Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞÜPHELININ KORUMA TEDB İ RLER İ.  Bu tedbirler başarılı bir şekilde cezai kovuşturma yürütmek de ğ il, aynı zamanda yeni suç ve delil sa ğ layan önlemeyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞÜPHELININ KORUMA TEDB İ RLER İ.  Bu tedbirler başarılı bir şekilde cezai kovuşturma yürütmek de ğ il, aynı zamanda yeni suç ve delil sa ğ layan önlemeyi."— Sunum transkripti:

1 ŞÜPHELININ KORUMA TEDB İ RLER İ

2  Bu tedbirler başarılı bir şekilde cezai kovuşturma yürütmek de ğ il, aynı zamanda yeni suç ve delil sa ğ layan önlemeyi amaçlıyor.

3 Şüphelinin koruma tedbirlerin türleri  Davet;  Getirmesi;  Yasaklayıcı tedbirler;  Teminat;  Nezaret.

4 1. Davet  Sanı ğ ın ça ğ rısına belirli bir yere belirli bir zamanda mahkemede gelmesi için, yazılı, sözlü nadiren yanıt emreddior.  Arama içeri ğ i kanunda belirlenmiş.  Ça ğ rı usulüne uygun olarak sanı ğ ın servis edildi ğ inde, o bu ça ğ rıya cevap vermek zorundadır

5 1. Davet  Sanı ğ ın İ lk aramada, avukat hakkı konusunda ö ğ rettirir.  Sanı ğ ın hastalık veya di ğ er kaçınılmaz engel olan nedeniyle ça ğ rılarına cevap veremez ise, soruşturma snı ğ ın oldu ğ u yerde yapar yada ertelenebilir.

6 2. Getirmesi  1. Gözaltında ilgili kararı yayınladı zaman veya  2. usulüne uygun olarak daveti ile sanık gelmese, ve onun gelmesini sebebi haklı oldu ğ unu göstermese;  3. E ğ er usulüne uygun olarak hizmet edilmiştir de ğ ilse, ve koşulları şupheli aramadan kaçtı ğ ını beli olunca.

7 2. Getirmesi  Tutuklama mahkeme tarafından verilir ve istisnalarda savcı;  Adli polis yürütür.  Emirin içeri ğ i kanuna uygun.

8 3. Yasaklayıcı tedbirler  Oturma yerinden ayrılma ve seyahat yasa ğ ı. Di ğ er önemler bunlardır:  a) Belli iş veya resmi faaliyetlerle ilgilenmek yasa ğ ı,  b) belli yerlere veya alanlara ziyaret yasaklanması,  c) Belli şahıslarla görüşme yasaklanması,  d) Beli tarihlerle beli devlet kurumlara gelip imza vatması, ve  e) Geçici olarak ehliyeti alınması.

9 3. Yasaklayıcı tedbirler  Acil durumlarda veya a ğ ır suçlarda bir şahıs yurdışında kaçmaması için Cümhuriyet savci geçici olarak kimlik veya ehliyeti alınması emri verebilir.

10 3. Yasaklayıcı tedbirler  Fakat, Şartların gerektirdi ğ ine, mahkeme belirtilen önlemlerin birini veya birkaçını uygulayabilir.  Onlar ana tedbir veya ayrı ayrı olarak edilebilir.  Bu önlemler kararı ile belirlenir.  Getiren tedbir yükümlülükleri yerine getirmeyen şahıslar hapis cazası alaca ğ ını uyarı veriliyor.

11 4. Teminat  Adli emanette için nazik de ğ iştirme;  Gözaltı belirlemiştir olan sanı ğ ın veya kaçacak korkusundan dolayı hapis cezası alan şahıs serbest brakılabilir veya bizzat veya onun hakında başka bir kişi ceza yargılamasının sonunda kaçmayacak bir garanti sunarsa serbest olabilir..

12 4. Teminat  Beyanı nakit, menkul kıymetler, kolayca paraya ile satılabilir olan büyük bir de ğ er, ipotek veya itham kaçış halinde belirli bir miktar ödeme için bir veya daha fazla kişilerin kişisel temin formunda birikmesi mümkündür.

13 4. Teminat  Sanık kaçarsa, teminat olarak verilen de ğ er BH gelir bütçesi olur.  Teminat, suçun, kişisel ve ailevi koşullar şiddetine göre, her durumda tespit edilen sanı ğ ın ve birinin mali durumu kefalet kim verir söz de ğ eridir.

14 5. Nezaret  En Katı güvenlik önlemlerinin varlı ğ ı;  Bunun için belirlenen yasal şartlar oldu ğ unda, veya di ğ er önlemlerin uygulanmasını aynı etki sa ğ lamasa.

15 5. Nezaret Bir kişinin suç işledi ğ ine dair makul şüphe varsa, nezaret edilebilir :  a) Şupheli gizlebilecek halinde ya da kaçma riski gösteren di ğ er koşullar varsa,  b) Tanıklar belirli koşullar, aksesuar veya suç etkileyerek soruşturma engel olaca ğ ını işaret varsa, de ğ iştirmek veya ceza yargılamasının önemli delil veya ipuçları tahrif veya yok etmek gizlemek için makul korku varsa.  c) Belirli koşullardan dolayı suçu tekrar veya suç tamamlamak veya tehdit eden bir suç yapacak ve bu suçlar için olaca ğ ı korkusunu haklı varsa üç yıl veya daha fazla hapis cezasına mahkum edilebilir.  d) istisnai durumlarda, on yıl ya da daha şiddetli ceza veya hapis cezası nedeniyle komisyon şekilde veya suç sonuçları özellikle zor oldu ğ u için bir suç varsa kamu düzenine gerçekçi serbest brakmak tehdit olarak bakılır.

16 5. Nezaret Tutuklama emri - Tutuklama karar tutuklama sırasında ilgili kişiye teslim edilecektir. - Dosyaları içerisinde tutuklama saati ve teslim saat belirtmelidir. - Tutuklama kararına karşı kararın alınmasından 24 saat içinde mahkemeye itiraz edilebilir. İ tiraz hemen mehkemeye iletilecektir. - İ tiraz erteleme etkisi yoktur.

17 5. Nezaret  Tutuklama Süresi  Karar Savcı öneri üzerinde do ğ rulanır. Tutuklama kararı tutuklama günden itibaren bir ay geçemez üzerine olur.  Bu sürenin bitiminden sonra, sadece karar uzanan tutuklama temelinde gözaltında tutulabilir. Mahkeme kararı ile gözaltı 2 aya kadar uzatabilir

18 5. Nezaret  Soruşturmada tutuklama süresi  Bir suç ise 10 yıl hapis cezası veya daha a ğ ır ceza ve önemli nedenler varsa, gözaltı 3 aya kadar uzatılabilir.  Son derecede ola ğ anüstü karmaşık bir durumda (uzun süreli hapis) gözaltı yukarıda belirtilen uzantısı sonra üç aylık daha maksimum uzatılabilir.  E ğ er, son tarihler bitiminden önce İ ddianame onayı olmasa, şüpheli serbest olacaktır.  Ayrıca, tutuklama kararı süresi bitmeden önce iptal edilebilir.

19 5. Nezaret  Gözaltı iddianame onay alındıktan sonra  Gözaltı uzatılabilir veya İ ddianame onayı alındıktan sonra sona emir edilebilir. Gözaltı gerekçesi gözaltına nihai karar tarihinden itibaren iki ayda bir gözden geçirilir. İ tiraz erteleme etkisi yoktur.

20 5. Nezaret  Gözaltı iddianame onay alındıktan sonra İ ddianamenin onaylanmasından sonra ve ilk derece kararı öncesinde, gözaltına süresi:  a) Beş yıla kadar hapis cezası olan bir suç durumunda bir yıl;  b) on yıla kadar hapis cezası olan bir suç durumunda bir yıl ve altı ay;  c) on yıladan fazla hapis cezası olan bir suç durumunda iki yıl, uzun vadeli hapis cezasından hariç;  d) uzun vadeli hapis cezasından olan suç durumunda üç yıl.

21 5. Nezaret  Gözaltı iddianame onay alındıktan sonra  Sanı ğ ın beraat varsa veya iddianame reddedildi ise mahkemenin görevsizlik nedeniyle hariç veya para cezası mahkum ise veya geçici olarak serbes kaldıysa veya, tutuklama cezasını kendisi zaten hizmet etti gçzalto sona erer.

22 5. Nezaret  Gözaltı iddianame onay alındıktan sonra  Ilk derece kararı sonrasında, gözaltı süresi dokuz ay sürebilir. İ stisnai olarak, karmaşık durumlarda ve önemli nedenlerden dolayı temyiz konseyi en fazla altı ay süreyle gözaltına uzatabilir.  O zaman bir ikinci derece kararı sırasında ise ilk derece kararı de ğ iştirirse veya aynı kararı onaylıyorsa gözaltına sona erer ve sanık serbest olur.

23 5. Nezaret  Gözaltı iddianame onay alındıktan sonra  Gözaltı cezasının sona ermesi üzerine sona erer.  Sanı ğ ın nezaretinde bulunuyorsa ve hapis cezası kararı alırsa, cezasının bitimine kadar nezaretinde daha olacak.


"ŞÜPHELININ KORUMA TEDB İ RLER İ.  Bu tedbirler başarılı bir şekilde cezai kovuşturma yürütmek de ğ il, aynı zamanda yeni suç ve delil sa ğ layan önlemeyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları