Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Kaliksaren ’in NMR Uygulamaları Dr. HASALETTİN DELİGÖZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Kaliksaren ’in NMR Uygulamaları Dr. HASALETTİN DELİGÖZ."— Sunum transkripti:

1 1 Kaliksaren ’in NMR Uygulamaları Dr. HASALETTİN DELİGÖZ

2 2 NMR ve Çalışma Prensibi Kaliks[4]aren ve Sentezi • Kaliksarenlerin Konformasyonları • p-tert-Bütil kaliks[4]aren ve Kaliks[4]aren’in NMR spektrumları • NMR Spektroskopisi ile Konformasyon Tayini 2D NMR Spektrumları • Etil Benzenin 1D NMR Spekrumları ( 1 H-NMR, 13 C-NMR) • Etil Benzenin 2D NMR Spektrumları (COSY, HETCOR, HMBC) Kaliks[4]aren tetraketon ’un NMR Spektrumları

3 3 Radyo Frekans Vericisi Radyo Frekans Alıcısı Kaydedici Alan Taraması Nükleer manyetik rezonans spektrometresinin şeması Mıknatıs Bu enerjiyi, frekansa dönüştürmek istersek (E = h.  ) rezonans frekansı elde edilir. NMR Nedir? ∆E∆E Manyetik Alan

4 4 NMR nerelerde kullanılır ? Organik maddelerin Kimyasal yapılarının belirlenmesinde Proteinlerin Araştırılmasında Tıbbi Görüntüleme Uygulamalarında Kantitatif Analizlerde

5 5 Kaliksarenler, formaldehit ile p-sübstitüe fenollerin bazik ortamdaki kondenzasyon reaksiyonu sonucu ile elde edilebilen, hidroksil gruplarına göre orto pozisyonundan metilen köprüleri ile birbirine bağlanmış bileşikler olarak tanımlanırlar. (Gutsche, C.D. ve diğ., 1986; Gutsche, C.D. ve Lin, L.G., 1986) KALİKS[4]AREN VE SENTEZİ

6 6 Bu makrosiklik bileşikler halkalı yapıya sahip olduklarından organik molekülleri (toluen, aseton, vb.), anyonları ve metal katyonlarını taşıma ve kompleks yapma özelliğine sahiptirler.

7 7 Gutsche ve çalışma grubu kaliksarenlerin 4 farklı konformasyonda olduklarını belirlemişlerdir. (Gutsche, C.D., 1987; Cornforth, J.W., Morgan, E.D., 1973) KALİKSARENLERİN KONFORMASYONLARI Koni Kısmi koni 1,2 Karşılıklı 1,3 Karşılıklı

8 8 Koni Kısmi koni 1,3 Karşılıklı 1,2 Karşılıklı

9 9 p-tert-Bütilkaliks[4]aren’ in 1 H-NMR Spektrumu p-tert-Bütilkaliks[4]aren’ in 13 C-NMR Spektrumu KALİKSAREN’ İN NMR SPEKTRUMLARI

10 10 Kaliks[4]aren’ in 1 H-NMR Spektrumu Kaliks[4]aren’ in 13 C-NMR Spektrumu

11 11 NMR Spektroskopisi ile Konformasyon Tayini (Gutsche, C.D. and Bauer, L.J., Calixarenes. 5. Tetrahedron Letters, 22, 4763-4766, 1981) p-tert-Bütilkaliks[4]aren p-tert-Bütilkaliks[8]aren 89 o C 43 o C 37 o C 26 o C 5 o C 89 o C 43 o C 37 o C 26 o C 5 o C Metilen Köprülerinin 1 H-NMR Kesiti

12 12 25,27-bis(3-piridilkarboksilat)-26,28-dihidroksi-kaliks[4]aren’ in Sıcaklık ile Konformasyon değişimi (Zhang, H., Wang, H., and Liu, Y. ARKIVOC 2003 (ii) 92-97)

13 13 25,27-bis(3-pyridylcarboxylate)-26,28-dihydroxy-calix[4]arene’ nin 1 H-NMR Spektrumu

14 14 2D NMR SPEKTRUMLARI

15 15 Neden 2D NMR: • Kompleks bileşiklerin kimyasal kayma ve spin spin etkileşimleri 1D spektrumlarında elde edilememektedir. • İki bağ, üç bağ üzerinden ve uzayda yönlenmelerinden kaynaklanan etkileşimler 1D spektrumlarında gözlenememektedir. • Amino asitlerin ve proteinlerin yapıları kolaylıkla tayin edilebilmektedir. • Çok karmaşık spektrumların yorumlanması kolaylaşmaktadır.

16 16 ν ν Frekans Ekseni Sinyal Şiddet Ekseni Frekans ekseni 1D NMR 2D NMR Kontür Spektrumu

17 17 Etil Benzenin NMR Spektrumları C-H CH 2 CH 3 CDCl 3 Etil benzenin 13 C-NMR Spektrumu Etil benzenin 1 H-NMR Spektrumu 1’ 2,3,4 2’2’

18 18 C-H CH 2 CH 3 CDCl 3 CH 3 CH 2 C-H DEPT (D istortionless E nhanced by P olarization T ransfer ) 13 C-NMR Spektrumundaki sinyallerin hangi karbon atomuna ait olduğunu belirler)

19 19 Etil Benzenin APT Spektrumu CH 3 ve CH karbonları yukarı doğru CH 2 ve kuaterner C aşağı doğru APT (A ttache P roton T est ) Karbon atomlarına bağlı protonların sayısını belirlemeye yarar

20 20 2D COSY (CO rrelation S pectroscop Y) (İki Boyutlu Homonükleer Korrelasyon Spektroskopisi) 1 H-NMR

21 21 2D HETCOR (HET eronuclear COR relation ) (İki Boyutlu Farklı Çekirdeklerin Korrelasyon Spektroskopisi) 1 H-NMR 13 C-NMR

22 22 2D HMBC (H eteronuclear M ulti B ond C oherence ) (Uzun Mesafe Proton ve Karbon Etkileşimlerinin Korrelasyonu) 1 H-NMR 13 C-NMR

23 23 Kaliks[4]aren tetraketon Yapısının NMR spektrumları ile Aydınlatılması

24 24 Kaliks[4]aren tetraketon’ un 1 H-NMR Spektrumu Kaliks[4]aren tetraketon’ un 13 C-NMR Spektrumu

25 25 CH 2 CH Kaliks[4]aren tetraketon’ un DEPT Spektrumları Bütün protonlu karbonlar CH 3 Karbonları CH 2 Karbonları CH Karbonları 1 5,5’ 4 32

26 26 Kaliks[4]aren tetraketon’ un 2D COSY Spektrumu 1 H-NMR

27 27 Kaliks[4]aren tetraketonun 2D HETCOR Spektrumu 1 H-NMR 13 C-NMR

28 28 Kaliks[4]aren tetraketonun 2D HMBC Spektrumu 1 H-NMR 13 C-NMR

29 29 Sonuç olarak 2D NMR Spektroskopisi ile, • Karmaşık ve kompleks bileşiklerin yapıları aydınlatılabilmekte, • Moleküldeki konformasyon dönüşümleri belirlenebilmekte, • İzomer bileşikler tayin edilebilmekte, • Karışımlardaki benzer bileşiklerin oranları hesaplanabilmektedir.

30 30 1D ve 2D 1 H NMR spektrumları için Doç.Dr.Cavit KAZAZ ’ a TEŞEKKÜRLER


"1 Kaliksaren ’in NMR Uygulamaları Dr. HASALETTİN DELİGÖZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları