Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Anayasa 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Genel olarak çalışma hayatını düzenleyen mevzuat.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Anayasa 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Genel olarak çalışma hayatını düzenleyen mevzuat."— Sunum transkripti:

1 Anayasa 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Genel olarak çalışma hayatını düzenleyen mevzuat

2 İş sağlığı ve güvenliği ilk kez bağımsız bir kanunda ele alındı. İş Kanunu: 3008 sayılı, 1936 931 sayılı, 1967 1475 sayılı, 1971 4857 sayılı, 2003

3 Kamu ve özel sektör gözetmeksizin tüm çalışanlar kanun kapsamına alındı. Kapsam: Sayı sınırı olmaksızın, Memur, işçi, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar, Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri, Tarım vb. dahil tüm işkolları İstisna: TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri, kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar

4 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Testi kırılmadan önce… Kanun, iş kazası veya meslek hastalığı yaşanmadan önce ( Proaktif ) önlem almaya yöneliktir. Kanun, iş kazası veya meslek hastalığı yaşanmadan önce ( Proaktif ) önlem almaya yöneliktir. Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.

5 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. Tehlike sınıfı tespitinde; işyerinin yaptığı asıl iş esas alınır. A Sınıfı Uzman Çok tehlikeli B Sınıfı Uzman Tehlikeli C Sınıfı Uzman Az tehlikeli İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir.

6 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İşverenler ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alabilecek. Bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi gibi profesyoneller görev yapacak. İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi Diğer Sağlık Personeli İSG HİZMET MODELLERİ Kısmi süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı Niteliklere sahip işveren Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden hizmet alımı Tam süreli işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmesi gereken işyerlerinde, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulur.

7 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Devlet, 10’dan az çalışanı olan işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin giderlerini destekleyecek. Kamu hariç, 10’dan az çalışanı olan Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri desteklenecektir. 10’dan az çalışanı bulunan, az tehlikeli sınıftaki işyerleri Bakanlar Kurulu kararı ile desteklenecektir.

8 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak. Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmektedir. İşveren, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikeleri belirleyerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

9

10 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Risklerden kaçınmak, Riskleri analiz etmek, Risklerle kaynağında mücadele etmek, Riskleri önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek, Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek. Risk Değerlendirmesi İlkeleri

11 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Bütün çalışanlar için sağlık taraması; İşe giriş, İş değişikliği, İş kazası, meslek hastalığı ve tekrarlanan işten uzaklaşma durumlarında talep etmesi halinde, İş, çalışan niteliği ve tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli periyotlar Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta işe başlamadan önce sağlık raporu zorunluluğu Çalışanlar belli aralıklarla sağlık gözetiminden geçirilecek.

12 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İşveren Yetkili sağlık hizmeti sunucusu (Hastane) Diğer sağlık personeli İşyeri hekimi Sağlık hizmeti sunucusu (Aile hekimi, Poliklinik, Tıp merkezi, Özel hastane) SGK İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek.

13 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu altı aydan fazla süren işlerin yapıldığı tüm işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulacak. İşverenin yükümlülükleri: Kurul kararlarının uygulanması, Aynı çalışma alanındaki diğer işverenlerin bilgilendirilmesi, Alt işverenin katılacağı kurulun koordine edilmesi.

14 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Birden fazla işverenin olduğu yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyon sağlanacak. Aynı çalışma alanını paylaşan işyerlerinde işverenler tarafından, Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, yönetim tarafından sağlanır.

15 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak.  Acil Durum Planlarının hazırlanması,  Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi. Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan işyerleri, güvenlik raporu veya kaza önleme politika belgesi olmadan işe başlayamayacak. İşyerleri işletmelerini güvenlik raporlarının içerik ve yeterliliği Bakanlıkça incelendikten sonra açabilecek...

16 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İşveren tüm çalışanlarını, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirecek. RisklerRiskler TedbirlerTedbirler Hak ve sorumluluklarHak ve sorumluluklar İSG kayıtlarına erişimİSG kayıtlarına erişim

17 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak. Eğitim Görüşlerin alınması Katılımlarının sağlanması Temsil edilme

18 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Çalışan, ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kaldığında çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilecek.

19 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan sektörler veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış ise iş durdurulabilecek. Hayati tehlike durumunda işyerlerinin tamamında veya bir bölümünde iş durdurulabilecek.

20 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Kanunun uygulanmasını kolaylaştırmak için etkin idari yaptırım uygulanacak. Caydırıcı İdari ParaCezaları Acil durum eylem planları, yangınla mücadele, ilk yardım ve tahliye (Her yükümlülük için ve her ay) (Madde 11 ve 12) Çalışanların bilgilendirilmesi ve mesleki eğitimleri gibi konulardaki eksiklikler (Her çalışan için) (Madde 16, Madde 17/1,7) 1.000 TL İşyeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının mesleki bağımsızlıklarını engellemek (Her ihlal için ayrı ayrı) (Madde 8/1,6) 1.500 TL İş kazası veya meslek hastalığını bildirmemek (Madde 14/2) İşverenin genel yükümlülüğü – Mevcut durumun iyileştirilmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi konularındaki ihmaller (Her yükümlülük için ayrı ayrı) (Madde 4/1/a-b) İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmamak (Her aykırılık için ayrı ayrı) (Madde 22) 2.000 TL İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - Diğer sağlık personeli çalıştırmamak (Her ay) (Madde 6/1/a) 2.500 TL Risk değerlendirmesi yapmamak/yaptırmamak (Devamında her ay 4.500 TL) (Madde 10/1) 3.000 TL İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri - İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırmamak (Her biri için ve her ay) (Madde 6/1/a) Toplu işyerlerinde yönetimin koordinasyonu sağlamaması (Madde 23/2) 5.000 TL İşin durdurulmasından sonra durdurma şartlarını düzeltmeden işe devam etmek (Madde 25) 10.000 TL Büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlamamak (Madde 29) 50.000 TL Güvenlik raporunun Bakanlıktan onayını almadan işyerini faaliyete geçirmek, işletilmesine izin verilmeyen işyerini açmak ve durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek (Madde 29) 80.000 TL

21 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insanidir.

22 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İş hukuku, işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Bireysel iş hukuku işçi-işveren arasındaki ilişkileri inceler ve düzenler Toplu iş hukuku işçilerin ve işverenlerin sendikalar kurarak aralarındaki ilişkileri toplu iş sözleşmeleri ile düzenler. İş hukuku, işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır. Bireysel iş hukuku işçi-işveren arasındaki ilişkileri inceler ve düzenler Toplu iş hukuku işçilerin ve işverenlerin sendikalar kurarak aralarındaki ilişkileri toplu iş sözleşmeleri ile düzenler.

23 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler 4857 sayılı İş Kanunu, 4. maddesinde sayılan istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine ve işçilerine, faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Anılan madde uyarınca; İstisnalar Madde 4 -Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz; a) Deniz ve hava taşıma işlerinde, b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde, e) Ev hizmetlerinde, f) (…) (1) çıraklar hakkında, (1) g) Sporcular hakkında, h) Rehabilite edilenler hakkında, ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde. İŞ KANUNUNUN KAPSAMI

24 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İŞÇİ: Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişidir. İŞVEREN: Bir iş sözleşmesine dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlardır. ALT İŞVEREN: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur. İŞVEREN VEKİLİ: İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur

25 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İŞ SÖZLEŞMESİ İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. iş sözleşmesinin unsurları İş görme Ücret Bağımlılık Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri Deneme süreli iş sözleşmeleri Kısmi süreli iş sözleşmeleri Geçici (ödünç) iş ilişkisi İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ

26

27 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İŞÇİNİN BORÇLARI 1.İş görme borcu 2.İtaat borcu 3.Sadakat borcu 4.Rekabet etmeme borcu İŞVERENİN BORÇLARI 1.Ücret ödeme borcu 2.Gözetme borcu 3.Eşit işlem yapma borcu

28 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İŞVERENİN GÖZETME BORCU ve İSG Dar anlamda gözetme borcu ise, işverenin işçinin sağlığını, bedensel bütünlüğünü ve hayatını işyeri ortamından ve işten kaynaklanan risklere karşı koruması anlamına gelmektedir. Gözetme borcu geniş anlamıyla, işverenin işçinin kişilik haklarını, sağlığını, bedensel bütünlüğünü, iş ilişkisi içinde işçiye zarar verebilecek davranışlardan kaçınmasını kapsayan bir borçtur.

29 İşverenin iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alma borcunun hukuki dayanağı TBK 417/2 ve İSİGK 4/I’ Maddesidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 4.maddesinin birinci fıkrası uyarınca “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.” B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

30 Türk Borçlar Kanunu 417.maddesi uyarınca “ İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.» İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür. İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.

31 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 1- Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler İşverenin gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almaması nedeniyle iş kazası meydana gelirse ve işçi bu kaza nedeniyle zarar görürse, işveren SGK tarafından yapılan ödemelerle karşılanmayan kısım için işçinin zararını tazmin etmekle yükümlüdür. Bunun yanı sıra SGK, zarar gören işçiye veya hak sahiplerine yaptığı ödemeler nedeniyle kusuru oranında işverene rücu hakkına sahiptir. İş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmaması nedeniyle meydana gelen bir iş kazası nedeniyle, ortaya çıkan zararın niteliğine göre maddi tazminat, destekten yoksun kalma tazminatı (işçinin ölümü halinde hak sahipleri) ve manevi tazminat davaları açılabilir. Bu davalar, on yıllık zaman aşımına tabidir.

32 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 2- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

33 Mevzuat + Sorumluluk Genel olarak çalışma hayatını düzenleyen mevzuat Yasal hak ve sorumluluklar Anayasa 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İSG Devlet İşveren Çalışan B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 2- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

34 İş sağlığı ve güvenliği konusunda devlet, işveren ve çalışanların birbirinden farklı fakat birbirini tamamlayan görevleri vardır.  DEVLETİN GÖREVİ : ◦ Kuralları oluşturma, teşkilatlanma ◦ Denetim yaptırım uygulama  İŞVERENİN GÖREVİ : ◦ Yasalara uygun tedbirleri belirleme, risk analizi yapma, uygulama ve izleme ◦ Katılım sağlama, eğitim ve bilgilendirme ◦ İş güvenliği uzmanı görevlendirme ve koordineli çalışma ◦ İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurma ve koordineli çalışma B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 2- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

35 ÇALIŞANIN GÖREVİ : – Mevzuata ve işyeri kurallarına uyma – İSG çalışmalarına, muayenelerine ve eğitimlerine katılma – Makine, tesisat ve kişisel koruyucularını verilen eğitimler doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanma – İSG konusunda gördüğü eksiklikleri işverene bildirme ve gerekli önlemlerin alınmasını isteme B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 2- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

36 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği “ 8. Madde sinde Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları açıklanmıştır. Madde 8; (1) Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı ve güvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 2- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

37 (2) Çalışanlar, işyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının korunması ve geliştirilmesi için; a) işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı veya işveren tarafından verilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar. b) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yerine getirmek üzere işveren tarafından görevlendirilen kişi veya OSGB’lerin yapacağı çalışmalarda işbirliği yapar. B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 2- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

38 c) İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çalışmalara, sağlık muayenelerine, bilgilendirme ve eğitim programlarına katılır. ç) Makine, tesisat ve kişisel koruyucu donanımı verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda ve amacına uygun olarak kullanır. d) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve ilgili mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapar. B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 2- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

39 e) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber verir. B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 2- Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları Hizmetin çalışanlara ücretsiz verilmesi MADDE 9 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri çalışanlara mali yük getirmeyecek şekilde sunulur.

40 B- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUAT 3- İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü


"Anayasa 6098 Sayılı Borçlar Kanunu 4857 Sayılı İş Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Genel olarak çalışma hayatını düzenleyen mevzuat." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları