Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 DERS KURALLARI (GİRİŞ-ÇIKIŞ,ÖDEV,DERS ARAÇLARI VS)  AHLAK KURALLARI (DÜRÜSTLÜK,YARDIMSEVERLİK,İYİLİK VS)  SOSYAL KURALLAR (SAYGI,SEVGİ,PAYLAŞMA,VS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " DERS KURALLARI (GİRİŞ-ÇIKIŞ,ÖDEV,DERS ARAÇLARI VS)  AHLAK KURALLARI (DÜRÜSTLÜK,YARDIMSEVERLİK,İYİLİK VS)  SOSYAL KURALLAR (SAYGI,SEVGİ,PAYLAŞMA,VS)"— Sunum transkripti:

1

2  DERS KURALLARI (GİRİŞ-ÇIKIŞ,ÖDEV,DERS ARAÇLARI VS)  AHLAK KURALLARI (DÜRÜSTLÜK,YARDIMSEVERLİK,İYİLİK VS)  SOSYAL KURALLAR (SAYGI,SEVGİ,PAYLAŞMA,VS)

3 Hangi Davranışlar Karşısında Ne Türlü Yaptırımlar Uygulanır? Olumsuz davranışlarında ısrar gösteren öğrencilere suçun özelliğine göre a.Uyarma, b.Kınama, c.Okul değiştirme, yaptırımlarından biri uygulanır. Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi - Eylül 2003-2552

4 Madde 109 - Yaptırım gerektiren davranışlar aşağıda belirtilmiştir. a) Uyarma yaptırımını gerektiren davranışlar : 1) Derse ve diğer etkinliklere vaktinde gelmemek ve geçerli bir neden olmaksızın bu davranışı tekrar etmek. 2) Okula özürsüz devamsızlığını, özür bildirim formu ya da raporla belgelendirmemek, bunu alışkanlık hâline getirmek, okul yönetimi tarafından verilen izin süresini özürsüz uzatmak. 3) Okula, yönetimce yasaklanmış malzeme getirmek ve bunları kullanmak. (Cep Telefonu, Mp3 çalar, Fotoğraf mak. vs.)

5 4) Yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek. 5) Duvarları, sıraları ve okul çevresini kirletmek. 6) görgü kurallarına uymamak.(Ayağa kalkmak,izin istemek vs) 7) Okul kütüphanesinden, laboratuarlardan aldığı kitap, araç- gereci ve malzemeyi ilgililere zamanında vermemek veya geri vermemek.

6 Yaptırım Gerektiren Davranışlar b) Kınama yaptırımını gerektiren davranışlar: 1)Yöneticilere, öğretmenlere, görevlilere ve arkadaşlarına kaba ve saygısız davranmak. 2) Okulun kurallarını dikkate almayarak, kuralları ve ders ortamını bozmak, ders ve ders dışı etkinliklerin yapılmasını engellemek. 3) Okul yönetimini yanlış bilgilendirmek, yalan söylemeyi alışkanlık hâline getirmek, kopya çekmek, resmî evrakta değişiklik yapmak. 4) Okulda bulunduğu hâlde törenlere özürsüz olarak katılmamak ve törenlerde uygun olmayan davranışlarda bulunmak.

7 5) Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak. 6) Okulda kavga etmek. 8) Okulun araç-gerecine zarar vermek. 9) Başkasının malını haberi olmadan almak. 10) Öğrencilerin esya ve araç-gerecine kasıtlı olarak zarar vermek. 11) Dersin veya ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak. 12) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitimin amaçları dışında kullanmak.

8 c) Okul Değiştirme yaptırımını gerektiren davranışlar: 1) Anayasanın başlangıcında belirtilen temel ilkelere dayalı millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak veya başkalarını da bu tür davranışlara zorlamak. 2) Hakaret, iftira, tehdit etmek veya başkalarını bu gibi davranışlara kışkırtmak. 3) Okula yaralayıcı aletler getirmek ve bunları bulundurmak. 4) Okul ve çevresinde kasıtlı olarak yangın çıkarmak.

9 5) Okul ile ilgili mekân ve malzemeyi izinsiz ve eğitim amaçları dışında kullanmayı alışkanlık hâline getirmek. 6) Okul içinde ve dışında; dernek, siyasî parti ve sendikaların propagandasını yapmak ve bunlarla ilgili eylemlere etkin bir şekilde katılmak. 7) Herhangi bir kurum, dernek ve örgüt adına yardım ve para toplamak. 8) Kişi veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce ve inançlarına göre ayırmak, kınamak, kötülemek ve bu tür eylemlere katılmak. 9) Başkasının malına zarar vermek, haberi olmadan almayı alışkanlık hâline getirmek.

10 10) Okulun bina, eklenti ve donanımlarını, taşınır ve taşınmaz mallarını kasıtlı olarak tahrip etmek. 11) Okula, derslere, sınavlara girilmesine ve bunların sağlıklı yapılmasına engel olmak. 12) Okul içinde ve dışında okul yöneticilerine, öğretmenlere ve diğer personele karşı saldırıda bulunmak, bu gibi hareketleri düzenlemek veya kışkırtmak. 13) Okul ile ilişiği olmayan kişileri okulda veya okula ait yerlerde barındırmak. 15) Kendi yerine başkalarını sınava katmak, başkasının yerine sınava girmek. 16) Kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymamakta ısrar etmek.

11 NEZAKET KURALLARI  Selamlama,selamlaşma  Yol verme,yer verme  Ayağa kalkma (İdareci,müfettiş)  Parmak kaldırma  Elleri cepte konuşmama  Sessiz durma,sessiz bekleme  Argo-küfür-kavga-döğüş  Yemek sırası,kaynak,itişme,koşuşma  Kapıya vurarak içeri girme  Ders araç ve gereçleri  Sınıf Başkanını Dinleme

12 OKUL KURALLARI o Kılık-kıyafet-saç o Eşofman / Beden Eğitimi / Kulüp / Giyinme odaları o Ayakkabı-çorap (siyah-beyaz-gri) o Cep tel-mp3 çalar-fotoğraf makinesi vs o Okula vaktinde gelme,gecikmeme o Oyun alanları ve bahçe o Sakız çiğnememe o Panodaki ilanları okuma,yırtmama

13 YARIŞMALAR BİLGİ YARIŞMALARI DAVRANIŞ YARIŞMALARI KİTAP OKUMA YARIŞMALARI DENEME SINAVI YARIŞMALARI

14

15  Koşmama,koşuşturmama  Sırayla alışveriş yapma  Önce gidenleri çıkarmama  Başkalarına da oyun hakkı tanıma  Top Oynamama  Okul eşyalarına zarar vermeme  Arkadaşlarına zarar vermeme  Nöbetçi öğretmenleri dinleme

16  Oturma planına göre oturulur.Öğretmenden izinsiz yer değiştirilmez.  Ders zili çaldığında sınıfa girilir, öğretmen zili çaldığında ise öğrenci sırasında oturmuş olarak öğretmenini bekler.  Öğretmen sınıfa girdiğinde sadece başkan veya nöbetçi öğrenci ayakta olabilir.

17  Ders esnasında huzuru bozacak fiil ve davranışlarda bulunulmaz.  Sınıf panolarında bulunan resim veya yazılı materyallere zarar verilmez.  Dersler bittiğinde okulda kitap ve defter bırakılmaz.  Sınıfın tertip ve düzeni sağlanır.Temiz tutulur.  Derslerin bitiminde sınıf başkanı ders defterini idareye teslim eder/ettirir.

18  İstiklal Marşı Töreninde, törene katılanların tümü,İstiklal marşını canlı ve gür sesle söyler.  Söylememek suç olarak kabul edilir.  İstiklal Marşı okunurken, herkes bayrağa/karşıya bakar.  Törende konuşulmaz, konuşmacılar dinlenir.  Tören bittikten sonra sırayla dağılınır.

19  Öğretmen eşliğinde veya koşturmadan inilir.  Sırada bekleyen öğretmen veya büyüklere yer verilir.  Yemekli kayıt olmayanlar yemez, kul hakkıdır.  Yemeksiz öğrenciler,yemeklerini gezerek yememelidir.  Yemekten önce ve sonra eller yıkanır.  Sıra ile yemek alınır.Başkalarının önüne geçilmez.  Gürültü yaparak konuşulmaz.  Yenilecek kadar yemek alınır, israf edilmez.  Edebli olunur; ağza,burna dikkat edilir.  Yemek yendikten sonra, tepsi yerine konur.

20  Vaktinde binilir ve inilir.  Servis yolda bekletilmez, beklenilir.  Başkalarını rahatsız edecek ve tehlikeye sokacak davranışlarda bulunulmaz.  Yüksek sesle konuşulmaz.  Camdan sarkılmaz.  Kitap okunabilir.

21  Günlük konu tekrarı yapılmalıdır.  Günlük soru çözümü yapılmalıdır.  Günlük kitap okunmalıdır.  Verilen ödevler yapılmalıdır.  Öğretmenle birlikte yapılan programa uyulmalıdır.  Bilgisayar kullanımı ve televizyon izlenmesi kısıtlı olmalıdır.(Hafta içi-Hafta sonu)  Öğretmeninizin sizi evde de takip ettiğini unutmayın…

22  Sınavlara en az 1 hafta önceden çalışmaya başlayın.  Yazılı öncesi, anlamadığınız yerleri öğretmeninize sorun.  Her öğrencimiz yıl içerisinde en az bir tane proje ödevi almak ve hazırlamak zorundadır.  Her dönemde her dersten en az bir performans ödevi almak ve hazırlamak zorundadır.

23  HER HAFTA DENEME YAPILACAKTIR.  Deneme tarih ve saatleri ilan edilecektir.  Deneme sonuçları; karne,öts ve mesajla velilerinize ulaşaçaktır.  Deneme sonuçlarına göre ödüllendirmeler yapılacaktır.  19 EYLÜL 2013 PERŞEMBE DBS VAR!

24 İZİNLER  Hastalık  Veliye haber GEÇ KALMALAR  İlk ders (08:45)  Yarım gün devamsızlık OKUMA SAATLERİ  Kitap getirme  Öğretmen beklememe  Geç gelenler  BAYRAK TÖRENLERİ  Düzgün durma  Konuşmama  Anlatılanları dinleme  Kılık-kıyafet  Sırayla dağılma  SINIF REHBERLERİ  Şikayetler  Hastalık  Arkadaş sorunları  Özel sorunlar  Genel sorunlar UYARILAR *Pano ve ilanların okunması *Kağıt yapıştırmama *Yerlere çöp atmama *Yemekhaneye koşmama *Konferans salonu *Kamera sistemi *Velilerin katlara çıkmaması *Temizlik Tertip-Düzen *Çok soru sorma,dinleme *Teknik Destek ve Sınıf Eksikleri Sınıf başkanı (Md.Yrd.Yaşar Bey)

25 2013-2014 Ö Ğ RET İ M YILINDA HEP İ N İ ZE BA Ş ARILAR D İ LER İ M 18 EYLÜL 2013. MÜDÜR YARDIMCISI


" DERS KURALLARI (GİRİŞ-ÇIKIŞ,ÖDEV,DERS ARAÇLARI VS)  AHLAK KURALLARI (DÜRÜSTLÜK,YARDIMSEVERLİK,İYİLİK VS)  SOSYAL KURALLAR (SAYGI,SEVGİ,PAYLAŞMA,VS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları