Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİMİ. ÖĞRENCİ REHBERİ Proje çalışmalarımızda saptadığımız önemli bir konu “öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimine bilinçli.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİMİ. ÖĞRENCİ REHBERİ Proje çalışmalarımızda saptadığımız önemli bir konu “öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimine bilinçli."— Sunum transkripti:

1 İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİMİ

2 ÖĞRENCİ REHBERİ Proje çalışmalarımızda saptadığımız önemli bir konu “öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimine bilinçli gitmemesidir”. Öğrencilerimizi bilgilendirmek, motivasyonlarını arttırmak amacıyla bu rehberi oluşturduk. Ortak her kurum kendi ülke şartları doğrultusunda hazırladığı rehberi kullanacaktır. Aşağıda sunduğumuz rehber okulumuz öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. Bu rehber okulumuz web sitesinde ppt sunusu olarak yer alacağı gibi dijital ortamda çoğaltılıp koordinatör öğretmenler aracılığıyla öğrencilerimize dağıtılacaktır.

3 İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİ REHBERİ Sevgili öğrenciler ; bu rehber işletme eğitimi sırasında sizlere yardımcı olabilmek için hazırlanmıştır. Lütfen çok dikkatli okuyunuz. Konuyla ilgili her hangi bir sorunuz varsa koordinatör öğretmeninize sorabilirsiniz.

4 İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM Meslek Lisesi öğrencileri 12. Sınıfta eğitim aldıkları alan ile ilgili olarak mesleki ve teknik eğitim yönetmeliğine göre haftanın 3 günü 24 saat işletmede beceri eğitimi uygulaması yapmaktadırlar. Önemli olan öğrencinin mesleğini uygulayarak öğrenmesidir. Bu da ancak kendi alanı ile ilgili bir iş yerinde işletmede beceri eğitimi yapmasından geçmektedir. İşletmede beceri eğitimiyle öğrenciler daha lisedeyken iş koşullarını görmekte, iş hayatına hazırlanmakta ve en önemlisi öğrendikleri bilgileri iş ortamında uygulayarak becerilerini daha fazla geliştirmektedirler. İşletmede beceri eğitimine giden öğrenciler meslek liseli olmayan arkadaşlarından iş hayatına bir adım önde başlamaktadırlar.

5 İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASINA AİT BİLGİLER: Okulumuz 12. Sınıf öğrencilerinin İşletmelerde beceri eğitimi uygulaması; 3308 sayılı “Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu” uyarınca okulların açıldığı tarihte başlamakta ve okulun kapandığı hafta sona ermektedir. Beceri eğitimi yapmak istediğiniz işletmenin faaliyet alanının birebir eğitim gördüğünüz alan ile ilgili olması ve aldığınız alan derslerinin en az % 80 ini kapsaması gerekmektedir. Uygulama yapılacak işletme ile sözleşme imzalandıktan sonra, hiçbir öğrenci koordinatör öğretmeninin onayı olmaksızın işyerini değiştiremez. İş yeri değiştirme şartları ilgili yönetmelikte açık ve net olarak belirtilmiştir. Buna göre iş yeri dönem içerisinde ancak iş yerinin taşınması ve ulaşımın imkânsız olması, maaşın ödenmemesi ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan durumlarda okulun onayını alınarak değiştirebilirsiniz.

6 İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI SİGORTASI VE ÜCRET KONUSU: İşletmelerde Beceri Eğitimi görecek olan öğrenciler okul tarafından “İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARINA KARŞI” sigorta ettirilir. Sigorta yapılmadan öğrenci işletmeye gönderilemez. Sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Yeni Sosyal Güvenlik Yasası’na göre ailesinden sağlık güvencesi olanlar %1,olmayan öğrenciler belgelendirmeleri kaydıyla % 6 üzerinden MEB tarafından sigortaları yapılır. İşletmeler uygulama süresince asgari ücretin en az %30 (çalıştırdığı eleman sayısı 20’den az ise %15)’unu ödemek ile yükümlüdürler.

7 İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ DOSYASI: Beceri Eğitimi uygulaması süresince kullanılacak olan dosyanın bir önceki eğitim öğretim yılının sonuna kadar sınıf öğretmenlerinden teslim alınması gerekmektedir. Uygulama dosyaları bir kez verilecektir. Öğrenci kendi gelişimini dosya ile takip edecektir. Dosya içerisinde eğitim süresince kullanılacak tüm evraklar yer almaktadır. Dosyanın kullanılması ile ilgili gerekli açıklamalar sınıf öğretmenleri ve koordinatör öğretmenler tarafından yapılacaktır.

8 İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİNE GİDEN ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR: İş yerinde uygulanan kılık kıyafet uygulamasına mutlaka uyunuz. (Erkek öğrenciler için sakal, saç, bıyık - kız öğrenciler için aşırı makyaj ve abartılı takı olmaması gibi kurallara dikkat edilmelidir) Zaman kavramı, iş hayatında büyük önem taşır. Kesinlikle işe geç kalmayınız, işyerindeyken erken ayrılmayınız. Devamsızlık yapmayınız. Zorunluluk olduğu zamanlarda bir gün önceden işletmeden mazeret izin dilekçesi ile izin alınız ve dilekçenizi onaylatarak okula teslim ediniz. İzin aldığınız gün işiniz bittiği zaman işyeri mesaisi bitmemiş ise mutlaka işletmenize dönünüz. İşletmenizde de okulda uygulanan devam – devamsızlıklarla ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır. İş yerinde sorumluluk alanınızın dışındaki işlere müdahale etmeyiniz. İşletmede çalışan personel ile aranızda olabilecek sorunları siz kendiniz çözmeye çalışmayınız. Bu gibi durumlarda olayı uygun bir lisan ile dile getirerek önce işletmede yetkili amirlerinizle, çözüme ulaşmayan konuyu koordinatör öğretmeninizle paylaşınız.

9 Amirlerinizin size verecekleri her türlü işi yapmakla yükümlüsünüz. İş tanımınızın dışında bir iş verildiği takdirde sorunu koordinatör öğretmeninizle görüşerek çözünüz. Amirleriniz ve diğer çalışanlarla tartışmayınız. Dosyanızda yer alan günlük iş ve işlemleri tablo formunu düzenli olarak doldurunuz. İşiniz ile ilgili gizli kalması gereken konuları işletme dışına taşımayınız. Çalıştığınız yeri temiz ve düzenli tutmaya özen gösteriniz. Dürüst, çalışkan ve ahlaklı olunuz. Çalıştığınız işletmeden izinsiz hiç bir şey almayınız ve kullanmayınız.

10 İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİNİN TAKİBİ VE KONTROLÜ: İş yerlerinde işlemlerin sağlıklı ve düzenli olarak yürütülebilmesi amacıyla koordinatör öğretmenler görevlendirilecektir. Karşılaştığınız her türlü sorunu önce işletmede yetkili amirinizle çözünüz. Çözüm bulamazsanız koordinatör öğretmeninizle, yine çözüm bulunamaz ise koordinatör müdür yardımcınızla görüşünüz. Karşılaşılan sorunları veliler kanalıyla çözmeye çalışmayınız. Öğrenci koordinatör öğretmenini mutlaka tanıyacak, kendisinin kimlik ve iletişim bilgilerini öğretmenine tanıtacaktır.

11 DEVAMSIZLIK-RAPOR VE İZİN DURUMUNDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Beceri uygulaması süresince yapacağınız her türlü devamsızlık okul devamsızlığı olarak sayılacaktır. Beceri uygulaması süresince iş günlerinize denk gelen günlerde raporlu iseniz, raporunuz öncelikle okuldaki ilgili müdür yardımcısına getirilecek, okulda onaylandıktan sonra bir nüshası işletmeye teslim edilecektir.

12 Uygulama süresince işletmeden sözlü olarak hiçbir şekilde izin alamazsınız. Sözlü alınan izinler devamsız olarak kabul edilecektir. İzin almak istediğiniz günlerde, işletmede beceri eğitimi dosyanızda yer alan “mazeret izin dilekçesi formu” izin almadan önce ilgili kişilere imzalatılıp okula teslim edilecektir. Dosyalarınızda yer alan işletme devamsızlık çizelgesi her ayı takip eden ayın 3’üne kadar imzalı ve kaşeli olarak koordinatör öğretmenler tarafından işletmelerden alınacaktır. Zamanında teslim edilmeyen çizelgeler geçersiz olup, ilgili ayın iş günleri devamsız olarak işlenecektir.

13 YILSONU İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ SINAVI: Yılsonu beceri sınavları, işletmenin usta öğreticileri veya eğitici personeli ile ilgili kurumun ilgili bölüm/atölye/laboratuar şeflerinden birisi, alan öğretmenleri ve il/ilçenin o meslek alan/dalındaki işveren kuruluşunu temsil eden üyelerden oluşturulan komisyon tarafından yapılır. (Değişik fıkra: 20/09/2008- 27003 S.R.G Yön/39.mad.) Yıl sonu beceri sınav puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamıdır. Yılsonu beceri sınavı notu ise bu puanın nota çevrilmesiyle bulunur. Beceri sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunun; 80 puanı sınav, 20 puanı da iş dosyasına takdir edilir. Yılsonu beceri sınav notu; iş dosyası ve sınav değerlendirilmesi sonucu takdir edilen puanların toplamının not olarak ifadesidir. Beceri sınavı yüz puan üzerinden değerlendirilir. Bunun; seksen puanı sınav, yirmi puanı da iş dosyasına takdir edilir ve elde edilen puan nota çevrilir. Bu değerlendirmede yarım ve daha yukarı kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

14 Uygulamalı derslerin eğitimini Okulda gören öğrencilere yılsonu beceri sınavı yapılmaz. Yılsonu beceri sınavında başarısız olan öğrencilerin, bu derslere ait ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının değerlendirilmesinde iş dosyası dikkate alınmaz. (Değişik fıkra: 20/09/2008- 27003 S.R.G Yön/39.mad.) Özürleri nedeniyle yıl sonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün, sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları döneminde uygun görülecek bir tarihte yeni bir sınav hakkı verilir. Özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler, yeni ders yılının başlamasından önce yapılan sorumluluk sınavları döneminde sınava alınırlar.

15 YILSONU BECERİ NOTUNUN HESAPLANMASI: Örnek: Stajdan aldığı 1. dönem Notu: 90 Stajdan aldığı 2. dönem Notu: 100 İki Notun Ortalaması : (90+100) / 2 = 95 Staj Dosyası: 100 (%20`si = 20) Beceri Sınavı Puanı: 80 (%80`i = 64) Beceri Notu: 20 + 64= 84 Beceri Uygulaması Dersinin Yıl Sonu Notu = (95+84) / 2 = 89,5


"İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİMİ. ÖĞRENCİ REHBERİ Proje çalışmalarımızda saptadığımız önemli bir konu “öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimine bilinçli." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları