Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2016 GÜZELYURT Ç.P.A.L LYS SEMİNERİ. YGS SONRASINDA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN. ÇÜNKÜ;

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2016 GÜZELYURT Ç.P.A.L LYS SEMİNERİ. YGS SONRASINDA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN. ÇÜNKÜ;"— Sunum transkripti:

1 2016 GÜZELYURT Ç.P.A.L LYS SEMİNERİ

2 YGS SONRASINDA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN. ÇÜNKÜ;

3 YGS DE DÜŞÜK PUAN ALMIŞ OLMAK ÖĞRENCİNİN ALEYHİNE BİR DURUM DEĞİLDİR.

4 BAŞARI SIRALARINDAKİ FARK, LYS’DE FAZLADAN YAPILACAK NETLERLE KAPANABİLMEKTEDİR.

5  YGS’deki testlerin LYS puan türlerinin hesaplanmasına etkisi en fazla %40 (*160 puan) olmaktadır. Yani YGS testlerinin MF, TM ve TS puan türlerinin her birine katkısı en fazla %40’dır. Şimdi YGS testlerinin LYS’ deki puan türlerinden biri olan MF–1 puan türüne getirdiği %40’lık etkiyi bir örnek göstererek açıklayalım.

6  Bu pay alma olayını bir örnekle açıklayalım: bir öğrenci YGS’deki Türkçe testinden (40 soru var) 20 soru yaparsa MF–1 puan türüne (YGS Türkçe testinin en fazla katkısı MF-1 puan türünde %11’dir) göre %5,5 lık bir katkıyı almış demektir. Aynı şekilde Temel Matematikten (40 soru var) 20 soru yaparsa MF–1 puan türüne (YGS Temel Matematik testinin en fazla katkısı MF-1 puan türünde %16’dir) göre %8 lik bir katkıyı almış olur. Bu örnekten anlaşılacağı üzere siz YGS’deki testlerde soruları yaptığınız oranda bu %40 lık dilimden pay alıyorsunuz.

7 katkısı en fazla %60 (*240 puan) dır. LYS testlerinin LYS puan türlerine katkısı en fazla %60 (*240 puan) dır. *Uyarı: LYS Ham Puanları 100– 500 puan arasında değişmektedir (Okul puanı da bu ham puanın üstüne eklenerek yerleştirme puanları ortaya çıkmaktadır). Bu 240 ham puan LYS testlerinden alınabilecek en fazla puandır.

8 LYS-SAYISAL MAT ÖĞ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ ÖĞRT HEMŞİRELİK BESLENME VE DİYETETİK YADA MÜHENDİSLİKLER

9 LYS-EŞİT AĞIRLIK TURİZM MALİYE İŞLETME,HUKUK SINIF ÖĞRETMENLİĞİ,PSİKOLOJİ PDR SOSYAL HİZMET

10 LYS - SÖZEL COĞRAFYA,TÜRKÇE EDEBİYAT ÖĞRT

11 OBP NEDİR NASIL HESAPLANIR? EN AZ 30, EN FAZLA 60 GELİR. ALINABİLECEK EN YÜKSEK PUAN 500 (HAM)+ 60 (OKULDAN)=560’DIR. DİPLOMA PUANI ÖNCE 5, DAHA SONRA 0,12 İLE ÇARPILARAK BULUNUR.

12 Seçtiğiniz alana göre gireceğiniz sınavlar : FEN BİLİMLERİ/SAYISAL ALANINDAN YERLEŞMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER YGSYÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS-1MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LYS-2FEN BİLİMLERİ SINAVI TÜRKÇE MATEMATİK ALANINDAN YERLEŞMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER YGSYÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS-1MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LYS-3EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI SÖZEL ALANDAN YERLEŞMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER YGSYÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS-3EDEBİYAT-COĞRAFYA SINAVI LYS-4SOSYAL BİLİMLER SINAVI YABANCI DİL ALANINDAN YERLEŞMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER YGSYÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVI LYS-5YABANCI DİL SINAVI

13 Lisans Yerleştirme Sınavları'na (LYS 2016) başvurular 1-14 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.  LYS 4 Sosyal Bilimler Tarihi, Saati ve Süresi 18 Haziran 2016 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika  LYS 1 Matematik Tarihi, Saati ve Süresi 19 Haziran 2016 (Pazar), 10.00, 135 dakika  LYS 5 Yabancı Dil Tarihi, Saati ve Süresi 25 Haziran 2016 (Pazar), 14.30, 120 dakika  LYS 2 Fen Bilimleri Tarihi, Saati ve Süresi 25 Haziran 2016 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika  LYS 3 Edebiyat-Coğrafya Tarihi, Saati ve Süresi 26 Haziran 2016 (Pazar), 10.00, 120 dakika

14 ayrı soru kitapçıkları ve ayrı süreler Matematik ve Geometri testleri için ayrı soru kitapçıkları ve ayrı süreler verilecek. Cevap kağıdı iki test için ortak olacak. Not: 2010 LYS-1′de matematikten 7 tane 9. sınıf müfredatından, 2011 LYS’de 18 tane 9. sınıf müfredatından, 2012 LYS-1′de 12 tane 9. sınıf müfredatından soru gelmiştir.MATEMATİK 50 SORU 75 DAKİKA GEOMETRİ 30 SORU 60 DAKİKA 80 SORU-135 DAKİKA

15 ayrı soru kitapçığı ve ayrı süreler  Fizik, Kimya ve Biyoloji testleri için ayrı soru kitapçığı ve ayrı süreler verilecek.  Cevap kâğıdı üç test için ortak olacak. Not: Az da olsa YGS konularından soru gelebilmektedir. Mesela 2010 YGS fizik konularından 9 soru 2010 LYS-2 fizik testinde yer almıştır. 2012 YGS Kimya konularından 1 soru 2012 LYS-2 kimya testinde yer almıştır. 2012 YGS Biyoloji konularından 3 soru 2012 LYS-2 biyoloji testinde yer almıştır.FİZİK 30 SORU 45 DAKİKA KİMYA 30 SORU 45 DAKİKA BİYOLOJİ 30 SORU 45 DAKİKA 90 SORU-135 DAKİKA

16 için ayrı soru kitapçıkları ve ayrı süreler  Türk Dili ve Edebiyatı testi ile Coğrafya -1 testi için ayrı soru kitapçıkları ve ayrı süreler verilecek.  Cevap kağıdı, iki test için ortak olacak. Not: Coğrafya-1 testindeki sorular genel liselerin Türkçe- Matematik alanında okutulan coğrafya dersinin konularıyla sınırlı olacaktır. Yani tüm lise coğrafya müfredatından öğrenciler sorumludur. Mesela; 2012 LYS-3 coğrafya-1 testinde 9. sınıf konularından 6 tane soru gelmiştir. Not: 56 Edebiyat sorusunda 2010 yılında 20 Dil ve Anlatım, 2011 yılında 21 Dil ve Anlatım, 2012 yılında 23 Dil ve Anlatım sorusu gelmiştir. T. DİLİ VE EDEBİYATI 56 SORU 85 DAKİKA COĞRAFYA-1 24 SORU 35 DAKİKA 80 SORU-120 DAKİKA

17 ayrı soru kitapçıkları ayrı süreler  Tarih, Coğrafya ve Felsefe grubu/Din Kültürü testleri için ayrı soru kitapçıkları ve ayrı süreler verilecek.  Cevap kağıdı, üç test için ortak olacak. Not: 44 Tarih sorusunda 2010 ve 2011 yılında 15 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorusu gelmiştir. 2012 yılında 16 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi sorusu gelmiştir.TARİH44SORU 65 DAKİKA COĞRAFYA-2 14 SORU 20 DAKİKA FELSEFE GRUBU VE DİN. KÜLT. PSİKOLOJİ 8 SORU 32 SORU 50 DAKİKA SOSYOLOJİ 8 SORU MANTIK DİN. KÜLT. 8 SORU 90 SORU-135 DAKİKA

18 MOTİVASYON LYS SÜRECİNDE ÖNCELİKLE OLUMLU DÜŞÜNMEYİ,

19 MOTİVASYON OLUMSUZ GENELLEMELERDEN,

20 DEM İ RYOLU İŞ Ç İ S İ Nick adında bir demiryolu i ş çisinin öyküsü bu. Nick güçlü, sa ğ lıklı bir demiryolu i ş çisi. Arkada ş larıyla ili ş ki si iyi ve i ş ini iyi yapan güvenilir bir insan. Ne var ki, kötümser birisi, her ş eyin kötüsünü bekler ve ba ş ına hep kötü ş eylerin gelece ğ ine inandırır kendisini. Bir yaz günü tren i ş çileri, ustaba ş ının do ğ um günü nedeniyle bir saat önceden bırakırlar çalı ş mayı. Tamir için gelmi ş olan bir so ğ utucu vagonunun içine girer Nick, yanlı ş lıkla içerden kapatır kapıyı, kendini so ğ utu cu vagona kilitler. Di ğ er i ş çiler Nick’in kendilerinden önce çıktı ğ ını dü ş ünürler. Nick kapıyı tekmeler, ba ğ ırır, ama kimse duymaz, duyanlar da bu tür seslerin sürekli geldi ğ i bir ortamda çalı ş tıkları için kulak asmazlar bu gürültülere….

21 Nick burada donarak ölece ğ inden korkmaya ba ş lar ve buna inandırır kendini. E ğ er buradan çıkamazsam kaskatı donaca ğ ım diye dü ş ünmeye ba ş lar. İ çeride yarı sı yırtılmı ş bir karton kutunun içine girer, titremeye ba ş lar. Eline geçirdi ğ i bir ka ğ ıda karısına ve ailesine son dü ş üncelerini içeren bir mektup yazar: Çok so ğ uk, bedenim hissizle ş meye ba ş ladı. Bir uyusam! Bunlar benim son sözlerim olabilir. Ertesi gün so ğ utucu vagonun kapısını açan i ş çiler, Nick’in donmu ş bedenini bulurlar. Üzerinde yapılan otopsi, onun donarak öldü ğ ünü göstermektedir. Fakat bu olayı ola ğ anüstü yapan,so ğ utucu vagonun so ğ utma motorunun bozuk ve çalı ş mıyor olmasıdır. vagonun içindeki ısı 18 derecedir ve vagonda bol hava vardır. Nick kendini orada donarak ölece ğ ine öylesine inandırmı ş tır ki bu inancı kendini gerçekle ş tiren bir kehanet olmu ş tur.

22 MOTİVASYON YA ‘HEP’ YA ‘HİÇ’ DÜŞÜNCESİNDEN UZAK DURMAYI,

23 İSTEDİĞİMİZ NETLERE ULAŞABİLMEK ADINA ÇALIŞMAYI, MOTİVASYON

24 GÜNDE SADECE 4 BRANŞTAN 60’ŞAR SORU İLE LYS MÜFREDATINA AİT 28 KONUYU TEKRAR EDEBİLİRİZ.

25 NE YAPMALIIIII???  LYS’deki sorular bilgi ağırlıklı olacağı için konulara yüzeysel çalışmamalısınız. Özellikle sözel derslerdeki kavram, isim ve eserleri özümsemeden geçmemelisiniz.  LYS çalışmalarında tekrar önemli  Çok iyi bildiğiniz konular üzerinde fazla durmamalı, bunun yerine eksik olan konulara odaklanmalısınız.  Deneme sınavlarında çoğunlukla yanlış yaptığınız konuları belirlemeli ve bu konular üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmalısınız.  Soru çözerken farklı kaynaklardan yararlanmalısınız. Bu size farklı bir bakış açısı kazandıracaktır.  Test tekniğine dayalı sınavlarda zamanı ve bilgiyi en doğru şekilde kullanmak öğrenciyi başarıya götüren basit ama önemli detaylardandır. Bu da sürekli test çözerek soru kalıplarını öğrenme ve okuma hızını arttırmakla mümkün olur. Test çözmek demek tekrar tekrar ve aralıksız aynı konuları çalışmak demek değil.  LYS’ler, YGS’lere göre biraz daha rahat geçecek demektir. Geçen seneki adayların YGS sonuçları analiz edildiğinde, LYS netlerinin daha yüksek olduğunu gözlendi.

26 BA Ş ARILAR …


"2016 GÜZELYURT Ç.P.A.L LYS SEMİNERİ. YGS SONRASINDA UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN. ÇÜNKÜ;" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları