Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Katlı paralel kanal şebekesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Katlı paralel kanal şebekesi"— Sunum transkripti:

1 Katlı paralel kanal şebekesi

2 Katlı paralel kanal şebekesi
Yerleşim merkezi yükseklik bakımından nehre paralel olarak kademelere ayrılır. Her kademede kullanılmış sular sahile paralel toplayıcılarla alınır. Bu kanallar birleşerek ana toplama kanalını oluştururlar.

3 Katlı paralel kanal şebekesi
Ana toplayıcı kanal, suları tasfiye veya deşarj yerine götür. Bu şekilde alçak kotlu bölgelerdeki kanallar yüksek kotlu kademenin suları ile temizlenecek bir durum almış olur. Suların terfisinin gerektiği hallerde tulumbaların yükü de azaltılmış olur.

4 Dikey kanal şebekesi

5 Dikey kanal şebekesi Sahil yerleşimlerinde uygulanabilen en ucuz kanal ağı şeklidir. Sular sahile dik toplama kanalları ile en kısa yoldan alıcı ortama verilir. Cadde kanalları sahile paraleldir. Ancak alıcı suyun çok akıntılı ve debisinin büyük olması gerekir.

6 Dikey kanal şebekesi Yerleşim merkezinin nüfusu fazla olmamalıdır. Aksi halde bu sistem uygulanamaz. Sayılan şartların yerine getirilmemesi halinde, sular sahile paralel ana toplayıcı kanal ile toplanıp, yeterli derecede tasfiye edildikten sonra alıcı ortama verilebilir. Bu durumda ana kanalı sahile paralel kanal şebekesi ortaya çıkar.

7 Yelpaze şeklindeki kanal şebekesi

8 Yelpaze şeklindeki kanal şebekesi
Düz yerleşim merkezlerinde bu sistem uygulanabilir. Değişik yerlerden gelen aynı büyüklükteki toplayıcı kanallar bir noktada birleşir. Bu noktada toplanan sular (gerektiğinde tulumba ile) tasfiye tesisine veya alıcı ortama iletilir

9 Radyal kanal şebekesi

10 Radyal kanal şebekesi Daha çok bir tepe etrafında kurulmuş büyük yerleşim bölgelerinde uygulanır. Şehir yağış bölgelerine ayrılmıştır. Her bir bölgenin suları ayrı ayrı toplanarak farklı alıcı ortamlara veya farklı tasfiye tesislerine verilir.

11 Halka şeklindeki kanal şebekesi

12 Halka şeklindeki kanal şebekesi
Bir tepe üzerinde kurulmuş yerleşim merkezlerinde ana toplayıcı kanal şehrin çevresinde teşkil edilir, tali kanallar en kısa yoldan bu kanala bağlanır.

13 Kanal şebekesinin seçimine etki eden faktörler
Topografik durum Çevredeki derin vadiler, nehir ve derelerin durumu, su ayrım çizgileri Yerleşim merkezindeki bina ve evlerin durumu (bitişik nizam, kat yüksekliği, bodrum derinliği) Şehirdeki yolların durumu ve kaplama cinsleri Bölgenin jeolojik yapısı, yer altı su seviyesi ve değişimi

14 Kanal şebekesinin seçimine etki eden faktörler
Şehrin içme suyu şebekesinin durumu Sanayi tesisleri ve bu tesislerden gelen suyun özellikleri Alıcı ortam olarak kullanılabilecek yüzey sularının özellikleri Alıcı ortam ve son boşaltma noktasının yeri Tasfiye derecesi ve tasfiye tesislerinin yeri

15 Şehir bölgeleri ve güzergah tespiti
Kanal şebekesi oluşturulacak yerin merkezi ; Yüzey sularının su ayrım çizgilerine Sanayi, ticaret, turistik, sık ve seyrek iskan yerlerine Terfi merkezleri ve tasfiye tesislerinin gerekli olmasına göre bölgelere ayrılır.

16 Şehir bölgeleri ve güzergah tespiti
Bu bölgelerde kanalların yönleri, suların toplama yerleri ayrı ayrı belirtilir. Bölgelerin sınırları, tesviye eğrili haritalardan su ayrımı çizgileri yardımı ile bulunur. Şehir bölgelere ayrıldıktan sonra kanalların güzergahları aşağıdaki şekilde belirlenir.

17 Ana kanalların güzergahı
Ana kanal güzergahı bütün bölgenin sularını cazibe ile alabilecek şekilde olmalıdır. Bunun için ana kanallar şehrin en düşük kotlu noktalarından ve mümkün olduğunca tesviye eğrilerine dik şekilde geçirilir.

18 Ana kanalların güzergahı
Kanallara verilebilecek eğimler, genel olarak suyu toplanacak bölgede kanalların başlangıç noktası ile kanalın son noktasındaki kotlarla belirlenir. Kanal şebekesi geçirilirken terfinin gerekmediği, ters sifon vb. yapıların az olduğu çözüm tarzları bulunmaya çalışmalıdır.

19 Cadde kanallarının güzergahı; Bölgenin iskan durumuna göre değişik olabilir
Bina adasını dört taraftan çevreleyen cadde kanalları: Yoğun iskan bölgelerinde ve bitişik nizamda kullanılır. Her binanın kullanılmış suları, cadde kanallarına ayrı ayrı bağlanır.

20 Bina adasını dört taraftan çevreleyen cadde kanalları


"Katlı paralel kanal şebekesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları