Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Örnek 1 Kullanıcının girdiği bir sayının karesini hesaplayan bir program yazınız.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Örnek 1 Kullanıcının girdiği bir sayının karesini hesaplayan bir program yazınız."— Sunum transkripti:

1 Örnek 1 Kullanıcının girdiği bir sayının karesini hesaplayan bir program yazınız.

2 Örnek 2 Kullanıcının gireceği 3 sayının (a,b,c) ortalamasını hesaplayan bir program yazınız.

3 Örnek 3 Kuvvet ve kütlesi verilmiş bir cismin ivmesini hesaplayınız.

4 Örnek 4 Yarıçapı verilmiş bir çemberin alanını ve çevresini hesaplayan bir program yazınız.

5 Örnek 4b Kullanıcı tarafından girilen a ve b değerlerini değiştiren ve ekranda gösteren bir program yazınız. Örneğin; a=5 ve b=7 olsun. Sonuc; a=7 ve b=5 olmalı

6 Örnek 5 Kullanıcıdan aldığı iki sayının (a, b) 1- Toplamını 2- Farkını 3- Çarpımı 4- Bölümünü hesaplayan bir program yazınız.

7 h b a Örnek 6 Kullanıcının girdiği a, b ve h
değerlerini kullanarak yandaki şeklin 1- hacmini 2- yüzeyinin alanını bulunuz. a

8 Örnek 7 Küpü girilen bir sayının en yakın tamsayı değerini bulan bir program yazınız.

9 Örnek 9 Kullanıcıdan aldığı A ve B sayılarını karşılaştırarak
A > B ise «A Buyuktur» B > A ise «B Buyuktur» Yazdıran programı geliştiriniz.

10 Ornek9b Girilen bir sayının testini yapan bir program geliştiriniz.
Negatif mi? Pozitif mi? Sıfıra eşit mi? testini yapan bir program geliştiriniz.

11 Örnek 10 Kullanıcıdan bir dik üçgenin a ve b dik kenarları alınarak
Üçgenin alanını Hipotenus uzunluğunu hesaplayan bir progam geliştiriniz.

12 Örnek 11 Bir derse ilişkin bir vize, bir de final sınavı yapılmaktadır. Ortalamayı hesaplayınız.(Vizenin %40’ı ile Final notunun %60’nın toplamı şeklinde hesaplanacaktır.) Ortalaması 50’den büyük eşit olanlar için ekrana «Geçti» diğerleri için «Kaldı» yazdırılacaktır.

13 Örnek 12 Kullanıcıdan aldığı üç sayıdan (a, b, c)
en büyüğünü en küçüğünü bulan bir program geliştiriniz.

14 Örnek 14 Bir üçgenin kenar değerlerini okuyarak (a,b,c)
üçgenin çeşidini belirleyen bir program geliştiriniz. Üçgen türleri: - Eşkenar - İkizkenar - Çeşitkenar

15 Örnek 13 Kullanıcıdan alacağı işlem numarasına (islem) göre aşağıdaki işlemleri yapan bir program geliştiriniz. islem =1 ise bir karenin çevresini hesaplayan program (karenin bir kenarı (a) kullanıcıdan alınmalı ) islem=2 ise bir dikdörtgenin çevresini hesaplayan program (dikdörtgenin iki kenarı (a,b) kullanıcıdan alınmalı) islem =3 ise bir üçgenin çevresini hesaplayan program (üçgenin üç kenarı (a,b,c) kullanıcıdan alınmalı)

16 Örnek 15 Kullanıcıdan aldığı üç sayıyı (a, b, c) büyükten küçüğe doğru sıralayan bir program geliştiriniz.

17 Örnek 16 ax2 + bx + c = 0 formundaki ikinci dereceden bir polinomun köklerini hesaplayan bir program geliştiriniz. (a,b,c değerleri kullanıcıdan alınacak)

18 Örnek 17 Santigrad ve Fahrenheit dönüşümü yaan bir program geliştiriniz. Kullanıcı C değerini girmişse F yi hesaplamalı F değerini girmişse C yi hesaplamalı

19 Örnek 18 bir yılın artık yıl olup olmadığını bulan bir program

20 Örnek 19 Kullanıcıdan alacağı işlem numarası(islem)na göre iki sayı (a,b) üzerinde; İslem =1 ise toplama ( a + b ) İslem =2 ise çıkarma ( a - b ) İslem =3 ise çarpma ( a * b ) İslem =4 ise bölme ( a / b ) İslem =5 ise mod alma ( a % b ) Bunların dışında bir işlem numarası girilirse «Gecersiz İslem Numarası» yazan programı geliştiriniz.

21 Örnek 20 Kullanıcının gireceği Ay nosuna göre Ay ismini ekrana yazdıran bir program geliştiriniz. Örnek: Ay=2 ise ekrana Şubat yazılacak.

22 Örnek 21 Kullanıcının gireceği 0-50 arasındaki bir sayının hangi 10’luk basamağa karşılık geldiğini bulan bir program geliştiriniz. Örneğin, Sayi=35 ise ekrana «Otuzluk Bir Sayı» yazdırılsın

23 Örnek 22 Kullanıcının gireceği bir harfe göre aşağıdaki ifadeleri yazdırınız. i harfine basılmışsa ekrana «ileri» yazdırılsın g harfine basılmışsa ekrana «geri» yazdırılsın. y harfine basılmışsa ekrana «yukarı» yazdırılsın a harfine basılmışsa ekrana «aşağı» yazdırılsın.

24 Örnek 23 Bir işçinin Pazartesi günü işe başladığı farzedilerek;
kaç gün sonraki işten ayrıldığını kullanıcıdan alan; Haftanın hangi günü işten ayrıldığını bulan bir program yazınız.

25 Örnek 24 Kullanıcı tarafından girilen bir sayı bir program yazınız.
2’ye bölünüyorsa ekrana «2 nin kati» 3’e bölünüyorsa ekrana «3 un kati» 5’e bölünüyorsa ekrana «5 in kati» 7’e bölünüyorsa ekrana «7 nin kati» bir program yazınız.

26 Örnek 25 L uzunluğunda bir tel kullanılarak bir küp yapılmak isteniyor. Tel sadece küpün ayrıtlarını oluşturuyor. Küp yapımında telde hiçbir kayıp olmadığı düşünülürse, elde edilen küpün içerisine sığabilecek en büyük kürenin hacmini hesaplayan bir program geliştiriniz. (L değeri kullanıcıdan alınacak) 𝑲𝒖𝒑𝒖𝒏 𝑻𝒐𝒑𝒍𝒂𝒎 𝑲𝒆𝒏𝒂𝒓 𝑼𝒛𝒖𝒏𝒍𝒖𝒈𝒖=𝑳=𝟏𝟐𝒂 𝑲𝒖𝒓𝒆𝒏𝒊𝒏 𝒉𝒂𝒄𝒎𝒊= 𝟒𝝅 𝒓 𝟑 𝟑

27 Örnek 26 Üç hane uzunluğunda iki sayı (A, B) kullanıcıdan alınarak «Dost» sayı olup olmadıklarını bulan bir program geliştiriniz. A ve B sayılarının «Dost» sayı olması için aşağıdaki şartı sağlamalı A sayısının haneleri çarpımı X olsun B sayısının haneleri çarpımı Y olsun Eğer X=Y ise «A ve B Dost Sayılardır» Örneğin A=624 ve B=238; X=6*2*4=48 ve Y=2*3*8=48 X=Y olduğu için «A ve B Dost Sayılardır»

28 Örnek 28 Kullanıcıdan aldığı bir N sayısına kadar olan bütün sayıları ekrana yazdıran bir program yazınız…

29 Örnek 29 Kullanıcıdan aldığı bir N sayısına kadar olan bütün sayıların toplamını hesaplayıp ekrana yazdıran bir program yazınız… 𝒕= 𝒊=𝟏 𝑵 𝒊

30 Örnek 30 Kullanıcıdan aldığı bir N sayısına kadar olan bütün sayıların karelerinin toplamını hesaplayıp ekrana yazdıran bir program yazınız…

31 Örnek 31 Kullanıcıdan aldığı bir N sayısına kadar olan bütün sayıların çarpımını hesaplayıp ekrana yazdıran bir program yazınız…

32 Örnek 31b Kullanıcının girdiği bir N sayısına kadar olan 3’e bölünebilen bütün sayıların karelerinin toplamını bulan bir program yazınız.

33 𝒙= 𝒊=𝟏 𝑵 𝟏 𝒊 𝒊 Örnek 31c 𝒊 𝒊 = pow(i, 1.0/i)
Kullanıcının girdiği bir N sayısına göre aşağıdaki formülü hesaplayan bir program yazınız. 𝒙= 𝒊=𝟏 𝑵 𝟏 𝒊 𝒊 𝒊 𝒊 = pow(i, 1.0/i)

34 Örnek 32 𝑡𝑜𝑝= 𝑖=1 𝑁 (𝑖) 𝑖 =11+22+33+…
Kullanıcıdan aldığı bir N sayısına kadar olan bütün sayıların kendi kuvvetlerinin toplamını hesaplayıp ekrana yazdıran bir program yazınız… sayisayi=pow(sayi,sayi) 𝑡𝑜𝑝= 𝑖=1 𝑁 (𝑖) 𝑖 = …

35 Örnek 33 Kullanıcıdan aldığı bir N sayısına kadar olan bütün sayıların Aritmetik Ortalamasını Standart Sapmasını hesaplayıp ekrana yazdıran bir program yazınız. 𝑠= 𝑖=1 𝑁 (𝑖−𝐴) 2 𝑁 𝐴= 𝑖 𝑁 𝑖 𝑁

36 Örnek 34 Kullanıcıdan aldığı bir N sayısına kadar olan bütün sayıların Harmonik Ortalamasını Geometrik Ortalamasını hesaplayıp ekrana yazdıran bir program yazınız. 𝐺= 𝑁 𝑖=1 𝑁 𝑖 𝐻= 𝑁 𝑖 𝑁 1 𝑖


"Örnek 1 Kullanıcının girdiği bir sayının karesini hesaplayan bir program yazınız." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları