Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Organum visus Oculus Ophtalmos Levent SARIKCIOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Organum visus Oculus Ophtalmos Levent SARIKCIOĞLU."— Sunum transkripti:

1 Organum visus Oculus Ophtalmos Levent SARIKCIOĞLU

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 GENEL BAKIŞ

16 1- Özel duyular: görme, işitme-denge, koklama, tat 2- Genel duyular: basınç, temas, ağrı, ısı (sıcak-soğuk) duyuları

17

18 BULBUS OCULI ORGANA OCULI ACCESSORIA

19 BULBUS OCULI Görme organı orbita’ya yerleşmiştir Frontal Ethmoid
Sphenoid Lacrimal Palatin Maxilla Zygomatic

20 -Orbita’nın ekseni cavum crani’de kesişecek şekilde oblik seyreder.
- Bu nedenle göz ekseni ile orbita ekseni birbirine paralel değildir.

21 Meridian Polus anterior Polus posterior Equator

22 TUNICA FIBROSA TUNICA VASCULOSA TUNICA NERVOSA SCLERA CORNEA CHOROIDEA
CORPUS CILIARE IRIS RETINA

23 Cornea Lens Axis bulbi Sclera -Bulbus tam bir küre değildir.
-Yukarıdan aşağı biraz basıktır. Polus anterior Axis bulbi Cornea Lens Axis opticus (görme ekseni) Sclera Fovea centralis Polus posterior

24 SCLERA

25

26 skleros = hard; tough SCLERA -Sert ve sağlamdır
-Göz hacminin korunmasında rol oynar -Göz küresinin 5/6’sını oluşturur -Ön tarafta cornea ile devam eder. skleros = hard; tough

27 -Sclera ile cornea arasında Sulcus sclerae bulunur

28 -Ön tarafta ince (0.6 mm), ortada(0.4 mm) arka tarafta(1mm) kalındır
- Göz kasların tutunduğu yerin önünde konjunktiva, arkada lamina episclera ile örtülüdür.

29 -Lamina cribrosa sclera en zayıf bölgedir
-Lamina cribrosa sclera’dan A.V.N. ciliares posteriores longus ve breves geçer

30 CORNEA

31 corneus = horn-like

32 CORNEA Limbus cornea Facies posterior (konkav) Facies anterior
(konveks) Vertex cornea CORNEA Tunica fibrosa bulbi’nin 1/6 ön kısmındaki saydam tabakadır

33 Gözün esas refraksiyon yüzeyidir
Kırıcılık indeksi (diyoptri) en fazla olan yapıdır N5>>N. opthalmicus>> nn. ciliares longi

34 %90’lık kısmı substantia propria’dan (stroma) oluşur.
Cornea’nın saydamlığını sağlayan faktörler Substantia propria’daki kollojen liflerin düzenli dizilmesi damar bulunmaması su miktarının skleradan daha az olması

35 Lamina limitans anterior (Bowman membranı)
Epitelium anterius Conjuctiva epitelinin devamıdır Rejenerasyon yeteneği yüksektir Lamina limitans anterior (Bowman membranı) Limbus corne’da sonlanır Substantia propria Cornea’nın %90’ını oluşturur Düzenli dizilmiş kollojen lamellerinden oluşmuştur Lamina limitans posterior (Descement membranı) (Epitel tabakasının bazal membranıdır) Epitelium posterius Katarakt ve keratoplasti ameliyatlarında çok çabuk zedelenir Sir William Bowman ( ) (1847) Jean Descement (1758)

36

37

38 A. ciliaris anterior’dan gelen damarlar cornea atrafında halkalar oluştururlar

39 Cornea ağrı ve ısıya karşı duyarlıdır
N. trigeminus N. opthalmicus Nn. ciliares longi

40

41

42 CORNEA veya CONJUCTIVA REFLEKSİ
Kornea ve konjuktiva’ya dokununca göz kapakları hemen kapanır. N. trigeminus’un terminal çekirdeği N. trigeminus M. orbicularis oculi Nuc. nervi facialis Fasc. longitudinalis medialis N. ophtalmicus Gang. gasseri N. maxillaris N. mandibularis Kornea ve konjuktiva

43 Microcornea Megalocornea

44 LASer In-situ Keratomileusis

45 Keratoplasti

46 Keratoplasti

47  TUNICA FIBROSA TUNICA VASCULOSA TUNICA NERVOSA SCLERA CORNEA
CHOROIDEA CORPUS CILIARE IRIS RETINA

48 Uvea (Latince uva: üzüm)

49 arka uvea Choroidea Corpus ciliare Iris ön uvea Arka üveit koroidit
Ön üveit

50 CHOROIDEA

51 CHOROID The dark-brown vascular coat of the eye between the sclera and the retina ETYMOLOGY:From Greek khoroeid s, like an afterbirth, alteration of khorioeid s : khorion, afterbirth; see chorion + -oeid s, -oid.

52 Chroidea’nın öndeki sınırı Ora serrata’dır

53 İnce, çok damarlı, kahverengi bir yapıdır
Göz küresinin 5/6’lık arka kısmında sclera’nın iç yüzünü döşer.

54

55 Choroidea’nın arka ve dış bölümüne Tapetum lucidum denilir.

56 Carl Ludwig Wilhelm Bruch
Lamina suprachoroidea (Lamina fusca) Lamina vasculosa (Haller tabakası) Lamina chroidocapillaris Lamina basalis (Bruch membranı) Albrecht von Haller ( ) Carl Ludwig Wilhelm Bruch ( )

57 CORPUS CILIARE

58 Ora serrata’dan iris’in dış kısmına (angulus iridocornealis) kadar uzanır
akomodasyon ile ilgili bir oluşumdur

59

60

61 Corpus ciliare’nin yapısını epitel, bağ dokusu ve M. ciliaris oluşturur.

62 Ernst Wilhelm von Brücke,
M. ciliaris retinaculum tuberculare’den (Lig. pectinatum) başlar ve 3 farklı yönde uzanır 1-Fibrae longitudinales (meridionales) =Brücke kası 2-Fibrae radiales 3-Fibrae circulares (Müller kası) (hipermetrop gözlerde iyi gelişmiştir) Ernst Wilhelm von Brücke, Heinrich Müller ( ).

63 3-Fibrae circulares (Müller kası)
Heinrich Müller ( ). 3-Fibrae circulares (Müller kası) (hipermetrop gözlerde iyi gelişmiştir)

64 -M. ciliaris gözün akomodasyonunda önemli rol oynar.
-Kontraksiyon yaptığında, lig. pectinatum’a tutunduğu için choroidea’yı çeker ve Proc. ciliaris’ler lense doğru yaklaşır. -Fibrae zonulares gevşer ve böylece lens kalınlaşır

65 LENS LENS Proc. ciliaris kasıldığında lensin kalınlığı artar
Fibrae zonulares Proc. ciliaris gevşediğinde lensin kalınlığı azalır LENS Proc. ciliaris Fibrae zonulares

66 -Cornea ile birleştiği kenar iki dudak halindedir.
-Bu çatalın iç tarafında tendo centralis bulunur.

67 Tendo centralis’in ön dış tarafında
lig. pectinatum (retinaculum trabeculare) bulunur

68 -Lig. pectinatum, camera anterior’u
sinus venosus sclera’dan (Schlemm kanalı) ayırır. -lig. pectinatum’daki aralıklara Fontana aralıkları denir

69

70 Pisa philosopher; Director, Florence Museum of Natural Science;
Abbott Felice Fontana ( ) Pisa philosopher; Director, Florence Museum of Natural Science; Friedrich Schlemm Professor of anatomy at the University of Berlin

71

72 IRIS

73

74 İris adını Yunan mitolojisinden almıştır.
güzelliği ile ünlü gökkuşağı tanrıçasının ismidir

75 -Tunica vasculosa bulbi’nin (UVEA) ön parçasıdır
-Cornea ile lens arasında bulunur -Dış kenarı (Margo ciliaris) corpus ciliare’ye tutunur. - İç kenarı (margo pupillaris) serbesttir

76 -Pupilla -Facies anterior Anulus iridis minor Anulus iridis major Plica iridis -Facies posterior

77

78

79 Pigment epiteli tabakası
Epitelium Bu tabakanın kalınlığı göz rengini belirler Mavi gözlü bireylerde ince, Kahverengi gözlü bireylerde kalındır Stroma iridis İçinde çok sayıda kan damarı, fibroblast ve melanosit bulunur Melanositlerdeki pigment miktarı göz renginde rol oynar Koyu gözlülerde fazla pigment granülü bulunur Albino ve mavi gözlülerde pigment granülü bulunmaz Pigment epiteli tabakası Corpus ciliare’nin epitelyumu’nun devamıdır M. dilatator pupillae ve M sphinchter pupillae burada bulunur Arka yüzü retinanın devamı olan Pars iridica retinae olarak bilinir Membrana limitans interna

80 Cornea Lens

81

82 Asıl görevi içerdiği kaslarla fotoğraf makinasındaki
diyafram gibi hareket ederek gözbebeğinin (pupil) büyüklüğünü ayarlamaktır

83 iris’in damarlanması

84

85 M. dilatator pupillae’nin innervasyonu M. dilatator pupillae
Nn. ciliares longi M. dilatator pupillae Ganglion cervicale superius Centrum ciliospinale (T1-T4)

86 M. dilatator pupillae: Ganglion cervicale superius --Nn. ciliares longi aracılığı ile sempatik lifler gelir.

87

88 M. sphincter pupillae: N. oculomotorius’un parasempatik çekirdeğinden gelen preganglionik lifler ganglion ciliare’ye gelir. Burada sinaps yapan lifler Nn. ciliares breves aracılığı ile kasa parasempatik impulslar getirir.

89   TUNICA FIBROSA TUNICA VASCULOSA TUNICA NERVOSA SCLERA CORNEA
CHOROIDEA CORPUS CILIARE IRIS RETINA

90 RETINA

91 Pars (stratum) pigmentosa Pars (stratum) nervosa
RETINA Pars (stratum) pigmentosa Uvea’nın iç yüzünü örter Pars (stratum) nervosa Ora serrata’ya kadar devam eder Bu yüzden Pars optica retina olarak adlandırılır

92 temporal nasal -Retina’da ışığı en iyi alan kısım Maculadır.
-Macula’da fovea centralis denilen çukurluk bulunur. temporal nasal

93 Koni’ler merkezde, basiller ise periferde yerleşmiştir
Ganglion hücre tabakası Fovea centralis Bipolar hücre tabakası Fotoreseptör tabakası Koni’ler merkezde, basiller ise periferde yerleşmiştir

94

95 -Maculanın nazal kısmında discus nervi optici bulunur.
-Bunun ortasında da excavatio disci bulunur. -Buradan A. centralis retinae geçer -Burada ışığa karşı duyarlı hücre bulunmaz.Bu nedenle kör nokta denir.

96

97

98

99 1 2 3 Stratum pigmentosum Stratum nervosum (photosensorium)
Stratum limitans externum Stratum nucleare externum Stratum plexiforme externum Stratum nucleare internum Stratum plexiforme internum Stratum ganglionare Stratum neurofibrarum Stratum limitans internum 1 2 3 Not: 10 tabakalı yapı sadece pars optica retinae için geçerlidir

100 Ganglion hücresi Bipolar hücre Fotoreseptör Koni Basil Amakrine hücresi Horizontal hücre

101

102 Retinanın arteryal ve venöz beslenmesi
Dış tarafın beslenmesi Choroidea’nın lamina choroidocapillaris’teki kapiller damarlardan İç tarafın beslenmesi A. centralis retinae’nin dallarından Arteriola (venula) temporalis retinae superior Arteriola (venula) temporalis retinae inferior Arteriola (venula) nasalis retinae superior Arteriola (venula) nasalis retinae inferior Arteriola (venula) macularis superior Arteriola (venula) macularis inferior Arteriola (venula) macularis media Uç dallar arasında anastomoz yoktur

103 + retina arterleri *: retina venleri fc: fovea centralis

104

105 Papilla ödemi A. ve V. centralis retinae subarachnoid boşlukta olduğu için KİBAS’ta papilla ödemi oluşur

106 Renk körlüğü Üç tip koni vardır ve farklı renklere duyarlıdır Kongenital olarak bir koni tipinin olmaması o rengin algılanamaması anlamına gelir.

107

108 Retina dekolmanı Pars (stratum) nervosa retinae’nın Pars (stratum) pigmentosa retinae’den ayrılması durumudur. Stratum pigmentosum Stratum nervosum (photosensorium) Stratum limitans externum Stratum nucleare externum Stratum plexiforme externum Stratum nucleare internum Stratum plexiforme internum Stratum ganglionare Stratum neurofibrarum Stratum limitans internum

109 CAMERA ANTERIOR BULBI (ÖN KAMERA)
CAMERA BULBI CAMERA ANTERIOR BULBI (ÖN KAMERA) CAMERA POSTERIOR BULBI (ARKA KAMERA) CAMERA VITREA BULBI

110 ÖN KAMERA ARKA KAMERA CAMERA VITREA

111 -Lig. pectinatum, camera anterior’u
sinus venosus sclera’dan (Schlemm kanalı) ayırır. -lig. pectinatum’daki aralıklara Fontana aralıkları denir

112 Humor aquosus ön ve arka kameralarda bulunur
Schlemm kanalı V. ciliares anterior Fontana aralıkları

113 Bu yollarda herhangi bir tıkanıklık glokom’a neden olur
Humor aquosus Schlemm kanalı V. ciliares anterior Fontana aralıkları

114 Göz içi basıncın artması retina hücrelerinin ve optik sinirin basınca bağlı hasarlanmasına ve körlüğe neden olur. Tedavide cerrahi olarak kanal akımının hızlandırılması veya ilaçlarda humor aquosus salınımı azaltılır

115 Corpus vitreum ile doludur
CAMERA VITREA En büyük kameradır Corpus vitreum ile doludur Lensin oturduğu çukurluğa Fossa hyaloidea denir Fossa hyaloidea’yı discus nervi optici’ye bağlayan kanala Canalis hyaloideus (Cloquet kanalı) denir Jules Cloquet ( )

116

117 Corpus vitreum’da damar bulunmadığı için beslenmesi retina ve processus ciliaris’teki damarlarla sağlanır. Corpus vitreum, lensin arka yüzünü destekler. Ayrıca retinanın pars (stratum) pigmentosa’sının pars (stratum) nervosa’ya tutunmasını sağlar

118

119 IŞIĞI KIRAN YAPILAR

120 CORNEA LENS HUMOUR AQUOUS CORPUS VITREUM

121 LENS

122

123 LENS Facies anterior lentis Facies posterior lentis Polus posterior
Polus anterior lentis Polus posterior

124 Cortex lentis Nucleus lentis Capsula lentis Equator lentis

125 Johann Gottfried Zinn (1727-1759)
Fibrae zonulares (Zinn lifleri) proc. ciliaris’ten başlar ve lensin kapsülüne tutunurlar Johann Gottfried Zinn ( ) LENS Proc. ciliaris Fibrae zolunares Capsula lentis

126 LENS LENS Proc. ciliaris kasıldığında lensin kalınlığı artar
Fibrae zolunares Proc. ciliaris gevşediğinde lensin kalınlığı azalır LENS Proc. ciliaris Fibrae zolunares

127

128 Lens yaşlılarda sarımtırak bir renk alır (Presbyopi)
Saydamlığını kaybetmesine katarakt denir

129

130 GÖRME YOLLARI

131

132

133

134 1. Nöron.Koni ve basil hücreler (özel fotoreseptör hücreler),
2. nöron: Bipolar nöronlar; 3. nöron: Multipolar ganglion hücreleri (stratum ganglionucum’da bulunur.); 4. nöron :Corpus geniculatum laterale

135

136

137 Sulcus calcarinus’da 17. sahada kortikal görme merkezine projekte olur.
-Görme assosiasyon sahaları (18. ve 19. sahalar) objeleri tanıma ve renkleri ayırt etme merkezleridir.

138 BINOKULER GÖRME -Bir objenin görüntüsü her iki retinaya da projekte olur. -Sağ görme alanındaki bir objenin görüntüsü sağ retina’nın nasal yarısına ve sol retinanın da temporal yarısına projekte olur

139 GÖRME İLE İLGİLİ REFLEKSLER
-Direkt ve indirekt ışık refleksi -Akkomodasyon refleksi -Cornea refleksi

140 DİREKT VE İNDİREKT (KONSENSUAL) IŞIK REFLEKSİ
Direkt ve indirekt ışık refleksi: Bir gözü kapatıp diğer göze ışık tutulursa her iki gözün pupila’sı da daralır. Işığı tutuğumuz gözün daralması direkt, diğer gözdeki ise indirekt ışık refleksidir. Işık N. opticus Chiasma opticum Tr. opticus colliculus superior Hücre değiştirmeyenler Nuc. pretectalis Sağ ve sol Edinger-westphal Hücre değiştirenler Radiatio optica Görme merkezi

141

142

143 AKOMODASYON-KONVERJANS REFLEKSİ
Gelen ışık miktarına göre lensin kalınlaşıp incelmesini bu yolla sağlanır. Böylece nesne net görülür Frontal görme alanı (Alan 8,9) Assosiasyon lifleri Gang. ciliare M. ciliaris M. sphicter pupilla Edinger-Westphal Görme merkezi (Alan 17, 18, 19) Radiatio optica IŞIK N. opticus Corpus geniculatum laterale

144 M. rectus Frontal görme medialis alanı Nuc. nervi oculomotorii
konverjans

145

146

147


"Organum visus Oculus Ophtalmos Levent SARIKCIOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları