Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALLERJİK ÇOCUKTA AŞILAMA Prof. Dr. Nuran Salman İstanbul Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALLERJİK ÇOCUKTA AŞILAMA Prof. Dr. Nuran Salman İstanbul Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 ALLERJİK ÇOCUKTA AŞILAMA Prof. Dr. Nuran Salman İstanbul Tıp Fakültesi nsalman@istanbul.edu.tr

2 Aşı Reaksiyonları Lokal Sistemik Aşının kendisi Prezervatifi Stabilizatörü Adjuvanlar Erken Geç

3 Aşı Reaksiyonları (IgE’ye bağlı) Erken Dakika – 4 saat Ürtiker, anjioödem Hışıltı stridor Anaflaksi Geç Saatler – 2-3 hafta Deri döküntüsü Makulopapüler Ürtiker Eritema multiforme

4 AŞIYA BAĞLI ANAFLAKSİ BULGULARI Reaksiyon ilk 4 saatte olacak Dermatolojik: Ürtiker, angiödem, kaşıntı Solunum: rinokonjunktivit, üst solunum yolu ödemi, bronkospazm/astma Kardiyovasküler: hipotansiyon, taşikardi, çarpıntı Gastrointestinal: kramp, bulantı, kusma, ishal

5 Aşılara karşı allerjik reaksiyonlar: ANAFLAKSİ Bir aşıya karşı önceki dozda anaflaksi geçirmek o aşının sonraki dozunun yapılmasına kontrendikasyon oluşturur Allergolog tarafından değerlendirilirse böyle reaksiyon geçirenler de aşılanabilir Tüm aşılar ile ilgili IgE ye bağlı anaflaksi bildirilmiştir Anaflaksi oranı çok düşüktür: milyonda bir görülür ABD: 5 olgu 7.644.049 aşı dozu (065olgu/milyon dozu) Avrupa: 1994-98 1 olgu 450.000 aşı dozu Zent Eur j Pediatr 2002 Bohlke Pediatrics 2003

6 IgE’ye bağlı olmayan reaksiyonlar Pireksi Lokal eritem, şişme ve hassasiyet Neomisin, tiomersol ve aluminyuma bağlı gecikmiş aşırı duyarlılık reaksiyonları KKK ye bağlı döküntü, ateş ve febril konvulziyon

7 Aşı içeriklerine karşı allerjik reaksiyonlar Jelatin Yumurta (Ovalbumin) Maya Neomisin Tiomersal Latex

8 Jelatine karşı allerjik reaksiyonlar Jelatin sığır veya domuz kökenli olabilir. Allerji çapraz reaksiyon olarak var Jelatin bir çok aşıda stabilizatör KKK, Su çiçeği ve Japon ensefalit aşılarına karşı anaflaksinin en önemli nedeni Jelatin’e karşı allerji aileye sorulmalı ve varsa önlem almalı Enjekte jelatine karşı allerji oral alımdan sonrakine göre daha fazla!

9 BAZI AŞILARIN JELATİN İÇERİĞİ Aşı Jelatin miktarı DTaP (Pentaxim)28mg/0.5ml doz Influenza (Vaxigrip)250µg/0.5ml doz Influenza (FluMist) 2000µg/0.5ml doz KKK (MMRII)14.500µg/0.5ml doz Kuduz (RabAvert)12.000µg/1ml doz Suçiçeği (Varivax)12.500µg/0.5ml doz Sarıhumma (YF-VAX)7500µg/0.5ml doz

10 Jelatin içeren canlı aşılardan sonra allerjik reaksiyon oranı artmaktadır Bu olguların jelatine karşı nasıl duyarlaştığı bilinmektedir Çoğu canlı attenüe aşılara bağlı reaksiyon, jelatini stabilizatör olarak kullanılan aşılarda, jelatine bağlı olabilir JELATİN-1

11 %0.2 jelatin içeren KKK aşısı sonrası reaksiyon gösteren 366 çocukta 34ünde anaflaksi, 76sında ürtiker, 215inde ürtikeryal olmayan döküntü, 41inde lokal reaksiyon saptanmış 206 sının serumunda jelatine karşı IgE antikoru bakılmış. Anaflaksi geçiren %93 var Ürtikerli olgularda %56 var Döküntülü olgularda %9 var Lokal reaksiyon geçirende antikor yok 202 olgunun geçmişte uygulanan aşıları öğrenilmiş. %98i jelatin içeren DTaP aşıları olmuş Nakayama J Allergy Clin Immunol 1999 JELATİN-2

12 Japonya DTaP aşısından sonra reaksiyon geçiren 87 çocukta %91inde anti jelatin IgE Bunların 54ünde daha evvel jelatin içeren DTaP ile aşılanma öyküsü var Sakaguchi Vaccine 2000 JELATİN-3 Jelatin içeren DTaP aşılarının antijelatin IgE yapımı, anaflaksi riski ve daha sonra uygulanacak KKK aşılarına reaksiyon ile ilişkisi var!

13 Jelatin içeren JE aşısı ile reaksiyonlar 28 geç allerjik olmayan reaksiyon 10 erken allerjik reaksiyon 1/28inde antijelatin IgE 10/10unda anti jelatin IgE var Sakaguchi Allergy 2001 Jelatin içeren suçiçeği aşısı ile reaksiyonlar 33 erken allerjik reaksiyonhepsinde anti IgE 21 geç allerjik 2sinde anti jelatin IgE 6 antijelatin IgG var Sakaguchi Ann Allergy Asthma Immunol 2000 JELATİN-4

14 Jelatin allerjisinde genetik duyarlılık var Jelatin allerjisi ile Asyalılarda görülen HLA-DR9 ile ilişkisi var Japonyada aşılardan jelatin maddesi çıkarıldı ! JELATİN-5

15 MAYA ALLERJİSİ VE AŞILAMA Bazı hepatit B aşıları Saccharomyces cerevesiae de üretilir A.B.D de 180.895 ASİEde 15 olguda öyküde maya allerjisi bulunmuş Di Miceli Vaccine 2006 Hepatit B ye bağlı bu reaksiyonların dördünde aşı maya içermiyordu Maya’ya bağlı anaflaktik reaksiyon çok nadir HPV aşılarında (Cervarix-GSK) (Gardasil- M.S.D) de maya proteini vardır

16 LATEKS ALLERJİ VE AŞILAMA Aşı kapakları ve pistonları “Plastik” içerebilir. Bunlar ya doğal lateks (DNR) yada sentetik kauçuktur DNR lateks allerjisi olanda problem oluşturabilir Şimdiye dek 1 lateks allerjisi olan olguda hepatit B aşısından sonra latekse bağlı anaflaksi gözlenmiş

17 TİOMERSAL ALLERJİSİ Şimdiye dek tiomersal’a bağlı 1 olguda anaflaksi bildirilmiş Influenza aşısının içindeki tiomersal anaflaksiye neden olmuş Zhang Ann Allergy Asthma Immund 2007

18 Yumurta allerjisi ve aşılama

19 YUMURTA ALLERJİSİ Yumurta allerjisi çocuklarda sık gözlenen gıda allerjisidir Geç çocuklukta spontan iyileşme sıktır Yumurta allerji semptomları lokalize deri reaksiyonundan anaflaksiye kadar değişkendir

20 AŞILARIN İÇERDİĞİ YUMURTA PROTEİN MİKTARI İnaktif (IM) ve attenüe intranasal influenza aşılarında tavuk embriyosundan gelen mikrogram düzeyinde yumurta proteini vardır Sarıhumma aşısında da mikrogram düzeyinde yumurta proteini var Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılarında daha düşük düzeyde (picogram-nanogram) ovalbumin vardır. KKK ye reaksiyon genellikle içindeki jelatine bağlıdır

21 YUMURTA ALLERJİSİ VE AŞILAR KKK fibroblast kültüründe üretildiği için eser miktarda yumurta içerir Influenzae ve sarı humma aşısı verilmeden önce yumurta allerjisi sorulmalı Bazı yumurta allerjisi olan çocuklar pişmiş yumurta yiyebilir! Aşılarda ise çiğ yumurta proteini var

22 Aşıların yumurta proteini miktarları ve yumurta allerjisi olan çocuğa yaklaşım (Kelso,Exper Rev Vaccines, 2009) AşıVasatYumurta protein miktarı Yaklaşım KKKTavuk embiyo fibroblast hücre kültürü Pikogram- nanogram Normal çocuk gibi uygula Influenza (inaktif veya attenüe) Tavuk extra- embriyonik allantoik sıvı MikrogramÖnceden allerji değerlendirmesi Sarı hummaTavuk embriyoMikrogramAllerji değerlendirmesi

23 INFLUENZA VE ASTMA Her yıl A.B.D okul öncesi ve okul çağındaki çocukların %15-40’ı influenza’ya yakalanıyor Ciddi komplikasyonlar 4 yaş altında ve astmada görülüyor. (Fiore MMWR 2010) 2009 Pandemik Influenzade bu komplikasyonlar artmıştı

24 Influenza ve astma Rehberler ınfluenza aşısını önerir. Astım krizini azaltıp azaltmadığı tartışmalı. ASTIM KRİZİNE NEDEN OLMUYOR! Cochrane analizi astım ataklarını önleyip önlemediği tartışmalı. Cochrane 2008

25 Pandemik influenza enfeksiyonu tanısı ile yatırılan 114 hastanın verileri değerlendirildi. Hastaların nazofarenksinden alınan sürüntü örnekleri PCR yöntemi ile incelenerek influenza A (H1N1) belirlendi. Hastaların 46’sı (%40) kız, 68’i (%60) erkek,yaş dağılımı ort 6 yaş 8/12 ay idi. Astım tanılı hastaların (%14) 5’i (%30) kız, 11’i (%70)erkek ve yaş dağılımı ort 8 yaş 1/12 ay idi. 84 hastada pnömoni, 16 hastada astım atağı, 2 hastada status epileptikus, 1 hastada hepatit, 13 hasta risk grubunda olup dehidratasyon nedeniyle gözlem için yatırıldı. Pandemik influenza ve Astım; İstanbul’da Üniversite Hastanesine Yatan Çocuk Vakaların Değerlendirmesi

26 INFLUENZA AŞISI VE YUMURTA ALLERJİSİ İlk bildirilen olgu 1969 (Seattle) Bierman: 142 çocuk (3-18 yaş) tavuk eti, tüyü, yumurta allerjisi olan 130 negatif prik ve intradermal (1:100 dilusyon) bulmuş aşılanan çocukların 3ünde gecikmiş aşırı reaksiyon Bierman J Infect Dis 1977 Murphy ve Strunk 6 negatif prik ama pozitif intradermal testi olan hastada çoklu doz uygulanmasında sadece 1 olguda ilk dozda hırıltı gelişti

27 Yumurta allerjisi olan çocuklarda influenza aşısı uygulaması 2002 önerileri 1. Aşı ile prik testi (sulandırmadan) 2. Eğer negatif bulunursa 1:100 dilusyon ile intradermal test 3. Deri testi pozitif ise aşı bölünmüş dozlarda verilebilir Zeiger J Allergy Clin Immunol 2002 Not: Intradermal testte yanlış pozitif reaksiyon %15 oranında Wood J Allergy Clin Immunol 2007

28 Yumurta allerjisi olan çocuklarda influenza aşısı uygulaması: 2009 sonrası durum 2009 H1N1 Pandemik Chung çalışması: 171 olgu (6 ay-18 yaş) iki doz aşı uygulaması %3-5 reaksiyon oranı Pediatrics 2010 Gagnon (Quebec) 5 merkez H1N1 aşısı uygulanmış. 830 yumurta allerjili çocukta %9 2 doz geri kalan tek doz aşı uygulanmış. Anaflaksi yok! 9 olguda hafif allerjik reaksiyon J Allergy Clin Immunol 2010 Greenhawt çalışması: H1N1 aşılaması 124 olguda prik (+) %2-4 intradermal (+) %33.1 2 doz uygulamada sorun yok! Ann Allergy Astma Immunol 2010 Owens ve MacGinnitie çalışması 64 allerjik çocuk yüksek ovalbuminli aşı yapılmış. Reaksiyon %6.2 olgu Anaflaksi yok! J Allergy Clin Immun2011

29 2010-2011 sezonunda A.B.D de grip aşılarının ovalbumin düzeyleri (Kelso J Allergy Clin Immunol 2010) FirmaSanofi Pasteur GSKMedImmu ne Novartis ÜrünFluzoneFluarixFluMistFluvirin Düzey<5<0.05<0.24<1 Gerçek Düzey <01-0.711<0.0250001- 0004 <0.025

30 Amerikan Allerji Astma ve Immunoloji Akademisinin önerileri (2010) 1. Rutin Influenza aşısı ile deri testi önerilmez 2. Influenza aşısının 2 dozda uygulanması önerilir. %10’u verilir 30 dakika sonra %90’ı uygulanır. Tekrar 30 dakika olgu gözlem altında tutulur tek doz da uygulanabilir. 3. En düşük ovalbumin miktarı olan aşı kullanılmalııdır. 4. Gereğinde bu konularda tecrübeli bir allergolog ile konsülte edilmelidir. Greenhawt wuw. aaaa i.org Greenhawt Ann Allergy Asthma Immunol 2011

31 AŞIYA BAĞLI ANAFLAKSİ GEÇİREN ÇOCUĞA YAKLAŞIM Gerçekten anaflaksi mi geçirdi ? Jelatin, yumurta veya mayaya bağlı reaksiyon oldu mu? Evet Jelatin, yumurta ve maya ile test et Hayır, Aşıyı yap Deri testi pozitif Aşı gerekiyorsa doz artırarakver. Anaflaksi için önlem al Deri testi negatif Aşıyı ver, 30 Dakika gözle

32 AŞI DERİ TESTİ Aşı ile prik test (eğer anaflaksi varsa sulandır) Prik test negatif ise 0.02cc aşıyı 1:100 sulandır ve intradermal uygula Yalancı pozitif reaksiyonlar fazla

33 AŞI İÇERİĞİ İLE DERİ TESTİ Yumurta veya maya için hazır test maddesi kullanılabilir Jelatin için: Toz jelatin (Hazır paket) 1 çay kaşığı (5g) 5cc SF içinde sulandırılır

34 Aşıyı doz arttırarak uygulamak 0.5ml aşı için 15 dakikada bir 1 0.05ml 1:10 sulandırılmış 2 0.05ml sulandırılmamış 3 0.10ml sulandırılmamış 4 0.20ml sulandırılmamış Dozun %10 u 30 dakika sonra dozun %90ı. Kelso Middleton’s Allergy: Principle And Practice 2009 Influenza Aşısı için

35 Yumurtaya duyarlı kişilerde influenza aşısı: BSACI protokolu (2010) Yumurtaya duyarlı ve pozitif SPT Yumurta yiyebiliyor Standart Aşı yap Ovalbumin düzeyi <06ug/0.5ml aşı var Aşının ovalbumin düzeyi belli değil Aşı ile SPT SPT ve IDT Aşının 1/100ü Aşıyı tartış Aşıyı 2 doz ver negatif Pozitif negatif Aşıyı 2 doz protokolu ile ver Yumurta yiyemiyor Clark, Clin Exp Allergy 2010


"ALLERJİK ÇOCUKTA AŞILAMA Prof. Dr. Nuran Salman İstanbul Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları