Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI."— Sunum transkripti:

1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI

2

3 ÜNİTE KAZANIMLARI 1.Öğretimde tekniğin tanımını yapar 2.Eğitim ve öğretim sürecinde kullanılan değişik tekniklerin olduğunu fark eder. 3.Konu alanının içeriğine uygun öğretim tekniklerini belirler 4.Konu alanının içeriğine uygun öğretim tekniklerinin ne şekilde uygulanacağını kavrar

4 Öğretim materyallerini sunma ve öğretim etkinliklerini yapılandırma şeklidir. Teknik, öğretim stratejisi ve öğretim yöntemi doğrultusunda belirlenir. Bir bakıma belirlenen yöntemin uygulamaya sokulan halidir. Ör: Tartışma yöntemini tercih eden bir öğretmenin, beyin fırtınası tekniğini derslerinde uygulaması gibi. Öğretim Tekniği Nedir ?

5 STRATEJİ -YÖNTEM TEKNİK İLİŞKİSİ YÖNTEMTEKNİK Hedefe ulaşmak için izlenen kısa yol Yöntemi uygulamaya koyma biçimi TasarımUygulama Hedeflere ulaşmak için öğretme- öğrenme sürecini desenleme, planlama Desenlenen, planlanan düşüncelerin uygulamaya aktarılmasında izlenen yol STRATEJİ YÖNTEMTEKNİK

6

7 Eleştiri ve yargılama olmaksızın bir konu üzerinde düşüncelerin söylenmesine ve yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkarılmasına yarayan bir tekniktir. Beyin fırtınasında üretilen fikirlerin niteliği değil niceliği önemlidir. Bir problemin çözümlerinin ortaya konmasında, karar alma süreçlerinde katılımın sağlanmasında, bir takım kuralların belirlenmesinde vs. çokça kullanılan bir tekniktir. Bireyler sırayla görüşlerini kısaca ortaya koyarlar. Sırası gelen birey ilk aklına gelen fikri söyler. Fikirler bir yere kaydedilir ve asla eleştirilmez.

8 Beyin Fırtınası Beyin Fırtınası Kuralları Her üye sırasıyla düşüncesini belirtir. Fikirler tükeninceye kadar bu işe devam edilir. Her üye sırası geldiğinde bir tek fikir önermelidir. Daha yararlı olmak için çok sayıda fikir üretilmelidir. Sırası gelen kişi “ PAS” diyebilir. Düşünceler eleştirilemez, küçümsenmez. İlk defa katılanlara cesaret verilmeli, teşvik edilmelidir.

9 Beyin Fırtınası Beyin Fırtınası Kuralları Ortaya atılan fikirler tahtaya yazılır Uzun bir düşünce, üyenin onayı ile kısaltılabilir. Düşünceler bitince oturum tamamlanır. Daha çok üretilen birbirine benzer düşünceler bir grupta toplanır Gerekirse düşünceler oylanabilir ve daha çok üretilen düşünce çözüm yolu kabul edilir

10 YararlarıSınırlılıkları - Yaratıcılığı özendirir ve geliştirir. - Sınıf içi etkinlikleri zenginleştirir. - Sınıfta canlı ve zevkli bir iklim oluşturur. - Gerilimi ve stresi azaltır. - Yeni ve orijinal fikirler ortaya çıkmasını sağlar. - Grup içerisinde konuşma becerisi gelişir. - Her öğrenci etkin bir biçimde katılamayabilir. - Hızlı uygulandığı için her öğrenci izlemekte güçlük çekebilir. - Dikkat edilmezse insan ilişkileri çabuk bozulabilir. - Psikomotor etkinliklerde uygulanması zordur. - Analitik düşünmeye uygun değildir. Ters beyin fırtınası: “Küresel ısınmayı nasıl azaltabiliriz?” yerine “Küresel ısınmayı nasıl artırabiliriz?”

11

12 İnsanların düşünme biçimleri üzerinde araştırmalarıyla düşünmeyi öğretme konusunda öncülük yapan De Bono, insanların yaygın 6 düşünce biçimi kullandığını belirtmektedir.

13 Sistematik düşünme, farklı yönleri görme, doğru karar verme becerilerini geliştirmek adına uygulanan bir tekniktir. Özellikleri -Öğrencilerin aynı konuya farklı açılardan bakmalarını sağlar. -Öğrenciler düşüncelerini; duygularını, mantığını, bilgisini, yaratıcılığını şapkanın rengine göre biçimlendirirler. -Tekniğin uygulanmasından önce şapkaların anlamları ve tekniğin nasıl uygulanacağının somut örneklerle sınıfa anlatılması gerekmektedir.

14 2.Beyaz Şapka: Tarafsızlığı ve objektifliği temsil eder. Hangi bilgilere sahibiz? Hangi bilgiler eksik? İhtiyacımız olan bilgiyi nasıl elde ederiz? 2.Kırmızı Şapka: Tutkuları, duyguları, sezgileri temsil eder. Kırmızı şapka düşünceye duygusallık katar. Bu olay, durum, öneri, sorun vb. hakkında neler hissediyorum?

15 3.Siyah Şapka: Siyah renk, olumsuzlukları ve karamsarlıkları çağrıştırır. Bir kararın alınması durumunda tehlikeleri temsil eder. Siyah şapka kötümserdir. Negatiflik taşır. Bu önerinin bize zararları neler olabilir? 4.Sarı Şapka: Sarı renk güneşi çağrıştırır, aydınlıktır. Olumlulukları, avantajları, o kararın alınması durumunda sağlanacak yararları ve fırsatları temsil eder. Sarı şapka iyimserdir; pozitiflik taşır. Bu olayın bize sağlayacağı çıkarlar(yararlar) neler olabilir?

16 5.Yeşil Şapka: Yeşil renk, çimen, bitki ve bereketi akla getirir. Yeni fikirler, yaratıcılık ve üretkenliği temsil eder. Bir kararın alınması durumunda daha farklı nelerin yapılacağını temsil eder. Bu konudaki değişik önerilerimiz neler olabilir? 6.Mavi Şapka: Mavi her şeyin üstündeki gökyüzünün rengidir. Mavi,tarafsızlığı,sakinliği ve hakim olmayı akla getirir. Mavi şapka düşünme sürecinin düzenlenmesi ve kontrolüyle ilgilidir. Serinkanlı bir biçimde karar vermeyi temsil eder. Ne oldu? (geçmiş) Ne oluyor? (şimdi) Sonra neler olmalı? (gelecek)

17 Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Uygulanması Konu belirlenir. Öğrenciler “U” yarım daire ya da grup biçiminde oturtulur. Şapkalar öğrencilere temsil ettiği fikirlerle belirtilerek dağıtılır ve takmaları istenir Öğrenciler şapkanın temsil ettiği renk doğrultusunda fikir beyan ederler. Gerekçelerini ortaya koyarlar Hiçbir düşünce eleştirilmez İkinci turda, şapkalar yer değiştirilir. Bu sefer takılan renk doğrultusunda fikirler ortaya konur. Böylece öğrenciler bir olaya farklı bakış açılarının olduğunu fark ederler

18 Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Yararları  Öğrencilerin bilimsel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.  Yaratıcı düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlar.  Etkili bir iletişim ortamı yaratır.  Çok yönlü düşünmeyi sağlar.  Konuşma ve dinlenme becerisini geliştirir.  Öğrencilerin etkin katılımını ve etkin öğrenmelerini sağlar.  Öğrenci giydiği şapkanın gerektirdiği biçimde düşünce üretmeye çalıştığı için düşünceleri sadeleştirebilir.  Karar verme sürecini hızlandırır.  Tartışmalardan kaçınmayı sağlar.  Empatiyi geliştirir.

19 Altı Şapkalı Düşünme Tekniğinin Sınırlılıkları  Konu iyi seçilmezse yöntem etkin kullanılamaz.  Öğrenci tarafından iyi anlaşılmaz ise, amacına ulaşamaz.  Kalabalık sınıflarda uygulanması zordur.  Konu zorsa düşünceler ortaya koymada öğrenciler zorlanabilir.

20 3- GÖRÜŞ GELİŞTİRME TEKNİĞİ

21  Eğitim ortamında bir konuda yapılan düşünce alışverişinde,  Kişinin kendi görüşünü diğer görüşlerden de yararlanarak savunmasını, geliştirmesini ve ya değiştirmesini,  Karşı çıktığı görüşü benimsemesini sağlayan bir öğretim - öğrenme tekniğidir.

22 Beş ayrı kartona ya da tahtaya ; yazılır Tartışılacak konu tahtaya yazılır ve öğrencilere bir süre düşünme fırsatı verilir. Öğrencilerin kendi görüşlerini gösteren kartonun altında (tahtada) yer alması istenir. Öğrenciler yerini aldıktan sonra tartışmaya başlanır. Öğrencilerin bulundukları noktada neden durduklarını, açıklamaları, birbirini dinlemeleri ve ikna etmeye çalışmaları sağlanır. Öğrencilerin arkadaşlarının açıklamalarından etkilenip etkilenmedikleri sorulurken, ikna olanların yerlerini değiştirmeleri ve başka görüşün önünde durmaları sağlanır. Neden görüşünü geliştirdiği (geliştirdiği) sorulur Konunun yeterince tartışıldığına emin olunduğunda tartışma sona erdirilebilir. GÖRÜŞ GELİŞTİRME UYGULANIŞI Kesinlikle katılıyorum KatılıyorumFikrim yokKatılmıyorumKesinlikle katılmıyorum

23 GÖRÜŞ GELİŞTİRME YARARLARI  Öğrencilerin bütün halinde katıldıkları bir çalışmadır.  Öğrencilere kendi görüşlerini ifade etme, bu görüşleri gerekçeleriyle savunma ve fikir değişikliği yapma olanağı tanır.  Öğrencilere, diğer düşüncelere saygı duymayı, yeni fikirlere açık olmayı öğretir.  Öğrencilerin bir konuyla ilgili değişik bakış açıları oluşturmalarını ve konuya eleştirel olarak bakmalarını sağlar.  Öğrencilerin ilgi ve dikkatlerini artırarak derse aktif katılımlarını sağlar.  Sınıf içinde zevkli ve eğlenceli bir ortam oluşmasını sağlar.

24 4- İSTASYON TEKNİĞİ

25 Yarım bırakılan bir işi tamamlamak, önceden yapılan işleri ileri götürmek, etkinlik zenginliği sağlamak ve bir ürün ortaya çıkarmak için kullanılır. Kullanımı Sınıfın önünde üç ila beş masa aralıklı biçimde yerleştirilir. Her masa bir istasyondur. Yapılacak etkinliğe göre istasyonlara isim verilir. Afiş hazırlama, öykü, şiir, slogan vb. Oluşturulan gruplar bu masalara geçerek belirlenen işi yapmaya başlar. Yaklaşık 10 dakika sonra o masadaki işi yarım bırakarak sıraya göre diğer masaya geçerler ve orada yarım bırakılan işe devam ederler. En sonunda her grup her masayı dolaştıktan sonra en son geldikleri masadaki işi tamamlarlar.

26 Özellikleri Öğrenci merkezlidir. Tüm sınıfın katılımını gerektirir. Öğrencilere birlikte çalışma olanağı tanır. Yararları Öğrencilere birbirlerini tanıma fırsatı verir. Başlanmış bir işe katkı getirmeyi ve yarım kalan bir işi bitirmeyi öğretir. İlgi ve güdülenmeyi artırır. Çekingen öğrencilerin de öğretim sürecine aktif katılmasını sağlar. Özgüven duygusunu geliştirir.

27 5- KONUŞMA HALKASI

28 Empati, iletişim, kendini ifade etme, farklı görüşlere saygı gösterme, duygularla düşünceleri ayırt etme becerilerini kazandırmak amacıyla uygulanır. Kullanımı Öğrencilerin bir konu,durum,olay ya da öyküdeki bir kişinin (kahramanın) yerine kendilerini koyması durumudur. Öğrenciler bir daire şeklinde oturarak kahramanın ne düşündüğü, ne hissettiği gibi konularda herkes sırayla görüşlerini dile getirir. Bilinmesi Gerekenler Öğrenci merkezlidir. Dikkatli dinleme, grup içinde konuşma ve kendini ifade etme gibi becerileri geliştirir. Empati kurma becerisini ve başkalarının görüşlerine saygı duymayı geliştirir. Duyguları ve düşünceleri ayırt etmeyi öğretir.

29 6- AKVARYUM TEKNİĞİ

30 AKVARYUM Gönüllü konuşmacılar veya konuşmacı iç çemberde. Dinleyiciler dış çemberde yer alır. Gönüllü öğrenciler sırayla sandalyeye otururlar ve fikirlerini açıklarlar. Diğer öğrenciler gönüllü konuşmacının fikirlerini eleştiremez ama soru sorabilir. Gönüllü öğrenci istediğinde soruları cevaplar. İşi biten gönüllü öğrenci, dinleyici bölümüne geçer.

31 7- PANEL

32 Genellikle 5 - 9 kişiden oluşan küçük bir grubun, bir konuyu büyük bir grubun karşısında tartıştıkları tekniktir. Genellikle güncel konuların tartışıldığı panelde, öncelikle panelistler izleyicilerle diyaloga girmeden konuyu tartışırlar, daha sonra izleyicilerle iletişime girilir. Konuşmacılar ya konunun uzmanıdır, ya da önceden hazırlıklı olarak panele katılırlar. Lider her bir paneliste 10-15 dakika zaman tanır ve ilave sorular sorup açıklamalar yapabilir.

33 8- KOLLEGYUM Panelin bir başka uygulama şeklidir. Panel, soru soran (İZLEYİCİ) ve cevap veren (UZMANLAR) olmak üzere iki gruptan oluşur. Uzman grubun açıklamaları sadece izleyici sorularına bağlı olarak sürdürülür

34 8- KOLLEGYUM

35 9- ZIT PANEL Kollegyumun sınıfta uygulanan şeklidir. Bu teknik genellikle daha önce öğrenilmiş konuların tekrarında uygulanır. Sınıf ikiye bölünür. Bu gruplardan biri soru diğeri cevap grubudur. Grupların önceden hazırlık yapmalarında yarar vardır. Amaç, öğrencilerin ilgisini çekmek, yaratıcı düşünme güçlerini geliştirmektir. Kısmen tartışılmış ancak yeterince açıklığa kavuşmamış konular bu teknikle tartışılarak daha anlaşılır hale getirilebilir.

36 10- MÜNAZARA TEKNİĞİ Bir tezle antitezin, iki grup arasında bir hakem heyeti (jüri) huzurunda tartışıldığı konuşmalara münazara denir. Münazaralar birer fikir ve söz yarışmasıdır. Bir başkan yönetiminde, jüri önünde yapılan münazarada gruplardaki konuşmacı sayısı 1 ile 4 arasında değişebilir. Grup üyeleri sırasıyla konuşmalarını yapar. Gerekirse 2 tur yapılabilir Her konuşmanın ardından juriler puanlarını verirler (Juri birden çok olabilir). Münazara tamamlanınca kazanan grubu ilan ederler. Tartışma teknikleri içerisinde kaybeden ve kazananın olduğu tek tekniktir.

37 Jüri üyeleri ; konuşmacıların, vücut dili, yaptığı hazırlık, telerini savunma güçleri ve konuşmadaki başarılarını göz önünde bulundurarak puan vermelidir. - Münazarada amaç inandırıcı olmaya çalışmak ve jüriyi etkilemektir. Bunun için tartışma sırasında karşı tarafın görüşleri iyice dinlenmeli, açıkları ve zayıf noktaları not almak suretiyle tespit edilip cevaplar ona göre verilmelidir. - Münazara, öğrencilere araştırma, düşünme, yaratma, eleştirme yeteneği ve güzel konuşma becerisi kazandırması yanında; konuşmacılara güven duygusu vermesi ve kişiliklerini güçlendirmesi bakımından oldukça yararlı bir uygulamadır.

38 Yaratıcı drama, “bir grup çalışması içinde kişilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, belirli bir konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortam” olarak tanımlanır. Yaratıcı drama, kişilerin sosyal beceriler kazanmaları için kullanılan ve önerilen en önemli eğitim tekniklerinden biridir. Rol oynama tekniğinden farkı; yaratıcı drama da kişi kendi rolünü (içinden geldiği gibi) oynarken (doğal drama ), rol oynamada kişi başkasının rolünü oynar (biçimsel drama)

39

40 a. Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirir b. Zihinsel kapasiteyi geliştirir c. Kendilik kavramının gelişmesinde katkı sağlar, d. Bağımsız düşünme ve karar verme becerisi gelişir, e. Duyguların farkına varılması ve ifade edilmesini sağlar, f. İletişim becerilerine olumlu katkı sağlar, g. Sosyal farkındalığın artması ve problem çözme yeteneğinin gelişmesini sağlar, h. Sosyalleşme süreçlere olumlu katkılar (arkadaşlık), j. Öğretmenle çocuklar, öğrencilerle- öğrenciler arasında olumlu ilişkilere katkı sağlar, k. Genel öğrenci performansına olumlu etki olur. l. Aktif öğrenme ortamı oluştur

41 Gerçeğinin tehlikeli veya imkansız olduğu durumlarda yapay ortamlar düzenleyerek öğrenciye deneyim kazandırmak ve öğrenmeyi soyutluktan kurtarmak için kullanılır. Özellikleri Benzetim bir olayı gerçekmiş gibi ortam düzenleyip öğrencilerin üzerinde çalışma yapmalarını sağlayan bir öğretim tekniğidir. Tehlikeli ya da maliyetli durumlar için kullanılır. Paraşütçü, astronot, dalgıç, sürücü ve pilot eğitiminde kullanılır. Öğrenci merkezlidir. Beceri öğretiminde (psikomotor) kullanımı uygundur.

42 Yararları Kavramları ve ilkeleri yaşama geçirebilmeyi kolaylaştırır. Güdüyü artırır, analiz ve sentez gücünü geliştirir. Bireyin kendini güven duygusunu geliştirmesine katkı sağlar. Maliyetli olmakla birlikte gerçek ortama göre maliyeti azdır. Sınırlılıkları Teknik olarak maliyetli bir tekniktir. İyi hazırlanmayan benzetim ortamları gerçeğini yansıtmayabilir.

43 Analoji, bilinmeyen bir olayı bilinen bir olayın koşullarında düşünerek, iki olay arasında karşılaştırma yaparak ve ilişkiler kurarak, bilinmeyen olayı anlama sürecidir. Bilinen durum “kaynak”, bilinmeyen durum ise ”hedef” tir. Hedefe ulaşmak için var olan kaynaklardan çağrışım yapılır.

44 Yararları Öğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar, bilimsel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Öğrenenlerin düşünme yeteneklerini ve yaratıcılılarını geliştirir. Bilimsel kavramların öğrenilmesini sağlar. Bilinmeyenleri akla uygun hale getirir. Kavram yanılgılarını düzeltmede etkilidir. Sınırlılıkları Çok iyi planlanması gerekir. Hedeflenen olaya uyan bir örnek vermek bazen zor olabilir. Verilen örnek, öğrenciler tarafından yanlış anlaşılabilir. Öğrenciler yeterli bilgi, beceri ve ön bilgilere sahip değilse hedeflerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

45

46 Simülasyon- benzetişim tekniği zaman zaman (ANALOJİ / METAFOR) tekniği ile de karıştırılmaktadır. Metafor tekniğinde daha önce öğrenilenlere benzetme varken (beynin cevize, kan hücrelerinin nar tanelerine benzemesi vb.) simülasyon tekniğinde ortamı gerçeğine benzetmek ve gerçeğine uygun bir ortam yaratmak söz konusudur. DİKKAT !

47 Deneyim kazandırmak, eleştirel ve yansıtıcı düşünme becerileri geliştirmek, özellikle öğretmen adaylarına hizmet öncesi eğitimde uygulama yapma olanağı sağlamak için kullanılır. Uygulanışı Bir mikro ders planlanır / hazırlanır. Mikro ders gerçekleştirilirken kayda alınır. ( 5-20 dk) Alınan kayıtlar tüm sınıfın katılımıyla izlenip, incelenir. Böylelikle deşifre edilip dönüt elde edilir. Dönütler ışığında mikro ders yeniden düzenlenir ve tekrar mikro ders gerçekleşir. Düzeltme ve iyileştirmelerle birlikte mikro dersin son biçimi kaydedilerek tekrar dönüt alınır. Bilinmesi Gerekenler Öğrenci merkezlidir. Mesleki deneyim kazandırma ve uygulama olanağı sağlar. Uygulamayı yapan hem yansıtıcı hem de eleştirel düşünme becerilerini geliştirir. Uygulamayı değerlendiren ise ölçüte göre değerlendirme yaparak eleştirel düşünme becerisi kazanır.

48

49 ( KPSS 2016 )

50 CEVAP: A CEVAP: A Olası bir savaşta hava bombardıman birliklerinde görev alacak askerler için sanal savaş ortamları oluşturulmuş ve savaş anında ne zaman ne yapmaları gerektiğine ilişkin bilgi ve beceri kazanmaları için eğitim verilmiştir. Bu örnekte askerlere eğitim verilirken hangi öğretim yöntem ya da tekniğinin kullanıldığı söylenebilir? A) Benzetim B) Örnek olay C) Drama D) Programlı öğrenme E) İşbaşında öğrenme

51 CEVAP: A CEVAP: A Bir coğrafya öğretmeni ‘‘Türkiye’de su kaynaklarının verimli kullanımı için hidroelektrik santrallerinin kurulması doğru bir uygulama mıdır?’’ sorusuyla derse başlayarak konuyu, öğrencilerinin tartışmasını ister. Tartışma, sınıfa asılan bir görsel tutum formu kullanılarak gerçekleşir. Öğrenciler tutumlarını bu görsel tutum formunun önünde gerekçeleriyle açıklar. Öğretmen bu yolla öğrencilerine kanıt bulma, dinleme, eleştiriye açık olma gibi özellikleri kazandırmayı hedefler. Öğretmenin bu uygulaması aşağıdakilerden hangisine uygun bir örnek oluşturur? A) Görüş geliştirme B) Konuşma halkası C) Gösterip yaptırma D) İstasyon E) Forum

52 ( KPSS 2016 )

53 ( KPSS 2016 ) : Bir sosyal bilgiler öğretmeni, derste insanların ülkelerindeki iç savaş nedeniyle başka ülkelere göç etmek zorunda kaldıklarına ve bununla birlikte yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenlemiştir. Kendi aralarında konuşmalarını engellemek için öğrencilerini daire şeklinde oturtup onlara konuyla ilgili getirdiği videoyu izletmiş, sorular yöneltmiş ve konuşmak isteyen öğrencilere söz hakkı vermiştir. Cevaplar tamamlandıktan sonra da konuyu özetlemiştir. Buna göre öğretmen konuşma halkası yöntem veya tekniğini uygularken aşağıdakilerin hangisinde hata yapmıştır? A.Oturma düzenini planlamada B.Öğrencilere konuyu kendisinin vermesinde C.Öğrencilere soru sormada D.Konuşacak öğrencinin seçiminde E.Konuyu kendisinin özetlemesinde CEVAP : D

54 CEVAP: E CEVAP: E Celal Öğretmen Türkçe dersinde, öğrencilerin bazı duygularını anlayabilme ve başkalarının görüşlerine saygı duyabilme özeliklerini geliştirmek için sınıf başkanı seçimini kaybeden bir öğrencinin yaşadıklarını anlatan bir hikâyeyi öğrencilerine anlatır ve canlandırmalarını ister. Daha sonra öğrencilerinden, hikâyede geçen karakterin yerine kendilerini koymalarını ve böyle bir durumda neler hissedeceklerini ve nasıl davranacaklarını paylaşmalarını ister. Celâl Öğretmen, bu etkinlikte aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisini uygulamıştır? A) Soru-cevap B) Grupla çalışma C) Panel D) Görüş geliştirme E) Konuşma halkası

55 CEVAP: B CEVAP: B Öğrencilerin paylaşım ve iletişim becerileri ile yaratıcı fikirler üretmelerini geliştirmek isteyen bir öğretmen “Nasıl bir okul düşlersiniz?” diyerek bir tartışma başlatır. Öğrencilerden bu konudaki düşüncelerini açıkça ve bir mantık süzgecinden geçirmeden söylemelerini isteyen bu öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntem ve tekniklerinden hangisini kullanması en uygundur? A) Soru-cevapB) Beyin fırtınasıC) Altı şapkalı düşünme D) Problem çözmeE) Benzetim

56 CEVAP: C CEVAP: C İlköğretim 6. sınıf İngilizce dersinde Eray Öğretmen,sınıfında aynı hikâyeyi konu alan üç köşe oluşturur. Birinci köşeyi ana fi kir ve yardımcı fi kir bulma, ikinci köşeyi hikâyeyi yeniden yazma, üçüncü köşeyi ise hikâyeyi poster yapma olarak belirler. Köşelere gerekli materyali koyar ve sınıfı üç gruba ayırır. Her grubun köşelerde sırayla onar dakika çalışmasını ister. Eray Öğretmen, bu dersinde hangi yöntem veya tekniği kullanmıştır? A) Konuşma halkası B) Benzetim C) İstasyon D) Köşeleme E) İlgi grupları

57 KPSS 2016 CEVAP: E

58 CEVAP: E Derin Öğretmen elinde bir kuklayla sınıfa girer ve kuklayı konuşturarak öğrencilere ‘‘Öğretmeninizi ve arkadaşlarınızı düşünün. Öğretmenleriniz bazen sınıfta arkadaşlarınıza kızabilir ve bu kızgınlıklarını farklı davranışlarla gösterebilirler. Şimdi dörder kişilik gruplar oluşturmanızı istiyorum. Sınıfta öğretmeninizi kızdıracak bir davranışı ve öğretmeninizin bu davranış karşısında vermiş olabileceği tepkileri düşünün. Bu anı istediğiniz şekilde yansıtın.” der ve öğrencilere 15 dakika zaman verir. Derin Öğretmen, bu derste aşağıdaki öğretim yöntem ya da tekniklerinden hangisini kullanmıştır? A) Benzetim B) Örnek olay C) Gösteri D) Beyin fırtınası E) Yaratıcı drama

59 CEVAP: C CEVAP: C ‘‘Deniz kirliliğini nasıl engelleriz?’’ sorusuna öğrencilerin çözüm üretmesini isteyen bir öğretmenin, beyin fırtınası uygulama ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A) Rahat bir konuşma ortamı oluşturması B) Yeni fi kirler üretmeye cesaretlendirmesi C) Doğru sonucu bulmaya özendirmesi D) Öne sürülen düşüncelerin eleştirilmesini engellemesi E) Fikirlerin değerlendirilmesini en sona bırakması

60 ( KPSS 2016 ) : Bir öğretmen, öğrencilerine “Türkiye’de trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır?” sorusunu yönelterek 15 dakika boyunca öğrencilerinin görüş ve düşüncelerini söylemelerini ve bunları iki öğrencinin tahtaya yazmasını istemiştir. Daha sonra yazılan bu görüş ve düşünceleri sınıftaki tüm öğrencilerle birlikte değerlendirmiştir. Buna göre öğretmen aşağıdaki öğretim yöntem veya tekniklerinden hangisini kullanmıştır? A.Beyin fırtınası B.Soru-cevap C.Forum D.Akvaryum E.Çember CEVAP : A

61


"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi SERTİFİKA PROGRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları