Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PORTFÖY ANALİZLERİ ve Diğer Stratejik Araçlar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PORTFÖY ANALİZLERİ ve Diğer Stratejik Araçlar"— Sunum transkripti:

1 PORTFÖY ANALİZLERİ ve Diğer Stratejik Araçlar
Araş. Gör. Ali Rifat KAYA

2 Ansoff Matrisi PAZAR/ MAMUL Mevcut Yeni Pazara Nüfuz Etme
Mamul Geliştirme Pazar Geliştirme Çeşitlendirme

3 Ansoff Matrisi Pazara Nüfuz Etme - Birincil Talebi Arttırmak
a. Satın Alma Miktarını Arttırmak b. Satın Alma Sıklığını Arttırmak c. Ürünü Kullanmayanları Çekmek - Pazar Payını Arttırmak a. Başabaş Stratejisi b. Farklılaştırılmış Konumlandırma c. Marka Farklılaştırması - Pazarı Ele Geçirme

4 Ansoff Matrisi Mamul Geliştirme Stratejisi a. Yeni Özellikler Ekleme
b. Mamulün Kalitesini Geliştirme c. Mamul Dizisini Geliştirme d. Mamul Dizisini Gençleştirme e. Tamamlayıcı Mamul Dizisi Oluşturma

5 Ansoff Matrisi Pazar Geliştirme Stratejileri
a. Yeni Pazar Bölümlerine Ulaşma b. Yeni Dağıtım Kanalları Belirleme c. Yeni Coğrafi Pazarlara Açılma

6 Ansoff Matrisi Çeşitlendirme Stratejileri
a. Aynı Üretim – Aynı Pazarlama b. Aynı Üretim – Ayrı Pazarlama c. Ayrı Üretim – Aynı Pazarlama d. Ayrı Üretim – Ayrı Pazarlama

7 Portföy Analizleri ?

8 Portföy Analizleri Stratejik Pazarlama Planlaması
Pazarlama Amaçlarını Belirleme Büyüme Stratejisi Geliştirme Misyon/Vizyon Belirleme Durum/Fırsat Analizi Pazarlama Karmasının Dizaynı Sonuç Değerlendirme ve Geri Bildirim

9 SİB/SBU Kendisine ait bir pazarı vardır
İşletmenin diğer bölümlerinden bağımsızdır Kendi pazar çevresinde rakipleri vardır Kendisine ait sorumlu bir yöneticisi vardır

10 BCG Matrisi YILDIZLAR SORU İŞARETLERİ NAKİT İNEKLERİ KÖPEKLER C B A
Pazar Büyüme Oranı %10 F H E D G I 1.0 Nispi Pazar Payı

11 BCG Matrisi Pazar büyüme hızı (%) = (Cari yıl satışları - Geçmiş yıl satışları) Geçmiş yıl satışları x 100 Pazar Büyüme Oranı %10 Göreceli Pazar Payı = İşletmenin Satışları / Esas rakibin satışları 1.0 %0 Nispi Pazar Payı

12 BCG Matrisi SORU İŞARETLERİ YILDIZLAR KÖPEKLER NAKİT İNEKLERİ
Pazar Büyüme Oranı Nispi Pazar Payı

13 BCG Matrisi YILDIZLAR Kendi nakit ihtiyaçlarını kendileri sağlarlar
Az da olsa nakit akışına ihtiyaç duyabilirler İleride nakit ineklerine dönüşmeleri beklenir Rakipler için çekici bir alandadırlar

14 BCG Matrisi NAKİT İNEKLERİ
Gereksinim duyduklarından daha fazla nakit akışı sağlarlar İleride köpekler grubuna düşebilir ya da problemli birimlere kayabilirler

15 BCG Matrisi SORU İŞARETLERİ Nakit akışına çokça ihtiyacı duyarlar
Belirsiz bir alandadırlar Yıldız birimlere dönüşmeleri beklenir

16 BCG Matrisi KÖPEKLER Az nakit sağlarlar fakat çok nakde ihtiyaç duyarlar İstenmeyen bir pozisyondadırlar Karlılıkları şaşırtıcı olabilir

17 BCG Matrisi GELİŞME GİRİŞ OLGUNLUK DÜŞÜŞ Pazar Büyüme Oranı
Nispi Pazar Payı

18 BCG Matrisi YILDIZLAR SORU İŞARETLERİ NAKİT İNEKLERİ KÖPEKLER

19 GE Matrisi Güçlü Orta Zayıf Pazar Çekiciliği Yüksek B A Orta C D E
Düşük İşletme Rekabet Gücü

20 GE Matrisi Pazar Çekiciliği Pazar büyüklüğü Büyüme oranı
Talebin bağımlılığı Talebin mevsimselliği Rekabet yoğunluğu Teknolojik gelişme oranı Giriş engelleri Ölçek ekonomisi Sermaye gerekliliği Yasal düzenlemeler

21 GE Matrisi İşletme Rekabet Gücü Pazar payı Ürün kalitesi
Rekabetçi fiyat durumu Pazarlama becerileri Üretim gücü Finansal güç Dağıtım becerileri Satış etkinliği Kapasite kullanımı Teknolojik beceriler

22 Pazar Çekiciliği Değişkenleri Toplam Pazar Çekiciliği İçindeki %
GE Matrisi Pazar Çekiciliği Değişkenleri Toplam Pazar Çekiciliği İçindeki % PAZARLAR A B Puan Değer Pazar Büyüme Oranı 0.40 100 40 70 28 Rekabet Yoğunluğu 0.20 75 15 50 10 Giriş Engelleri 0.15 7.5 80 9 Ölçek Ekonomileri 0.25 25 76 19 Toplam Değer 87.5 66

23 İşletmenin Güçlü Yanları İşletmenin Güçlü Yanları İçindeki%
GE Matrisi İşletmenin Güçlü Yanları İşletmenin Güçlü Yanları İçindeki% İşletme Rekabet Gücü Puan Değer Pazar Payı 0.40 35 40 Üretim gücü 0.20 95 15 Dağıtım becerileri 0.15 85 7.5 Kapasite kullanımı 0.25 75 25 Toplam Değer 64.5

24 GE Matrisi A A A B B B

25 GE Matrisi Güçlü Orta Zayıf Pazar Çekiciliği Yüksek B A Orta C D E
Düşük İşletme Rekabet Gücü

26 GE Matrisi YILDIZLAR SORU İŞARETLERİ NAKİT İNEKLERİ KÖPEKLER A B D
Pazar Büyüme Oranı C E E Nispi Pazar Payı


"PORTFÖY ANALİZLERİ ve Diğer Stratejik Araçlar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları