Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ, KARAR VERME VE BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ HİYERARŞİK YAPININ MİMARİSİ Kısım 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ, KARAR VERME VE BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ HİYERARŞİK YAPININ MİMARİSİ Kısım 2."— Sunum transkripti:

1 ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ, KARAR VERME VE BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ HİYERARŞİK YAPININ MİMARİSİ Kısım 2

2  İşletme için bilişim sistemi uygulamaları:  Kurumsal kaynak uygulamaları: ◦ Fonksiyonel alanların işlevlerini genişleten bilgi sistemleri, tüm yönetim seviyelerine servis verecek, örgütün iş süreçlerinin etkinleştirilmesini sağlama amacını taşır.  Dört ana uygulama: ◦ Kurumsal Kaynak Planlaması bilgi sistemi ◦ Tedarikçi Zinciri bilgi sistemi ◦ Müşteri İlişkileri Yönetimi bilgi sistemi ◦ Bilim Yönetimi sistemi

3  Kısa adı KKP olarak ta tanımlanır.  Anahtar iş süreçlerinden elde edilen verilerin birbirine entegre edilebileceği tek bir sistemden oluşur.  Örgüt içerisinde bilgi ağının genişletilerek paylaşılmasını hızlandırır.  Müşteri taleplerinin ve isteklerinin daha esnek ve etkin bir şekilde yanıtlanmasına ve siparişlerin daha doğru verilmesini destekler.  Operasyonların istenildiği gibi yürütüldüğünden emin olmaları için yöneticilere genel bilgi sağlar.

4  Tedarikçiler, ürün alınan firmalar, dağıtım şirketleri ve lojistik şirketleri ile olan bilgi paylaşımının yönetilmesine yardımcı olur.  Diş aktörler ile sipariş bilgisi, üretim verileri, stok verileri ve yeni tasarım verileri gibi konularda bilgi alışverişi yapılmasını mümkün kılar. ◦ Amaç: olabilecek en düşük maliyette, süratlice üretilen ürünlerin son kullanıcıya ulaşmasını sağlamaktır.  Örgütler arası bilgi sistemidir. ◦ Örgütün sınırları dışındaki stratejik ortaklara bilgi akışının elektronik ortamda otomatikleştir.

5  Müşterilerle olan ilişkilerin yönetilmesine yardımcı olur  Müşteri hizmetleri, ürün pazarlaması ve müşteriye satış yapılan noktalarda gerçekleşen iş süreçlerini koordine edilmesine destek verir.  Amaçları: ◦ Geliri üst seviyede tutma ◦ Müşteri tatminini arttırma ◦ Müşteriyi elde tutma gayretini arttırma ◦ Karlı müşterileri tespit etme ve elde tutma

6  Uzmanlık tecrübeleri ve bilim uygulamalarının keşfinin yapılması ve bu yenilikçi uygulamaların iş süreçlerine entegre edilmesini anlatır.  Örgütün ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim kararlarını ve iş süreçlerinin ilerletmek için gerekli yeni uygulama bilgilerinin ortaya çıkartılması ve ihtiyaçlı birimlere düzenlenerek entegre edilmesini anlatır.  Dışsal veri kaynaklardan elde edilen veriler de derlenerek, iş süreçlerinde kullanılacak yeni uygulamalar geliştirir.

7  Birbiri ile ilişkili verilerin birbirine uyumlu şekilde entegre edilmesi ve anlık veri akışının sağlanması için, örgüt içindeki fonksiyonların kullanımına açık bir veri transfer platformudur.  İçsel veri ağı, Internet standartlarını kullanır. ◦ Örgütün web sitesinden sağlanır ve özel erişim kodları ile sınırlandırılmıştır.  Dışsal veri Ağı, örgütün web sitesi kanalı ile, sadece yetkilendirilmiş tedarikçiler ve ürün sağlayıcılara açık bir ağdır. ◦ İşbirliğinin daha güçlü olmasına olanak tanır.

8  E-İş: dijital teknolojileri ve Internet’i kullanarak, ana iş süreçlerinin gerçekleştirilmesidir.  E-Ticaret: E-iş’in bir alt katmanıdır. ◦ Elektronik ortamda ürün veya hizmet alım ve satımı yapılması için yaratılmış Internet platformudur.  E-Devlet: Internet teknolojilerini ve elektronik platformları kullanarak, halka, personele ve işletmelere, önemli anahtar bilgilerin sağlanması için yaratılmış iletişim kanalıdır.


"ÖRGÜTLERDE BİLGİ YÖNETİMİ, KARAR VERME VE BİLİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ HİYERARŞİK YAPININ MİMARİSİ Kısım 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları