Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Doç.Dr. Ertuğrul GELEN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Doç.Dr. Ertuğrul GELEN."— Sunum transkripti:

1 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

2 Bilim veya Araştırma kelimesini duyunca kafanızda ilk olarak ne canlanıyor? Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

3 Sporda Bilime ve Araştırmaya İhtiyaç Var mıdır? Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

4 Bilim Nedir? Doç.Dr. Ertuğrul GELEN

5 Bilim, evrenin ya da olayların bir kısmını konu alarak, çeşitli yöntemlerle gerçeğe dayandırarak, genellenebilecek yasalara varmaya çalışan bilgi olarak tanımlanır. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN bilmek kökü (scire) bilinen şey ya da bilgi (scientia) Science

6 BİLİMİNİN NİTELİKLERİ Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Bilim olgusaldır. Bilim mantıksaldır. Bilim nesneldir (objektif). Bilim eleştiricidir. Bilim genelleyicidir. Bilim seçicidir. Bilim birikimli bir süreçtir. Bilim evrenseldir.

7 Sistematik veri toplama ve analiz etme sürecidir. Herhangi bir konuyu aydınlatmak, bir soruna çözüm geliştirmek, belirli kavramlara, kuramlara ya da yasalara ulaşabilmek için yapılan planlı ve bilimsel bir çalışma olarak tanımlanabilmektedir. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Bilimsel Araştırma

8 Spor bilimleri açısından bilimsel araştırma; spora yönelik oluşan bir problemin tanımlanarak, problemin nedenlerini ve çözüm yollarına yönelik yapılan sistematik veri toplama ve analiz sürecidir. Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Bilimsel Araştırma

9 Merak Problem Güncel yaklaşımlar Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Bilimsel Araştırmayı Güdüleyen Motifler

10 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Lanet şey çalışıyor mu ? PROBLEM ÇÖZME ALGORİTMASI Onu kurcalama Kimse biliyor mu? Seni SALAK Onu kurcaladın mı? Gizli tut Seni geri zekalı ! Seni suçladılar mı? Başka birini suçlayabilir misin? Yine de kanıtları yok et SORUN YOK EVET HAYIR EVET HAYIR EVET HAYIR EVET HAYIR Komikim. Com (Avni Bekir)

11 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Bilimsel Araştırmanın Amaçları  Olayların tanımlanması, sınıflanması  Olaylar arasındaki ilişkileri bulmak  Olayları anlamak ve açıklamak  Olayların önceden tahmin edilmesi  Olayların kontrolü  İlişkilerin içindeki sebepleri incelemek

12 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Bilimsel Araştırma Türleri  Keşfedici Araştırma (Exploratory)  Tanımlayıcı Araştırma (Descriptive)  Açıklayıcı Araştırma (Explanatory)  Tahmin Edici (Predivtive)

13 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Bilimsel Araştırma Yaklaşımları  Nicel Araştırmalar (Quantitative Research) Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar sık? sorularına yanıt arar.  Nitel Araştırmalar (Qualitative Research) Niçin? Nasıl? Ne şekilde sorularına yanıt arar.  Karma Araştırmalar Hem nitel hem de nicel yöntemlerin birlikte kulllanılması

14 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Bilimsel Araştırmaların Doğruluğunu Etkileyen Etkenler  Yan tutmak  Yeter sayıda denek üzerinde çalışmamak  Kontrol grubu kullanmamak  Farkına vardırmama ilkesini uygulamamak  Uygun olmayan istatistiksel teknikleri kullanmak  Sonuçları doğru yorumlayamamak  Araştırmayı standart koşullarda yürütememek  Doğru, güvenilir ve eksiksiz veri toplayamamak  Ölçüm İşlemlerinden Kaynaklanan Hatalar  Ölçüm Aracının Açık Olmaması ve Bilgi Sahibi Olunmaması  Mekanik Etmenler  Deneklerden Kaynaklanan Hatalar

15 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Bilgi Edinme Yolları  Otoriteden bilgi almak  Kişisel deneyimler sonucu bilgi edinmek  Bilimsel yöntemle bilgi edinmek

16 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Bilimsel Yöntem  Gözlem  Hipotez  Gerçekleme  Genelleme

17 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak Konunun Belirlenmesi  Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması  Amaçların belirlenmesi  Problemlerin tanımlanması ve hipotezlerin belirlenmesi  Hipotezleri test edilmesi için örneklem grubunun belirlenmesi  Araştırmada kullanılacak veri toplama yöntemlerinin ve araştırma düzenlerinin belirlenmesi  Tasarlanan araştırmanın uygulanarak verinin toplanması  Verilerin bilgisayar programlarına işlenmesi ve kontrollerin yapılması  Verilerin özetlenmesi için tablo ve grafiklerin tasarlanması  Uygun veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi  Veri Çözümleme (Bulguların istatistiksel Analizi)  Sonuçların yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması

18 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak Konunun Belirlenmesi - Konu özgün olmalıdır - Yeterli literatür kaynağı olmalıdır - Bilimsel yeterlilik gerekir - Araştırmacı konuya ilgi duymalıdır - Konu araştırmaya değer olmalıdır - Yeterli para ve zaman olmalıdır - Beklentileri karşılamalıdır - Gerekli malzeme, laboratuar, saha v.b. Olmalıdır

19 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması - Kitaplar - Akademik dergiler - Konferans bildirileri - İnternet - Geçmiş tezler - Gazeteler / dergiler - Ansiklopediler

20 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması - Kitaplar

21 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması - Akademik dergiler

22 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması - Konferans bildirileri

23 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması - İnternet - Türk tıp veri tabanı - Sosyal bilimler veri tabanı - Akademik google - Web of sciences - Sport Discus - ASSIA - PsychInfo - Socialogical Abstract - Pro Quest - Pubmed - v.b.

24 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması - Geçmiş tezler

25 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması - Gazeteler / dergiler

26 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması - Ansiklopediler

27 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Kaynak taramasında not tutma Not Kartları (4N 1K Modeli) Okuduğumuz araştırmaların özetini not kartları ile hazırlayabiliriz. Aşamaları şöyledir; 1K Araştırmayı kim yapmış? 1N Araştırma ne zaman yapılmış? 2N Araştırma niçin yapılmış, hangi problemin çözümü için? 3N Araştırma nasıl yapılmış, Yöntem, çalışma grubu, veri toplama araçları nelerdir? 4N Araştırma sonucunda ne bulunmuş?

28 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Amaçların belirlenmesi TİTREŞİM ANTRENMANLARININ ALT EKSTREMİTE EKLEM HAREKET GENİŞLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİNİN İNCELENMESİ Araştırmanın Amacı Bu çalışmanın amacı; sekiz hafta boyunca uygulanan titreşim antrenmanlarının alt ekstremite eklem hareket genişliği üzerindeki etkilerini incelemektir.

29 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Problemlerin tanımlanması ve hipotezlerin belirlenmesi TİTREŞİM ANTRENMANLARININ ALT EKSTREMİTE EKLEM HAREKET GENİŞLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİNİN İNCELENMESİ Araştırmanın Problemi Titreşim antrenmanlarının alt ekstremite eklem hareket genişliği üzerinde etkisi var mıdır ? Araştırmanın Hipotezi Titreşim antrenmanlarının alt ekstremite eklem hareket genişliği üzerinde pozitif yönde etkisi vardır.

30 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Hipotezleri test edilmesi için örneklem grubunun belirlenmesi Evren, araştırma sonuçlarının geçerli olacağı büyük grup. Örneklem, evrenle ilgili çalışmak için seçilen evrenin sınırlı bir parçasıdır.

31 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Hipotezleri test edilmesi için örneklem grubunun belirlenmesi ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri Bir sistem doğrultusunda Rastgele - Gönüllü * Basit Rastgele Örnekleme * Tabakalı Rastgele Örnekleme * Küme Örnekleme * Sistematik Örnekleme

32 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Basit Rastgele Örnekleme Bu yöntemle seçim yapılması için evrendeki tüm bireyler önce listelenir ve numaralandırılır. Daha sonra «RASTGELE SAYILAR TABLOSU» kullanılarak örnekleme girecek bireyler seçilir.

33 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Tabakalı Rastgele Örnekleme İncelenen değişken evrendeki bireylerin herhangi bir özelliğine (eğitim, yaş, cinsiyet, sporcu seviyesi v.b.) göre farklılık gösteriyorsa, evrendeki bireyleri önce bu özelliğe göre tabakalayıp sonra her tabakadan yeteri kadar bireyi basit rastgele örnekleme yöntemi ile seçmeye denir. Örneğin Türkiye’ de tenis sporu ile uğraşan sporcular, Dünya’ da ki basketbolcular

34 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Küme Örnekleme Yöntemi Bu yöntemde örnekleme birimi tek birey ya da takım değil bir grup, demet ya da kümedir. Örneğin, bir bölgedeki (Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz v.b.) 10-15 yaşları arasında bireylerin spora katılış nedenleri incelemek istenebilir.

35 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Sistematik Örnekleme Yöntemi Örneklem seçim işlemlerinin kolay olması nedeniyle özellikle evren büyükolduğunda kullanılan bir örnekleme yöntemidir. Bu yöntemin en çok kullanıldığı durumlar : 1.Çok sayıda birim içeren kayıt sistemlerinin incelenmesinde 2.Birim sayısı çok fazla olduğu için listelenmesi güç yada olanaksız durumlarda Seçim işlemlerinde evren büyüklüğü (N) örneklem büyüklüğüne (n) bölünerek kaç birimde bir birimin örnekleme alınacağı saptanır. Örneğin, 15 000 sporcu dosyası bulunan bir arşivden 500 dosya örnekleme seçilecekse (150000 / 500 = 30) her 30 dosyada 1 dosya örnekleme alınacaktır.

36 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ  Araştırılacak Konunun Belirlenmesi  Araştırılacak konu hakkında kaynak taramasının yapılması  Amaçların belirlenmesi  Problemlerin tanımlanması ve hipotezlerin belirlenmesi  Hipotezleri test edilmesi için örneklem grubunun belirlenmesi  Araştırmada kullanılacak veri toplama yöntemlerinin ve araştırma düzenlerinin belirlenmesi  Tasarlanan araştırmanın uygulanarak verinin toplanması  Verilerin bilgisayar programlarına işlenmesi ve kontrollerin yapılması  Verilerin özetlenmesi için tablo ve grafiklerin tasarlanması  Uygun veri analizi yöntemlerinin belirlenmesi  Veri Çözümleme (Bulguların istatistiksel Analizi)  Sonuçların yorumlanması ve araştırma raporunun yazılması

37 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri - Değişken nedir ? - Verilerin Sınıflandırılması (Ayrık veriler, Nominali, Ordinal, Sürekli, Ratio…..) - Nitel Veri Toplama Teknikleri (Görüşmeler, Odak grupları, gözlem) - Nicel Veri Toplama Teknikleri (Anketler, Lab-tabanlı, Alan-tabanlı Veri toplama) - SPSS’ te Veri Tabanı Hazırlama

38 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Değişken nedir ? Herhangi bir deneğe/şeye ait ve birden çok değer alabilen bir özellik/kavram demektir. Değişebilen, yani birden çok değer alabilen her şey değişkendir. Bu tanıma dayalı olarak örneğin; Cinsiyet (erkek, bayan), Yaş (bir, iki, üç... yaşında gibi), Eğitim durumu (okur-yazar, ilkokul, üniversite gibi) birer değişkendirler.

39 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Değişken nedir ? - Özellik / Yapı - Değer - Nedensellik

40 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

41 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Değişken nedir ? Bağımsız Değişken (Sonuç) Bağımlı Değişken Öğrencilerin bilgisayar oyunları oynama süreleri arttıkça şiddet hareketlerinde bulunma düzeyleri Şiddet hareketinde bulunma Bilgisayar oynama süreleri Bacak kas kuvveti arttırılan sporcuların sürate etkisi var mıdır? Sürat, hızBacak kas kuvveti

42 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Değişken nedir ? Bağımsız Değişken (Sonuç) Bağımlı Değişken Hızlı okuma becerisi, kitap okuma sayısından bağımsız mıdır? Hızlı okuma becerisiKitap okuma sayısı Öğrencilerin araştırmaya yönelik tutumları arasında öğrenim görülen alana göre farklılık var mıdır? Araştırmaya yönelik tutumları Öğrenim görülen alan

43 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Verilerin Sınıflandırılması Ayrık Veri (Descrete Data) Bay/Bayan, Galip/Malup, Evet/Hayır vs. Kategorik Veri (Nominal Data) Takım sporları, Bireysel Sporlar vs. Sıralanmış Veri (Ordinal Data) Fiyata göre, Yaşa göre, Spor yaşına göre sıralama vs. Devam Eden Veri (Continuous Data) 1 saat 32 dakika 13 saniye 36 salise Aralıklı Veri (İnterval Data) Belli aralıklarla değişen değerler, ör: cimnastikte 5-5,5 arası ile 5,5-6 arası puan skalası arası eşit dağılımlı hata puanı Oransal Veri (Ratio Data) Bel kalça oranı, Boy kilo oranı vs

44 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Nitel Veri Toplama Teknikleri (Görüşmeler, Odak grupları, gözlem) Röportaj Odak Grup Çalışması Gözlem

45 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri Nicel Veri Toplama Teknikleri (Anketler, Lab-tabanlı, Alan-tabanlı Veri toplama) Anketler ile veri toplama Laboratuvar Tabanlı veri toplama Alan Tabanlı veri toplama

46 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Spor Bilimlerinde Veri Toplama Teknikleri SPSS’ te Veri Tabanı Hazırlama

47 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Frekans Dağılımları Aritmetik Ortalama Ortanca-Medyan Mod Standart Sapma Grafikler - Tablolar (Çubuk, Histogram, Dağılım Poligonu…….)

48 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler (Frekans Dağılımları) Örnek Bir antrenör 5000 m koşusu için okul takımına katılmak isteyen 30 koşucunun verilerini incelemek ister. Tablodaki verilere göre 30 kişinin 900 sn ile 1094 sn arasındaki derecelerini incelemesi gerekiyor. Burada gruplandırılmış frekans dağılım yöntemini kullanmak mantıklı olacaktır. Zaman Aralığı (x) Frekans (f) 1082-10941 1068-10811 1054-10671 1040-10531 1026-10395 1012-10258 998-10113 984-9972 970-9832 956-9691 942-9551 928-9411 914-9271 900-9132 N=30

49 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Aritmetik Ortalama; Gözlenen değerlerin tümü toplanarak gözlem sayısına bölündüğünde elde edilen değere aritmetik ortalama denir.

50 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Ortanca veya Medyan; Veri değerleri büyükten küçüğe yada küçükten büyüğe sıralandıktan sonra, tam ortadaki yani veri dizisini 2 eşit frekansa ayıran değerdir. Örnek: 2,3,2,4,4,6,6,5,8,8,9 sayıları için ortancayı bulunuz. Önce veriler, küçükten büyüğe doğru sıralanır.

51 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Mod (Tepe Değer); Bir seride en çok tekrarlanan değere “Mod” denir. 10 öğrencinin beden ağırlıklarında oluşan seride Mod; 72, 80, 58, 60, 65, 75, 51, 59, 60, 60 Mod; 60’ tır.

52 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Değişim Aralığı (Range); Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farktır. Veri grubu içinde uç değerler varsa sonuç yanıltabilir. Standart Sapma işlemi daha etkindir. R = X maksimum – X minimum

53 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Standart Sapma; Bireylerin birbirlerine benzerlik düzeyini gösteren bir yayılım ölçütüdür. Standart Sapma =

54 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN SPOR BİLİMLERİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ Nicel Veri Toplama Teknikleri Tanımlayıcı İstatistikler Standart Sapma; 5, 10, 20, 30, 35 sayılarından oluşan veri grubunun standart sapmasını hesaplayalım. Aritmetik Ortalama = 20 Standart Sapma

55 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Farklılıkları İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri (En Sık Kullanılanları) Parametrik Analiz TeknikleriParametrik Analiz Teknikleri –T-Testi Bağımsız İki Grup Arası Farkların Testi Eşleştirilmiş İki Grup Arasındaki Farkların Testi –ANOVA ve One-Way ANOVA Parametrik Olmayan Analiz TeknikleriParametrik Olmayan Analiz Teknikleri –Mann Whitney U Testi –Wilcoxon Testi –Kruskal-Wallis Testi

56 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Parametrik Analiz Teknikleri / T-Testi Bu noktadan hareketle, iki tür t-testinden bahsetmek mümkündür. Bunlar; 1.Bağımsız iki grup arası farkların testi (independent samples t-test) 2.Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farklılıkların incelenmesine yönelik t-testi (paired samples t-test)

57 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Parametrik Analiz Teknikleri / T-Testi Bağımsız iki grup arası farkların testi Örnek Voleybol (40 kişi) ile basketbol (45 kişi) oyuncularının aktif sıçrama yükseklikleri arasında fark var mıdır ? Bayan sporcular ile erkek sporcuların alt ekstremite esneklikleri arasında fark var mıdır? SPSS Analayze >> Compare Means >> Independent – Samples T Test…

58 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Parametrik Analiz Teknikleri / T-Testi Eşleştirilmiş iki grup arasındaki farklılıkların incelenmesine yönelik t-testi Örnek Sporcularda antrenman öncesi ile antrenman sonrasında beden ağırlıkları açısından fark var mıdır ? Statik germe antrenmanları öncesi ile sonrası arasında esneklik farkı var mıdır? SPSS Analayze >> Compare Means >> Paired-Samples T Test…

59 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Parametrik Analiz Teknikleri ANOVA ( A nalysis O f V ariance) T-testi, sadece iki grup arasındaki farklılıkların incelenmesi için uygundur. Ancak uygulamada ikiden fazla grubun karşılaştırılması gerekebilir. Voleybol, basketbol ve tenis oyuncularının sürat performansları arasında fark var mıdır ? 10 yaş, 12 yaş ve 14 yaş sporcu çocukların alt ekstremite esneklikleri arasında fark var mıdır? SPSS Analayze >> Compare Means >> One-Way ANOVA…

60 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Parametrik Olmayan Analiz Teknikler –Mann Whitney U Testi –Wilcoxon Testi –Kruskal-Wallis Testi

61 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Parametrik Olmayan Analiz Teknikler Mann Whitney U Testi Mann Whitney U Testi, t-testinin parametrik olmayan eşdeğeri olarak düşünülmelidir. Aktif sporculuğu bırakmış ancak düzenli spor yapan 30-35 yaşları arasındaki erkekler ile hiç spor yapmamış ve halen de yapmayan 30-35 yaş arasındaki erkekler arasında rastgele seçilen 10’ ar bireyin dinlenik kalp atım sayıları arasında fark var mıdır? SPSS Analayze >> Nonparametric Test >> 2 Independent – Samples…

62 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri Wilcoxon Testi Wilcoxon Testi Wilcoxon testi, eşleştirilmiş t-testine parametrik olmayan bir alternatiftir. 10 kişilik uzun mesafeci atlet grubunun sezon başında ve ortasında 1 dk içindeki nabız sayısındaki değişim anlamlı mıdır? SPSS Analayze >> Nonparametric Test >> 2 Related – Samples…

63 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN Parametrik Olmayan Analiz Teknikleri Kruskal - Wallis Testi İkiden çok grupta sayısal bir değişkenin farkı test edilmek istendiğinde ANOVA kullanılmaktadır. Kruskal-Wallis Testi ANOVA testinin parametrik olmayan karşılığıdır. 4 farklı spor dalında, spor yaşı 5-6 yıl ve yaşı 18 olan sporcular arasından rastgele seçilen 15’ er sporcunun 1 dk içinde yaptığı skuat sayıları arasında fark var mıdır? SPSS Analayze >> Nonparametric Test >> K Independent Samples…

64 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri Korelasyon Analizi Regresyon Analizi

65 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri Korelasyon Analizi Korelasyon analizi, ölçülmüş iki değişken arasındaki ilişkinin veya bağımlılığının şiddetini belirlemeye yönelik bir analiz tekniğidir. Korelasyon analizi sonucunda hesaplanan korelasyon kaysayısı r ile gösterilir ve -1 ile + 1 arası değerler alabilir.

66 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri Korelasyon Analizi KorelasyonNegatifPozitif Düşük-0,29 / -0,100,10 / 0,29 Orta derecede -0,49 / -0,300,30 / 0,49 Yüksek-0,50 / -1,000,50 / 1,00

67 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri Korelasyon Analizi Sıçrama yüksekliği ile skuat sıçrama yüksekliği arasındaki ilişkinin kuvveti ve yönünün incelenmesi. Uzun atlama ile 100 m sürat koşu süresi arasındaki ilişkinin kuvveti ve yönünün incelenmesi. Sıçrama yüksekliği ile baş parmak tırnak uzunluğu arasındaki ilişkinin kuvveti ve yönünün incelenmesi. SPSS Analayze >> Correlations >> Bivariate…

68 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri Regresyon Analizi İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı yeterince büyükse, kolay elde edilen bir x değişkeni değeri yardımıyla elde edilmesi zor olan bir y değişkeni değeri kestirilir. SPSS Analayze >> Regression >> linear…

69 Doç.Dr. Ertuğrul GELEN İlişkileri İncelemeye Yönelik Analiz Teknikleri Regresyon Analizi Bir koşu bandında yada bisiklet ergometresinde MaxVO 2 ölçümü yapmak oldukça zordur. Ancak, 1.5 km’ lik bir koşu süresini elde etmek ise çok kolaydır. Eğer sporcuların MaxVO 2 ölçümü ile 1.5 km’ lik koşu süresi arasında yüksek bir ilişki söz konusu ise 1.5 km’lik koşu süresi (x) yardımıyla MaxVO 2 değeri (y) kestirilebilir. Ancak, regresyon denklemi ile yapılacak kestirimler biraz hata içerecek olmakla birlikte, MaxVO 2 nin oldukça zor ve pahalı olan doğrudan ölçümünü yapmak yerine bu hatayı kabul etmek daha uygun olabilmektedir.


"Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve İstatistik Doç.Dr. Ertuğrul GELEN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları