Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ortadoğu ve Türk Jinekolojik Onkoloji Ortak Toplantısı 27 -28 Şubat 2016, Ankara Prof. Dr. S. Sinan ÖZALP Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ortadoğu ve Türk Jinekolojik Onkoloji Ortak Toplantısı 27 -28 Şubat 2016, Ankara Prof. Dr. S. Sinan ÖZALP Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 Ortadoğu ve Türk Jinekolojik Onkoloji Ortak Toplantısı 27 -28 Şubat 2016, Ankara Prof. Dr. S. Sinan ÖZALP Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Kadın Hast. Ve Doğum Anabilim Dalı Türkiye ve Ortadoğu’da Gestasyonel Trofoblastik Neoplazi Epidemiyolojisi

2 HM’de epidemiyoloji  Coğrafi, etnik farklılıklar  Zaman içinde sıklığında değişim  Risk faktörler  Viral enfeksiyonlar, kötü beslenme, daha önceki gebeliklerin etkileri, anne yaşı, akrabalık, sigara içme, KOK ve RİA kullanımı, ABO kan grubu, HLA tipi, genetik, çevresel (herbisit)

3 HM’de epidemiyoloji  Çalışmaların topluma dayalı olarak yapıldığı çalışmalarda HM insidansı dünyanın birçok bölgesinde 1000 gebelik için bire yakın ve Japonya’da ise ikiye ulaşan yükseklikte bulunmuştur  Etnik, çevresel ve kültürel faktörlerin insidans üzerindeki etkileri araştırılmış ve çevresel ve kültürel faktörlerin, ırksal faktörler kadar önemli olabileceği gösterilmiştir  Semer DA, Macfee MS:Gestational trophoblastic disease: Epidemiology. Semin Oncol 1995; 22:109.

4 Türkiye’de HM insidansı  Türkiye’den yapılmış 222 yayın içinde insidans veren 24 yayının değerlendirilmesi  Yayınların tümü hastane kaynaklı  Ozalp, SS et al, Hydatidifrom mole in Turkey from 1932 to 2000, Int J Gynaecol Obstet, 2001.

5 Türkiye’de HM insidansı ‰

6  Toplam 929,323 gebelikte 2227 HM, insidans 2.4/1000  Toplam 884,178 doğumda 1655 HM, insidans 1.9 /1000  Ozalp, SS et al, Hydatidifrom mole in Turkey from 1932 to 2000, Int J Gynaecol Obstet, 2001 ‰ü‰ü Gebelikler Doğumlar 2.4 1.9 Türkiye’de HM insidansı

7 Bu çalışmaların sonuçları  İnsidans genel olarak çok yüksek  Tüm çalışmalar hastane kaynaklı  İnsidanslar arasında büyük farklar var  Üniversite hastanelerinde insidans farkı daha belirgin  Özalp, SS et al, Hydatidifrom mole in Turkey from 1932 to 2000, Int J Gynaecol Obstet, 2001

8  Yaşları 15-49 olan 2,032 kadında 6,274 gebelikte 4 HM  HM sıklığı 1,000 canlı doğumda 0.8 ve 1,000 gebelikte 0.6  Sıklık daha öne yapılmış olan diğer çalışmalardan belirgin düşük  Ozalp SS et al, Frequency of hydatidiform mole in the rural part of Eskisehir: the first community- based epidemiological study in Turkey. Eur J Gynaecol Oncol. 2003 ‰ü‰ü Gebelikler Doğumlar 0.6 0.8

9 ‰ü‰ü Topluma dayalı çalışmada HM insidansı (2) 0.6 0.8 2.4 1.9 Gebelikler Doğumlar Türkiye’de genel HM insidansı (1 ) HM insidansı 1.Ozalp, SS et al, Hydatidifrom mole in Turkey from 1932 to 2000, Int J Gynaecol Obstet, 2001 2.Ozalp SS et al, Frequency of ydatidiform mole in the rural part of Eskisehir: the first community-based epidemiological study in Turkey. Eur J Gynaecol Oncol. 2003

10 Bu çalışmadan çıkan sonuçlar  HM sıklığı hastane kaynaklı çalışmaların büyük kısmından daha düşük  Çok sınırlı bir çalışma  Türkiye’deki gerçek insidansı saptamak için daha geniş topluma dayalı çalışmalara gerek vardır

11 HM’de malign potansiyel yönünden risk faktörleri  Epidemiyolojik  Üretkenliğin erken ve geç yaşları

12 Üreme hayatının erken ve geç yaşlarında insidans  HM olgularının %0.3-1.6, 20 veya 21’in altında ve %1.7-23.1’i, 39 veya 40 yaşın üzerinde  Ozalp SS et al, Hydatidiform mole at extreme ages of reproductive life in a developing country from 1932 to 2000 Eur J Gynaecol Oncol. 2002

13 Üreme hayatının erken ve geç yaşlarında insidans  HM’lerin %14.0’ü, doğumların %15.1’i 20 yaşın altında  HM’lerin %7.6’sı, doğumların %2.6’sı 39 yaşın üzerinde  Atasü, T et al, Ülkemizde Mol hidatiform taraması. Çağdaş Hekim, 1975

14 HM’de malign potansiyel yönünden risk faktörleri  Epidemiyolojik  Tekrar etme

15 Türkiye’de rekürren HM  310 olgudan %5.5’i rekürren, rekürrenlerin yaklaşık yarısında en az 2 HM  Mungan, T et al, Hydatiform mole: clinical analysis of 310 patients. Int J Gynecol Obstet, 1996.  701 olgudan %0.7’si rekürren  Atasü, T et al, Ülkemizde Mol hidatiform taraması. Çağdaş Hekim, 1975.  GTN’de kemoterapi sonrası gebeliği olan 49 olgudan %4.6’sında HM  Ayhan, A et al, Pregnancy after chemotherapy for gestational trophoblastic disease. The Journal of Reproductive Medicine, 1990  6 merkez, 10 yılda 351,650 doğum  Tekrar eden mol %1.1  Oge T, Ozalp SS, Güngör T, Yildirim Y, Sanci M, Dogan A, Ertas IE, Yetimalar H, Dilek S, Celik C. Hydatidiform mole in Turkey: results from six centers. J Reprod Med. 2012 May- Jun;57(5-6):259-61

16 Türkiye’de koryokanser insidansı (264 yayın içine insidans veren 15 çalışma)  1000 gebelik için 0.2-2.0  1000 doğum için 0.1-2.4

17 Familyal Tekrarlayan HM  HM öyküsü olan kadınlarda HM’nin tekrarlama riski yüksek  Kalıtsal CHM yatkınlığı olan ailede >1 CHM  Otozomal resesif kalıtım  Akraba evliliği + kindred  BiKHM etken  NLRP7’de maternal etkili genler, 19q’de lokalize tek gen (NALP7)  Wang CM, Dixon PH, Decordova S, Hodges MD, Sebire NJ, Ozalp S, Fallahian M, Sensi A, Ashrafi F, Repiska V, Zhao J, Xiang Y, Savage PM, Seckl MJ, Fisher RA. Identification of 13 novel NLRP7 mutations in 20 families with recurrent hydatidiform mole; missense mutations cluster in the leucine- rich region. J Med Genet. 2009;46(8):569-75  Buyukkurt S, Fisher RA, Vardar MA, Evruke C. Heterogeneity in recurrent complete hydatidiform mole: presentation of two new Turkish families with different genetic characteristics. Placenta. 2010;31(11):1023-5.

18 Familyal Tekrarlayan HM- Klinik Önemi  Normal gebelik oluşumu çok nadir  6 olgu, 5’i diploid, biparental, biri diandrik, triploid kökenli  NLRP7 geninde 2 yeni mutasyon saptanmış  Ulker V, Gurkan H, Tozkir H, Karaman V, Ozgur H, Numanoglu C, Gedikbasi A, Akbayir O, Uyguner ZO. Novel NLRP7 mutations in familial recurrent hydatidiform mole: are NLRP7 mutations a risk for recurrent reproductive wastage? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2013;170(1):188-92.

19 Türkiye’de HM, 6 merkez sonuçları  10 yılda 351,650 doğum, ortalama yaş 28.2, gravida 2.6, parite 1.3, abortus 0.3  İnsidans 1000 doğumda 0.75  Tekrar eden mol %1.1  Oge T, Ozalp SS, Güngör T, Yildirim Y, Sanci M, Dogan A, Ertas IE, Yetimalar H, Dilek S, Celik C. Hydatidiform mole in Turkey: results from six centers. J Reprod Med. 2012 May-Jun;57(5-6):259-61

20 Türkiye’de GTN, 28 merkez, 10 yıllık data  2003-2013, 1,173,235 doğumda 456 GTN olgusu, insidans 1,000 doğumda 0.38  Ozalp SS, Telli E, Oge T, Tulunay G, Boran N, Turan T, Yenen M, Kurdoglu Z, Ozler A, Yuce K, Ulker V, Arvas M, Demirkiran F, Bese T, Tokgozoglu N, Onan A, Sanci M, Gokcu M, Tosun G, Dikmen Y, Ozsaran A, Terek MC, Akman L, Yetimalar H, Kilic DS, Gungor T, Ozgu E, Yildiz Y, Kokcu A, Kefeli M, Kuruoglu S, Yuksel H, Guvenal T, Hasdemir PS, Ozcelik B, Serin S, Dolanbay M, Arioz DT, Tuncer N, Bozkaya H, Guven S, Kulaksiz D, Varol F, Yanik A, Ogurlu G, Simsek T, Toptas T, Dogan S, Camuzoglu H, Api M, Guzin K, Caliskan E, Doger E, Cakmak B, Ilhan TT. Multicenter analysis of gestational trophoblastic neoplasia in Turkey. Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(8):3625-8

21 GTH - İran

22  Olgu kontrollü çalışma, 90 komplet HM, 295 normal term gebelik  Molar gebelik için risk faktörleri  HM öyküsü, CI 5.7 (1.2-25.61)  Spontan düşük, CI 2.1 [1.7-2.61),  Anne yaşı > 35, CI 2.3 (1.3-3.9)  Anne yaşı < 20, 1.6 (1.4-1.9)  Akrabalık CI 1.3 (1.1-1.51)  İran milliyeti, 1.9 (1.5-2.4]  Kashanian M, Baradaran HR, Teimoori N. Risk factors for complete molar pregnancy: a study in Iran. J Reprod Med. 2009 Oct;54(10):621-4. Komplet HM’de risk faktörleri – İran

23 HM insidans - İran  113 olgu, 1970-1975,  İnsidans 1:314 gebelikte  İnsidansın en yüksek olduğu 15-25 yaş grubu, parite ile artıyor  Javey H, Sajadi H. Hydatidiform mole in southern Iran: a statistical survey of 113 cases. Int J Gynaecol Obstet. 1978;15(5):390-5.

24 HM insidans - İran  2012 -2013, 8614 gebe, 61 HM, %0.7, %16.4 parsiyel HM  Molar grupta molar gebelik, abortus, OK kullanımı ve ovulasyon indüksiyonu daha yüksek  Almasi A, Almassinokiani F, Akbari P. Frequency of molar pregnancies in health care centers of tehran, iran. J Reprod Infertil. 2014 Jul;15(3):157-60.

25 GTH - Suudi Arabistan

26 GTH prevalansı, tek merkez - Suudi Arabistan  Retrospektif, 11 yıllık dönem, 64,762 gebelik, 59 HM, komplet 36, parsiyel 23, koka 2  Sosyomedikal gelişme ile GTH insidansı azalmış ve avrupa düzeylerine ulaşmış  Khashoggi TY, Prevalence of gestational trophoblastic disease. A single institution experience. Saudi Med J. 2003 Dec;24(12):1329-33

27 GTH’da epidemiyoloji - Suudi Arabistan  İnsidans HM’de 1:448, GTN 1:6,130  20 yaş altı ve 40 yaş ve üzeri HM insidansı beklenenden yüksek  Sadece 40 yaş ve üzeri GTN insidansı beklenenden yüksek  Akraba evliliğinin önemi yok  Chattopadhyay SK, Sengupta BS, al-Ghreimil M, Edrees YB, Lambourne A. Epidemiologic study of gestational trophoblastic diseases in Saudi Arabia. Surg Gynecol Obstet. 1988 Nov;167(5):393-8.

28 GTH -Birleşik Arap Emirlikleri

29 Komplet ve parsiyel HM’de epidemiyolojik çalışma, yaş ve etnik grubun etkisi - Birleşik Arap Emirlikleri  1978 – 1987  Komplet HM’de 30-34 yaş grubunda RR 1 ise, adolesanlarda, RR 3.1, CI (6.5-1.4)  35-39 yaş RR 2.5, CI (6.2-1.0)  40 yaş ve üzeri RR 9.8 CI (28.9-3.3)  Parsiyel HM’de yaşla ilgili risk değişmiyor  Farklı etnik gruplarda komplet HM riski değişiyor (6 kez artıyor)  Graham IH, Fajardo AM, Richards RL. Epidemiological study of complete and partial hydatidiform mole in Abu Dhabi: influence age and ethnic group. J Clin Pathol. 1990 Aug;43(8):661-4

30 HM insidansı - Birleşik Arap Emirlikleri  1978 – 1986 arası, insidans 2.02:1000  Komplet HM toplamın %80’i  Graham IH, Fajardo AM. The incidence and morphology of hydatidiform mole in Abu Dhabi, United Arab Emirates, 1978-1986. Br J Obstet Gynaecol. 1988 Apr;95(4):391-2. ISRN Obstet Gynecol. 2011;2011:453190. doi: 10.5402/2011/453190. Epub 2011 Jul 26. A profile of cases of gestational trophoblastic neoplasia at a large tertiary centre in dubai. Rangwala TH(1), Badawi F. Author information: (1)Department of Obstetrics and Gynaecology, Al Wasl Hospital, P.O. Box 9115, Dubai, United Arab Emirates. Objectives. To study (1) the prevalence of different types of gestational trophoblastic neoplasia (GTN) in the local and nonlocal population of women at Al Wasl Hospital, a tertiary level referral centre for northern Emirates, (2) the safety of cervical preparation before uterine evacuation, (3) the role of repeat uterine evacuation in curing these cases, and (4) the percentage of cases ultimately requiring chemotherapy. Material and Methods. Retrospective analysis of case records of 35 women with diagnosis of gestational trophoblastic neoplasia were managed in the Department of Obstetrics and Gynecology at Al Wasl Hospital, over a 2-year period between January 2007 to December 2008. Results. 35 cases of gestational trophoblastic neoplasia were seen in a 2-year period (January 2007 to December 2008) at Al Wasl Hospital, with 7000 deliveries per year, prevalence being 1 in 400 live births. 60% cases were local Arabs. Histopathology revealed complete mole in 13 cases, partial mole in 17 cases, hydropic degeneration of villi in 4 cases, and no identifiable tissue in 1 case. No cases of choriocarcinoma or placental site trophoblastic tumour were seen during the study period. 34% cases received cervical preparation with prostaglandins prior to surgical curettage. Complications were minor. 62% were cured by primary suction curettage, 12% after second (repeat) uterine evacuation, and 25% needed single drug chemotherapy. 8% cases defaulted after primary evacuation and were lost to followup. Conclusions. Prevalence of GTN in the local Arab population is similar to other Asian populations. The majority of cases are cured by simple suction uterine curettage. Cervical preparation with prostaglandins should be done in selected cases to avoid perforation during evacuation. Second (repeat) uterine evacuation can be curative in some cases with strict selection criteria and avoid the need for chemotherapy. Regional registry of cases is needed to estimate the true incidence of this disease.

31 GTH prevalansı  35 olgu, KHM 13 olgu, PHM 17 olgu,  Prevalans 400 canlı doğumda 1  Koryokanser ve PSTT yok  %62 primer ve %12 ikinci suction ile tedavi  %25 tek ajan kemoterapi  Rangwala TH, Badawi F. A profile of cases of gestational trophoblastic neoplasia at a large tertiary centre in dubai. Obstet Gynecol. 2011;2011:453190. doi: 10.5402/2011/453190.

32 GTH – Lübnan

33 Rekürren molar gebelik, aile öyküsü  2 kız kardeş, 1 dereceden kuzen ile evli, 3 ve 5 molar gebelik gelişimi  2. dereceden kuzen 1. dereceden kuzen ile evli, 5 molar gebelik gelişimi  HLA uygunluğu, kuvvetli genetik yatkınlık  Seoud M, Khalil A, Frangieh A, Zahed L, Azar G, Nuwayri-Salti N. Recurrent molar pregnancies in a family with extensive intermarriage: report of a family and review of the literature. Obstet Gynecol. 1995 Oct;86(4 Pt 2):692-5.

34 Familyal HM’lerde genetik haritalama  Maternal gen sorumludur (19q13.3-13.4)  Moglabey YB, Kircheisen R, Seoud M, El Mogharbel N, Van den Veyver I, Slim R.Genetic mapping of a maternal locus responsible for familial hydatidiform moles. Hum Mol Genet. 1999 Apr;8(4):667-71.

35 Akrabalık, rekürren HM  Iliya FA, Williamson S, Azar HA. Choriocarcinoma in the Near East. Consanguinity as a possible etiologic factor. Cancer. 1967 Jan;20(1):144-9.  Kronfol NM, Iliya FA, Hajj SN. Recurrent hydatidiform mole: a report of five cases with review of the literature. J Med Liban. 1969;22(4):507-20.

36 Eve götürülecek mesajlar - Türkiye  Topluma dayalı olarak çalışmalarda HM insidansı dünyanın birçok bölgesinde 1000 gebelik için bire yakın ve Japonya’da ise 2’dir  Türkiye’de hastane kaynaklı verilerde insidans çok yüksektir ve insidanslar arasında büyük farklar var  Türkiye’de topluma dayalı tek çalışmada insidans batı değerleri ile uyumludur  Üretkenliğin erken ve geç yaşlarında ve daha önce HM geçirenlere insidans artmaktadır

37 Eve götürülecek mesajlar Türkiye  Bu iki durumda da malign dönüşüm riski artmaktadır  Zaman içine US’nin etkin kullanımı ile, teşhis daha düşük gebelik haftalarında mümkün olmuştur  Zaman içinde HM’ye bağlı semptomlar daha az belirgin hale gelmiş ve teşhiste asemptomatik hasta sayısı artmıştır  Buna karşın malign gelişim oranı azalmamıştır

38 Eve götürülecek mesajlar - Ortadoğu  Çok önemli ve dünya literatüre kaynak olacak çok sayıda yayın mevcuttur  Kaynak taramasında toplum düzeyinde epidemiyolojik çalışma saptanmamıştır  Çalışmalarda akrabalık ve ailesel rekürren moller ağırlıklı olarak yer almaktadır

39 Teşekkürlerimle


"Ortadoğu ve Türk Jinekolojik Onkoloji Ortak Toplantısı 27 -28 Şubat 2016, Ankara Prof. Dr. S. Sinan ÖZALP Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları