Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

☼Yazılım Nedir ☼Programlama Dilleri ☼Algoritma ☼Akış Seması ☼Örnekler PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "☼Yazılım Nedir ☼Programlama Dilleri ☼Algoritma ☼Akış Seması ☼Örnekler PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA."— Sunum transkripti:

1 ☼Yazılım Nedir ☼Programlama Dilleri ☼Algoritma ☼Akış Seması ☼Örnekler PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA

2 Çeşitli görevleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlamış programlara yazılım adı verilir. Yazılım Nedir?

3 Yazılımlar… Her yazılım bir problemi çözmek amacıyla geliştirilmiştir.

4 Hallo! مرحبا 你好 Bonjour! ¡Hola! привет 안녕하세요. Ciao! Hello! Merhaba! Burada gördüğümüz kelimel erin hepsi birbirinden farklı ancak anlamları aynı! 4

5 İnsanlar nasıl anlaşmak için fa rklı diller kullanıyorsa, bilgisay ar da kullanıcıları anlamak içi n programlama dilleri kullanır. 5

6 Programlama Dili Programlama dili, yazılımcının bir algoritmayı ifad e etmek amacıyla, bir bilgisayara ne yapmasını iste diğini anlatmasının tek tip haline getirilmiş yoludur. Programlama dilleri, yazılımcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depola nıp iletileceğini, hangi koşullarda hangi işlemlerin y apılacağını tam olarak anlatmasını sağlar. 6

7 Tüm yazılımlar bir progr amlama dili kullanılarak üretilmiştir. 7

8 For i=1 to 5 Print “merhaba” Next 1111 0000 1010 0101 0000 1111 1011 1100 KOMUTLAR 8

9 For i=1 to 5 Print “merhaba” Next 1111 0000 1010 0101 0000 1111 1011 1100 KOMUTLAR Bu iki progra mlama dili de birbirinden tür olarak farklıdı r. 9

10 For i=1 to 5 Print “merhaba” Next 1111 0000 1010 0101 0000 1111 1011 1100 KOMUTLAR Üst Seviyeli Pro gramlama Dilleri Alt Seviyeli Pro gramlama Dilleri 10

11 1111 0000 1010 0101 0000 1111 1011 1100 Alt Seviyeli Programlama Dilleri Makine dilidir. Kodlar 0 ve 1 den oluşur. Kodları direk mikroişlemci çalıştırır. 11

12 Üst Seviyeli Programlama Dilleri Hatırlanması ve yazılması kolaydır. İngilizce keli melerden olu şur. Kodları direk mikroişlemci ç alıştırmaz, bir derleyici g erekir. Kodları direk mikroişlemci ç alıştırmaz, bir derleyici g erekir. For i=1 to 5 Print “merhaba” Next 12

13 For i=1 to 5 Print “merhaba” Next 1111 0000 1010 0101 0000 1111 1011 1100 KOMUTLAR Hangi program lama dilinde pr ogram hazırla mak daha kola ydır? 13

14 Problem Nedir? Problem, çözülmesi gereken sorun ya da aşılması gereken engel anlamına gelir. Günlük hayatta sık sık problemlerle karşılaşırız. Karşılaştığınız bir problemi çözmek için ne yaparsınız?

15 Bir Problemin Çözümü İçin… Problemi iyi anlamak Problemi iyi anlamak Kısa ve anlaşılır biçimde çözmek Kısa ve anlaşılır biçimde çözmek Ve sonucun doğruluğunu kontrol etmek Ve sonucun doğruluğunu kontrol etmek

16 Problem Çözme Günlük yaşamda karşılaştığımız problemleri bilerek veya farkında olmadan adım adım çözmeye çalışırız. Örneğin yazı yazarken kaleminizin ucu kırıldığında şu adımları takip ederek bu sorunu çözersiniz. 1.Kalemtıraşı çıkar. 2.Kalemi al. 3.Çöp kovasının yanına git. 4.Kalemin ucunu aç. 5.Sırana geri dön. 6.Yazmaya devam et.

17 Peki Ya Bilgisayarlar? Bilgisayarlar da problemleri tıpkı bizler gibi çözmeye çalışır. Kullanıcı tarafından kendisine verilen komutları adım adım uygulayarak problemin çözümüne ulaşır. Kullandığımız yazılımların tamamı «kod» adı verilen bilgisayarın anlayacağı dilde yazılmış özel komutlardan oluşur. Bu kodlar bilgisayar yazılımcıları tarafından yazılır.

18 Kodlamadan Önce… Kodlamaya başlamadan önce oluşturacağımız yazılımın adım adım ne yapacağını tasarlamamız gerekir. İşte açık ve net ifadelerle problemin adım adım çözümünü gösteren bu taslağa «algoritma» adı verilir. Programlamanın ilk adımı algoritma oluşturmaktır.

19 Neden Algoritma Kullanıyoruz? Sizce kodlamaya başlamadan önce niçin algoritma hazırlıyoruz? Gerekli tüm bilgi ve birikime sahipsiniz ve sizden bir bina yapmanız isteniyor. Yapacağınız ilk iş ne olurdu?

20 Neden Algoritma Kullanıyoruz? Oluşturacağımız yazılımın kusursuz olması için öncelikle her adımını gösteren planını, yani algoritmasını hazırlamalıyız.

21 Algoritma Bir problemin çözümünde izlenecek yol anlamına gelir ve problemin çözümünün adımlar halinde yazılmasıyla oluşturulur. Algoritma basamaklarının bir başlangıcı ve sonu bulunur. Her adımda yapılacak işlem açıkça belirtilir.

22 Örnek Algoritma Şimdi basit bir problemin çözümünü gösteren bir algoritma hazırlayalım. Ayran yapıp bardağa dolduralım.

23 Örnek Algoritma - 2 Arabayı çalıştırıp yola çıkalım.

24 Akış Şeması Bilgisayar programlarının işlem basamaklarını geometrik şekillerle gösteren şemadır. Algoritmanın daha rahat anlaşılabilmesi için şemalarla gösterilmesidir. Şemada yer alan her şeklin bir kullanım amacı vardır.

25 Elips Başla ve Bitir adımları için kullanılır. Akış şemasının başlangıç ve bitiş noktasında yer alır. BAŞLABİTİR

26 Paralel Kenar Giriş ya da Çıkış işlemleri için kullanılır. Örneğin; klavyeden bir sayı girilmesi istenmesi veya ekrana işlem sonucunun yazdırılması gibi. Bir sayı giriniz. Girdiğiniz sayı çift.

27 Dikdörtgen Hesaplama ya da Değişkene Değer Atama işlemleri için kullanılır. Örneğin; iki sayıyı topla veya girilen ilk sayıyı A olarak kabul et. A ile B’yi topla. İlk sayı = A

28 Eşkenar Dörtgen Karşılaştırma ya da Karar Verme işlemleri için kullanılır. Örneğin; girilen sayı 5’ten büyük mü? Kalan süre 0’dan büyük mü? Oyunda başka elma var mı?

29 Yön Okları Akış şemasının ilerleme yönünü gösterir.

30 Akış Şeması Örneği Klavyeden girilen iki sayıyı toplayıp ekrana yazdıran programın akış şemasını çizeceğiz. Önce algoritmasını yazalım. Adım 1: Başla Adım 2: İlk sayıyı gir. Adım 3: İlk sayı = A Adım 4: İkinci sayıyı gir. Adım 5: İkinci sayı = B Adım 6: İki sayıyı topla (A+B) Adım 7: Sonucu ekranda göster. Adım 8: Bitir. Adım 1: Başla Adım 2: İlk sayıyı gir. Adım 3: İlk sayı = A Adım 4: İkinci sayıyı gir. Adım 5: İkinci sayı = B Adım 6: İki sayıyı topla (A+B) Adım 7: Sonucu ekranda göster. Adım 8: Bitir.

31 Akış Şeması Örneği Şimdi algoritmayı öğrendiğimiz şekillerle şemaya dökelim. BAŞLA Birinci sayıyı giriniz BİTİR İkinci sayıyı giriniz Sonucu göster Sonuç=A+B Birinci sayı = A İkinci sayı = B

32 Akış Şeması Örneği - 2 Şimdi hava yağmurlu ise bizi şemsiye almamız konusunda uyaran programın akış şemasını çizeceğiz. Önce algoritmasını yazalım. Adım 1: Başla Adım 2: Hava yağmurlu mu? Adım 3: Evet ise Adım 5’e git. Adım 4: Hayır ise Adım 6’ya git. Adım 5: Yanına şemsiye al. Adım 6: Şemsiyeyi evde bırak. Adım 7: Bitir. Adım 1: Başla Adım 2: Hava yağmurlu mu? Adım 3: Evet ise Adım 5’e git. Adım 4: Hayır ise Adım 6’ya git. Adım 5: Yanına şemsiye al. Adım 6: Şemsiyeyi evde bırak. Adım 7: Bitir.

33 Akış Şeması Örneği - 2 Hava yağmurlu mu? BİTİR Hayır Evet Yanına şemsiye alŞemsiyeni evde bırak BAŞLA

34 Uygulama Bir öğrencinin klavyeden girilen iki notunun ortalamasını hesaplayan ve çıkan sonuca göre notun iyi veya kötü olduğunu ekrana yazdıran programın algoritmasını ve akış şemasını hazırlayınız. (Ortalama 70’ten büyük ise İYİ, küçük ise KÖTÜ kabul edilecek.)

35 Adım 1: Başla Adım 2: Birinci yazılı notunu giriniz Adım 3: Birinci yazılı=X Adım 4: İkinci yazılı notunu giriniz Adım 5: İkinci yazılı=Y Adım 6: Ortalama=(X+Y)/2 Adım 7: Ortalama 70’ten büyük mü? Evet ise Adım 8’e git, Hayır ise Adım 9’a git Adım 8: «Notun iyi» ekrana yaz Adım 9: «Notun kötü» ekrana yaz Adım 10: Bitir

36 Son


"☼Yazılım Nedir ☼Programlama Dilleri ☼Algoritma ☼Akış Seması ☼Örnekler PROGRAMLAMAYA GİRİŞ VE ALGORİTMA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları