Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ HOŞGELDİNİZ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ HOŞGELDİNİZ."— Sunum transkripti:

1 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ HOŞGELDİNİZ K ayna K Teknolojisi K ayna K Teknolojisi

2 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 2 Kaynak dikişinin istenilen özelliklerde olabilmesi ve kaynak işleminin düzgün yapılabilmesi için KAYNAK PARAMETRELERİNİN seçimi oldukça büyük önem arz eder. KAYNAK PARAMETRELERİ ŞUNLARDIR: 1- KAYNAK AKIMI 2- KAYNAK GERİLİMİ 3- SERBEST KAYNAK TELİ UZUNLUĞU 4- TORÇ AÇISI 5- KAYNAK HIZI 6- TORÇ HAREKETLERİ 7- ELEKTROT ÇAPI 8- KORUYUCU GAZ TÜRÜ KAYNAK PARAMETRELERİ VE SEÇİMİ

3 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 3 KAYNAK TEL ÇAPI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kaynak Teli Çapının Seçiminde Dikkate Alınması Gereken Faktörler:: 1- Birleştirilecek levhaların kalınlığı 2- Kaynak dikişinden istenilen nüfuziyeti 3- Ergime gücü 4- Arzu edilen kaynak dikiş profil şekli 5- Kaynak pozisyonu 6- Kaynak telinin fiyatı

4 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 4 * Büyük çaplı kaynak telleri yüksek akım değerlerinde kullanıldıkları için - daha yüksek ergime gücüne sahiptirler. - daha derin nüfuziyetli kaynak dikişleri sağlarlar. * Birleştirilecek levha kalınlığı arttıkça kaynak tel çapı da arttırılmalıdır. Kalın kesitli malzemelerin çok pasolu kaynak işlemlerinde dolgu metali yığma miktarını arttırmak için kalın kesitli kaynak telleri tercih edilmelidir. * İnce çaplı kaynak telleri ile yapılan kaynak dikişleri daha ince görünümlü, kalın çaplı kaynak elektrotlarında ise daha kalın görünümlüdürler. KAYNAK TEL ÇAPI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

5 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 5 Yığılan Kaynak Metali, Akım Şiddeti ve Kaynak Elektrot Çapı Arasındaki İlişki Kaynak Metali Yığma Miktarı (kg/saat) KAYNAK AKIMI (Amper)

6 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 6 KORUYUCU GAZIN DİKİŞ FORMUNA ETKİSİ

7 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 7 Kaynak Nozul Çapına Göre Koruyucu Gaz Sarfiyatı Kaynak Tel Çapına Göre Koruyucu Gaz Sarfiyatı

8 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 8 Argona %5 O 2 ilave dildiğinde kaynak dikiş formu daha dar ve daha az nüfuziyet görülmektedir.

9 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 9 * CO 2 gazı kullanıldığında daha derin nüfuziyet elde edilmektedir. * Argon içerisine CO 2 gazı ilave miktarı arttıkça nüfuziyette artmaktadır.

10 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 10 Argon içerisindeki Helyum miktarı arttıkça - hem nüfuziyet artmakta - hem de dikiş genişliği artmaktadır.

11 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 11 KAYNAK AKIM ŞİDDETİNİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN FAKTÖRLER Kaynak akım şiddeti, kaynak tel besleme hızı ile doğru orantılı olarak artar veya azalır. MIG-MAG kaynak makinelerinde tel hızı ayarlanır, kaynak akımını tel hızına başlı olarak kaynak makinesi belirler.

12 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 12 Bütün diğer kaynak parametreleri sabit tutulduğunda Kaynak akım şiddeti arttıkça kaynak dikişinin eni genişler, nüfuziyet artar ve kaynak dikiş yüksekliği artar.

13 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 13 Aşırı yüksek akım şiddeti, çok geniş kaynak banyosuna ve derin nüfuziyete sebep olacağından birleştirilecek levha delinme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Çok düşük akım şiddeti, çok kötü yetersiz bir nüfuziyete ve kaynak telinin levha üzerinde aşırı yığılmasına sebep olacaktır. Aşırı Yüksek Akım veya Çok Düşük Şiddeti

14 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 14 Kaynak Teli SG AlMg5 / S AlMg4.5Mn Al5656 / Al5183 SG AlSi5 Al4043 SG Al99.5Ti Al1450 Elektrik İletkenliği (Sm mm -2 ) 15 - 1924 - 3234 - 36 Kaynak Akımı (A)250300340 Kaynak Gerilimi (v)262829 Nüfuziyet (mm)379 Alüminyum levhalarda kullanılan farklı kaynak teline ve akım şiddetine göre kaynak dikiş formu ve nüfuziyet değişmektedir.

15 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 15 Alaşımsız Çelik Kaynak Telleri için Tel ilerleme hızı ile Kaynak Akımı arasındaki ilişki

16 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 16 ER 4043 Alüminyum Kaynak Telleri İçin Tel ilerleme hızı ile Kaynak Akımı arasındaki ilişki

17 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 17 300 Serisi Östenitik Paslanmaz Çelik Kaynak Telleri İçin Tel ilerleme hızı ile Kaynak Akımı arasındaki ilişki

18 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 18 KAYNAK GERİLİMİ Sabit gerilimli Gazaltı kaynak makinalarında kaynak gerilimi kaynak teli ile iş parçası arasındaki uzaklık tarafından belirlenir. Her ark gerilimi değeri için makine tarafından sabit olarak tutulan bir ark boyu vardır.

19 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 19 KAYNAK GERİLİMİ Sabit gerilimli gazaltı kaynak makinelerinde ark gerilimi, makinenin kaba ve ince ayar düğmelerinden kademeli olarak veya dijital olarak ayarlanır. Kaynak telinin kaynak banyosuna yapışmasını önleyen ayarlanabilir geri yanma özelliği Kaba Ayar İnce Ayar Kaynak öncesi Ayar için

20 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 20 KAYNAK GERİLİMİ Kaynak Pozisyonuna göre Kaynak Gerilimi ve Kaynak Akımı Seçimi Kaynak Akımı Kaynak Gerilimi İnce Kesitli Levhalarda Orta kalınlıklardaki levhalarda Kalın levhalarda

21 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 21 KAYNAK GERİLİMİ Kaynak Dikiş Formunun Kaynak Gerilimi ve Kaynak Akımına bağlı olarak değişmesi Kaynak Akımı Kaynak Gerilimi Kaynak Akımı Kaynak Gerilimi

22 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 22 KAYNAK GERİLİMİ Kaynak Dikiş Formunun Kaynak Gerilimi ve Kaynak Akımına bağlı olarak değişmesi Kaynak Akımı Kaynak Gerilimi

23 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 23 KAYNAK GERİLİMİ Kaynak Geriliminin kaynak dikişi şekil ve boyutlarını Etkilemesi

24 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 24 KAYNAK AKIMI (A) KAYNAK GERİLİMİ (V) 0.8 mm 1.1 mm 1.6 mm %75 Ar-%25 CO 2 Koruyucu Gaz – Kısa Ark %95 Ar-%5 O 2 Koruyucu Gaz – Sprey Ark Ark Kaynak teli Çapına ve Ark türüne göre kaynak Gerilimi ve Kaynak akımının değişmesi KAYNAK GERİLİMİ

25 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 25 ÇEŞİTLİ METALLER İÇİN ÖNERİLEN KAYNAK GERİLİM DEĞERLERİ

26 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 26 KAYNAK HIZI KAYNAK DİKİŞ BOYUTLARINA ETKİSİ Kaynak Hızı Yavaş olduğu zaman; * Yığılan kaynak metali miktarı artar ve kaynak banyosunun büyümesine sebep olur. * Nüfuziyetin azalmasına ve geniş kaynak dikişine sebep olur. Kaynak Hızı Arttığı zaman; * Kaynak bölgesine verilen ısı miktarı azalacak ve kaynak metalinin ergime miktarı da azalacaktır. * Nüfuziyet azalacaktır.

27 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 27 MAG kaynak yöntemiyle çeliklerin birleştirilmesinde Kaynak Hızının kaynak dikiş boyutlarına etkisi Kaynak gerilimi: 21 V Kaynak Akımı: 175 A Kaynak Teli çapı: 0.9 mm Serbest Tel uzunluğu: 9.5 mm

28 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 28 KAYNAK HIZININ DİKİŞ FORMUNA ETKİSİ

29 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 29 SERBEST KAYNAK TELİ UZUNLUĞUNUN KAYNAK DİKİŞ FORMUNA ETKİSİ Serbest Tel uzunluğu, torç nozulu içerisindeki bakır kontak memesi ucu ile kaynak telinin uç kısmı arasındaki mesafe olarak tanımlanır.

30 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 30 Serbest tel uzunluğunun artması; Nüfuziyetin azalmasına sebep olur.

31 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 31 Serbest Tel uzunluğu: 10d 8-12 d 15d d: Kaynak teli çapı Serbest tel uzunluğuna bağlı olarak ark türlerinin değişmesi

32 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 32 TORÇ AÇISININ KAYNAK DİKİŞ FORMUNA ETKİSİ Kaynak yönü SAĞA KAYNAKSOLA KAYNAK KÖŞE KAYNAKLARINDA KAYNAK YÖNÜ ÖNDEN GÖRÜNÜŞ KÖŞE KAYNAĞIALIN KAYNAĞI

33 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 33

34 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 34 SOLA KAYNAK YÖNTEMİ SAĞA KAYNAK YÖNTEMİ TORÇ DİK KONUMDA Sola Kaynak Yönteminde;Sağa kaynak Yöntemi; Kaynak dikişi torç arkasında kalacak şekilde torca 20-25 o bir eğim verilir. Nüfuziyet daha düşüktür Alüminyum levhaların birleştirilmesinde tercih edilir. Kaynak dikşi torç önünde kalacak şekilde torca 20-25 o bir eğim verilir. Nüfuziyet daha yüksektir Çeliklerin birleştirilmesinde önerilir.

35 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 35 KAYNAK YÖNÜ SOLA KAYNAK YÖNTEMİ SAĞA KAYNAK YÖNTEMİ SAĞA VE SOLA KAYNAK YÖNTEMLERİNİN KAYNAK DİKİŞ PROFİLİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

36 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 36 AŞAĞIDAN YUKARI KAYNAK POZİSYONUNDA TORÇ TUTUŞ ŞEKLİ YUKARIDAN AŞAĞIYA KAYNAK POZİSYONUNDA TORÇ TUTUŞ ŞEKLİ

37 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 37 Boru kaynaklarında Torç açısının eğime göre değişmesi

38 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 38 GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE TORÇ HAREKETLERİ Kaynak Yönü Bekleme YATAY POZİSYONDA TORÇ HAREKETLERİ Tek Pasolu Alın Kaynağı Hareket Açısı: 5 o – 10 o (Kaynak Dikişi Doğrultusundaki Eğim) Çalışma Açısı: 90 o (Kaynak Levhası ile Torç arasındaki eğim) Kaynak Dikişi Doğrultusundaki Eğim Kaynak Levhası ile Torç arasındaki eğim

39 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 39

40 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 40 Kaynak Yönü Bekleme Çok Pasolu Alın Kaynağı – V kaynak Ağzı Açılmış Hareket Açısı: 5 o – 10 o (Kaynak Dikişi Doğrultusundaki Eğim) Çalışma Açısı: 90 o etrafındaki genliği 10 o -20 o olan sarkaç hareketi yapılır YATAY POZİSYONDA TORÇ HAREKETLERİ

41 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 41 Çok Pasolu İç Köşe Kaynağı Hareket Açısı: 5 o – 10 o Çalışma Açısı: 90 o YATAY POZİSYONDA TORÇ HAREKETLERİ

42 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 42 KORNİŞ POZİSYONUNDAKİ TORÇ HAREKETLERİ Çok Pasolu Alın Kaynağı – V kaynak Ağzı Açılmış Hareket Açısı: 5 o – 10 o Çalışma Açısı: 90 o Bekleme Korniş pozisyonunda hem kök paso hem de diğer pasolarım çekilmesinde torç hareketi zikzak şeklindedir. Dolgu pasolarında zig- zag bir önceki dikişe yandan yaklaştığında kısa bir süre torç bekletilir.

43 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 43 DİK POZİSYONUNDAKİ TORÇ HAREKETLERİ Aşağıdan Yukarı Çok Pasolu Alın Kaynağı – V kaynak Ağzı Açılmış Hareket Açısı: 10 o – 15 o Çalışma Açısı: 90 o Aşağıdan Yukarı Tek Pasolu Alın Kaynağı Hareket Açısı: 10 o – 15 o Çalışma Açısı: 90 o Aşağıdan Yukarı İç Köşe Kaynağı Hareket Açısı: 10 o – 15 o Çalışma Açısı: 90 o Geri adıma dikkat Geri adım şeklindeki hareketin botu elektrot çapı kadardır. Gazaltı kaynaklarında kaynak tel çapı çok ince olduğu için bu adım çok küçüktür.

44 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 44 DİK POZİSYONUNDAKİ TORÇ HAREKETLERİ Yukarıdan Aşağıya Çok Pasolu Alın Kaynağı – V kaynak Ağzı Açılmış Hareket Açısı: 5 o – 10 o Çalışma Açısı: 90 o Bekleme

45 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 45 TAVAN POZİSYONUNDAKİ TORÇ HAREKETLERİ Çok Pasolu Alın Kaynağı – V kaynak Ağzı Açılmış Hareket Açısı: 5 o – 10 o Çalışma Açısı: 90 o ve 10 o sarkaç hareketi yapılır. Bekleme köşeleri Tavan pozisyonunda torç kaynak dikişi kenarlarında az bekletilir. Zig- zag hareketi kök ve dolgu pasolarında uygulanabilir.

46 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 46 Ark kararlılığıKötü Orta Orta Oldukça İyi Nüfuziyet:YüzeyselOrta Daha derin Geniş Kök Aralığı Doldurma Oldukça İyi Orta Zayıf SıçramaÇok fazlaOrta Az Dikiş GenişliğiDaha genişOrta Daha dar SAĞA VE SOLA KAYNAK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

47 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 47 Daha FazlaOrtaAzSıçrama Daha az ısınırOrtaDaha fazla ısınırKontak memenin ısınması DüşükOrta Daha Derin Nüfuziyet: Daha düşük Orta Daha Yüksek Ark gerilimi

48 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 48 ÇOKLU KAYNAK TELİ İLE GAZALTI KAYNAĞI ÇİFT KAYNAK TEL KULLANIMI: * İki farklı kaynak teli için tek bir tel besleme ünitesi kullanılır. * İki farklı kaynak teli için tek bir güç ünitesi kullanılır. ÇİFT KAYNAK TEL KULLANIMI: * Her bir kaynak teli için farklı tel besleme ünitesi kullanılır. * İki farklı kaynak teli için tek bir güç ünitesi kullanılır. TANDEM USULÜ: * Her bir kaynak teli için farklı tel besleme ünitesi kullanılır. * İki farklı kaynak teli için farklı bir güç ünitesi kullanılır.

49 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 49 TANDEM GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Tandem Gazaltı kaynak yönteminde kullanılan İki farklı kaynak telinin bir arada bulunduğu torç Kalın kesitli malzemelerin çok pasolu kaynak işleminde tercih edilen ve kaynak metali yığma oranının oldukça yüksek olduğu bir gazaltı kaynak tekniğidir. İki farklı kaynak parametresinin kullanıldığı kaynak telleri aynı kaynak banyosunu beslediğinden oldukça fazla kaynak metali yığma oranı elde edilir. Sıçrama problemi yoktur.

50 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 50 TANDEM GAZALTI YÖNTEMİ İLE YAPILAN UYGULAMA ÖRNEKLERİ Birinci kaynak tel ile ilgili bilgiler:(Özlü tel) Tel Çapı: 1.6 mm Kaynak akımı: 550 A Kaynak Gerilimi: 28 V İkinci kaynak tel ile ilgili bilgiler :(Özlü tel) Tel Çapı: 1.4 mm Kaynak akımı: 350 A Kaynak Gerilimi: 23 V Düşük alaşımlı çeliklerin Yatay pozisyonda yapılan alın kaynağı Malzeme kalınlığı: 5 mm Kaynak Hızı: 2.5 m/dak. Alın kaynağı levha kalınlığı: 12 mm Kaynak Hızı: 80 cm/dak. % 80 nufuziyet oranı Tandem gazaltı kaynak yönteminde nüfuziyet derinliği oldukça fazladır.

51 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 51 * Tandem gazaltı kaynak tekniğinde her bir kaynak telini farklı kaynak parametreleri ayarlanarak birleştirme işlemiş yapıldığından dolayı, birinci kaynak teli kısa arak ikinci kaynak teli sprey ark şeklinde ayarlanabilir. * En fazla tercih edilen ark türü ise her iki kaynak telinin de sprey ark parametrelerine ayarlanmasıdır. TANDEM GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

52 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 52 Birleştirme Türü Alın kaynağı Köşe kaynağı Bindirme kaynağı Kaynak Hızı (cm/dakika) Tekli kaynak teli Tandem kaynak teli Tekli kaynak Teli ile Çoklu Kaynak Teli Kullanımında Birleştirme Türüne bağlı olarak kaynak hızlarının nasıl değiştiğini gösterir diyagram TANDEM GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

53 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 53 MIG/MAG Tandem Özlü Tel Geleneksel MAG Kaynak Hızı Özlü Tel Masif Tel Verimlilik Geleneksel Gazaltı Kaynak Yöntemi ile Tandem yöntemi arasındaki verimliliğin karşılaştırılması

54 Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 54


"Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi /27 Doç. Dr. Hüseyin UZUN – Kaynak Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı 1 MIG-MAG GAZALTI KAYNAK PARAMETRELERİ HOŞGELDİNİZ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları