Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ametaller metaller soygazlar lantanitler aktinitler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ametaller metaller soygazlar lantanitler aktinitler."— Sunum transkripti:

1 ametaller metaller soygazlar lantanitler aktinitler

2 Genellikler mat ve saydamdırlar. Isı ve elektri ğ i iyi iletmezler. Dövülüp, i ş lenerek tel ve levha haline getirilemezler. Örnek soygaz elementleri

3 PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

4 Genellikler mat ve saydamdırlar. Isı ve elektri ğ i iyi iletmezler. Dövülüp, i ş lenerek tel ve levha haline getirilemezler. Örnek ametal elementleri

5 PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

6 I ş ı ğ ı yansıtır, metalik parlaklık gösterirler. Isı ve elektri ğ i iyi iletirler. Dövülerek i ş lenip tel ve levha haline getirilebilirler. Örnek metal elementleri

7 PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

8 (MÖ 500) 4 TEMEL ELEMENT HAVA, SU, TOPRAK, ATEŞ GELECEK 1650 ROBERT BOYLE YENİ ELEMENT TANIMI Eski ça ğ larda do ğ adaki her ş eyin hava, su, toprak ve ate ş 4 elementten meydana geldi ğ i inancı, PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

9 Adım HİDROJEN (H) 1A grubunun ilk elementiyim atom Numaram 1’dir. Ametalik özellik gösteririm. 1p Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

10 GÜBRELERDE BULUNURUM. ROKETLERDE YAKIT OLARAK KULLANILIRIM BEN H İ DROJEN PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

11 Adım L İ TYUM (Li) Atom Numaram 3’tür. Metalik özellik gösteririm. Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum? 3p 4n

12 SERAM İ K YAPIMINDA KULLANILIRIM AYRICA CAM YAPIMINDA KULLANILIRIM. BEN L İ TYUM PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

13 Adım BER İ LYUM (Be) atom Numaram 4’tür. Metalik özellik gösteririm. 4p 5n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

14 B İ LG İ SAYAR YAPIMINDA KULLANILIRIM SAAT YAPIMINDA KULLANILIRIM BEN BER İ LYUM PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

15 Adım SODYUM (NA) atom Numaram 11’dir. Metalik özellik gösteririm. Elektron da ğ ılımı 4p 5n Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

16 ECZACILIK ALANINDA KULLANILIRIM. SERAM İ K YAPIMINDA KULLANILIRIM BEN SODYUM(NA) PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

17 Adım MAGNEZYUM(Mg) atom Numaram 12’dir. Metalik özellik gösteririm. 12p 12n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

18 Hafif bir element oldu ğ um için hava ta ş ıtlarının(uçak vs.) yapımında kullanılırım. BEN MAGNEZYUM(Mg) PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

19 Adım BOR (B) atom Numaram 5’dir. Ametalik özellik gösteririm. 5p 6n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

20 Isıya dayanıklı renkli cam imalatında, BEN BOR(B) SERAM İ K YAPIMINDA KULLANILIRIM PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

21 Adım KARBON (C) atom Numaram 6’dır. Ametalik özellik gösteririm. 6p 6n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

22 Kömürün yapısında bulunurum. BEN KARBON(C) Petrolün içeri ğ inde bulunurum. PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

23 Adım AZOT (N) Atom Numaram 7’dir. Ametalik özellik gösteririm. 7p 7n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

24 BEN AZOT(N) Atmosferin % 78’ini ol ş tururum. PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

25 Adım OKS İ JEN (O) Atom Numaram 8’dir. Ametalik özellik gösteririm. 8p 8n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

26 Ben canlılar için gerekli olan temel elementim. BEN OKS İ JEN (O) dalgıçların solunum yapmak için kullandıkları oksijen tüplerinde bulunurum. PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

27 Adım FLOR (F) Atom Numaram 9’dur. Ametalik özellik gösteririm. 9p 10n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

28 Di ş macunun içeri ğ inde bulunurum. BEN FLOR(F) PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

29 Adım HELYUM (He) Atom Numaram 2’dir. Soy gaz özelliklerine sahip bir elementimdir. Hayatında nerede mi Bulunuyorum? 2p 2n Elektron da ğ ılımı

30 Zeplin ve balon gibi hava ta ş ıtlarını ş i ş irmede kullanılırım. BEN HELYUM(He) PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

31 Adım NEON (Ne) Atom Numaram 10’dur. Soy gaz özelliklerine sahip bir elementimdir. 10p 10n Hayatında nerede mi Bulunuyorum? Elektron da ğ ılımı

32 Renkli reklam aydınlatmalarında, televizyon tüplerinde kullanılırım. BEN NEON(Ne) PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

33 Adım ARGON (Ar) Atom Numaram 18’dir. Soy gaz özelliklerine sahip bir elementimdir. 18p 12n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

34 Ampullerde ve flüoresan tüplerde kullanılırım. BEN ARGON(Ar) PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

35 Adım ALÜM İ NYUM(Al) Atom Numaram 13’dür. Metalik özelliklere sahip elementimdir. 13p 14n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

36 elektrik kablolarının yapımında kullanılırım. BEN ALÜM İ NYUM(Al) Mutfak araç gereçlerinde bulunurum. PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

37 Adım S İ L İ SYUM (Si) Atom Numaram 14’tür. Metalik özelliklere sahip elementimdir. 14p 14n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

38 Kil yapısında bulunurum BEN S İ L İ SYUM(Si) Kumun yapısında bulunurum. PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

39 Adım FOSFOR (P) Atom Numaram 15’dir. Metalik özelliklere sahip elementimdir. 15p 16n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

40 Kil yapısında bulunurum BEN FOSFOR(P) Kumun yapısında bulunurum. PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

41 Adım KÜKÜRT (S) Atom Numaram 16’dır. Metalik özelliklere sahip elementimdir.. 16p 16n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

42 İ skeletinizin yapısında bulunurum BEN KÜKÜRT (S) Pillerin içeri ğ inde bulunurum. PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

43 Adım KLOR (CI) Atom Numaram 17’dir. Metalik özelliklere sahip elementimdir 17p 18n Elektron da ğ ılımı Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

44 Bazı ilaçların içeri ğ inde bulunurum. BEN KLOR(CI) tekstil ürünlerinde bulunurum. PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

45 Adım POTASYUM (K) Atom Numaram 19’dur. Metalik özelliklere sahip elementimdir. Elektron da ğ ılımı 19p 20n Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

46 Lens yapımında kullanılırım BEN POTASYUM (K) İ nsanlar beni sıvı deterjan yapımında kullanırlar. PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN

47 Adım KALS İ YUM (Ca) Atom Numaram 20’dir. Metalik özelliklere sahip elementimdir. Elektron da ğ ılımı 20p 20n Hayatında nerede mi Bulunuyorum?

48 Di ş lerinizin yapısında bulunurum. BEN KALS İ YUM (Ca) Çimento, alçı, kireç gibi maddelerin içeri ğ inde bulunurum. PER İ YOD İ K TABLOYA GER İ DÖN


"Ametaller metaller soygazlar lantanitler aktinitler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları