Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELEKTRİK AKIMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELEKTRİK AKIMI."— Sunum transkripti:

1 ELEKTRİK AKIMI

2 TEMEL TANIMLAR ELEKTRİK AKIMI
Elektrik yüklerinin bir noktadan başka bir noktaya hareketidir SEMBOLÜ : I (i) BİRİMİ : Amper (A) ÖLÇEN ARAÇ : Ampermetre

3 TEMEL TANIMLAR POTANSİYEL FARK (GERİLİM) (VOLTAJ)
İki nokta arasındaki enerji farkıdır. SEMBOLÜ : V BİRİMİ : Volt (V) ÖLÇEN ARAÇ : Voltmetre

4 TEMEL TANIMLAR DİRENÇ Bir maddenin elektrik akımına karşı gösterdiği zorluk. SEMBOLÜ : (R , r) BİRİMİ : Ohm (Ω)

5 ELEKTRİK DEVRESİ Üzerinde elektrik yüklerinin hareket ettiği kapalı yala elektrik devresi denir.

6 ELEKTRİK DEVRELERİNİ OLUŞTURAN PARÇALARA DEVRE ELEMANLARI DENİR
BAZI DEVRE ELEMANLARI İLETKEN ANAHTAR DİRENÇ MOTOR REOSTA VOLTMETRE ÜRETEÇ AMPERMETRE LAMBA SİGORTA

7 Bir İletkenin Direnci Elektronlar bir iletken içinde hareket ederken atom ve moleküllerle etkileşir ve enerji kaybederler. İyi iletken olmayan maddeler içinde ise hareket edemez ve akım oluşturamazlar, yani engellerle karşılaşırlar. Maddeler üzerinden geçen akıma karşı bir tepki yani direnme gösterirler. Bu direnmeye direnç denir.

8 Uzunluğu ℓ, kesit alanı S olan bir iletkenin direnci,

9 DİRENÇLERİN BAĞLANMASI 1. Seri Bağlama ve Özellikleri

10 DİRENÇLERİN BAĞLANMASI 1. Seri Bağlama ve Özellikleri
Dirençlerin uç uca bağlanmasıyla elde edilen bağlanma şekline seri bağlama denir. Üreteçten çekilen akım kollara ayrılmaz ve bütün dirençlerin üzerinden eşit şiddette akım geçer. IT = I1 = I2 = I3

11 DİRENÇLERİN BAĞLANMASI 1. Seri Bağlama ve Özellikleri
Her bir direncin uçları arasındaki potansiyel farkının toplamı, üretecin uçları arasındaki potansiyel farkına eşittir. V = V1 + V2 + V

12 DİRENÇLERİN BAĞLANMASI 1. Seri Bağlama ve Özellikleri
Dirençlerin toplamı toplam dirence eşittir. Reş = R1 + R2 + R

13 2. Paralel Bağlama ve Özellikleri
Birer uçları bir noktada, diğer uçları da başka bir noktada olacak şekilde yapılan bağlama şekline paralel bağlama denir.

14 2. Paralel Bağlama ve Özellikleri
Paralel bağlamada üreteçten çekilen toplam akım K noktasında kollara ayrılır, sonra tekrar L noktasında birleşir ve üretece gelir. IT = I1 + I2 + I3 olur.

15 2. Paralel Bağlama ve Özellikleri
Dirençlerin hepsi K ve L noktalarına bağlı olduğu için, K - L noktaları arasındaki potansiyel farkı ne ise, bütün dirençlerin uçları arasındaki de o kadardır. Ayrıca üreteç K ve L noktalarına paralel bağlı olduğundan, V = V1 = V2 = V3 tür.

16 2. Paralel Bağlama ve Özellikleri
Devrenin eşdeğer direncinin tersi, dirençlerin terslerinin toplamına eşittir. Paralel bağlı dirençlerin eşdeğeri, en küçük direnç değerinden daha küçüktür.

17 ÜRETEÇLERİN BAĞLANMASI
1. Seri Bağlı ÜreteçlerSeri bağlı üreteçlerin her birinden eşit şiddette akım çekilir. Dolayısıyla üretecin tükenme süresinden bir kazanç yoktur. Üreteçlerin toplam gerilimi, her birinin gerilim toplamına eşittir. VT = V1 + V2 + V3 tür.

18 ÜRETEÇLERİN BAĞLANMASI
2Bir üretecin (–) kutbunu diğer üretecin (–) kutbuna ya da (+) kutupların birbirine bağlanmasıyla elde edilen bağlama şekline ters bağlama denir.

19 ÜRETEÇLERİN BAĞLANMASI
Ters bağlamada gerilim birbirini yok edici yönde etki yapar. Eğer ters bağlı iki üreteç özdeş ise toplam gerilim sıfır olur. VT = |V1 – V2| dir. Büyük gerilim değeri küçük gerilim değerinden çıkarılır.

20 ÜRETEÇLERİN BAĞLANMASI Paralel Bağlı Üreteçler
Üreteçlerin (+) kutbu bir noktada (–) kutbu da başka bir noktada olacak şekilde birleştirilerek oluşturulan bağlamaya, paralel bağlama denir. Paralel bağlı üreteçler özdeş seçilir. Paralel bağlı üreteçlerin devreye verdikleri akımlar eşit olur. Toplam gerilim üreteçlerden birinin gerilimine eşittir. VT = V dir.


"ELEKTRİK AKIMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları