Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alessandro Volta ARDA KIRTAS İ YE. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (18 Ş ubat 1745 – 5 Mart 1827)pilin icadıyla tanınan İ talyan fizikçidi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alessandro Volta ARDA KIRTAS İ YE. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (18 Ş ubat 1745 – 5 Mart 1827)pilin icadıyla tanınan İ talyan fizikçidi."— Sunum transkripti:

1 Alessandro Volta ARDA KIRTAS İ YE

2 Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (18 Ş ubat 1745 – 5 Mart 1827)pilin icadıyla tanınan İ talyan fizikçidi r.pilin İ talyanfizikçidi r ARDA KIRTAS İ YE

3

4 Volta İ talya’nın bir ili olan Como’da do ğ du. 1774'te, Royal Okulu'nda fizik profesörü oldu. Bir yıl sonra, statik elektrik üretebilen elektroforu icat etti ve tanıttı. Bu icadı ile sık sık fon alaca ğ ına inanmı ş tı. İ talyaComoRoyal Okulustatik elektrikelektroforu ARDA KIRTAS İ YE

5

6 Volta, 1776 ve 1778 yılları arasında gazların kimyasını çalı ş tı. Amerikalı Benjamin Franklin’in “yanabilen hava” makalesini okuduktan sonra metanı ke ş fetti ve İ talya’da dikkatli bir ş ekilde metan aradı. Kasım 1776'da, Moggiore Gölü'nde metan buldu ve 1778'de metan tecrit etmeye ba ş ladı. Kapalı bir kutu içinde kıvılcım yardımıyla metan ate ş leyerek deneyler yaptı. Volta ayrıca kapasitans konusuna çalı ş tı. Elektrik potansiyelini ve yükü ayrı ayrı inceledi ve birbirleriyle ba ğ lantılı olduklarını ke ş fetti. Bu Volta’nın kapasitans yasası olarak adlandırılabilir. Bunun için elektrik potansiyelinin birimi volt olarak isimlendirildi.Benjamin FranklinmetanıMoggiore Gölükapasitans ARDA KIRTAS İ YE

7

8 Çalı ş malarının onuruna Napoleon Bonaparte, Volta’nın sayılmasını sa ğ ladı. Volta 1819'da yılında emekli oldu ve onun onuruna Como’da bulunan Camnago arazisine “Camnago Volta” ismi verildi. Volta 5 Mart 1827'de öldü. Volta’nın bedeni Camnago Volta’ya gömüldü. Volta’nın mirası olan Tempio Voltiano’nun anıtı göl kenarındaki kamu bahçelerinde bulunmaktadır. Volta’nın deneylerinde kullandı ğ ı orijinal mirası bir müzede onu onurlandırmak için sergilenmektedir. Yine Como’da bulunan Villa Olma evinde, Volta’nın deneyleri icatları ve ürettikleri inceleniyor, sergiletiliyor ve ö ğ retiliyor.Napoleon BonaparteCamnagoTempio Voltiano ARDA KIRTAS İ YE

9

10 İ lk pil Volta ilk pili ke ş fetmesini duyurulmasında etkisi olan William Nicholson, Tiberius Cavallo veAbraham Bennet’e para ödedi.William NicholsonTiberius CavalloAbraham Bennet Volta tarafından yapılan pil, ilk elektrokimyasal hücre olarak kredilendirildi. İki tane elektrot içerir; biri çinko diğeri ise bakırdır. Elektrolit ise sülfürik asit ile suyun ya da tuzlu suyun karıştırılmasıyla oluşur. Elektrolit, 2H + ve SO 4 2− şeklinde var olabilir. Elektrokimyasal devrelerde hidrojenden ve bakırdan daha yüksek olan çinko negatif yüklenmiş sülfat (SO 4 2− ) ile tepkimeye girer. Pozitif yüklenmiş olan hidrojen iyonları bakırdaki elektronları yakalayarak hidrojen gazı, H 2, baloncukları oluşturur. Bu olay çinko çubuğu negatif elektrot, bakır çubuğu da pozitif elektrot yapar. Tepkimeler aşağıdaki gibidir.sülfürik asithidrojendeniyonları çinko Zn → Zn 2+ + 2e − sülfirik asit 2H + + 2e − → H 2 Bakır tepki vermez ancak, elektrik akımı için bir elektrot işlevi görür. ARDA KIRTAS İ YE

11


"Alessandro Volta ARDA KIRTAS İ YE. Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (18 Ş ubat 1745 – 5 Mart 1827)pilin icadıyla tanınan İ talyan fizikçidi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları