Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orta ve Son Çocuklukta Gelişim Çocuklar İçin Kitap Seçimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orta ve Son Çocuklukta Gelişim Çocuklar İçin Kitap Seçimi."— Sunum transkripti:

1 Orta ve Son Çocuklukta Gelişim Çocuklar İçin Kitap Seçimi

2 Kütüphane Haftası 1 Nisan ara sınav tarihi iptal, tek ara sınav yapılacak. 30 Mart – 5 Nisan kütüphane haftası ◦Resmi tatil değil ◦Tatil değil ◦KÜTÜPHANE HAFTASI Kütüphane haftası programı; https://docs.google.com/file/d/0B6ckpY_ak5YsaDVYYnRBVXA3Mk1tSnB YaWtKRTBDc0twck9J/edit https://docs.google.com/file/d/0B6ckpY_ak5YsaDVYYnRBVXA3Mk1tSnB YaWtKRTBDc0twck9J/edit ◦Kütüphane haftasında en az bir «Çocuklar yazarlarıyla buluşuyor» etkinliği ve ◦1 Nisan’da ders saatinde Ali Dayı Çocuk Kütüphanesinde düzenlenecek «Mangala Geleneksel Türk Oyununun Anlatımı ve Gösterimi» etkinliğine katılım zorunlu 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 2

3 Orta Çocukluk Dönemi 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 3

4 Orta çocukluk nedir? 6-12 yaş Okul dönemi 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 4

5 Bedensel gelişim 6 yaş - 106 cm, 20 kg Fiziksel büyüme bebeklik ve ilk çocuklukta olduğundan daha yavaş Büyüme erkekler ve kızlar arasında farklı 12 yaş – erkek 142 cm, 38 kg 12 yaş – kız 144 cm, 41 kg 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 5

6 Motor gelişim Hareket becerileri gelişimini sürdürür Motor gelişim açısından büyük aşama Dengenin gelişmesi Hızlı yürüme, futbol oynama Göz-el koordinasyonun gelişmesi sonucu iki elini bağımsız kullanabilme 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 6

7 Bilişsel gelişim Somut İşlemler Dönemi Mantıksal düşünme Sayı, zaman, mekan, boyut hacim ve uzaklık kavramları yerleşmeye başlar Problemin çözülmesi somut nesnelere (burada ve şimdi) bağlıdır Korunum ilkesini analayabilirler çünkü somut işlemleri tersine döndürebilirler Soyut düşünce henüz tam gelişmemiştir 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 7

8 Bilişsel gelişim Farklılıkları ifade eden gruplamalar yapabilirler Nesneleri boylarına göre veya hacimlerine göre sınıflayabilirler (kısalar bir arada, uzunlar bir arada) Uzaklık, ağırlık, ve hacim karşılaştırması yapabilirler Uzaklığın hangi yönden ölçülürse ölçülsün değişmeyeceğini anlarlar İki kardeşten her birinin diğerinin kardeşi olduğu anlarlar (8 yaş) mantıksal düşünce başlamıştır A, B’ye eşitse, B, C’ye eşitse, A’nın C’ye eşit olduğunu anlarlar Başkalarının bakış açısını anlayabilirler 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 8

9 Somut işlem dönemi Çocuk bilgiyi sistemli ve mantıklı biçimde işleyebilir Bunu yalnızca bilgi somut biçimde verildiği zaman yapabilir Somut bir dönüşümü zihinsel olarak tersine çevirebilir Belirli bir zamanda bir durumun birçok yönünü ele alabilirler Geniş bardaktaki su ile uzun bardaktaki suyun eşit olduğunu anlar (bardakların yüksekliği kadar genişliğini de dikkate alır) 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 9

10 Sayılarla uğraşma yeteneği Sayma (atlamadan sayar, daha fazla, daha az, eşit ilişkilerini anlar) Büyük-küçük kavramlarının göreceli olduğunu bilir (6, 10’dan az, 5’ten fazladır) Bire bir karşılık (nesnelerin fiziksel düzenlenişi değişse bile nicelikliğin değişmediğini anlayabilir (vazo-çiçek) 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 10

11 Mizah anlayışının gelişimi Mizahın değerini anlarlar «Ahmet pizacıya gider ve bir pizza ısmarlar. Garson pizzayı altı parçaya mı yoksa sekiz parçaya mı bölmesini istediğini sorduğunda, “altıya bölerseniz iyi olur, sekiz parça çok fazla gelir, yiyemem" der» 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 11

12 Ahlaki gelişim 9 yaşına kadar ahlaki gerçekçilik evresi ◦Doğru ve yanlış mutlaktır, kişiden kişiye değişmez, davranış niyete göre değil sonucuna göre değerlendirilir 9 yaş üstü ◦Özerk ahlak ya da karşılıklılık ahlakı evresi (doğru ya da yanlışı durumsal ve kişisel etkenleri dikkate alarak değerlendirirler, kuralların değişebildiğini bilirler) 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 12

13 Ahlaki gelişimi etkileyen faktörler Anababa yaklaşımı Disiplin yaklaşımı Ceza Çevre Kuralların varlığı Otorite figürleri Model alma Pekiştirme 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 13

14 Kişilik gelişimi ve toplumsal davranış Çocuklar okulda çok fazla zaman geçirirler Toplumsal davranışlarının çoğunu okulda ve oyun alanında kazanırlar Aile, okul ve yaşıt grubu, hepsi birlikte orta çocukluk görevlerini öğretmekten sorumludur 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 14

15 Toplumsal ve sosyal gelişim Bu dönemde çocuk kendisini sınıf, arkadaş ve oyun grubu içinde bulur Bu da çocuğu içinde bulunduğu grubun faaliyetlerine katılmaya ve arkadaşlarıyla iletişim kurmaya yönlendirir Bu dönemde görülen bazı toplumsal özellikler şöyle sıralanabilir: ◦Kolay etkilenme ◦Karşıt Görüşte Olma ◦Rekabet 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 15

16 Akran ilişkileri Beş-altı yaşlarındaki çocuklar, bilişsel işlevlerdeki önemli değişikliklerin (daha az benmerkezlilik, başkalarının duygularını daha iyi anlama) yardımıyla arkadaş çevresini genişletirler Bu süreç çocuklar okula gitmeye başladığında önemli ölçüde hızlanır Okul, akran ilişkilerini geliştirmede birincil yerdir 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 16

17 Akran Akran kişinin kendi yaş ve konumundaki kişilerdir Bazı özellikleri paylaşan iki ya da daha fazla kişi olarak düşünülebilir. Bir akran grubu etkileşen, ortak amaç ve değerleri paylaşan ve davranışları karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılmış bir bireyler grubudur. Aynı etnik temelden, sosyoekonomik düzeyden, cinsiyetten ve yaştan çocuklardan oluşan üyelik genellikle oldukça benzeşiktir. Farklı ilgilerden ve etkinliklerden kaynaklanan gruplar oluşturma eğiliminin en yaygın olduğu dönem dokuz-on bir yaşlar arasıdır Aynı cinsiyetten arkadaşları yeğleme eğilimi vardır 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 17

18 Empati gelişimi Empati kurmak da kabul edilmeyi kolaylaştırır Empati, bir başkasının psikolojik durumunu gerçekte onu hissettiğini hissetmeden anlama yeteneği demektir. Empati, paylaşma ve yardım etme gibi davranışlar için önemli bir önkoşul gibi görünmektedir 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 18

19 Kişilik gelişimi Bu dönemde görülen yetersizlik duygusu problemi çalışkanlık ile bertaraf edilir Eğer çocukların başarıları övülürse bir çalışkanlık ve başarma duygusu geliştireceklerdir Bu da, belirli bir noktada, yetişkin sorumlulukları almaya hazır bir birey olarak olumlu bir benlik kavramının gelişmesini kolaylaştıracaktır Eğer çocuklardan çok az ya da çok fazla şey beklenirse ya da çocuklar çabalarından dolayı eleştirilirse, bir yetersizlik/aşağılık duygusu gelişecektir Bunun sonucu, kötü çalışma alışkanlıkları, başarısızlık korkusuyla yarışmalardan kaçınmak ve daha sonraki gelişim görevleriyle başaçıkmada bir yetersizlik olacaktır 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 19

20 Cinsiyet rolü gelişimi Çocuklar erken bir yaşta erkekliğe ve dişiliğe ilişkin temel bir fikir edinirler İlkokul yaşına gelindiğinde kızların ve oğlanların oyun nesnelerinde, etkinliklerinde, becerilerinde ve zevklerinde farklılık oluşur Orta çocukluktaki kızlar oğlanlardan daha iyi sözel becerilere sahiptirler Oğlanlar da mekan algısında ve mekansal akılyürütmede daha iyi görünmektedirler Bu farklılıklar kısmen doğuştan kısmen de cinsiyet farkındandır 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 20

21 Duygusal gelişim Korkular Okul öncesi çocuklar arasındaki canavarlar ve hayaletler korkusu okul çocuklarında yerini daha özgül ve gerçekçi korkulara bırakmaktadır (bilişsel gelişim) Dokuz yaşıdaki çocukların en çok korktuğu şeyler ◦bedensel zarar ◦soygunlar, çocuk hırsızları ya da ölüm ◦hayvanlar 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 21

22 Son Çocukluk Dönemi 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 22

23 Son çocukluk dönemi 12+ Ergenlik (adolescent) ◦Büyümek, olgunlaşmak «Genç yetişkine değişik yetişkinlik rollerini vatandaşlık sorumluluğunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalmadan denemesine izin verildiğinde yaşanan normatif bunalım» 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 23

24 Ergenlikte gelişim Bedensel özelliklerini kabul etmek ve bedenini etkili biçimde kullanmak. Eril ya da dişil bir toplumsal rolü gerçekleştirmek. Her iki cinsten yaşıtlarıyla yeni ve daha olgun ilişkiler kurmak. Anababadan ve diğer yetişkinlerden duygusal bağımsızlığı gerçekleştirmek. Bir mesleğe hazırlanmak/yönelmek. Evliliğe ve aile yaşamına hazırlanmak. Toplumsal bakımdan sorumlu bir davranışı istemek ve gerçekleştirmek. Davranışın rehberi olarak bir dizi değer ve bir ahlak sistemi kazanmak, bir ideoloji geliştirmek 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 24

25 Ergenlikte gelişim Bedensel ve cinsel gelişim ◦Beden imgesi ◦Olgunlaşma Bilişsel gelişim ◦İdealizm kazanır ve cinsellik, ahlak, din gibi konularla ilgili kendilerine ait bir değerler sistemi edinirler. Ergen benmerkezliliği 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 25

26 Ergenlikte gelişim Kişilik gelişimi – kişilik kargaşası Aile ilişkileri Arkan ilişkilerinin farklılaşması Aile üslubunun önemi 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 26

27 Çocuklar İçin Kitap Seçimi 25/03/2015BBY164 ÇOCUK VE GENÇLIK YAYıNLARı 27

28 Kitap seçimi Çocukların ruhsal ihtiyaçları Gelişim özellikleri Değişik yaşlarda ilgi duydukları konular

29 Çocukların ruhsal ihtiyaçları Din, dil, ırk ve ulus ayırımı olmaksızın bütün çocukların ortak ruhsal ihtiyaçları vardır İlk yıllarda daha belirgin olan bu ihtiyaçlar zamanla geri plana itilir, ancak yok olmazlar Bir anlamda çocuklarla yetişkinlerin temel ruhsal ihtiyaçları aynıdır Çocuklara kitap seçerken bu ihtiyaçların göz önünde tutulması faydalı olur

30 Temel ruhsal ihtiyaçlar Güven duygusu (maddi ve manevi) Başarma Bir gruba kabul edilme Oyun ve değişiklik Estetik

31 Güven duygusu Sevme ve sevilme ihtiyacı Maddi güven duygusu Bilme ve öğrenme ihtiyacı

32 Sevme ve sevilme ihtiyacı Güven duygusu ihtiyacının en açık şekli sevme ve sevilme ihtiyacıdır Yokluğu çeşitli ruhsal dengesizliklere neden olur Çocukta bu eksikliği görmek olasıdır (kırık bir oyuncağa veya hırpalanan bir köpeğe aşırı bağlılık) Çocuk sevgiyi önce ailesinde arar Aile ilişkileri çocuğun sağlam bir ruhsal temel oluşturmasında büyük rol oynar

33 Sevme ve sevilme ihtiyacı Aile ilişkileri sevgi ve bağlılık dolu olan çocuklar kendilerine güvenli, başkalarına karşı sevgi dolu olurlar Aile bağlılığı arkadaş bağlılığını doğurur Aile ilişkilerini başarılı bir şekilde konu alan kitaplar bu ihtiyacı karşılamak açısından önemlidir (Örn.: Küçük Kadınlar)

34 Sevme ve sevilme ihtiyacı Sevme ve sevilme ihtiyacı çocukları aşkı aramaya yöneltir Çocuk edebiyatında “aşk” unsuru erken başlar ve çok kullanılır Aşk daha çok bir sembol olarak kullanılır İyi, çalışkan ve azimli olmanın ödülü gibidir

35 Maddi güven duygusu Anne kucağında başlar Bütün insanlarda vardır Masallardaki zenginliğin nedeni bu ihtiyacı karşılamaktır Masallardaki zenginlik, endişeleri bir süre için yok eder

36 Bilme ve öğrenme ihtiyacı Güven duygusu, her şeyi doğru ve emin olarak bilmek, öğrenmek ihtiyacını doğurur Çocukların çok soru sormaları bu ihtiyaçtan kaynaklanır (3-5 yaş) Çocukların merak ettikleri konularda bilgi ihtiyacını karşılayacak eserler verilmesi önemlidir

37 Başarma ihtiyacı Bütün insanların temel ihtiyaçlarından biridir Her insan yaptığı işte başarılı olmak, beğenilmek ve takdir görmek ister Çocukta başarı duygusu önceleri çok somuttur Çok erken başlar

38 Başarma ihtiyacı Anne ve baba başardıkları işlerle çocukların tartışmasız ilk kahramanlarıdır (araba kullanmak, yemek yapmak gibi) Çocuğa ilk anlatılan masal ve hikayelerdeki kahramanlar fiziksel başarı gösteren kahramanlardır (Örn.: Yüzmeyi öğrenen ördek yavrusu)

39 Başarma ihtiyacı Çocuk büyüdükçe ruhsal ve zihinsel başarıları önemsemeye başlar ◦Sıkılganlığını yenen bir kahraman ◦Kötü alışkanlıklardan kurtulan bir kahraman Biyografiler bu ihtiyacın karşılanmasında yardımcı olur

40 Bir gruba kabul edilme ihtiyacı Güven ihtiyacının sonucudur Aile çocuğun ilk grubunu oluşturur Çocuk büyüdükçe önce oyun sonra okul arkadaşları ikinci önemli çevresini oluşturur Aile değerlerinin yanı sıra arkadaş değerleri de önem kazanır

41 Bir gruba kabul edilme ihtiyacı 10-12 yaşlarında ulusçuluk, ilk gençlik çağlarında insanlık kavramları gelişir ve yerleşir Kitaplar bu kavramların ve duyguların gelişmesinde rol oynar Küçük yaşlarda arkadaş grubuna girmeyi konu alan kitaplar yardımcı olur (Örn.: Haydi Arkadaş Olalım)

42 Bir gruba kabul edilme ihtiyacı İleri yaşlarda ulusal destanlar, kahramanlık hikayeleri, çeşitli ırk ve ulusların çocuklarına ait hikayeler yararlı olur Irk, din, dil ve ulus ayrımı olmadan insanlığın bir bütün olduğunu yansıtan eserler küçük yaşlarda insanlık sevgisinin gelişmesi açısından önemlidir

43 Oyun ve değişiklik ihtiyacı Çocukların en önemli ihtiyaçlarından biridir Çocuklar yetişkinlerin kurallarla dolu dünyasından sıkılırlar Kitaplar bu ihtiyaca seslenebilir ◦Tekerlemeler ◦Neşeli şiirler ◦Peri masalları ◦Macera romanları ◦Biyografiler ◦Polisiye romanlar

44 Estetik ihtiyacı Temel ihtiyaçlardan biridir Süsleme ve süslenme ihtiyacından doğar Bazı insanlarda daha sonra sanata yönelir Çocuklarda estetik duygusu doğuştan vardır Bu duygunun geliştirilmesi önemlidir Edebi yönü kuvvetli, resimleri başarılı eser bu konuda yardımcı olur

45 Çocukların ilgi duyduğu konular Çocuklar değişik yaşlarda değişik konulara ilgi duyarlar Kişisel ilgileri, zeka düzeyleri, yetenekleri ve çevreleri farklıdır Ancak, ortak bazı özellikleri de vardır ve yaşa göre bazı genellemeler yapmak mümkündür

46 1-6 yaş dönemi Bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişme çağı Yetenekler gelişir, alışkanlıklar şekillenir Çocuğun bağımsızlığı giderek artar Çevresine büyük ilgi duyar Merakını gidermek ve çevresini tanımak için görme, dokunma ve tatma duyularını kullanır

47 1-6 yaş dönemi Bu dönemin önemli aşamaları ◦yürümek (1 yaş) ◦konuşmak (2-3 yaş) Konuşma becerisi gelişir Her yeni sözcük bir başarıdır Yeni sözcükler ve sözcük tekrarları içeren eserler önemlidir

48 1-6 yaş dönemi Çocuğun kitaba ilgisi konuşmadan önce başlar 18 aylıktan itibaren sayfa çevirmesini öğrenir Yakın çevresindeki nesneleri gösteren resimleri tanır ve kendi diliyle anlatır Bol resim içeren ve hikayeyi resimlerle anlatan “resimli kitaplar” bu dönem için uygundur

49 1-6 yaş dönemi Küçük çocukların dikkat süreleri kısadır Masal ve hikayelerin kısa olması gerekir Tasvirler ve karakter incelemeleri yerine hareket unsuru aranır Mizah anlayışları çok basittir Hikaye ve resimlerdeki mizah anlayışının çok basit olması gerekir

50 1-6 yaş dönemi Kitaplarda çocuğun yaşına ve düzeyine uygun bir dil kullanılmalıdır Kısa ve düz cümlelerin takip edilmesi ve anlaşılması kolaydır Ses tekrarları (alliterasyon) çocukların ilgisini çeker (tekerlemeler) Küçük çocuk gerçekçidir (hayal dünyası bile yakın çevresiyle sınırlıdır)

51 1-6 yaş dönemi 4-5 yaşlarındaki çocuklar tamamen hayal gücüne dayanan fantezi hikayeleri anlıyamaz ve sıkılırlar (Alis Harikalar Diyarında, Peter Pan) Bu yaş grubuna hitap eden hikayelerin günlük yaşantıyı konu alması önemlidir ◦Temalar: Sevgi, başarı ve güven ihtiyaçlarını gidermelidir ◦Kahramanlar: Yakın çevreden olmalıdır (postacı, bekçi, çöpçü vs.)

52 1-6 yaş dönemi Küçük çocuk kendini hikaye ve masal kahramanı ile özdeşleştirir Kahraman insan, hayvan veya makina olabilir Büyüdükçe kendisine okunan masal ve hikayeleri oyun şeklinde oynamayı sever Küçük çocuk bencildir 4 yaşına kadar kendi kendine oynar (bir büyüğün kendisini izlemesini ister) Sonra arkadaş aramaya başlar (yuva çağı) Birlikte oynama ve iş yapma yeteneği zamanla gelişir

53 1-6 yaş dönemi Küçük çocuğun mülkiyet duygusu kuvvetlidir Çocuk paylaşmayı zamanla öğrenir Bu dönemde hikaye ve masal dinlemeyi çok severler Aynı hikayeleri tekrar tekrar dinlemekten hoşlanırlar Bellekleri kuvvetlidir. Dinledikleri hikayeleri ve detaylarını unutmazlar

54 7-8 yaş dönemi En önemli özelliği arkadaşlık duygusunun gelişmesidir Çocuk başkalarıyla oynamayı ve birlikte çalışmayı öğrenmiştir Okula başlamış ve çevresi genişlemiştir Aile çevresi hala ön plandadır

55 7-8 yaş dönemi Okuma yazma öğrenir Dikkat süresi hala kısadır Hayal gücü geniş ve canlıdır (ancak, hayalleri tanıdığı, bildiği şeylere aittir) Basit halk masalları, doğa ile ilgili kitaplar, şahsiyetlendirilmiş makinalara ait hikayeler, başka ırk ve uluslardan çocukları konu alan hikayeler, basit şiirler hoşlarına gider

56 7-8 yaş dönemi Bu dönemde kız çocukları daha hızlı gelişir ve genellikle okumayı daha önce öğrenirler Okumaya hazır çocuk ◦Harf ve sözcüklere ilgi duyar ◦Resimli kitaplara merakla bakar ◦Bu kitapları okuyormuş gibi yapar ◦Hikaye ve masal dinlemeyi sever

57 7-8 yaş dönemi Geç okuyan çocuk kendi haline bırakılmalıdır. ◦Gerekli olgunluk düzeyine erişince okumaya başlayacaktır Geç okuyan çocuklar için konusu yaşına uygun, ancak okuması kolay (kullanılan sözcük sayısı sınırlı ve tekrarları bol) kitaplar yararlı olur

58 9-10 yaş dönemi Çocuk çok şey öğrenmiş, alışkanlıklar kazanmıştır Sosyal çevresi genişlemiştir Genellikle kendi cinsinden arkadaşlarla oynamayı yeğler Erkek çocuklar spora meraklıdır Kız çocukları ev işleri ve giyime eğilim duyarlar

59 9-10 yaş dönemi Çocukların hayal gücünün en geniş olduğu dönemdir Bol miktarda masal okurlar Kız çocuklar peri masallarından, kahramanı kız olan, aşk ve güzellik unsurları taşıyan masallardan hoşlanır (Küçük Prenses) Erkek çocuklar kahramanı erkek olan, macera unsurları taşıyan masallardan hoşlanır (Denizci Sinbad’ın Maceraları)

60 9-10 yaş dönemi Çelişkili bir dünyaları vardır Fantezi masallar ve hikayeler bu dönemde çok okunur ◦Alis Harikalar Diyarında ◦Peter Pan ◦Pinokyo ◦Andersen’den Masallar

61 9-10 yaş dönemi Okudukları ve hoşlandıkları kitaplar ◦Realist hikayeler ◦Başka ülkelerin gelenek ve göreneklerini anlatan kitaplar (kızılderililer) ◦Makinaların nasıl çalıştığını anlatan kitaplar ◦Fabllar ◦Şiirler ◦Doğayı anlatan kitaplar

62 10-12 yaş dönemi Kız ve erkek çocuklar arasındaki fark belirginleşir Erkek çocuklar macera romanları okur Kız çocuklar daha hayalperest ve romantiktir Sözcük ve kavram bilgileri oldukça gelişmiştir

63 10-12 yaş dönemi Okudukları ve hoşlandıkları kitaplar ◦Tarihle ilgili eserler ◦Biyografiler ◦Dünyanın başka yerlerinde yaşayan yaşıtlarıyla ilgili hikayeler ◦Realist hayvan hikayeleri ◦Eski uygarlıkları anlatan kitaplar, efsaneler ◦Doğa ve fen kitapları (deneylerini yaparlar) ◦Eğlenceli kitaplar (Tom Sawyer)

64 10-12 yaş dönemi Değerli değersiz ayırımı yapmadan buldukları herşeyi okurlar Çizgi roman okurlar Bilinçli bir rehberlik bu dönemde çok önemlidir

65 12-14 yaş dönemi Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi İçe dönük veya isyankar bir yapı Örnek alacakları karakterler ararlar Biyografiler çok yararlıdır

66 12-14 yaş dönemi Erkek çocukların ilgi duydukları konular ◦Fen kitapları ◦Mekanik yapıları anlatan kitaplar ◦Macera romanları ◦Spor ile ilgili kitap ve dergiler Kız çocuklarının ilgi duydukları konular ◦Romantik romanlar ◦Meslek hikayeleri ◦Polisiye romanlar

67 12-14 yaş dönemi Her iki grubun ilgi duyduğu konular/kitaplar ◦Hayvanlar ◦Tarihi romanlar ◦Biyografiler Mizah yetenekleri çok gelişmiştir. İnce mizahtan, çok anlamlı sözcüklerden hoşlanırlar Koleksiyon merakı bu yaşlarda ortaya çıkar (genellikle geçicidir) Hayal gücü hala kuvvetlidir, idealizme dönüşür

68 Orta ve Son Çocuklukta Gelişim Çocuklar İçin Kitap Seçimi


"Orta ve Son Çocuklukta Gelişim Çocuklar İçin Kitap Seçimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları