Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PORTFÖY ANALİZLERİ ve Diğer Stratejik Araçlar Araş. Gör. Ali Rifat KAYA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PORTFÖY ANALİZLERİ ve Diğer Stratejik Araçlar Araş. Gör. Ali Rifat KAYA."— Sunum transkripti:

1 PORTFÖY ANALİZLERİ ve Diğer Stratejik Araçlar Araş. Gör. Ali Rifat KAYA

2 Ansoff Matrisi PAZAR/ MAMULMevcutYeni Mevcut Pazara Nüfuz EtmeMamul Geliştirme Yeni Pazar GeliştirmeÇeşitlendirme

3  Pazara Nüfuz Etme - Birincil Talebi Arttırmak a. Satın Alma Miktarını Arttırmak b. Satın Alma Sıklığını Arttırmak c. Ürünü Kullanmayanları Çekmek - Pazar Payını Arttırmak a. Başabaş Stratejisi b. Farklılaştırılmış Konumlandırma c. Marka Farklılaştırması - Pazarı Ele Geçirme Ansoff Matrisi

4  Mamul Geliştirme Stratejisi a. Yeni Özellikler Ekleme b. Mamulün Kalitesini Geliştirme c. Mamul Dizisini Geliştirme d. Mamul Dizisini Gençleştirme e. Tamamlayıcı Mamul Dizisi Oluşturma Ansoff Matrisi

5  Pazar Geliştirme Stratejileri a. Yeni Pazar Bölümlerine Ulaşma b. Yeni Dağıtım Kanalları Belirleme c. Yeni Coğrafi Pazarlara Açılma Ansoff Matrisi

6  Çeşitlendirme Stratejileri a. Aynı Üretim – Aynı Pazarlama b. Aynı Üretim – Ayrı Pazarlama c. Ayrı Üretim – Aynı Pazarlama d. Ayrı Üretim – Ayrı Pazarlama Ansoff Matrisi

7 Portföy Analizleri ?

8 Stratejik Pazarlama Planlaması Portföy Analizleri Misyon/Vizyon Belirleme Durum/Fırsat Analizi Pazarlama Amaçlarını Belirleme Büyüme Stratejisi Geliştirme Pazarlama Karmasının Dizaynı Sonuç Değerlendirme ve Geri Bildirim

9  Kendisine ait bir pazarı vardır  İşletmenin diğer bölümlerinden bağımsızdır  Kendi pazar çevresinde rakipleri vardır  Kendisine ait sorumlu bir yöneticisi vardır SİB/SBU

10 BCG Matrisi YILDIZLARSORU İŞARETLERİ NAKİT İNEKLERİKÖPEKLER Pazar Büyüme Oranı Nispi Pazar Payı 1.0 %10 A B C D E F G H I

11 BCG Matrisi %10 1.0 Göreceli Pazar Payı = İşletmenin Satışları / Esas rakibin satışları Pazar büyüme hızı (%) = (Cari yıl satışları - Geçmiş yıl satışları) Geçmiş yıl satışları x 100 %0 0 Nispi Pazar Payı Pazar Büyüme Oranı

12 BCG Matrisi SORU İŞARETLERİYILDIZLAR KÖPEKLERNAKİT İNEKLERİ Pazar Büyüme Oranı Nispi Pazar Payı 0

13  YILDIZLAR -Kendi nakit ihtiyaçlarını kendileri sağlarlar -Az da olsa nakit akışına ihtiyaç duyabilirler -İleride nakit ineklerine dönüşmeleri beklenir -Rakipler için çekici bir alandadırlar BCG Matrisi

14  NAKİT İNEKLERİ -Gereksinim duyduklarından daha fazla nakit akışı sağlarlar -İleride köpekler grubuna düşebilir ya da problemli birimlere kayabilirler - BCG Matrisi

15  SORU İŞARETLERİ -Nakit akışına çokça ihtiyacı duyarlar -Belirsiz bir alandadırlar -Yıldız birimlere dönüşmeleri beklenir BCG Matrisi

16  KÖPEKLER -Az nakit sağlarlar fakat çok nakde ihtiyaç duyarlar -İstenmeyen bir pozisyondadırlar -Karlılıkları şaşırtıcı olabilir BCG Matrisi

17 GELİŞMEGİRİŞ OLGUNLUKDÜŞÜŞ Pazar Büyüme Oranı Nispi Pazar Payı

18 BCG Matrisi YILDIZLARSORU İŞARETLERİ NAKİT İNEKLERİKÖPEKLER

19 GE Matrisi Pazar Çekiciliği İşletme Rekabet Gücü Yüksek Orta Düşük ZayıfOrtaGüçlü E D C B A

20  Pazar Çekiciliği -Pazar büyüklüğü -Büyüme oranı -Talebin bağımlılığı -Talebin mevsimselliği -Rekabet yoğunluğu -Teknolojik gelişme oranı -Giriş engelleri -Ölçek ekonomisi -Sermaye gerekliliği -Yasal düzenlemeler GE Matrisi

21  İşletme Rekabet Gücü -Pazar payı -Ürün kalitesi -Rekabetçi fiyat durumu -Pazarlama becerileri -Üretim gücü -Finansal güç -Dağıtım becerileri -Satış etkinliği -Kapasite kullanımı -Teknolojik beceriler GE Matrisi

22 Pazar Çekiciliği Değişkenleri Toplam Pazar Çekiciliği İçindeki % PAZARLAR AB PuanDeğerPuanDeğer Pazar Büyüme Oranı0.40100407028 Rekabet Yoğunluğu0.2075155010 Giriş Engelleri0.15507.5809 Ölçek Ekonomileri0.25100257619 Toplam Değer87.566 GE Matrisi

23 İşletmenin Güçlü Yanları İşletmenin Güçlü Yanları İçindeki% İşletme Rekabet Gücü PuanDeğer Pazar Payı0.403540 Üretim gücü0.209515 Dağıtım becerileri0.15857.5 Kapasite kullanımı0.257525 Toplam Değer64.5

24 GE Matrisi AAA B BB

25 Pazar Çekiciliği İşletme Rekabet Gücü Yüksek Orta Düşük ZayıfOrtaGüçlü E D C B A

26 GE Matrisi YILDIZLARSORU İŞARETLERİ NAKİT İNEKLERİKÖPEKLER Pazar Büyüme Oranı Nispi Pazar Payı A CEE B D


"PORTFÖY ANALİZLERİ ve Diğer Stratejik Araçlar Araş. Gör. Ali Rifat KAYA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları