Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Açıklamalar Tanımlar D Grubu MBH 9 7 Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar 5 İlave Çalışma Notları 12 İHE İGU-C İGU-B İGU-A 9 0 0 0 50 7 0 1 0 0 0.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Açıklamalar Tanımlar D Grubu MBH 9 7 Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar 5 İlave Çalışma Notları 12 İHE İGU-C İGU-B İGU-A 9 0 0 0 50 7 0 1 0 0 0."— Sunum transkripti:

1

2 Açıklamalar Tanımlar D Grubu MBH 9 7 Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar 5 İlave Çalışma Notları 12 İHE İGU-C İGU-B İGU-A 9 0 0 0 50 7 0 1 0 0 0

3 1

4 Açıklamalar – 1 Mesleksel bulaşıcı hastalıklar; Etkene Bulaş yoluna Kaynağa ………..göre sınıflandırılabilirler Mesleksel bulaşıcı hastalıklar; Etkene Bulaş yoluna Kaynağa ………..göre sınıflandırılabilirler

5 Açıklamalar – 1 Bir enfeksiyon hastalığının «Mesleki Bulaşıcı Hastalık» olabilmesi için; 1.Görülen işin gereği olarak oluşması, 2.İşyerinin özel koşulların etkisiyle oluşması, 3.Enfeksiyonun laboratuvar bulguları ile kanıtlanması, …………………………….gereklidir. Bir enfeksiyon hastalığının «Mesleki Bulaşıcı Hastalık» olabilmesi için; 1.Görülen işin gereği olarak oluşması, 2.İşyerinin özel koşulların etkisiyle oluşması, 3.Enfeksiyonun laboratuvar bulguları ile kanıtlanması, …………………………….gereklidir.

6 Açıklamalar – 2 Meslek hastalıkları listelerinde yer almayan ve fakat görülen iş ve görev icabı olarak alındığı kesin olarak tespit edilen diğer enfeksiyon hastalıkları da meslek hastalığı sayılır. Bu husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle teyit edilmesi gereklidir. Meslek hastalığı teşhisi yükümlülük süresinden sonra konsa bile bunun meslek hastalığı olarak kabul edileceği yönetmelikle belirlenmiştir. Meslek hastalıkları listelerinde yer almayan ve fakat görülen iş ve görev icabı olarak alındığı kesin olarak tespit edilen diğer enfeksiyon hastalıkları da meslek hastalığı sayılır. Bu husustaki teşhisin laboratuvar deneyleriyle teyit edilmesi gereklidir. Meslek hastalığı teşhisi yükümlülük süresinden sonra konsa bile bunun meslek hastalığı olarak kabul edileceği yönetmelikle belirlenmiştir.

7 Açıklamalar – 3 İşten ayrıldıktan en geç ne kadar sonra meydana gelmesi halinde hastalığın, sigortalının mesleğinden ileri geldiğine karar verileceği yönetmelikle belirlenmiştir. Mesleki Bulaşıcı Hastalıklarında azami kuluçka süresi yükümlülük süresi olarak kabul edilir. İşten ayrıldıktan en geç ne kadar sonra meydana gelmesi halinde hastalığın, sigortalının mesleğinden ileri geldiğine karar verileceği yönetmelikle belirlenmiştir. Mesleki Bulaşıcı Hastalıklarında azami kuluçka süresi yükümlülük süresi olarak kabul edilir.

8 İnfektivite Etkenin sağlam kişiye ulaşabilme ve dokulara yerleşip üreyebilme özelliğine denir.Patojenite Bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneğidir. Virülans Bir etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneğidir.

9 ENFEKSİYON ZİNCİRİ 2

10 A GRUBU Kimyasal Nedenlerle Olan Meslek Hastalıkları 1 1 B GRUBU Mesleki Deri Hastalıkları 2 2 C GRUBU Pnömokonyozlar ve Diğer Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları 3 3 D GRUBU Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar 4 4 E GRUBU Fizik Etkenlerle Olan Meslek Hastalıkları 5 5 Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

11 2

12 1

13

14 D2GRUBUMBH D2GRUBUMBH [TROPİK] HASTALIKLARYÜKÜMLÜLÜKHASTALIK TEHLİKESİ OLAN BAŞLICA İŞLER Malarya40 Gün Bu gibi hastalıkların saptandığı ve tedavi edildiği sağlık örgütlerinde-kurumlarında, Bu hastalıkların patojen ajanları ile çalışılan laboratuvarlardaki sağlık görevleri ile araştırmalarında çalışanlarda, Amebiasis30 Gün Sarı Humma10 Gün Veba10 Gün Rekürrent Ateş20 Gün Dank10 Gün Leishmanioz7 Ay Frambosie8 Hafta Lepra25 Yıl Lekeli Humma20 Gün Riketsiöz20 Gün

15 D3GRUBUMBH D3GRUBUMBH [HAYVANLARDAN İNSANA BULAŞAN] HASTALIKLARYÜKÜMLÜLÜKHASTALIK TEHLİKESİ OLAN BAŞLICA İŞLER Bruselloz6 Ay Hayvan gütme, bakma ve terbiye etme, Veterinerlik hizmetleri, Hayvanlardan elde edilen materyalle veya hayvan artıklarıyla yakın temas, bunların işlenmesi, saklanması, taşınması (ahır, mezbaha, hayvan taşımacılığı, veteriner hastaneleri, kasap sakatatçı, sucukçu, et ve balık konserveciliği, süt ve süt mamullerinin işlenmesi, mutfak işleri, hayvan derisi, kılı, yelesi, yünü, kemik vb’nin işlendiği, toplandığı, yok edildiği yerlerdeki çalışmalar), Laboratuvarlarda bu hastalıkların etkenleriyle veya hastalanmış hayvanlardan alınmış biyolojik materyalle yapılan çalışmalar, Tetanoz30 Gün Şarbon30 Gün Salmonella İnfeksiyonu30 Gün Weill Hastalığı14 Gün Kuduz2 Yıl Ornithozlar, Psittakoz30 Gün Renkküren Ateş12 Gün Şap Hastalığı10 Gün Çiçek12 Gün Q Humması30 Gün Leke Humması20 Gün Ekinokok Humması1 Yıl Ruam1 Ay

16 D4GRUBUMBH D4GRUBUMBH [MESLEK GEREĞİ ENFEKSİYON HASTALIKLARINA ÖZELLİKLE MARUZ KİŞİLERDEKİ] HASTALIKLARYÜKÜMLÜLÜKHASTALIK TEHLİKESİ OLAN BAŞLICA İŞLER Viral Hepatit6 Ay Hastane, dispanser, poliklinik araştırma laboratuvarı vb. sağlık kurumlarında çalışmalar. Tüberküloz1 Yıl

17 2

18 Etken S. Typhimurium, S. Newport ve S. Enteritidis gibi Salmonella türü bakterilerdir Rezervuar Domuz, küçükbaş, kümes ve ev hayvanları, yumurtalar yumurta tozu, pişmiş kontamine et parçaları, salatalar, enfekte etler, bayat yemek artıkları, süt, süt ürünleri Bulaşma Rezervuar ortamlarında çoğalabilen ve bunlar tarafından insana bulaşabilen bir hastalıktır Klinik Karında kramplar, ishal, titreme, ateş, kusma ve bulantıdır. İshal çoğu kez uzun sürer Kuluçka Süresi 6 saatten 72 saate kadar uzayabilir (ortalama 18 saat) Korunma Konserve gıdaları korumak, gıdaları özenle pişirmek, evlerdeki kemiricileri ve hayvanları yok etmek. Portörleri aramak. Kümeslerin sağlıklı olmasını temin etmektir. Aşısı yoktur. 1

19 Etken Bacillus anthracis Rezervuar Şarbon, enfekte hayvanlarla ya da kontamine hayvan ürünleri ile temas sonucu insanlara bulaşan zoonotik bir enfeksiyon hastalığıdır. İnsandan insana da bulaşma vardır. Bulaşma Hayvanlarla yakın temas veya şarbonlu hayvanın yenmesi, yün, post, tüy, kıl, deri gibi hayvan ürünlerini işleme. Riskli meslekler Tarım ve Hayvan üretimi ile ilgili işler yapan; kasaplar, veterinerler ve mezbaha çalışanlarıdır. Klinik Bağırsak Şarbonu: Bulantı, kusma, iştahsızlık, ateş/Akciğer Şarbonu: Yüksek ateş- titreme, solunum güçlüğü, ölüm/Deri Şarbonu; derideki siyah renkli pistül (Kara kabarcık – Püstüla maligna) Kuluçka Süresi Değişik Korunma Temasın önlenmesi, infekte gıdaların tüketilmemesi, solumanın önlenmesi, hayvanların aşılanması, ölen hastalıklı hayvanların yakılması ya da derin çukurlara gömülerek kireç kaymağı ile kapatılması gereklidir. 2 Tipleri 1.Deri şarbonu 2.Sindirim yolu (bağırsak) şarbonu 3.Solunum yolu (akciğer) şarbonu Tedavi Penisilin ile kolaylıkla tedavi edilebilir.

20 Etken İnsan bağışıklık yetersizliği virüsü (Human Immun Deficiency Virüs- HIV) Epidemiyoloji Sağlık çalışanları için Hepatit-B’ye göre daha küçük risk. Bir iğne kazasında bile Hepatit- B’nin bulaşma şansı %20-30 iken, EBYS için bu oran 1/650’dır Bulaşma Kan ve kan ürünleri ile temas, cinsel ilişki Klinik Virüs özellikle hücresel savunma sistemini çökertir. Bunun sonucu oluşan enfeksiyonlar ve/veya bazı kanserler hastalık tablosuna ve giderek ölüme yol açar. Virüsün organizmaya girmesi ile ölüm arasında 10 yılı aşkın süre olabilir Tanı Serumda virüse karşı antikor gösterilmesi ile konur. Kişi -henüz- sağlam taşıyıcılıktan, ölümcül duruma kadar uzanan bir spektrum içinde olabilir Tedavi Özgün bir tedavi yöntemi yoktur Korunma Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklara karşı alınacak önlemler Aşı Henüz etkin bir aşı geliştirilememiştir 1

21 Etken Brusella’nın en sık görülen formu, hem koyunlarda, hem insanlarda görülen ve Brusella melitensis tarafından meydana getirilen formdur Rezervuar Brusella laboratuvarda görülen bakterial infeksiyonlar arasında ilk sırada yer alır. Bulaşma Özellikle kaynatılmadan, pastörize edilmeden içilen koyun, keçi, inek, manda sütleri ile ve bu sütlerden üretilen kaymak, tereyağı, peynir gibi ürünlerle bulaşır. Temasla deri yolundan da bulaşır, ahır ve ağıl tozlarının solunumuyla Klinik Yüksek ateş, aşırı terleme ve eklem ağrılarıdır Kuluçka Süresi Değişik Korunma En etkili korunma hayvanların aşılanması ile mümkündür. Kişisel korunma, uygun elbise, ayakkabı ve eldiven kullanımı, etkili el yıkama ile sağlanabilir. Ayrıca çalışma alanının temiz tutulması, çalışma alanında yeme içmenin, sigara içmenin yasaklanması gerekir. Risk grubundaki kişilerin aşılanması gerekir. Tedavi Penisilin ile kolaylıkla tedavi edilebilir.

22


"Açıklamalar Tanımlar D Grubu MBH 9 7 Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar 5 İlave Çalışma Notları 12 İHE İGU-C İGU-B İGU-A 9 0 0 0 50 7 0 1 0 0 0." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları