Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YGS VE LYS 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YGS VE LYS 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ."— Sunum transkripti:

1 YGS VE LYS 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ

2 2013-ÖSYS Birinci Aşama Yüksek Ö ğ retime Geçiş Sınavı (YGS) Sınav Tarihi:23.03.2014 Sınav Süresi: 160 dakika Testlerin Niteli ğ i: Ortak müfredata dayalı testler Soru Kitapçı ğ ı: Tek Soru Kitapçı ğ ı Cevap Ka ğ ıdı: Tek Cevap ka ğ ıdı 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ

3 TestTestin KapsamıSoru Sayısı Türkçe Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular40 Sosyal Bilimler TestiSosyal Bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Tarih Co ğ rafya Felsefe Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 40 15 12 8 5 Temel Matematik TestiMatematiksel ilişkilerden yararlanma gücü ile ilgili sorular. (Geometri sorularının sayısı de ğ işkenlik gösterebilmekte ve bu nedenle belli bir sayı belirtilmesi söz konusu de ğ ildir.) 40 Fen Bilimleri TestiFen Bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünmeye dayalı sorular Fizik Kimya Biyoloji 40 14 13

4 Birinci aşama YGS Puan Türleri Puan Türü Testlerin A ğ ırlıkları (% olarak) TürkçeTem. Mat.Sos. Bil.Fen Bil. YGS-120401030 YGS-220301040 YGS-340203010 YGS-430204010 YGS-537332010 YGS-633371020 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ

5 YGS Puanları De ğ er Aralıkları Her Puan Türündeki Puanlar en küçü ğ ü 100 en büyü ğ ü 500 olarak hesaplanacaktır. YGS Soru yapısı muhakeme gücü yüksek, yorum becerisi gerektiren sorulardan olu ş acaktır. 1- YGS’ de 140-179,999 puan alan ö ğ renciler sadece ön lisans ile açık ö ğ retim tercihi yapabileceklerdir. 2- YGS puanları 180 ve üzerinde olan adaylar YGS puanı ile ö ğ renci alan lisans programları (4 yıllık bölümler) için tercih yapabilirler. 3- YGS puan türlerinden biri 180 ve üzeri olan adaylar LYS’ lere ba ş vurma hakkını kazanırlar. 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ

6 YGS PUAN HESAPLAMASI YGS puanları olu ş turulurken ilgili testlerin her birinden 4 ham puan alan adayların140 puan İ lgili testlerin her birinden 8 ham puan alan adayların da 180 puan almaları sa ğ lanacak ş ekilde ayarlanacaktır. 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ

7 2013-ÖSYS İ kinci Aşama: Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) SINAV TAR İ HLER İ  14.06.2014 - LYS-4 (Sosyal Bilimler)  15.06.2014 - LYS-1 (Matematik )  15.06.2014 - LYS-5 ( Yabancı Dil )  21.06.2014 - LYS-2 ( Fen Bilimleri )  22.06.2014 - LYS-3 ( Türk Dili Ede.-Co ğ -1) 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ

8 SınavSınavın KapsamıSoru SayısıSınav süresi Matematik Sınavı (LYS-1)Matematik Testi Geometri Testi 50 80 soru 30 75 =135 dk. 60 Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2)Fizik Testi Kimya Testi Biyoloji Testi 30 30 90 soru 30 45 45 =135dk. 45 Edebiyat-Co ğ rafya Sınavı (LYS- 3) Türk Dili ve Edebiyatı Testi Co ğ rafya-1 Testi 56 80 soru 24 85 = 120 dk. 35 Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4)Tarih Testi Co ğ rafya-2 Testi Felsefe Grubu İ le Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Felsefe Grubu Psikoloji Sosyoloji Mantık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 44 14 90 soru 8 8 32 8 65 20 = 135 dk. 50 Yabancı Dil Sınavı (LYS-5)Sözcük bilgisi ve dil bilgisi. Çeviri Okudu ğ unu anlama 20 12 80 48 120 dk

9 MF Grubu Puan Türleri Puan Türü Testlerin A ğ ırlıkları (% olarak) YGSLYS-1LYS-2 TürkçeTem.Mat.Sos. Bil.Fen Bil.Mat.Geo.Fiz.Kim.Biyo. MF-111165826131065 MF-211 5131671312 MF-311 7 135 1415 MF-411146922111395 14.10.2015FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ MF-1 puan türü Matematik ağırlıklı Temel Bilim Programları için MF-2 puan türü Fen ağırlıklı Temel Bilim Programları için MF-3 puan türü Sağlık Bilimleri Programları için MF-4 puan türü Mühendislik ve Teknik Programları için öngörülmüştür.

10 TM Grubu Puan Türleri Puan Türü Testlerin A ğ ırlıkları (% olarak) YGSLYS-1LYS-3 TürkçeTem. Mat.Sos. Bil.Fen Bil.Mat.Geo.TD. ve Edb.Co ğ -1 TM-11416552510187 TM-214 75228 8 TM-31510 51872510 14.10.2015FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ TM-1 puan türü az da olsa Matematik ağırlıklıdır. TM-2 puan türünde Matematik ile Türkçe-Edebiyat eşit ağırlıklıdır. TM-3 puan türü az da olsa Türkçe-Edebiyat ağırlıklıdır.

11 TS Grubu Puan Türleri Puan Türü Testlerin A ğ ırlıkları (% olarak) YGSLYS-3LYS-4 TürkçeTem.Mat.Sos. Bil.Fen Bil.TD.ve Edb.Co ğ 1Tar.Co ğ -2Fel.Gr. TS-11310125158 7 TS-218611525515510 14.10.2015FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ TS-1 puan türü sosyal programlar için TS-2 puan türü dil (Türkçe, edebiyat) ve tarih programları için öngörülmüştür.

12 Yabancı Dil Puan Türleri Puan TürüTestlerin A ğ ırlıkları (% olarak) YGSLYS-5 TürkçeTem. Mat.Sos. Bil.Fen Bil.Yab. Dil. D İ L-11569565 D İ L-225713550 D İ L-3487205 14.10.2015FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ DİL-1 puan türü İngilizce, Almanca ve Fransızca Yabancı Dil Programları için, DİL-2 puan türü diğer batı dilleri için öngörülmüştür. DİL-3 puan türü doğu dilleri programları içindir.

13 LYS Puanları De ğ er Aralı ğ ı Her puan türündeki puanlar, en küçü ğ ü 100, en büyü ğ ü 500 puan olarak hesaplanacaktır. Adayların ders düzeyindeki bilgi ve yetenekleri ölçülecektir. Lisans programlarına ö ğ renci yerleştirmede kullanılacaktır. 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ

14 LYS’ ye Göre Kaç Farklı Puan Gelecek? LYS’ de toplam 11 farklı puan türü oluşacaktır. MF-1TS-1 MF-2TS-2 MF-3D İ L-1 MF-4D İ L-2 TM-1D İ L-3 TM-2 TM-3 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ

15 Orta Ö ğ retim Başarı Puanı(OBP) OBP mevcut hesaplama yöntemine göre hesaplanacak, ancak de ğ er aralı ğ ı 250-500 arasında olacaktır. Eski sistemde okulun YGS oranları ö ğ rencinin başarısına eklenmekte iken yeni sistemde okulun başarısı kişisel okul puanını etkilemeyecektir.Bunun için diploma puanları 5 ile çarpılarak elde edilen puanlar 0,12 katsayısı ile çarpılacaktır. 500x 0,12= 60 (Okuldan alınabilecek en yüksek puan) 250x0,12= 30 ( Okuldan alınabilecek en düşük puan) 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ

16 Mesle ğ e yönelik program uygulayan orta ö ğ retim kurumlarının mezunları, YÖK tarafından belirlenen alanlarda bir yüksekö ğ retim lisans programına yerle ş tirilirken yerle ş tirme puanlarına eklenecek puan (0,06 X OBP) olarak hesaplanacaktır. Bu puandan 180 ve üzeri puan alan adaylar yararlanabilir. Bir önceki yıl bir yüksek ö ğ renim programına merkezi sistemle yerle ş tirilen veya ön kayıtla kaydolan adayların yerle ş tirme puanları hesaplanırken OBP katsayıları yarıya dü ş ürülecektir. ************************** 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ


"YGS VE LYS 14.10.2015 FAT İ H SULTAN MEHMET ANADOLU L İ SES İ PS İ KOLOJ İ K DANIŞMA VE REHBERL İ K SERV İ S İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları