Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Daha önce de söylediğimiz gibi bir program oluşturulurken kullanılan programlama dilinin Algoritmik olarak programlama diliyle bilgisayara aktarılması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Daha önce de söylediğimiz gibi bir program oluşturulurken kullanılan programlama dilinin Algoritmik olarak programlama diliyle bilgisayara aktarılması."— Sunum transkripti:

1

2

3 Daha önce de söylediğimiz gibi bir program oluşturulurken kullanılan programlama dilinin Algoritmik olarak programlama diliyle bilgisayara aktarılması gerekir. Algoritmanın etkin bir şekilde oluşturulması Program yazma adımından çok daha önemlidir. Hazırlanan algoritmanın programlama diliyle yazılması işin basit kısmıdır. tıpkı bir bina yapılmadan önce bir plan oluşturulmasına benzer.

4 Algoritma Bir sorunu çözebilmek için gerekli olan sıralı mantıksal adımların tümüdür demiştik Akış Şeması (diyagramı ) ise algoritmanın daha görsel gösterimidir. Yukarıda başlıktaki algoritma yazısında olduğu gibi Çizgiler, Dörtgen, daire vb. geometrik şekillerle algoritmanın gösterilmesini sağlar. ve Akı ş Diyagramı( ş eması)

5 Başla ve Bitir adımları için kullanılır. Akış şemasının başlangıç ve bitiş noktasında yer alır. BAŞLA BİTİR

6 Giriş ya da Çıkış işlemleri için kullanılır. Örneğin; klavyeden bir sayı girilmesi istenmesi veya ekrana işlem sonucunun yazdırılması gibi.(Oku, Yaz) Bir sayı giriniz. Girdiğiniz sayı çift.

7 Hesaplama ya da Değişkene Değer Atama işlemleri için kullanılır. Örneğin; iki sayıyı topla veya girilen ilk sayıyı A olarak kabul et. A ile B’yi topla. İlk sayı = A

8 Karşılaştırma, kontrol ya da Karar Verme işlemleri için kullanılır. Örneğin; girilen sayı 5’ten büyük mü? Kalan süre 0’dan büyük mü? Oyunda başka elma var mı? Bir karar verme işlemini temsil eder. (Eğer sayi<0 ise Yaz “Sayı negatif” vb…)

9 Belgeye, yazıcıya, ekrana çıktı için kullanılır. Akış şemasının ilerleme yönünü gösterir. Bir işlemin belli bir sayıda veya belli bir koşul doğru olduğu sürece tekrar edilmesini sağlayan döngü komutunu gösteren şekildir.

10 Örnek: İki sayının toplanmasına ilişkin Akış şeması ve Algoritması. Birinci sayıyı giriniz İkinci sayıyı giriniz A+B Birinci sayı = A İkinci sayı = B Bitiş Başla Sonucunu Göster Algoritması 1-Başla 2- Birinci sayıyı gir 3- Birinci sayı = A olsun 4-İkinci sayıyı gir 5-ikinci sayı = B olsun 6- A ile B yi topla 7-sonucunu göster 8- Bitir

11 Örnek: Girilen sayının tek mi, çift mi olduğunu gösteren akış diyagramı. Bir sayıyı giriniz Sayı ikiye bölümünden kalanı bul Bitiş Başla Kalan 0 mı ? Tek Çift Algoritması 1-Başla 2- Bir sayı giriniz 3- sayının 2 ye bölümünden kalanı bul 4- kalan o ise «sayı çifttir» yaz 5-değilse »Sayı çift «yaz 6- Bitir

12 Bir sayıyı giriniz (x) S=X*Y Bitiş Başla X>Y S Bir sayıyı giriniz(Y) S=X + Y Değişkenler: Birinci sayı = X İkinci sayı = Y Sonuç = S Algoritma : 1.Adım : Başla 2.Adım : Birinci sayıyı oku (X) 3.Adım : İkinci sayıyı oku(Y) 4.Adım : X > Y ise S=X*Y ve 6. adıma git 5.Adım : X <= Y ise S= X +Y 6.Adım : S yi göster 7.Adım : Bitir. Girilen iki sayıdan birincisi ikincisinden büyükse İkisini çarpan küçük veya eşitse toplayıp sonucunu Gösteren programın algoritması

13 Örnek: Klavyeden girilen bir sayının pozitif, negatif veya sıfıra eşit olma durumunu hesaplayıp yazdıran algoritma ve akış şeması Başla Bitir Sayıyı oku Algoritması 1 : Başla 2 : Sayıyı oku (S) 3 : Eğer S > 0 ise “Pozitif” yaz, 4 : Eğer S < 0 ise “Negatif” yaz, 5 : Eğer S = 0 ise “Sıfıra eşit” yaz, 6 : Bitir S : 0 Pozitif yaz Negatif yaz Eşit yaz

14 Örnek: Klavyeden girilen 2 sayıyı karşılaştırıp sonucu ekrana yazdıran algoritma ve akış şeması Başla Bitir Birinci ve ikinci sayıyı oku 1 : Başla 2 : 1.Sayıyı oku (S1) 3 : 2.sayıyı oku(S2) 4 : Eğer S1>S2 ise 5 : 1.sayı büyük yaz 6 : değilse eğer S2>S1 ise 7 : 2. sayı büyük yaz 8 : değilse eşittir yaz 9 : Bitir S1 > S2 1. Sayı Büyük Eşit yaz S2 > S1 2. Sayı Büyük

15 Aykut YILDIZ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni


"Daha önce de söylediğimiz gibi bir program oluşturulurken kullanılan programlama dilinin Algoritmik olarak programlama diliyle bilgisayara aktarılması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları