Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BiYOLOJiK TEORiLERi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BiYOLOJiK TEORiLERi."— Sunum transkripti:

1 BiYOLOJiK TEORiLERi

2 Suc teorileri Suçun açıklanmasında, nedenlerinin ortaya konulmasında subjektif ve objektif nitelikte bazı yaklaşımlar vardır; Ilk adimlar; Voltaire, Rousseau ; Lombroso, Garofalo ve Ferri; Suçun nedenlerini açıklayan suç teorileri dört genel kategori altında incelenecektir: biyolojik, psikolojik, sosyolojik

3 Biolojik teorileri Fiziki Coğrafya;
Suçu Beden Yapılarındaki Farklılıklara Dayandıran Teoriler Genetik Teoriler: Seytanin Tohumu Araştırmalar; Aileler Üzerinde Yapılan Araştırmalar; İkizler Üzerinde Yapılan Araştırmalar; Evlat Edinme Çalışmaları; Beden Tipleri; Kromozomlar Üzerinde Yapılan Araştırmalar; Salgılar

4 Biolojik teorileri Fiziki Coğrafya
bu görüş, suçu sosyal koşulların gerekli ifadesi olarak görmekle beraber, coğrafi faktörlerin suçlu davranış üzerinde etkileri kabul etmektedir. Bu faktörler: iklim (sıcaklık,nem,barometrik basınç), topograf, doğal kaynaklar ve yerleşimdir. Guerry ve Quetelet

5 Biolojik teorileri Fiziki Coğrafya
Fiziki çevrenin kriminolojik önemi, esaslı olarak ülkenin iklimi bakımından, hava ve mevsimler üzerine araştırılmıştır. Fransa, İtalya ve Almanya’da mala karşı suçların soğuk yerlerde ve kışın artmasına karşın, sıcak yerlerde ve sıcak aylarda kişilere karşı suçların daha sık olduğu istatistiki olarak ortaya koymaya çalışmışlardır.

6 Biolojik teorileri Suçu Beden Yapılarındaki Farklılıklara Dayandıran Teoriler
Tarihsel olarak  fiziki özellikler ve şekil bozukluklarının kişinin şeytani niteliklerini gösterdiğini iddia etmiştir. Nitekim Ortaçağda kanunlar, suç zanlıları arasında en çirkin olanın suçlu olma ihtimalinin fazla olduğunu belirlemekteydiler. İlk olarak Giambattista della Porta ( ), insan fizyonomi okulunu kurarak, insan davranışları ile yüz özellikleri arasındaki ilişkileri incelemiştir. Ona göre, hırsız, geniş dudaklı ve sert bakışlıdır. Porta’nın görüşleri aşağı yukarı 200 yıl sonra, İsveçli Johann Kapsar Lavater ( ) tarafından tekrar ele alınmıştır. Tüm bu görüşler Fransız Joseph Gall ( ), Johann Kapsar Spurzheim ( ) ve Charles Caldwell ( ) tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Onlara göre, beyin dokusu ve hücreleri ile beyindeki girinti ve çıkıntılar, insan davranışını düzenler

7 Biolojik teorileri Suçu Beden Yapılarındaki Farklılıklara Dayandıran Teoriler
Beden yapısı ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler konusundaki düşünceleri ilk sistemleştiren Dr. Gall’dir. Prenolojinin (kafatası bilimi) kurucularından Dr. Gall, kişilik ile ilgili çeşitli özellik ve fonksiyonların beyinde belirli merkezleri olduğu şeklinde bir varsayımı kabul etmiş ve bütün beyinin topografyasını çıkarmıştır. Beyindeki bu merkezlerin iyi gelişmiş olması, bu özellik ve fonksiyonların kuvvetli olması şeklinde anlaşılmıştır.

8 Biolojik teorileri Suçu Beden Yapılarındaki Farklılıklara Dayandıran Teoriler
Hırsızlar (Lombroso’ca) çok hareketli yüz yapısı ve ellere sahiptirler, gözleri küçüktür, huzursuz, sıklıkla gözleri oynar (şaşı), kaşlar çatık ve birbirine yakındır. Ahlâksızlar hemen hemen daima parlayan bir göze, ince yüze ve iri dudaklara sahiptirler. Genellikle ahlâksızlar ince yapılıdadırlar, ara sıra kamburdurlar, onlardan bir çoğunun parlayan gözleri kısık sesleri vardır. Lombroso, katilleri, sabit, soğuk ve dik bakan, bazen kanlı gözlü, ince dudaklı ve köpek dişleri büyük şeklinde belirtmiştir

9 Biolojik teorileri Suçu Beden Yapılarındaki Farklılıklara Dayandıran Teorile
İngiliz Goring ( ), cezaevi doktoru idi, istatistik ve biyometri tekniğine ustaca hakimdi. 3000 kişiyi ölçüp kontrol etti Lombroso’nun tezini çürüttü

10 Biolojik teorileri Genetik teoriler: Seytanin tohumu
Dungdale ve Gothard arastirma yapmislar. Iki aile: Kalilak ve Juke Kalilak ailesinde: irk sayesinde bazi kisiler suc islemisler. Eugenika – irk sayesinde suclu olabilenlerin dogum engellemesi.

11 Biolojik teorileri Genetik teoriler: Aileler Üzerinde Yapılan Araştırmalar
Dugdale’ın geneolojik aile araştırması (1877) kriminolojide, bu yönlü araştırmaya sebebiyet vermiştir. Dugdale, 1730’da  doğan, Juke’lerin  ata babası Max’ı buldu. Arkadan gelen 709 kişi araştırıldı ve bunlar çalışan, fakir ve suçlu insanlar olarak gruplara ayrıldı. Bu ailenin arasında 77 suçlu, 202 fahişe ve genelev sahibi, 142 serseri ve çok sayıda fakir yurdundan yararlanan, hırsız ve katiller vardı. Juke’ler kural olarak onlara benzeyen aynı seviyedeki insanlarla evlendiler ve diğer bir toplumsal sınıf içine çıkmayı denemediler

12 Biolojik teorileri Genetik teoriler: İkizler Üzerinde Yapılan Araştırmalar
Almanya’da, suçun biyolojik şartını ispat etmek için çok sayıda araştırma yapıldı.. Suçlu veya asosyal aileleri üzerine soy araştırmasına, büyük suç yükü olan grupların araştırılması vasıtasıyla girişilmesi; kısmen suçluluk içerisinde bulunan sosyal göze çarpmaların biyolojik kalıtımlı olduğunu gösterdi.

13 Biolojik teorileri Genetik teoriler: İkizler Üzerinde Yapılan Araştırmalar
Almanya’da - Johannes Lange’nin “Kader Olarak Suç” (1929) . İkizler araştırması ve suçun genetik sınırlanması üzerindeki yargı, tek ve çift yumurta ikizleri üzerindeki araştırmalardan hareket eder. Çift yumurta ikizleri, farklı cinsiyette olabilen sadece normal kardeşler iken, tek yumurta ikizleri aynı gen yapısını ortaya koyarlar.

14 Biolojik teorileri Genetik teoriler: İkizler Üzerinde Yapılan Araştırmalar
Johannes Lange (1929), hapishanede bulunan suçluların ikizler olup olmadığını araştırdı ve ikiz kardeşlere sahip olanlar üzerinde çalıştı. Lange, 13’ü tek yumurta ikizi, 17’si çift yumurta ikizi olan 30 çift erkek ikiz buldu. Lange, onların suçluluğunu araştırdı; tek yumurta ikizlerinde 10 çift daha önce cezaevinde bulunmuştu (bu %77’ye tekabül eder); buna karşılık 17 çift yumurta ikizinin, her birinden sadece birisi cezaevinde bulunmasına karşılık, ikisinin de cezaevinde bulunduğu sadece iki olaydaydı; çifte yumurta ikiz çiftlerde bu %12’ye tekabül ediyordu. Bundan Lange, suçluluk için kalıtım özelliklerinin büyük öneme sahip olmak zorunda olduğu sonucunu çıkardı

15 Biolojik teorileri Genetik teoriler: Evlat Edinme Çalışmaları
Bura da, tamamı ile birbirinden ayrılarak büyümüş kardeşler takip edilmekte ve onların yapısının açıklanamayan farkları, sosyal olarak açıklanmaya çalışılmaktadır. Mednick/Gabriell/Hutchings (1977), tarihlerinde Danimarka’da evlatlık üzerinde bir araştırmayı rapor ettiler. Bu çalışma, evlatlığın biyolojik ebeveynin kayıtlı suçluluğu, büyük bir risiko ile evlatlık çocukların kayıtlı suçluluğu ile de bir gittiği hipotezinden hareket etmişti. Bu araştırmalar, evlatlıkların mahkumiyet oranı ile biyolojik ebeveynin mahkumiyet oranlarının, evlat edinen ebeveyne göre daha yüksek olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, eğer mahkum edilmiş bir biyolojik bir babası varsa, bir evlatlık için, suçlu olma ihtimalinin yüksek olacağı iddia edilmişlerdir. 

16 Biolojik teorileri Genetik teoriler: Evlat Edinme Çalışmaları

17 Biolojik teorileri Genetik teoriler: Beden Tipleri
Bu görüşün temsilcisi Almanya’da Kretschmer ve ABD’de W.H.Sheldon idi. Ernst Kretschmer ( ), “Beden Yapısı ve Karakter” isimli çalışmasında, Lombroso’nın düşünceleri ile bağlantı kurmuştur. Kretschmer, davranış ve beden yapısı üzerine, leptosom (astenik), atletik, piknik ve dysplastik olmak üzere dört tip belirlenmiş ve her tipin, belirli karakter özelliklerinden bahsetmiştir. Kretschmer’e göre, suçluluğun oluşumunun azalmasının sadece beden tiplerine bağlanması caiz değildir; belirleyici olan failin sâiki ve yaradılışıdır

18 Biolojik teorileri Genetik teoriler: Beden Tipleri
Piknik tipler, orta yaşlarda kafa, göğüs ve göbeğin kuvvetli enine gelişimi ve gövdenin yağlanma eğilimiyle kendini gösterirler; bunlar orta boylu, yuvarlak vücutlu, yağlı, el ve ayakları küçük, vücut kılları az olan kişilerdir. Orta yaşlardaki piknik dış görüntüsünde, mani-depressif vakaların sıklıkla görünmesi önemlidir

19 Biolojik teorileri Genetik teoriler: Beden Tipleri
Leptosom (astenik-ince) tipler, ince yüz, sivri burun ve ince uzun şekille belirlenirler. Vücut ağırlığı, vücut uzunluğu karşısında geri kalmış olup; ortalama ölçü. Bu tiplerde omuz ve gövde dar, göğüs basık, kol ve bacaklar uzun, el ve ayaklar ince uzun kemiklidirler; Atletik tiplerin erkekleri, iskelet ve adale yapısının ve cildin kuvvetli gelişimi vasıtasıyla tanınırlar; omuzları geniş, beli ince ve kaslı olup, vücut uzunluğu ortalamanın üzerindedir; Piknik tip, dışa dönük, şen, rahat ve candandır, komplike bir tabiata sahip değildir, uyum yeteneğine sahiptir. Leptosom tip, toplum dışıdır, çekingen yaşar ve derinde yapılanan sığ bir sudur. Atletik tip, ağır, canlı veya saldırgandır. 

20 Biolojik teorileri Genetik teoriler: Kromozomlar Üzerinde Yapılan Araştırmalar
Normal bir insan hücresinde 23 çift yani 46 kromozom bulunur ve 23’üncü çift kromozom kişilerin cinsiyetini belirler.   Normal erkek hücresinde bir X, bir de Y kromozomu; normal bir kadın hücresinde ise, iki tane X kromozomu bulunur. İstisnai olarak, mongolizm veya zeka geriliğine neden olan X kromozomonun eksik veya fazla olduğu kişilerde bulunabilir. Şikago’da 1966 yılında çok sayıda kişiyi öldüren bir katilin kromozomlarında XY yerine, XYY kromozom anormalliğinin tespiti büyük heyecan yaratmış ve bu sebeple fail, elektrikli sandalyeden kurtulup, kusur yeteneği olmadığından bir tedavi kurumuna gönderilmişti. XYY erkeklerinde genellikle acayip bir duygusuz cinsel yaşam bulunur. Sadist yapı ile saldırılar, çekicilik, edeplilik ve kontak yeteneğinin yanında durur. Bu insanlar aniden bütün uyumluluklarını kaybedebilir ve suçlu olabilirler.

21 Biolojik teorileri Genetik teoriler: Kromozomlar Üzerinde Yapılan Araştırmalar

22 Biolojik teorileri Genetik teoriler: Salgılar
Lois Berman, iç salgı bezlerinin kişilik üzerindeki etkilerini “Kişiliği Düzenleyen Salgı Bezleri” isimli eserinde açıklamıştır: Örneğin tiroit bezinin kana gerektiği kadar iyot akıtamaması, “kretenizm” denilen duruma neden olmaktadır; bunlarda genel olarak boy kısa, bazen de dev boyluluk şeklinde olup, deri kurudur. Karakter olarak, durgun ve aşağı seviyelere kadar zeka geriliği göstermektedirler. Kişiliğin daha çok “adrenal-böbreküstü salgı bezi”nin etkisi altında kimseler, canlı, enerjik, sebatkâr ve her işi tam yapan insanlardır. Adrenal salgısı eksik olanlarda genellikle devamlı bitkinlik görülür, bunlar çabuk sinirlenirler ve kararsızdırlar uçu, hastalık ile ilişki içersine oturtan veya onu hastalığın özel bir görünüş şekli içinde gören bir dizi teoriler vardır.

23 Ilginiz icin tesekkur ederim!
Ana kaynak: Timur Demirbas, Kriminoloji, Seckin, Ankara, 2012. Front page background: https://www.google.ba/search?q=dna+ppt+templates&espv=2&biw=1280&bih=909&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uWSRVMOgGoPwUNehhMgO&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=pdSWOogAEb2rUM%253A%3BWST9uru545j9vM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.freeppttemplate.com%252Ftempimages%252F _24%252FSlide1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.freeppttemplate.com%252Ffree-powerpoint-template.aspx%252FDNA-Structure-173%3B800%3B600. Other pages background: https://www.google.ba/search?q=dna+ppt+templates&espv=2&biw=1280&bih=909&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uWSRVMOgGoPwUNehhMgO&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_&imgdii=_&imgrc=5Jk376ouJbVd7M%253A%3B3UpaTDO4OGyN0M%3Bhttp%253A%252F%252Fppt-lt.crystalgraphics.com%252Flt_medical025_wx_11_powerpoint_templates_title_slide.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.crystalgraphics.com%252Fpowerpoint%252FTemplates.Search.Details.asp%253Fproduct%253DMedical025_wx_11%3B640%3B480


"BiYOLOJiK TEORiLERi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları