Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015."— Sunum transkripti:

1

2 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015

3 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL,VELİ,ÖĞRETMEN İŞBİRLİĞİ

4 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Çeşitli değişkenlerin yer aldığı eğitim- öğretim, ömür boyu devam eden bir süreçtir. Özellikle eğitim öğretimde hiçbir şey sabahtan akşama, akşamdan sabaha birden değiştirilemez. 3

5 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Arzu edilen değişimlerin ve kazanımların elde edilebilmesi için yoğun bir emek ve uzun bir zaman gerekir. Eğitimin bitmeyen bir süreç olduğunu kabul edersek, anne–babaların velisi bulundukları çocukları ile geliştirecekleri olumlu etkileşim ve paylaşım ortamını geliştirmek oldukça önemlidir. 4

6 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Velilerin çocuklarının eğitimlerinde yer alması durumunda öğrencilerin okulda daha iyi performans gösterecekleri açıktır. Bu nedenle, çocuklarının öğrenmesini desteklemede velilerin önemli bir rolü vardır. Program okul dışı etkinliklerle aileyi de öğretimin bir parçası yapmayı hedeflemektedir. 5

7 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Velilerin programda önerilen ölçme ve değerlendirme araçları ile çocuklarındaki gelişimi izlemeleri kolaylaşacak. Aile katılımı, okulun ve eğitimin önemli olduğu mesajını vererek çocuğun okula istekli bir biçimde devam etmesine, benlik saygısının yükselmesine ve okula yönelik olumlu tutum geliştirmesine yardımcı olur. 6

8 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Dolayısıyla anne-babalar insanlar arası etkileşim konusunda bilgi ve beceri sahibi olması gerekir. Bundan hareketle öğrencilerin eğitimleri konusu ele alınır alınmaz karşımıza aynı zamanda anne -baba eğitimi konusu da çıkmaktadır. Çünkü öğrencilerin davranışlarının değişmesinde aile eğitimi, okulda verilen eğitimden daha da önemlidir. 7

9 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Anne babalar çocuklarının ilgi ve yeteneklerinden çok hayal ettikleri modele uygun bir çocuk yetiştirme çabası içindedirler. Bu amaçla da çocukların kapasitelerini aşarak yüksek bir beklenti içinde onları eğitmeye çalıştıkları, böylece bazı pedagojik yanlışlıklar yaptıkları görülür. 8

10 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Anne- babaların çocuklarına istenilen davranış ve alışkanlıkları kazandırabilmeleri, kendi kendini denetleyen, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen ve kendileriyle barışık, girişimci, problem çözme becerisine sahip birer birey olmalarını sağlayabilmeleri, öncelikle onları tanımaları ve onlarla sağlıkla bir iletişim kurmalarıyla mümkün olacaktır. 9

11 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğrenci kültürel ve toplumsal etkinliklere, bir yetişkinin kılavuzluğunda katılır. Dolayısıyla yetişkin ve öğrenci arasında, usta çırak ilişkisine benzer bir ilişki ortaya çıkar. Bir yetişkin olarak veli öğrenciyle girdiği problem çözme diyaloglarında öğrenciye rehberlik yapar. 10

12 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu katılım yol gösterici, olası çözüm yollarını düşündürücü, araştırmaya yöneltici, farklı konularla ve bilgilerle bağlantı kurmaya teşvik edici sorularla öğrencinin bizzat kendi ödevini ve öğrenmesini tamamlamasını sağlayıcı sorularla olmalıdır. 11

13 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Sorular bir madendeki vurulan kazmalara benzer. Her bir soru madencinin değerli madene ulaşmasına götüren yol gibi, sorulan her bir soruda öğrenciyi bilgiye kendi kendine götüren araçtır. Bu süreçte öğrenci sadece bilgiye ulaşmaz aynı zamanda kendi bilgisini kendisi inşa ettiği için düşünme becerisi de gelişir. 12

14 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Veli çocuğuyla girdiği yapıcı diyaloglarla onun sosyal ve duygusal gelişimine de katkıda bulunmuş olur. 13

15 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Değişen programlarla birlikte, okul yaşantıları ve gerçek hayat durumları arasındaki ilişkiler kuvvetlendirilmiş,öğrenmelerde velinin rolü de artmıştır. 14

16 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu yeni anlayışın savunduğu temel özelliklerden biri de öğrencinin okul dışı öğrenmelere de ihtiyaç duyduğunu kabul etmesidir. 15

17 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu bağlamda baktığımız zaman öğrenci okul dışı öğrenmelerinde ona rehberlik edebilecek bir çevreye ihtiyaç duymaktadır. Öğrencilerin çevresinde ulaşabilecekleri en yakın kişiler de ebeveynleridir. 16

18 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğrenci kültürel ve toplumsal etkinliklere, bir yetişkinin kılavuzluğunda katılır. Bir yetişkin olarak veli, öğrenciyle girdiği problem çözme diyaloglarında öğrenciye rehberlik yapar. 17

19 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Eğitim-öğretim işinin bir ekip çalışması olduğunu, bu ekipte önemli bir rolü olan aileler, üzerlerine düşen görevi doğru yerine getirmeleri gerektiğini algılayarak, ''Ailelerin görevinin, çocuklarının proje ve performans ödevlerini bizzat yapmak değil, onlara rehberlik etmek.” olduğu bilincine varmalıdırlar. 18

20 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Veliler, eğer çocuklarının öğreneceklerini uygulayan, günlük sorunlarının çözümüne transfer edebilen, yaratıcı, üretici ve eleştirel düşünebilen bireyler olmalarını istiyorlarsa, kendilerini geliştirmeli, tüm bu zorluklara direnmeli ve daha gelişmiş bir ülke için bilinçli bir şekilde çaba göstermelidirler. 19

21 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, sınavlar yapılmaksızın proje, ders içi performanslarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak değerlendirilir. 20

22 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 21 NOT: 1,2 ve 3.sınıflarda yazılı sınav yapılmamaktadır.

23 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğrenciler istedikleri takdirde farklı derslerde ya da ayni derste birden fazla proje hazırlayabilir. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir. Öğrencinin proje çalışmasını hangi dersten alacağı, 1-5. sınıflarda sınıf öğretmeninin gözetiminde gerçekleştirilir. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler. 22

24 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ a)Öğrencilerin ders içi performansları değerlendirilirken sınıf içi etkinliklere katılımları, derslere hazırlıklı gelip gelmedikleri, arkadaşlarıyla is birliği içerisinde çalışmaları, Sınıf içi tartışmalara katılımları gibi durumlar dikkate alınır. b)Öğretmenler, öğrencilerin ders içi performanslarını değerlendirirken gözlem formları, Kontrol listeleri ve dereceli puanlama anahtarlarından uygun olan aracı kullanırlar. 23

25 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ c)Bu araçların, her etkinlik sonunda kullanılması zorunlu değildir. Öğretmen gerekli gördüğü etkinliklerden sonra ve ünite / tema sonlarında kullanır. ç)Ders içi performanslara ilişkin puanlar belirlenirken yukarıda sözü edilen araçlar kullanılarak verilen puanların aritmetik ortalaması alınıp dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dahil edilir. 24

26 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğrencilerin sınıf içi ve performans görevi olarak yaptıkları resimleri, hikayeleri, günlükleri, harita, grafik vb etkinlikleri bir arada topladıkları dosyadır. 25

27 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Çocuğun çalışmasına sürekli bir bakış, büyüme grafiği gelişimi görmeyi sağlar. Çocuğun becerisini test skorlarıyla değil çeşitli kanıtlara yönelik ölçme fırsatı yaratır. 26

28 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Öğrenciler çalışmayı anlamlı, anlaşılır ve amaçlı olduğunda sürdürür. Çocuklar yaptıklarıyla benzeri şeyleri dikkatli kontrol etmek çocuğa bireysel bir bakış ve öğrenen bir çevre sağlar. 27

29 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ a.Öğrencilerin gelişimi ve başarıları hakkında bilgi veren bir ya da birkaç ders alanına İlişkin çalışmaların toplandığı dosyadır. b.Öğrenci ürün dosyaları, 1–5. sınıflarda öğrencilerin farklı derslere ilişkin çalışmalarını İçine alan tek bir ürün dosyası olarak hazırlanır. 28

30 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ c.Öğrenci ürün dosyası, hazırlanmış olan dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilir. d.Öğrenci hangi derslerden ürün dosyası hazırlamış ise o derslerin ders içi performans notları belirlenirken ürün dosyası için yapılan değerlendirme öğretmen tarafından dikkate alınır. 29

31 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Yeni müfredatla; her derse ait, birisi ders birisi de çalışma kitabı olmak üzere iki çeşit kitap hazırlanmıştır. 30

32 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma kitaplarındaki etkinlikler, öğrencileri ders kitaplarındaki bilgilere yani programın kazanımlarına adım adım ulaştırmaktadır. Ayrıca; çalışma kitaplarındaki etkinlikler, bilgileri kalıcı hale getirme konusunda da gerekli tekrarlarla donatılmış durumdadırlar. 31

33 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu düzey belirlenirken öğrenci velisi; aşağıda sorulan sorulara vermiş olduğu cevaplarla öğrencisiyle ne kadar ilgilendiğini basitçe test edebilir. 32

34 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ *Okul aile birliği toplantısına katıldım mı ? *Veli toplantısına katıldım mı? *Öğrencimin okulunun telefonunu biliyor muyum? *Öğrencimin öğretmeninin telefonunu biliyor muyum? *En az haftada bir öğrencimin okuluna gidiyor muyum? 33

35 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ *En az haftada bir öğrencimin öğretmeni ile görüşme yaptım mı? *Öğrencimin ihtiyaçlarını karşılıyor muyum? *Öğrencimin arkadaşlarını tanıyor muyum ? Bu soruları çoğaltmamız mümkündür. 34

36 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Bu sorulara velinin verdiği cevap sayısı öğrencisinin öğretmeni ile işbirliği düzeyini de ortaya çıkarır. Bu nedenle öğretmen öğrencinin velisinden öğretme ortamında öğrencinin öğrenebilmesi için işbirliği bekler. 35

37 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Okuma-yazma için; Öğrencinin, okulda günlük olarak yaptığı çalışmaların velilerce kontrol edilmesi, Yapılan çalışmaların benzerlerinin tekrar ettirilmesi, Tekrarlarda asla kendi yol ve yöntemlerini kullanmaması, 36

38 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Çocukların sınıfta görmediği ses, hece, kelime ve cümlelerden farklı sesler (harfler) öğretilmeye kalkışılmaması. En önemli desteğin, öğretmenin sınıf içinde öğrettiğinin dışında öğretim yol ve yöntemleri aramamak olduğunun unutulmaması ! 37

39 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ürün dosyası için; Veli çocuğunun ürün dosyası hazırladığı sürede her türlü desteği vermelidir, Öğrenme – öğretme sürecini dikkatli bir şekilde takip etmelidir. Gerektiğinde çocuğunun çalışmalarına yardımda bulunmalıdır, 38

40 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ürün dosyası için; Öğrencilerin hazırladığı dosyanın içindekiler kısmına bakması, Öğrenci ürün dosyasına koyulmuş çalışmalar hakkında konuşması, Çalışmalara yönelik olarak çocuklarıyla; a - Bana neler yaptığını anlatır mısın ? b - Bu çalışma hakkında ne düşünüyorsun? c - Bu çalışmayı yaparken neler öğrendin? d - Bu çalışmaları yaparken en çok nerelerde zorlandın? gibi yansıtıcı öğrenme sorularını sorarak bilgi paylaşımını yapması, Dönem içinde gönderilmiş formları doldurmaları, Gerektiğinde bazı çalışmaların birlikte yürütülmesi. 39

41 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 40

42 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 41

43 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Hepimizin ortak amacı geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştirmektir. Bu konuda mazeret üretmeyi bırakıp hem okul yönetimi hem öğretmen hem de veli olarak çocuklarımız için işbirliğinin düzeyini artırmamız gerekmektedir. 42

44 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Değerli Veliler, Okullar sizleri beklemektedir. Öğretmeni eğitim ortamında yalnız bırakmayın. Unutmayın öğretmen sadece sizlerin çocuklarınızı ama sadece sizlerin çocuklarınızı geleceğe hazırlıyor. 43

45 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Geleceğimiz, umutlarımız olan çocuklarımızın, ilmin ışığında Atatürk’ün çizdiği çağdaş yolda yüreklice yürüyebilmesi için hepimizin sorumlulukları olduğunu asla aklımızdan çıkarmamalıyız. 44

46 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ “İnsanlara bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini söylemeyin. Yapılmasını istediğiniz şeyin ne olduğunu söyleyin ve yaratıcılıkları ile sizi nasıl hayran bırakacaklarını görün.” General George S. Patton 45

47 BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜRLER


"BURSA VALİLİĞİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VELİ UYUM PROGRAMI BURSA 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları