Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORGANA OCULI ACCESSORIA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORGANA OCULI ACCESSORIA"— Sunum transkripti:

1 ORGANA OCULI ACCESSORIA
Levent SARIKCIOĞLU

2 ORBITA PALPEBRA TUNICA CONJUCTIVA SUPERCILIUM MUSCULI OCULI EXTERNI VAGINA BULBI APPARATUS LACRIMALIS

3 ORBITA

4 Cavitas orbitalis (orbita)
Tabanı dörtgen piramit şeklindedir. Tepesine canalis opticus açılır Öndeki açıklığı Aditus orbitalis’tir Üst, alt, İç, dış duvarları bulunur

5 Üst ve dış duvar arasında Fissura orbitalis superior
alt ve dış duvar arasında da Fissura orbitalis inferior bulunur Frontal Ethmoid Sphenoid Lacrimal Palatin Maxilla Zygomatic

6 -Göz küresi orbita’nın ön kısmına yerleşmiştir.

7 Exophtalmus

8 - Orbita’nın yan duvarları arkaya doğru fazla oyuktur.
-Bu da görme alanını genişletir.

9 Bulbus ekseni Orbita ekseni 23O Orbita ekseni Bulbus Orbita duvarları

10 Orbita’nın periost’una Periorbita denir.
Periorbita, Fissura orbitalis inferior’u kapatır Fissura orbitalis superior ve Canalis opticus’da ise dura ile devam eder

11 PALPEBRA

12 -Göz küresini dış etkenlerden ve retinayı fazla ışıktan korurlar.
-Facies palpebralis anterior, -Facies palpebralis posterior

13 -Limbus palpebralis posterior’a Gl. tarsales’in kanalları açılır.
-Margo palpebralis -Limbus palpebralis anterior’da kirpikler (cilia) ve Moll bezleri bulunur. -Limbus palpebralis posterior’a Gl. tarsales’in kanalları açılır. Heinrich Meibom ( ) Jacob Anton Moll ( )

14 Heinrich Meibom ( )

15

16 Meibom bezlerinin yağlı salgısı
- Gözü kurumaktan korur - Göz kapaklarının göz küresi üzerinde kolay hareket etmesinin sağlar - Göz yaşının, göz kapaklarının kenarından akmasını engeller -Çapak

17

18 internal hordeol External hordeol arpacık

19 Rima palpebrarum Commissura palpebrarum lateralis (Lateral canthus) Commissura palpebrarum medialis (Medial canthus)

20

21 Carancula lacrimalis Medial canthus Lacus lacrimalis Plica semilunaris
Kuşlardaki 3. Göz Kapağının embriyolojik artığıdır Medial canthus

22

23 Blepharoplasty Grekçe blepharon: göz kapağı

24 CILIA -Limbus palpebralis anterior’a iki veya üç sıra halinde dizilmiş kısa, kalın kıllardır. -Üst gözkapağındaki kirpikler daha fazla sayıda, uzun ve yukarı doğru kıvrıktır. -Kirpiklerin göz kapağına girdikleri yer yakınına Gl. ciliaris (modifiye ter bezleri) (Moll bezleri) açılır. -Kıl dibi kası bulunmaz.

25 TARSUS Tarsus superior Tarsus inferior

26 -Tarsus superior daha geniştir.
-Yarım ay şeklindedir ve kenarlara doğru gittikçe daralır. -Tarsus inferior daha küçüktür. Orbita kenarlarında septum orbita’yla birleşmiştir.

27 -Gözün dış köşesinde, tarsusların dış uçları birleşir ve Lig
-Gözün dış köşesinde, tarsusların dış uçları birleşir ve Lig. palpebrale laterale ile os zygomaticum’a -iç uçları Lig. palpebrale mediale ile maxilla’nın proc. frontalis’ine yapışır.

28 SEPTUM ORBITAE

29 A. ophtalmica A. lacrimalis

30

31 TUNICA CONJUCTIVA

32 -İnce bir zardır. -Limbus palpebralis posterior’dan başlar, göz kapaklarının arka yüzünü örter (tunica conjunctiva palpebrorum), -Sklerokorneal birleşme yerine kadar devam eder (Tunica conjunctiva bulbi).

33 Fornix conjunctiva superior
Fornix conjunctiva inferior

34 Fornix conjunctiva superior’a Gl. lacrimalis’in kanalları açılır

35 SUPERCILIUM

36 Aşağıya ve dışa yönelmiş çok sayıda kılın biraraya gelmesiyle oluşur
Buradaki deri kalındır Alından gelen terin göze inmesini engeller

37 MUSCULI OCULI EXTERNI

38 M. orbitalis M. levator palpabrae superioris M. rectus superior M. rectus inferior M. rectus lateralis M. rectus medialis M. obliquus superior M. obliquus inferior

39 M. Orbitalis (Müller kası)
Fisura orbitalis superior’u kapatır Düz kastır. Orbita hacmini daraltarak göz küresini dışarı doğru iter. Felcinde enoftalmi oluşur Heinrich Müller ( ) M. orbitalis

40

41 M. levator palpabrae superioris
- Ala minor’dan başlar. Orbitanın üst duvarına yaslanmış olarak öne, üst göz kapağına doğru genişleyerek uzanır. -Yüzeyel ve derin olmak üzere iki yapraktan oluşan bir aponeuroz ile sonlanır. -Lamina superficialis tarsus superior’un ön yüzünde ve M. orbicularis oculi üzerinde üst gözkapağı derisinde sonlanır. -Lamina profundus Tarsus superior’un üst kenarına tutunur.

42 Derin yaprak M. tarsalis superior adını alır

43 M. levator palpabrae superioris
Siniri : N. oculomotorius Fonksiyonu : üst gözkapağını kaldırarak gözü açar.

44 LR6(SO4)3

45 Annulus tendinis communis (Zinn halkası)
Johann Gottfried Zinn ( ) Annulus tendinis communis (Zinn halkası)

46 M. levator palpabrae superioris
M. rectus superior M. obliquus superior M. rectus medialis M. rectus lateralis M. rectus inferior

47

48

49

50 Süre: 7:31

51 Süre: 1:17

52

53

54 STRABISMUS Strabismos (Gr): şaşılık

55 VAGINA BULBI

56 Vagina bulbi (Tenon kapsülü)
Göz küresini, N. optius’un başlangıç yerinden cornea kenarına kadar örten bir zardır. Göz küresinin ön bölümünü ise conjuctiva örter Jacques-René Tenon

57

58

59

60 Sclera ile arasında spatium episclerale vardır.
Spatium episclerale, N. Opticus çevresindeki spatium subarachnoideum ile devam eder Vagina bulbi’nin dışında dış göz kasları, damarlar, sinirler ve corpus adiposum orbitae bulunur

61

62

63 APPARATUS LACRIMALIS

64 Gl. lacrimalis Ductuli excretorii Canaliculus lacrimalis Saccus lacrimalis Duc. nasolacrimalis

65 Fossa gl. lacrimalis

66 Gl. lacrimalis Pars orbitalis Pars palpebralis

67

68 Pars orbitalis Pars palpebralis

69 Pars orbitalis Pars palpebralis

70

71

72

73 Punctum lactimale

74 Saccus lacrimalis -Ductus nasolacrimalis’in üst ucunda oluşmuş bir kör kesedir. -Fossa saccilacrimalis’e yerleşmiştir. -Canaliculus lacrimalis’ler kesenin üst ucunun biraz altında dış duvarına açılır. -Buranın üstünde kalan kubbeye Fornix sacci lacrimalis denilir.

75

76

77

78

79 ARTER, VEN ve SİNİRLER

80

81 A. opthalmica

82

83

84

85

86

87 Süre: 9:27


"ORGANA OCULI ACCESSORIA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları