Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SULAMA MEKANİZASYONU Prof.Dr.Mehmet Tunç ÖZCAN. Pompaj Tesislerinde Düzenlemeler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SULAMA MEKANİZASYONU Prof.Dr.Mehmet Tunç ÖZCAN. Pompaj Tesislerinde Düzenlemeler."— Sunum transkripti:

1 SULAMA MEKANİZASYONU Prof.Dr.Mehmet Tunç ÖZCAN

2 Pompaj Tesislerinde Düzenlemeler

3

4 İşletme koşulları farklılıklar gösterir. Bazen, suyun yükseltilmesi gereken geometrik yükseklik (Hg) çok fazladır veya boru hattının uzunluğu nedeniyle sürtünmeler çok fazladır veya her ikisi de olabilir. Bu koşullarda pompadan istenen (Hm) manometrik yükseklik fazla olacaktır.

5 . Bazı durumlarda ise suya olan talep fazladır ancak bu talep birden çok noktada tüketilmek durumunda olabilir. Bu koşulda da farklı çıkış noktaları bulunan bir boru hattı veya birden çok kolu bulunan bir boru hattına gereksinim duyulur.

6 Pompaların ve boruların böyle karmaşık düzenlenmesi koşullarında pompaj sisteminin (Hm-Q) eğrisinin ve boru sisteminin (Hk-Q) eğrisinin elde edilmesi gerekir. Sisteme ait eğri tek bir pompa eğrisinden ve basit bir yatay boru hattı eğrisinden farklıdır.

7

8 Çoklu pompa düzenlemeleri Pompaj tesislerinde (Hm-Q) gereksinimlerinin boyutları büyüdükçe pompa seçimi de zorlaşır. Sistemin yüksek (Hm) gereksinimleri olması durumunda bir pompa ile bunun karşılanması olasıdır.

9 Ancak yüksek manometrik değerler üreten bir pompanın özgül hızının küçük olacağı ve veriminin de düşük olacağı bilinmektedir. Diğer yandan çok büyük çaplı çark üretilmesi de teknik zorluklar yanında ekonomik olmamaktadır

10 Bu durumda çözüm birden çok çarkın birlikte çalıştırılmasında aranmalıdır. Birden çok çark ardı ardına bağlandığında birinin basma hattı diğerinin emme hattına bağlanacak ve böylece çarkların manometrik yükseklikleri birbirine eklenecektir. Bu tür bir pompa düzenlemesine seri düzenleme denilmektedir.

11 Seri düzenlenmiş pompalarda birinci çarkın sağladığı debi sırayla diğer çarklardan da akmaktadır. Çark sayısı debiyi etkilememektedir. Ancak her bir çark başına düşen manometrik yüksekliğin azalması ile özgül hızları daha büyük çarklar kullanılabilmekte ve verim de yükselmektedir.

12

13 Bu tür düzenlemede, farklı manometrik yüksekliklerde ancak eşit debide pompalar veya çarklar birlikte kullanılabilir. Tercih edilen yol, tamamen aynı özellikte çarkların kullanıldığı ve yalnızca bir motor tarafından çevrilen birleşik yapılı pompalardır. Bunlara kademeli pompa denmektedir.

14 Pompaj tesisinin su gereksinimleri yılın farklı zamanlarında değişiklik gösterir. Bu değişime uyabilmek için birden çok pompa birlikte kullanılabilir. Emme hatları ayrı olan bu pompalar aynı basma hattına bağlanırlar. Böylece birden çok pompanın debisi birleştirilmiş olur. Pompaların biri veya birkaçı bir arada çalıştırıldığında artan gereksinimlere uygun debiyi elde etmek kolaylaşır. Bu tür pompa düzenlemelerine ise paralel düzenleme denmektedir

15

16

17 Paralel düzenlenmiş pompalarda debiler toplanmasına karşın pompalar aynı hat üzerinde çalıştıkları için elde edilen manometrik yükseklik bir pompanınkine eşittir. Bu tür düzenlemede, farklı debili ancak eşit manometrik yüksekliğe sahip pompalar birlikte kullanılır.

18 Çarkların birden fazla sayıda seri veya paralel bağlanmasında dört farklı uygulama şekli görülmektedir.

19 1-Kademeli pompalar: Bu tür bağlama daha çok seri bağlanmış çark düzenlemesinde uygulanmaktadır.. Genelde her çark başına 10 ile 15 mSS manometrik yükseklik düşmektedir. 2-Ayrı motorlu düzenleme: Bu bağlama şekli seri veya paralel pompa tiplerinde görülmektedir. Her bir pompa ayrı bir motora bağlıdır.

20

21 3-Tek motorlu düzenleme: Bir veya daha çok pompanın bir motor tarafından çalıştırıldığı bir uygulamadır. 4-Çoklu pompaj tesisi: Bu tip tesislerde bir boru hattı üzerinde belirli noktalarda birden çok pompa seri olarak bağlanır.

22 . Bu boru hatlarının değişik şekillerde düzenlenmesiyle, pompalar bir çok farklı duruma uygun olarak çalıştırılabilirler.

23

24

25

26 Pompalarda genel olarak iki farklı düzenleme ile karşılaşılır. 1-Paralel düzenlenmiş pompalar 2- Seri düzenlenmiş pompalar

27 Paralel bağlı pompalarda Hm-Q eğrisi. Paralel bağlantıda Hm sabit kalır. Paralel bağlanacak pompaların Hm değerleri eşit seçilmelidir. Q T pompaların debileri toplamı kadardır. Q T = Q A + Q B

28

29 PARALEL POMPALARDA Hm-Q EĞRİSİ Q 00,0050,0100,0150,0200,0250,027 Hm 252422191462 2Q 00,010,020,030,040,050,54

30

31 Seri bağlı pompalarda Q sabit kalır. Seri bağlanacak pompalarda debileri eşit pompalar seçilmelidir. Hm değerleri pompaların toplam Hm değeri kadardır. Hm T = Hm A +Hm B

32

33 SERİ POMPALARDA Hm-Q EĞRİSİ Q 0,0000,0100,0150,0200,0250,0300,0350,040 Hm 32 31 30 28 2520121 %% 0 40 55 64 68 67 62 50 2Hm 646260565040242

34

35

36

37

38


"SULAMA MEKANİZASYONU Prof.Dr.Mehmet Tunç ÖZCAN. Pompaj Tesislerinde Düzenlemeler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları