Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benim Eşsiz Yuvam H er canlının bir yuvaya ihtiyacı vardır. Canlılar yuvalarında; Y avrular, Y avrularını büyütür, S oğuktan, sıcaktan ve T ehlikelerden.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Benim Eşsiz Yuvam H er canlının bir yuvaya ihtiyacı vardır. Canlılar yuvalarında; Y avrular, Y avrularını büyütür, S oğuktan, sıcaktan ve T ehlikelerden."— Sunum transkripti:

1 Benim Eşsiz Yuvam H er canlının bir yuvaya ihtiyacı vardır. Canlılar yuvalarında; Y avrular, Y avrularını büyütür, S oğuktan, sıcaktan ve T ehlikelerden korunur. Hayvanlar yaşadıkları ortama göre üç gruba ayrılır. Bunlar: K arada yaşayan hayvanlar S uda yaşayan hayvanlar H em karada hem suda yaşayan hayvanlar

2 Her Canlının Yuvası Farklıdır KK uşlar ağaç dallarında, çatılarda yuva yapar. YY ılan, köstebek, karınca, tavşan toprak altında yaşar. AA yı, kurt, tilki mağara ve ağaç kovuklarında yaşar. ÖÖ rdek göl kenarlarında yuva yapar. KK artal dağlarda yaşar. BB alıklar suda yaşar.

3 Canlılar Nasıl Besleniyorlar? Hayvanlar beslenmelerine göre üç gruba ayrılır: 1.Etle beslenen hayvanlar KK edi, köpek, aslan, kaplan, tilki, kartal… 2. O tla beslenen hayvanlar İİ nek, koyun, keçi, at, zürafa, geyik, tavşan… 3. H em ot, hem de etle beslenen hayvanlar AA yı, maymun ve sürüngenler bu gruptandır.

4 Bitkilerin Beslenmesi Bitkilerin yaşamaları için besine gereksinimleri vardır. Bitkilerin besin yapabilmesi için; G üneş ışığı, S u, H ava ve T oprak gereklidir. Bitkiler besin üreten canlılardır. Güneş ışığı ve su alamayan bitkiler, besin yapamaz. Sararır, canlılığını kaybeder ve ölür.

5 Mutfakta Neler Oluyor? K atı bir maddenin sıvı hale geçmesine erime denir. K atı haldeki buz, ısınınca sıvı hale geçerek su olur. S ıvı bir maddenin soğutularak katı hale geçmesine donma denir. B ir kap içindeki suyu buzdolabının buzluğuna koyarsak su katı hale geçer. S ıvı bir maddenin ısı etkisiyle gaz haline geçmesine buharlaşma denir. S u ısıtılırsa, gaz haline geçerek su buharı olur.

6 Yemekte Görgü Kuralları Ben; TT abağıma yiyebileceğim kadar yemek alırım. YY emekten önce ellerimi yıkarım. YY emeğe herkesle birlikte başlarım. YY emekte çatal, bıçak, kaşık ve peçete kullanırım. AA ğzımı şapırdatmam. YY avaş yavaş yerim. YY emeği sofraya ve üzerime dökmem. YY emekten sonra; E llerimi yıkamayı, D işlerimi fırçalamayı unutmam.

7 Evdeki Kurallara Uymazsam Ben; B ir yere giderken büyüklerimden izin alırım. D öneceğim saati söylerim. E ve geç kalmam. E vin temizliğinde aileme yardım ederim. Y emek saatleri dışında abur cubur yemem. B elirlenen saatte uyurum. B üyüklerime saygılı davranırım. G örgü kurallarına uyarım. B aşkalarının eşyalarını izinsiz almam. E vdeki eşyalara zarar vermem.

8 Çocukluğum Nasıldı? Ben bebekken; H ep uyordum, yürüyemezdim. H ep sütle beslenirdim. Ben iki yaşındayken; K onuşmaya başladım, hep soru sorardım. S uyla oynamayı severdim. Ç oğunlukla sulu yemek yerdim. K öfteyi severdim.

9 Ben dört yaşındayken; Ç atal kaşık kullanmayı öğrendim. B iraz inatçıydım. Ş arkılar söylerdim. O yuncaklarımla oynardım. Ben beş yaşındayken; A na okuluna başladım. A rkadaşlarımla top oynardım. Y emeğimi kendim yiyebilirdim. K alem ve fırça kullanmayı öğrendim.

10 Reklamını kendin yap kendin yap Her insan; B iricik, tek ve eşsizdir. M asmavi gözlerim, U puzun kirpiklerim, K ıpkırmızı yanaklarım, A ltın sarısı saçlarım, İ nci gibi dişlerim, G üçlü kollarım var.

11 A nnem, gözlerimi denize, B abam, saçlarımı altına, D edem beni Atatürk’e benzetir. B en kendimi çok seviyorum. Ben; S ağlıklı besleniyorum. S por yapmayı çok seviyorum. Ç ok hızlı koşuyorum. G üzel yüzüyorum.

12 K işisel eşyalarımı özenli kullanırım. B aşkalarının kişisel eşyalarını; İ zin alarak, Z arar vermeden kullanırım. B aşkalarının eşyalarını isterken; L ütfen, K ullanabilir miyim? V erir misin? A labilir miyim? Gibi sözler söylerim.

13 İŞTE BENİM AİLEM Anne, baba ve çocuklardan oluşan topluluğa aile denir. AA ilem dört kişiden oluşuyor. AA nnem, babam, kardeşim ve ben. BB abam öğretmen, annem hemşiredir. KK ardeşimle ben okula gidiyoruz. AA ilemi çok seviyorum. A ilemizde birbirimize yardım ediyoruz. A nne ve babamız bizim için çalışır. B izde onlara yardımcı olmak için çalışırız.

14 Anne Ve Babanın Görevleri Anne ve babamız; B ir işte çalışırlar. P ara kazanırlar. Anne ve babamız bizleri; B esler, G iydirir, Y etiştirir, E ğitirler.

15 Çocukların Görevleri Ben; BB üyüklerime saygılı olurum. KK üçüklerimi severim. DD erslerime çok çalışırım. TT utumlu olurum. YY alan söylemem. EE v işlerinde yardımcı olurum. OO yun ve ders saatlerini dengeli ayarlarım. EE vdeki kurallara uyarım.

16 Ailede İş Birliği Annem ve babam işe giderler. Ben okula giderim. Evde; A nnem, yemek yapar. B abam, faturaları öder. K ardeşime babaannem bakar. B en çöpleri dökerim. K ardeşim kedimizi besler.

17 Babamın kız kardeşiBabamın erkek kardeşi Annemin kız kardeşi Annemin erkek kardeşi (hala)(amca) (dayı) (teyze)

18 HATANI KABUL EDİYOR MUSUN? O yun oynarken, EE v eşyalarına zarar verebiliriz. AA rkadaşlarımızın canını yakabiliriz. D ers yaparken; KK onuşursak sınıfın dikkatini dağıtabiliriz. Hatalar, sevdiklerimiz ve arkadaşlarımızla ilgili ilişkilerimize zarar verebilir. Hata yaparsak hatayı kabul edip özür dilemeliyiz.

19 EVİMİZ VE AİLEMİZ Aile bireyleri; B irbirlerini sayar ve sever. A cı ve sevinçlerini paylaşır. B irbirlerine güvenir. Y ardımlaşırlar. Sabah kalkınca; G ünaydın anne! G ünaydın baba! derim. Onlarda; G ünaydın Mert! derler.

20 Okula giderken; H oşça kal anne! H oşça kal baba! derim. Onlarda; G üle güle Mert! derler. Eve gelince, anne ve babam; H oş geldin Mert! derler. Ben de onlara; H oş bulduk anne! H oş bulduk baba! derim. Akşam yatarken; İ yi geceler anne! İ yi geceler baba! derim. Onlar da bana; İ yi geceler Mert derler.

21 Lider; YY ol gösteren, EE tkileyen, DD üzenleyen, PP aylaştıran, YY aratıcı özellikleri olan kişidir. Çevremizde; AA rkadaşlarımızı, AA nnemizi, babamızı, MM ahalle muhtarımızı, BB elediye başkanını lider olarak görebiliriz. AA tatürk büyük bir liderdir. LİDER KİM?

22 BİRBİRİMİZİ ANLIYOR MUYUZ? Ailemle iletişim kurarken farklı duyu organlarımı kullanırım. B urnum ve dilim olmasa, annemin yemeklerinin lezzetini anlayamam. K ulağım olmasa babamın sesini duyamam. G özüm olmasa aile bireylerini göremem. D erim olmasa annemin okşamasını hissedemem.

23 Evimizde sular kesilirse; İİ çecek su bulamayız. BB anyo yapamayız, çamaşır yıkayamayız. HH er taraf pislik içinde kalır, hasta oluruz. Evimizde elektrik kesilirse; BB uzdolabı, ütü gibi ev aletleri çalışmaz. GG eceleri karanlıkta kalırız. Odun, kömür ve doğal gaz olmazsa; KK ışın soğukta donarız. MM utfakta yemek pişiremeyiz.

24 AİLE BÜTÇEMİZ Yaşamımızı sürdürebilmemiz için çeşitli ihtiyaçlarımız vardır. Zorunlu ihtiyaçlarımız; B eslenme, B arınma, G iyinmedir. Sosyal ihtiyaçlarımız; O kula gitmek, S eyahat etmek, G azete, kitap almak, S inemaya, tiyatroya gitmek.

25 Aile bütçesinden harcama yaparken; AA lışveriş listesi hazırlanmalıdır. ÖÖ nce yiyecek, giyecek, yakacak, kira, okul harcamaları karşılanmalıdır. BB orç yapılmamalıdır. GG elecek için bir miktar para ayrılmalıdır.

26 Eşyaların Gücü EVDE KULLANILAN BAZI ALETLER Makas: Kâğıt ve kumaş kesmeye yarar. Tornavida: Vidaları söküp takmaya yarar. Çekiç: Çivi çakmaya ve cisimleri kırmaya yarar. Tırnak makası: Tırnakları kesmeye yarar. Testere: Tahta ve odun kesmeye yarar. Balta: Yakacak odunları kesmeye yarar.

27 Teknoloji Ürünü Makineler Televizyon: Eğitim, spor, eğlence ve haber almak için kullanılır. Bilgisayar: Eğitim, oyun amacıyla ve internet haberleşmesinde kullanılır. Telefon: Haberleşmede kullanılır. Ütü: Elbiselerin düzleştirilmesinde kullanılır. Çamaşır makinesi: Kirli çamaşırların yıkanmasında kullanılır. Ocaklı fırın: Yemek, pasta, börek pişirmede kullanılır.

28 Evdeki Tehlikeli Durumlar KK ibritle oynamam. SS ivri ve kesici aletlerle oynamam. EE lektrik araçlarıyla, prizlerle oynamam. PP encere ve balkonlardan sarkmam. BB üyüklerim vermedikçe ilaçlardan uzak dururum. EE vde, tanımadığım insanlara kapıyı açmam. Acil numaralar: HH ızır acil servis 112 İİ tfaiye 110 PP olis 155


"Benim Eşsiz Yuvam H er canlının bir yuvaya ihtiyacı vardır. Canlılar yuvalarında; Y avrular, Y avrularını büyütür, S oğuktan, sıcaktan ve T ehlikelerden." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları