Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 2 3 Ders : Toplam 4 Saat 2 Saat Yüzyüze Eğitim 2 Saat Uzaktan Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 2 3 Ders : Toplam 4 Saat 2 Saat Yüzyüze Eğitim 2 Saat Uzaktan Eğitim."— Sunum transkripti:

1

2 1 2 3 Ders : Toplam 4 Saat 2 Saat Yüzyüze Eğitim 2 Saat Uzaktan Eğitim

3 Amaç Öğrenme Hedefleri

4 Katılımcıların; «İSG’nin Temel Prensiplerini ve Güvenlik Kültürünün Önemini Kavramak.» Konunun Genel Amacı Konunun Genel Amacı İSG’nin temel prensiplerini öğrenmek Güvenlik kültürünü anlamak ve işletmeye faydalarını öğrenmek Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak Öğrenme Hedefleri Öğrenme Hedefleri İSG’ne bütünsel yaklaşım İşyerinde risk önleme kültürü Güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri İSG’nin işletme yönetimindeki yeri Güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamının sağlanması Güvenlik kültürünün oluşturulmasında ulusal kurum ve kuruluşlara düşen görevler İSG temel prensipleri İSG Yaşam Boyu Öğrenme Konunun Alt Başlıkları Konunun Alt Başlıkları

5

6 İSG Kültürü Güvenlik kültürünün amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Güvenlik kültürü "davranış normları" oluşturmayı amaçlar B.Kaza ve yaralanmaları azaltmak güvenlik kültürünün bir amacıdır C.Güvenlik kültürünün amacı nadir görülen hastalık ve kazalar konusunda dikkati çekmektir D.Güvenlik kültürünün amacı işletmede çalışanların kaza ve hastalıklar konusunda aynı inanç ve fikirleri paylaşmasını sağlamaktır Güvenlik kültürünün amaçlarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Güvenlik kültürü "davranış normları" oluşturmayı amaçlar B.Kaza ve yaralanmaları azaltmak güvenlik kültürünün bir amacıdır C.Güvenlik kültürünün amacı nadir görülen hastalık ve kazalar konusunda dikkati çekmektir D.Güvenlik kültürünün amacı işletmede çalışanların kaza ve hastalıklar konusunda aynı inanç ve fikirleri paylaşmasını sağlamaktır 2011-2

7 İSG Kültürü İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.İşletmenin taahhüdü, işyerinde güvenlik kültürünü oluşmasında etkendir B.Güvenlik kültürü oluşumunda çalışanların değerleri ve inançları temel alınır C.Çalışanların tutum ve davranışları işletmelerde oluşan güvenlik kültürünün önemli bir belirleyicisidir D.İşletmede iyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için; konuya öncelik verilmesi, risklerin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme gereklidir İşletmelerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.İşletmenin taahhüdü, işyerinde güvenlik kültürünü oluşmasında etkendir B.Güvenlik kültürü oluşumunda çalışanların değerleri ve inançları temel alınır C.Çalışanların tutum ve davranışları işletmelerde oluşan güvenlik kültürünün önemli bir belirleyicisidir D.İşletmede iyi bir iş sağlığı ve güvenliği yönetimi için; konuya öncelik verilmesi, risklerin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirme gereklidir 2011-2

8 İSG Kültürü I-Çalışanın sağlığını korumak, II-Üretimin güvenliğini korumak, III-Çevrenin fabrikanın güvenliği İş sağlığı ve güvenliğinin ilgi alanları yukarıdakilerden hangisidir? A.Yalnız I B.II, III C.I, II D.I, II, III I-Çalışanın sağlığını korumak, II-Üretimin güvenliğini korumak, III-Çevrenin fabrikanın güvenliği İş sağlığı ve güvenliğinin ilgi alanları yukarıdakilerden hangisidir? A.Yalnız I B.II, III C.I, II D.I, II, III 2011-2

9 İş Sağlığı Güvenliği İşyerlerinde işlerin yürütülmesi sırasında (nedeniyle) oluşan, sağlığa zarar verecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korumak, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği arttırmak amacıyla yürütülen sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İşyerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden korumak, sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırmak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalardır. İşyerlerinde işlerin yürütülmesi sırasında (nedeniyle) oluşan, sağlığa zarar verecek koşullardan ve güvenliği tehlikeye düşürecek durum ve davranışlardan korumak, üretimin devamlılığını sağlamak ve verimliliği arttırmak amacıyla yürütülen sistemli ve bilimsel çalışmalardır. İşyerini işin yürütümü nedeniyle oluşan tehlikelerden korumak, sağlığa zarar verebilecek koşullardan arındırmak ve daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalardır. Tanım

10 İş Sağlığı Güvenliği İçselleştirilmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgi, güvenlik kültürünü oluşturur. İş güvenliği göz ardı edildiğinde; «İş Kazası ve Meslek Hastalığı» oluşur!... İçselleştirilmiş ve yaşam biçimi haline getirilmiş bilgi, güvenlik kültürünü oluşturur. İş güvenliği göz ardı edildiğinde; «İş Kazası ve Meslek Hastalığı» oluşur!...

11 İŞLETMENİN KORUNMASI (Acil Durum Tedbirleri, Risk Değerlendirme) ÇALIŞANIN KORUNMASI (Sağlık & Güvenlik) İSGAmacı ÜRETİM-KALİTENİN ARTIRILMASI (Verimlilik, kalite, Zamanında Üretim)

12

13 İSG KÜLTÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ 1.Düzeltmekten çok koruyucudur! 2.Multidisiplinerdir (Çok disiplinli yapı) 3.Ancak ilgili tarafların katkısıyla gelişebilir a)Devlet b)İşverenler ve Örgütleri c)Çalışanlar-Sendikalar 1.Düzeltmekten çok koruyucudur! 2.Multidisiplinerdir (Çok disiplinli yapı) 3.Ancak ilgili tarafların katkısıyla gelişebilir a)Devlet b)İşverenler ve Örgütleri c)Çalışanlar-Sendikalar

14 İŞVEREN DEVLET ÇALIŞANLAR Üniversiteler Meslek Örgütleri

15 DEVLETDEVLET 1.Kayıt-dışı istihdamın önlenmesi 2.Çocuk işçiliğinin yok edilmesi 3.Cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi 4.Sosyal güvenliğin desteklenmesi 5.Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması 6.Yaşanabilir bir asgari ücretin saptanması 7.Çalışan sayısına bakmadan, herkesin İSG hizmeti almasını sağlama 8.Kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi 9.Güvenilir bir kayıt sistemi kurulması 10.Hekim iş müfettişi istihdamı 11.İş kazalarının bilimsel analizi 12.İşçi Sağlığı Enstitülerinin kurulması/yaygınlaştırılması 13.Yasalarda çalışanların korunması 1.Kayıt-dışı istihdamın önlenmesi 2.Çocuk işçiliğinin yok edilmesi 3.Cinsiyet ayrımcılığının yok edilmesi 4.Sosyal güvenliğin desteklenmesi 5.Gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması 6.Yaşanabilir bir asgari ücretin saptanması 7.Çalışan sayısına bakmadan, herkesin İSG hizmeti almasını sağlama 8.Kamu sağlık hizmetlerinin düzenlenmesi 9.Güvenilir bir kayıt sistemi kurulması 10.Hekim iş müfettişi istihdamı 11.İş kazalarının bilimsel analizi 12.İşçi Sağlığı Enstitülerinin kurulması/yaygınlaştırılması 13.Yasalarda çalışanların korunması

16 İŞVERENİŞVEREN 1.Üretim süreçlerinde “Önce verimlilik” yerine “Önce insan” yaklaşımının benimsenmesi 2.Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaşımının benimsenmesi 3.İşyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her çalışanın İSİG hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması 4.İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin desteklenmesi 5.İlk ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonu 6.Çalışanların eğitimi 7.Veri akışının sağlanması 8.İş kazalarının bilimsel analizi 1.Üretim süreçlerinde “Önce verimlilik” yerine “Önce insan” yaklaşımının benimsenmesi 2.Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi yaklaşımının benimsenmesi 3.İşyerinde çalışan işçi sayısına bakılmaksızın, her çalışanın İSİG hizmetlerinden yararlanmasının sağlanması 4.İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinin desteklenmesi 5.İlk ve acil yardım hizmetlerinin organizasyonu 6.Çalışanların eğitimi 7.Veri akışının sağlanması 8.İş kazalarının bilimsel analizi

17 ÇALIŞANÇALIŞAN 1.İşyeri, iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olunması 2.Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerine katılması 3.İş güvenliği etkinliklerine katılma (eğitim…vb) 4.Kişisel koruyucu ekipmanın kuralına uygun biçimde kullanılması 1.İşyeri, iş kolu ve üretim süreci ile ilgili bilgi sahibi olunması 2.Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi süreçlerine katılması 3.İş güvenliği etkinliklerine katılma (eğitim…vb) 4.Kişisel koruyucu ekipmanın kuralına uygun biçimde kullanılması

18 ÜniversitelerÜniversiteler 1.İş sağlığı iş güvenliği – Sosyal politikalara katkı 2.Güvenilir bir kayıt sistemi kurulmasına bilimsel altyapı 3.İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün temel eğitimi 4.İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün mezuniyet sonrası sürekli eğitimine katkı 5.İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili araştırmalar işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili akademik ortam 1.İş sağlığı iş güvenliği – Sosyal politikalara katkı 2.Güvenilir bir kayıt sistemi kurulmasına bilimsel altyapı 3.İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün temel eğitimi 4.İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün mezuniyet sonrası sürekli eğitimine katkı 5.İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili araştırmalar işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili akademik ortam

19 Meslek Odaları 1.İş sağlığı iş güvenliği – Sosyal politikalara katkı 2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi süreçlerine katkı 3. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün mezuniyet sonrası sürekli eğitiminin organizasyonu 4. İş kazalarının bilimsel analizine katkı 1.İş sağlığı iş güvenliği – Sosyal politikalara katkı 2. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdam edilmesi süreçlerine katkı 3. İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışacak insan gücünün mezuniyet sonrası sürekli eğitiminin organizasyonu 4. İş kazalarının bilimsel analizine katkı

20

21

22 İŞ KAZASI İLO: «Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylardır.» WHO: «Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara makinelerin, araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.» İLO: «Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylardır.» WHO: «Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara makinelerin, araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır.»

23 Yaralanma «Zarar-Hasar» Kaza Olayı Tehlikeli Hareket Tehlike Durum Kişisel Kusurlar İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı «İnsanla İlgili» Tehlikeli hareket ve durumun aynı anda olması gerekir. «İSG’nin Hedefi…» Dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, ihmal, önemsemezlik gibi yanlış ve gereksiz hareketler. «Zayıflığın Kişisel Boyutu» İSG İnsanı Kusurlu Varlık Kabul Eder. Yaralanma (zarar veya hasar) meydana gelmeli Kazanın -yaralanma/zararın- meydana gelmesi gerekir İnsan tabiat karşında zayıf olmasaydı kazalar olmazdı. «Kazalar tam önlenemez!» 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Kaza zincirini oluşturan halkalardan biri olmadıkça diğeri oluşmaz ve kaza meydana gelmez!

24

25 SNİŞ GÜVENLİĞİ TEMEL PRENSİPLERİ* 1Tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların önlenmesi 2İş kazalarının %80’ini tehlikeli hareket, %10’u tehlikeli durum, %2’si sebebi kaçınılmaz ve bilinmeyen nedendir 3Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü kestirilemez, bu tamamen tesadüfe bağlıdır 4Ağır yaralanma/ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 uzuv kaybı, 300 yaralanma olmayan olay vardır 5Tehlikeli hareketlerin nedenleri 6Kazalardan korunma metodu 7Kazalardan korunma yöntemleri ile üretim, kalite kontrolü metotları benzerlik ve paralellik arz eder 8İG ile ilgili çalışmalara, kurallara ve alınacak tedbirlere üst düzey yönetici katılmalı-sorumluluğa ortak olmalı 9Formen, ustabaşı ve benzeri ilk kademe yöneticiler kazalardan korunmada en önde gelen personeldir 10İG çalışmalarına yön veren insani duyguların yanında, İG’nin sağlanmasında itici rol oynayan 2 mali faktör var

26 Prensip-1Prensip-1 «Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumların Önlenmesi» Kaza zincirinin üçüncü halkası en zayıf halkadır. İSG birinci ve ikinci halkalarda (eğitim ve disiplin yoluyla) etkin sonuç elde edemeyeceğini kabul eder. İş güvenliği, kazaların önlenmesinde «Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumları» düzeltmeyi hedef alır. «Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumların Önlenmesi» Kaza zincirinin üçüncü halkası en zayıf halkadır. İSG birinci ve ikinci halkalarda (eğitim ve disiplin yoluyla) etkin sonuç elde edemeyeceğini kabul eder. İş güvenliği, kazaların önlenmesinde «Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumları» düzeltmeyi hedef alır.

27 Yaralanma «Zarar-Hasar» Kaza Olayı Tehlikeli Hareket Tehlike Durum Kişisel Kusurlar İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı «İnsanla İlgili» Tehlikeli hareket ve durumun aynı anda olması gerekir. «İSG’nin Hedefi…» 3 3

28 Prensip-2Prensip-2 «İş kazalarının %80’ini tehlikeli hareket, %10’u tehlikeli durum, %2’si sebebi kaçınılmaz ve bilinmeyen nedendir.» Bu prensip iş güvenliği önlemlerinde, tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların önemli olduğunu göstermektedir. «İş kazalarının %80’ini tehlikeli hareket, %10’u tehlikeli durum, %2’si sebebi kaçınılmaz ve bilinmeyen nedendir.» Bu prensip iş güvenliği önlemlerinde, tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların önemli olduğunu göstermektedir.

29 %10 Tehlikeli Durum %2 Sebebi Bilinmeyen %88 Tehlikeli Hareket İŞ KAZASI

30 TEHLİKELİ HAREKETLER 1.Emniyetsiz çalışma (vaziyet alma), 2.Gereksiz şekilde hızlı çalışma, 3.Emniyet donanımını kullanılmaz hele getirme, 4.Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma, 5.Emniyetsiz taşıma, yükleme, istifleme yapma, 6.Tehlikeli yerlerde çalışma, 7.Şaşırma, kızgınlık, üzgün, telaş, şakalaşma, 8.KKD kullanmama, TEHLİKELİ DURUMLAR 1.Uygun olmayan KKD, 2.Koruyucusuz çalışma, 3.Kusurlu alet, makine, techizat kullanma, 4.Emniyetsiz yapılmış alet-makineler 5.Yetersiz ve bakımsız bina, alet ve makine 6.Yetersiz ve/veya fazla aydınlatma 7.Yetersiz havalandırma 8.Emniyetsiz yöntem-şartlar

31 Prensip-3Prensip-3 «Kaza Sonucu Meydana Gelecek Zararın Büyüklüğü Kestirilemez, Bu Tamamen Tesadüflere Bağlıdır.» Bu prensip İSG’nin yaptığı faaliyetlerdeki amacının; kazayı hafif atlatmak değil, kazayı meydana getiren sebepleri ortadan kaldırılmaya dönük olması gerektiğini söylemektedir. «Kaza Sonucu Meydana Gelecek Zararın Büyüklüğü Kestirilemez, Bu Tamamen Tesadüflere Bağlıdır.» Bu prensip İSG’nin yaptığı faaliyetlerdeki amacının; kazayı hafif atlatmak değil, kazayı meydana getiren sebepleri ortadan kaldırılmaya dönük olması gerektiğini söylemektedir.

32 OLUŞANZARAR Kolayca Önlenir Önlenemez Metotlu Çalışmayla Önlenir %50 %48 %2

33 Prensip-4Prensip-4 «Ağır yaralanma ya da ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 uzuv kaybı, 300 yaralanma olmayan (ramak kala) olay vardır.» Bu prensipten özellikle «ramak kala» olayların nedenlerinin iyi incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. «Ağır yaralanma ya da ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 uzuv kaybı, 300 yaralanma olmayan (ramak kala) olay vardır.» Bu prensipten özellikle «ramak kala» olayların nedenlerinin iyi incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

34 29 Uzuv Yaralnmalı Olay 1 Ağır Yaralanma / Ölüm 300 Yaralanma Meydana Gelmeyen Olay (Ramak Kala Olay!) KAZA Ölümcül Kaza: 1 Kayıp İş Günü Durumu: 30 Tıbbi Tedavi Durumu: 300 Güvensiz Koşullar: 30000 Dikkatsizlik Durumları: 300000 300 1 29

35 Prensip-5Prensip-5 «Tehlikeli Hareketlerin Nedenleri?» İnsan önce güvensiz koşullar oluşturmakta, sonrada bu koşullar nedeniyle kaza yapmakta veya meslek hastalığına yakalanmaktadır. Kaza kusur oranlarının belirlenmesinde tehlikeli hareketlerin nedenleri incelenmelidir. «Tehlikeli Hareketlerin Nedenleri?» İnsan önce güvensiz koşullar oluşturmakta, sonrada bu koşullar nedeniyle kaza yapmakta veya meslek hastalığına yakalanmaktadır. Kaza kusur oranlarının belirlenmesinde tehlikeli hareketlerin nedenleri incelenmelidir.

36 Bilgi ve ustalık yetersizliği İşçinin bünyesinden ve yaradılışından gelen şahsi kusurları «dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık» Tehlikeli Hareketlerin Nedenleri Fiziki yetersizlikler, Uygunsuz mekanik koşullar

37 Prensip-6Prensip-6 «Kazalardan Korunma Metodu» İSG mevzuatımızda yapılan yeni düzenlemelerle bu konu geniş bir şekilde ele alınmıştır. «Kazalardan Korunma Metodu» İSG mevzuatımızda yapılan yeni düzenlemelerle bu konu geniş bir şekilde ele alınmıştır.

38 MUHENDİSLİK REVİZYON MUHENDİSLİK REVİZYON İKNA VE TEŞVİK ERGONOMİ «İŞ-İŞÇİ UYUMU» ERGONOMİ «İŞ-İŞÇİ UYUMU» Tehlikeli durumların bilinmesi, Tehlikeli durumların analizi, Tedbirlerin alınması, Tedbirlerin uygulanması Gerekli kontrollerin sağlanması, Tehlikeli durumların bilinmesi, Tehlikeli durumların analizi, Tedbirlerin alınması, Tedbirlerin uygulanması Gerekli kontrollerin sağlanması, Eğitim ve öğretim çalışmaları, Çeşitli yarışmaların düzenlenmesi Uyarı levhaları ve afişler, Propaganda, Ödüllendirme ve özendirme, Eğitim ve öğretim çalışmaları, Çeşitli yarışmaların düzenlenmesi Uyarı levhaları ve afişler, Propaganda, Ödüllendirme ve özendirme, Yapılacak işe uygun işçi temini ve çalışanları biyolojik özellikleri ile kabiliyetlerine göre makine, tesis ve aletleri geliştirmek, DİSİPLİN KURALLARI DİSİPLİN KURALLARI İş güvenliğini sağlamada en son başvurulacak çözüm yolu, disiplin tedbirlerine başvurulması,

39 Prensip-7Prensip-7 «Kazalardan Korunma Yöntemleri ile Üretim ve Kalite Kontrolü Metotları Benzerlik ve Paralellik Arz Eder.» Bu benzerlik kalite yönetim sistemlerinde daha net görülmektedir. «Kazalardan Korunma Yöntemleri ile Üretim ve Kalite Kontrolü Metotları Benzerlik ve Paralellik Arz Eder.» Bu benzerlik kalite yönetim sistemlerinde daha net görülmektedir.

40 Prensip-8Prensip-8 «İG İle İlgili Çalışmalara, Kurallara ve Alınacak Tedbirlere Üst Düzey Yönetici Katılmalı ve Sorumluluğa Ortak Olmalıdır.» İSG çalışmaları sadece işyerinde bu amaçla görevlendirilen personele sınırlı kalmamalıdır. Özellikle üste düzey yönetim, orta düzey yönetim İSG desteklemelidir. «İG İle İlgili Çalışmalara, Kurallara ve Alınacak Tedbirlere Üst Düzey Yönetici Katılmalı ve Sorumluluğa Ortak Olmalıdır.» İSG çalışmaları sadece işyerinde bu amaçla görevlendirilen personele sınırlı kalmamalıdır. Özellikle üste düzey yönetim, orta düzey yönetim İSG desteklemelidir.

41 Üst Yönetim Orta Yönetim (Mühendis, şef, ustabaşı) Yazısız İSG Sistemi Yazılı İSG Sistemi Çalışanlar İş yeri Güvenlik Kültürü

42 Prensip-9Prensip-9 «Formen, Ustabaşı ve Benzeri İlk Kademe Yöneticiler, Kazalardan Korunmada En Önde Gelen Personeldir.» Bu prensip işçiye en yakın ilk kontrol elemanının iş güvenliğini sağlamadaki önemini, eğitim, teşvik, ikna ve disiplin çalışmalarının hangi seviyede gerekli olduğuna işaret etmektedir. «Formen, Ustabaşı ve Benzeri İlk Kademe Yöneticiler, Kazalardan Korunmada En Önde Gelen Personeldir.» Bu prensip işçiye en yakın ilk kontrol elemanının iş güvenliğini sağlamadaki önemini, eğitim, teşvik, ikna ve disiplin çalışmalarının hangi seviyede gerekli olduğuna işaret etmektedir.

43

44 Prensip-10Prensip-10 «İG Çalışmalarına Yön Veren İnsani Duyguların Yanında, İG’nin Sağlanmasında İtici Rol Oynayan 2 Mali Faktör Vardır.» 1.Güvenli bir işletmede üretim artacak, maliyet düşecektir, 2.Kazalarda meydana gelen zarar yapılan ödemelerin 5 katıdır, «İG Çalışmalarına Yön Veren İnsani Duyguların Yanında, İG’nin Sağlanmasında İtici Rol Oynayan 2 Mali Faktör Vardır.» 1.Güvenli bir işletmede üretim artacak, maliyet düşecektir, 2.Kazalarda meydana gelen zarar yapılan ödemelerin 5 katıdır,

45 SNİŞ GÜVENLİĞİ TEMEL PRENSİPLERİ* 1Tehlikeli hareket ve tehlikeli durumların önlenmesi 2İş kazalarının %80’ini tehlikeli hareket, %10’u tehlikeli durum, %2’si sebebi kaçınılmaz ve bilinmeyen nedendir 3Kaza sonucu meydana gelecek zararın büyüklüğü kestirilemez, bu tamamen tesadüfe bağlıdır 4Ağır yaralanma/ölümle neticelenen her kazanın temelinde 29 uzuv kaybı, 300 yaralanma olmayan olay vardır 5Tehlikeli hareketlerin nedenleri 6Kazalardan korunma metodu 7Kazalardan korunma yöntemleri ile üretim, kalite kontrolü metotları benzerlik ve paralellik arz eder 8İG ile ilgili çalışmalara, kurallara ve alınacak tedbirlere üst düzey yönetici katılmalı-sorumluluğa ortak olmalı 9Formen, ustabaşı ve benzeri ilk kademe yöneticiler kazalardan korunmada en önde gelen personeldir 10İG çalışmalarına yön veren insani duyguların yanında, İG’nin sağlanmasında itici rol oynayan 2 mali faktör var

46 TÜRKİYE İSG KÜLTÜRÜ 1.İSG bilincinin oluşturulması, 2.İSG ile ilgili düzenlemeleri çağdaş bir temele oturtmak ve günümüz teknolojisine cevap verecek yeterliliğe ulaştırmak, 3.Özellikle KOBİ’lere yönelik olarak İSG alanında danışmanlık hizmeti verilmesi, eğitici, özendirici, yol gösterici faaliyetlerde bulunulması, 4.İşyeri ortam ölçümlerinin, inceleme ve araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliklerinin artırılması, 5.Uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma alanlarının oluşturulması, 6.İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda veri tabanı oluşturulma amacıyla gelişmiş bir kayıt bildirim sistemi hazırlanması, 7.İş kazaları-meslek hastalıkları vakaların minimum düzeye indirme, 1.İSG bilincinin oluşturulması, 2.İSG ile ilgili düzenlemeleri çağdaş bir temele oturtmak ve günümüz teknolojisine cevap verecek yeterliliğe ulaştırmak, 3.Özellikle KOBİ’lere yönelik olarak İSG alanında danışmanlık hizmeti verilmesi, eğitici, özendirici, yol gösterici faaliyetlerde bulunulması, 4.İşyeri ortam ölçümlerinin, inceleme ve araştırma faaliyetlerinin nicelik ve niteliklerinin artırılması, 5.Uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma alanlarının oluşturulması, 6.İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda veri tabanı oluşturulma amacıyla gelişmiş bir kayıt bildirim sistemi hazırlanması, 7.İş kazaları-meslek hastalıkları vakaların minimum düzeye indirme,

47 İSG’Yİ TEHDİT EDEN DURUMLARI ORTADAN KALDIRMAK İSG’Yİ TEHDİT EDEN DURUMLARI ORTADAN KALDIRMAK İSG TEHDİT EDEN FAKTÖRLERİ ZAMANINDA SAPTAMAK ÖNLENEMEYEN DURUMLARIN KÖTÜ SONUÇLARINI EN AZA İNDİRMEK Proaktif (Önlem Almak)  Ortadan kaldırmak,  Engel olmak; Duyarlı olmak, Tehlikeleri görmek, Bilgi ve deneyimli olmak Reaktif (Sonradan Tepkisel) Proaktif (Önlem Almak)  Ortadan kaldırmak,  Engel olmak; Duyarlı olmak, Tehlikeleri görmek, Bilgi ve deneyimli olmak Reaktif (Sonradan Tepkisel) Tehlike olasılığı çok düşük düzeye indirilemiyorsa, tehlikeli durumların ve gelişmelerin izlenmesi, kazaların önlenmesi açısından büyük önem kazanır. «Örnek; Doğalgaz boru hattı ve kokulandırma işlemi» Tehlike olasılığı çok düşük düzeye indirilemiyorsa, tehlikeli durumların ve gelişmelerin izlenmesi, kazaların önlenmesi açısından büyük önem kazanır. «Örnek; Doğalgaz boru hattı ve kokulandırma işlemi» Kişisel koruyucuların kullanılmasına bağlı kazalardan korunma, Meslek hastalıkların önlenmesinde periyodik muayenelerin yapılması, Kişisel koruyucuların kullanılmasına bağlı kazalardan korunma, Meslek hastalıkların önlenmesinde periyodik muayenelerin yapılması,

48 Target

49 İŞÇİLERİN TEHLİKELERE KARŞI KORUNMASI İŞÇİLERİN EĞİTİMİ YETİŞTİRİLMESİ İşletmede ilk yapılması gereken şey tehlikeli durumların ortadan kaldırılmasıdır. Kişilerin güvenlikleri rastlantılara bırakılmamalıdır. İşletmede ilk yapılması gereken şey tehlikeli durumların ortadan kaldırılmasıdır. Kişilerin güvenlikleri rastlantılara bırakılmamalıdır. İş ve işlemlerin çalışanlara zarar vermemesi için önlemler alınmalıdır. Çakışanlar işe uygun kişisel koruyucular kullanmalıdır. İş ve işlemlerin çalışanlara zarar vermemesi için önlemler alınmalıdır. Çakışanlar işe uygun kişisel koruyucular kullanmalıdır. Eğitim ile kişilerin tehlikelere karşı uyanık olmaları sağlanmalıdır. Çalışanlar KKD kullanmaları alışkanlık haline getirilmelidir. Eğitim ile kişilerin tehlikelere karşı uyanık olmaları sağlanmalıdır. Çalışanlar KKD kullanmaları alışkanlık haline getirilmelidir. UYARI SİSTEMLERİNİN KURULMASI Uyarılar görünmez koruyuculardır Uyarılar bilgilendirme ve eğitimi içermelidir Uyarılar işletmede kazaları önlemede temel araçlardır Uyarılar görünmez koruyuculardır Uyarılar bilgilendirme ve eğitimi içermelidir Uyarılar işletmede kazaları önlemede temel araçlardır TEHLİKELİ DURUMLARIN ORTADAN KALDIRILMASI

50 İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI ÜRETKENLİK MALİYET ÜRETKENLİK MALİYET KALİTE Rekabet İşletme rekabet için; iyi personel yetiştirmelidir. En yetenekli işçiler kaza sonucu yaralanınca şirketin rekabet edebilme gücü zayıflar… Rekabet İşletme rekabet için; iyi personel yetiştirmelidir. En yetenekli işçiler kaza sonucu yaralanınca şirketin rekabet edebilme gücü zayıflar… Üretkenlik «İnsan-teknoloji- yönetim» stratejilerinin bir fonksiyonudur. Güvenlik ve sağlık, üretim ve insan üzerinde doğrudan etkiye sahiptir... Üretkenlik «İnsan-teknoloji- yönetim» stratejilerinin bir fonksiyonudur. Güvenlik ve sağlık, üretim ve insan üzerinde doğrudan etkiye sahiptir... Kalite Belirlenen üretim usullerine sıkı bağlılığı, ayrıntılara dikkati ve işleri doğru şekilde yapmayı gerektirir. İSG artırma, aynı zamanda kaliteyi de artırır… Kalite Belirlenen üretim usullerine sıkı bağlılığı, ayrıntılara dikkati ve işleri doğru şekilde yapmayı gerektirir. İSG artırma, aynı zamanda kaliteyi de artırır… TEDARİK Zamanında üretim Kaliteli bir ürün “zamanında üretilendir” Kazalar, yangınlar, patlamalar gibi durumlar, üretimi kısmen ya da tamamen durdurur. Tedarik zamanında gerçekleşmez. Zamanında üretim Kaliteli bir ürün “zamanında üretilendir” Kazalar, yangınlar, patlamalar gibi durumlar, üretimi kısmen ya da tamamen durdurur. Tedarik zamanında gerçekleşmez.

51

52 AB İSG KÜLTÜRÜ 1.İşyerlerinde risk önleme kültürünü oluşturmak, 2.Sağlık ve güvenlik anlayışına global bir yaklaşım getirmek, 3.Serbest piyasa şartlarında eşitlik sağlamak, 1.İşyerlerinde risk önleme kültürünü oluşturmak, 2.Sağlık ve güvenlik anlayışına global bir yaklaşım getirmek, 3.Serbest piyasa şartlarında eşitlik sağlamak,

53 İLO İSG KÜLTÜRÜ ILO’nun sosyal ve ekonomik güvenliği artırma stratejisi, güvenliğin 7 temel boyutuna odaklanmaktadır. 1.İş piyasası güvencesi, 2.İstihdam güvencesi, 3.İş güvencesi, 4.Beceri geliştirme güvencesi, 5.Çalışma güvencesi, 6.Temsil güvencesi, 7.Gelir güvencesi, ILO’nun sosyal ve ekonomik güvenliği artırma stratejisi, güvenliğin 7 temel boyutuna odaklanmaktadır. 1.İş piyasası güvencesi, 2.İstihdam güvencesi, 3.İş güvencesi, 4.Beceri geliştirme güvencesi, 5.Çalışma güvencesi, 6.Temsil güvencesi, 7.Gelir güvencesi,

54 YASAL MEVZUAT 1.Çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirilmesi, 2.İşyerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, 3.İSG ile ilgili durumların sürekli iyileştirilmesi, 4.İşin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi, 5.Aynı işyerini kullanan farklı işverenlerin İSG ile ilgili işbirliği yapması, 6.İşyerinde sağlık ve güvenlik görevlilerinin (İGU) bulundurulması, 1.Çalışanların işyerinde karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirilmesi, 2.İşyerlerinde genel bir önleme politikasının geliştirilmesi, 3.İSG ile ilgili durumların sürekli iyileştirilmesi, 4.İşin her aşamasında risk değerlendirmesi yaklaşımı ile tehlikelerin tespiti ve buna göre alınacak tedbirlerin belirlenmesi, 5.Aynı işyerini kullanan farklı işverenlerin İSG ile ilgili işbirliği yapması, 6.İşyerinde sağlık ve güvenlik görevlilerinin (İGU) bulundurulması,

55


"1 2 3 Ders : Toplam 4 Saat 2 Saat Yüzyüze Eğitim 2 Saat Uzaktan Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları