler ve izin programı (hastane gemileri ve helikopterler) sağlanacaktır. - Arjantinli Sahil Güvenlik - PNA, eğitimli personel, deniz veya akarsu’ya az yağ, kimyasal, radyoaktif ve hassas maddelerin dökülüp, v.b.g. maddeleri kontrol etmek için nihai afet müdahale yardımlarını sağlamak amacındadır.

14

15 Uluslar arası insani yardım; yoksul ya da gelişmekte olan ülkelere zarar vermeden ve gelebilecek afet olaylarına karşı, önceden hızlı ve her türlü eşit katılımı ile, özellikle 24 saat içinde, maksimum 48 saat içinde geleneksel yardımları bu yerlere ve insanlara ulaştırmak istiyor.

16 Biz, bu felaketlerden etkilenen nüfuslara şu tür malzemeleri sunuyoruz: - İnsanlar’ın tahliyesi için, mevsimsel çadırlar [1(bir) aile başına ± 10 kişi] - Bireysel şilte ve şişme yastık , - Bölgesine göre ve mevsime bağlı olarak battaniyeler, - Çarşaf ve alerjik olmayan yastıklar, - Hijyenik araç ve gereçler,  - Kimyasal tuvaletler , - Su tankları, pompa ve su ısıtıcı ile Kişisel duşlar v.s.

17 Acil sağlık hizmetlerinin Merkezlerine Malzemeler sunuyoruz: - Sıhhi acil tıbbi cihazlar, - Mobil hastaneler: koroner ünitesi, acil ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, v.b.g Hastalar için sıhhi çadır (30/40 kişi), - Kamp yatakları, iyileşmekte olan hastalar için bölgesel ve mevsime bağlı olarak battaniye, - Disposable (tek kullanımlık) alerjik olmayan çarşaf ve yastık kılıfları, - İlaçlar, aşılar, dezenfektanlar, serumlar, v.b.g Şişme minder ve yastıklar ile, tek kullanımlık; şırıngalar, bandaj, pamuk, iğneler, sondalar, neşter, v.s. malzemeler Kişisel kimyasal tuvaletler , - Su tankları, pompa ve su ısıtıcı ile duş.

18 Mülteci Merkezlerine şu tür malzemeleri sunuyoruz: - Zenginleştirilmiş kutularda imal edilmiş ve kurutulmuş gıdalar - Tüm çevre ekipmanları ile pişirici (plastik bir torba su şişeleme mobil birimler - Mobil su arıtma tesisi - Mutfak eşyaları, yemek pişirme ve yemek yenilecek yerler - Elektrik jeneratörleri - Çadırlar için genel ve bireysel aydınlatma sistemi - “Ilaçlar ve gıdalar için” soğuk zincir sistemleri ve diğer bakım sistemleri - Kanalizasyon atıkları için depolama tankları - İnsanların ihtiyaçlarını koyabilmeleri için çantalar - Foseptik çukurları için atık depolama tankları, v.b.g.

19 Klinik, psikolojik, epidemiyolojik cerrahi, v. b. g
Klinik, psikolojik, epidemiyolojik cerrahi, v.b.g. aynı zamanda çevrede olan; dezenfeksiyon, çözünürlük, arındırma”arıtma”, v.b.g. uçmak için her ülkeden çevre izinleri alınmış, zamana bağlı olarak, sadece GRESA ‘nın kolordu acil tıbbi malzemeleri hazır olacaktır. Her ülkede bu tür seferberlik normal bir tepkidir. Hasarlı ülke genelinde ve onlar üzerinde özellikle yer verilmiştir.

20 GRESA kolordu sözleşmesi, MAE bağlı olsa da direkt olarak Yönetim Kurulu onları ve ulusal ya da yerel otorite tarafından koordine edilecektir Uluslar Arası Kızılhaç Federasyonu ve Kırmızı Yarım Ay teşkilatlarının'ın bir yerde felaket gerçekleşirse, emrine konacak, sırayla tüm mevcut kaynaklarını en etkin ve en iyi şekilde, gerçekleştirmek için, hazır olacaktır.

21 Uygun izinleri ve işlemleri başlatmak için, çevrenin yardımı ve yetenekli personelleri en kısa sürede bu işlemleri gerçekleştirecektir. Ve böylece, tazminat ayrılmış ya da minimize edilebilecek şekilde çevreye fayda sağlayacaktır. Gerekli ameliyat ekipmanları, Arjantin Hava Kuvvetleri tarafından görevlendirilen ve bu personeller tarafından işletilecek olan veya GRESA’nın üsleri ne dayalı farklı Hava Kuvvetleri tarafından tahsis edilen uçaklar tarafından GRESA kolordu ile gidecektir.

22

23 “Doğal Afetler için, İnsani Yardım Programı", GRESA kolordusu ile; yaşanabilir sıklığı ve yoğunluğu her geçen gün artan büyük sorunlara karşı, bazı çözümler getirmek istiyor ve bu katılımıyla, yanlış insan yerleşimlerine-potansiyel hassas bölgeler içerisinde, suni aktivite, özellikle ve aynı zamanda geri dönüşümsüz sürekli hava sonuçları ve değişiklikler sağlamak istiyor.

24 Gün ertesinde, nihai kirlilik ve alanın tahrip edilebilir ve de üreyebilecek salgın hastalıkları minimize etmeyi düşünüyor ve temel hizmetlere destek veriyor: gaz, taze musluk suyu, ana kanalizasyon, yağmur, iletişim, elektrik, yol, su yolları, havaalanı ve liman altyapıları, kanalizasyon v.b.g.

25 Dünyanın herhangi bir bölgesinde çöküş ve hasar olabilir
Dünyanın herhangi bir bölgesinde çöküş ve hasar olabilir. Bu nedenle, kaos artışı ve yıkım oluşabilir. Fizyolojik ihtiyaçlar ve hijyen eksikliği, ölü insanlar ve hayvan leşleri olabilir. Herhangi bir hastalık için, kayıtlı olmak ve onların organizmalarını eksiksiz yapmak ve onların immünolojik korumalarını sağlamayı düşürebilirsiniz. Travmatik bir durum da ortaya çıkabilir ve bir taraftan da, bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, özellikle, ya da sayısız bulaşıcı hastalık olarak yayılabilecek “sigara içme, su içme ile” hastalıklar için, kuruluşlar çürüyen nekroz tarafından bunu sözlü olarak olarak onlara iletecektir.

26 Biz, yeterince çaba gösteriyoruz, yapılan bu yatırımlarımız, özellikle tüm sosyal sınıf, tamamen difüzyon, taahhüt katılım, “Doğal Afetler İçin İnsani Yardım Programı”, objektif bir biçimde haklı bir şekilde ve azimle orada olmamızı gerektiriyor ve bunun da, insanlığın dayanışmasına, kültürlerin zenginliğine ve Dünya barışına büyük bir katkı sağlayacağı muhakkaktır.

27 Sunum Bitti Teşekkürler
Fundación Multimedios Ambiente Ecológico – MAE Multimedya Ekolojik Çevre Vakfı - MAE Sunum Bitti Teşekkürler Ercan SOYDAN Tarafından Türkçe’ye çevrildi, Ankara - TÜRKİYE


"PROJE “Doğal Afetler için, İnsani Yardım Programı"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları