Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİMERHABALAR Fatih KOCA İskenderun İkmal Destek Komutanlığı İşletme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİMERHABALAR Fatih KOCA İskenderun İkmal Destek Komutanlığı İşletme."— Sunum transkripti:

1 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİMERHABALAR Fatih KOCA fatihkoca01@gmail.comfatihkoca01@gmail.com. fatihkoca01@gmail.com İskenderun İkmal Destek Komutanlığı İşletme Amiri 0 326 616 25 55

2 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ DÖNEM DERS İÇERİĞİ BAŞLIKLARI LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ, LOJİSTİK NEDİR?, LOJİSTİK YÖNETİMİ TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER, LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI, ULUSLARARASI LOJİSTİK FAALİYETLERDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER.

3 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ

4 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİĞİN TARİHÇESİ 1950 öncesi: Uyuklama dönemi 1950-1970 Gelişme yılları Müşteri talep ve davranışlarında değişim Maliyet baskısı Bilgisayar ve Bilgi teknolojisinde gelişim Askeri tecrübelerden yararlanma 1970-1980 Atılım yılları 1980-Günümüz Vazgeçilmezlik Maliyetler Arz ve talep hatları uzuyor (Toyota örneği) Lojistik önemli bir strateji aracı(Benetton örneği) Müşteriler giderek daha hızlı ve bireysel cevap istiyorlar Üretim dışı alanlarda lojistik (silahlı kuvvetler,banka, hastane vb.)

5 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Bireysel Nakliye İşlemleri TÜRKİYE’DE LOJİSTİK FAALİYETLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ Lojistik Şirketleri Nakliye Şirketleri

6 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK NEDİR ?

7 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK NEDİR? Sadece Nakliye Lojistik değildir. Nakliye;Ürünlerin/yüklerin belirli bir noktadan alınıp belirli bir noktaya taşınmasıdır. Sadece Depolama Lojistik değildir. Depolama; Belirli nokta/noktalardan gelen ürünlerin/yüklerin teslim alınıp, belirli bir süre korunup, belirli nokta/noktalara gönderilmek üzere hazırlanmasıdır. Nakliye + Depolama = Lojistik değildir.

8 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Lojistik; Nakliyeyi kapsar, bununla da yetinmez depolamayı da kapsar, bununla da yetinmez sipariş yönetimi, tedarik, stok kontrol, paketleme, dış ticaret, gümrük, sigorta, iadeler vd ürün/yüklerin akışı ve depolanmaları ile ilgili diğer faaliyetleri de kapsar. LOJİSTİK NEDİR?

9 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK NEDİR? STRATEJİK TAKTİK YAPISAL OPERASYONEL Müşteri Hizmeti Pazar Kanalları Ağ Tasarımı Depo Tasarımı ve Yönetimi Sevkiyat Yönetimi Malzeme Yönetimi Bilgi Sistemleri Politika ve Prosedürler Organizasyon ve İyileştirme Tesis ve Ekipmanlar

10 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Lojistik,Yunanca “Logistikos” kelimesinden gelmekte olup, “hesap kitap yapma bilimi”, “hesapta becerikli” anlamına gelir. Bir başka görüşe göre Lojistik LOGIC VE STATISTICS kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Lojistik kelimesi ilk olarak kullanıldığı askeri alanda “Muharip unsurlara strateji ve taktiğine uygun ve gerekli olan ikmal maddeleri ile hizmet desteğini sağlamak için yapılan faaliyetlerdir”. Yani askeri lojistikte malzemenin(silah) yanısıra asker(insan), barınma, yiyecek-içecek, bakım-onarım, vd hizmetler de entegre bir şekilde verilmeğe çalışılır. Sivil alanda lojistik ise, “sevkiyat noktası/noktaları ile teslim nokta/noktaları arasındaki malzeme, bilgi ve hizmetlerin iki yönlü akışı” şeklinde tanımlanabilir. LOJİSTİK NEDİR?

11 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK NEDİR? Personel, malzeme ve altyapının tedariğini, idamesini ve transferini gerçekleştiren bir askeri bilim dalıdır. Tedarik, üretim, depolama ve ulaştırma faaliyetlerini kapsayan bir ikmal zincirinin tasarımı, yönetimi ve geliştirilmesidir. Bir kurumun tüm işlevsel detaylarının yönetimidir. Süreçlerin işlemesini sağlayan bir bilimdir. Gerçek hayatta gerçekleşen tüm süreçlerin prosedürleridir.

12 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ “Lojistik, ekonominin karanlık anakarası ve en çok gözardı edilen ama geleceği en parlak iş sahası” Peter Drucker “Gelecekte kurumların rekabeti ürettikleri ürünlerde veya tüketilen ülkelerde değil, kullandıkları Tedarik Zincirleri arasında olacaktır. ” Prof. Martin CHRISTOPHER Cranfield Üniversitesi, İngiltere LOJİSTİK NEDİR?

13 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK NEDİR? Perakendeci MüşteriÜretimciTedarikçi Toptancı Perakendeci ® Malzeme akışı DepolamaDepolamaÜretimÜretimNakliyeNakliyeGümrükGümrük ÜretimÜretim DepolamaDepolama Bilginin Akışı Sipariş Planlama MRP Planlama MRP Sipariş Yönetimi

14 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ

15 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Council of Logistics Management - CLM) Lojistik Yönetimi Konseyi (Council of Logistics Management - CLM) Lojistik Yönetimini şu şekilde tanımlamaktadır: “Müşteri gereksinmelerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması ve kontrolunu kapsayan tedarik zinciri süreci aşamasıdır.” LOJİSTİK YÖNETİMİ

16 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Lojistik Yönetiminin Tanımı (G.C. Stevens, 1989): “... Malzeme, parça ve bitmiş ürünlerin tedarikçiden müşteriye kadar olan akışındaki birbiriyle bağlantılı tüm faaliyetlerin planlanması, koordinasyonu ve kontrolu. Organizasyon içerisinde iki tip akıştan sorumludur. (malzeme ve bilgi)” Temel sorun: Doğru miktarda ürünlerin doğru zamanda doğru yerde ve en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlamak LOJİSTİK YÖNETİMİ

17 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ DOĞRU ÜRÜNÜN, DOĞRU YERE, DOĞRU MİKTARDA, DOĞRU ZAMANDA, EN DÜŞÜK MALİYETLE, EN YÜKSEK ESNEKLİKLE, HASARSIZ TESLİMİ Lojistik Çıktıları TESİS VE DONANIMLAR İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ KAYNAKLARI FİNANSAL KAYNAKLAR Lojistik Girdileri UygulamaKontrolPlanlama LOJİSTİK YÖNETİMİ Üretim Lojistiği Müşteriler Tedarikçiler

18 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

19 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Talep Yönetimi Tedarik Nakliye (Kara, Hava, Deniz, İç Suyolu, Demir, Boru, Kombine) Kalite Kontrol-Gözetim Gümrük, Antrepo, Sigorta Depolama-Elleçleme-Palet Ön/Son İşlemler Fasona Gönderme Fasondan Aldırma Stok Yönetimi Lojistik Bilgi Sistemleri Yükleme Optimizasyonu TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

20 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Müşteri Hizmet Standartlarının Belirlenmesi Pazarlama ile işbirliği içinde: Lojistik müşteri hizmeti açısından müşterilerin ihtiyaç ve isteklerinin saptanması Müşterinin hizmete cevabının saptanması Müşteri hizmet düzeyinin belirlenmesi Ulaştırma Ulaşım türünün seçimi Yüklerin konsolidasyonu Güzergah saptama Taşıt çizelgeleme Ekipman seçimi Nakliye Ücreti Saptanması TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

21 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Depolama Alan belirlenmesi Depo iç tasarımı ve konfigürasyonu Stok yerleştirme Malzeme yönetimi Ekipman seçimi Ekipman yenileme politikaları Stok yükleme boşaltma Depo içi hareketler TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

22 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Stok Yönetimi Hammadde ve bitmiş ürün stok politikaları Kısa dönemli satış tahmini Stoklama noktalarındaki ürün karmaları Stoklama noktalarının sayısı, kapasitesi,yeri Tam zamanında dağıtım, itme, çekme stratejileri Bilgi akışı ve sipariş işleme Satış siparişi-stok etkileşimi Sipariş verme kuralları TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

23 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Satınalma Tedarikçi seçimi Satınalma zamanı Satınalma miktarı Koruyucu Paketleme Üretim ile işbirliği içinde Talep miktarların belirlenmesi Üretim zamanı ve sırasının saptanması TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

24 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ Bilginin İşlenmesi ve güncelleştirilmesi Veri toplama ve analizi Kontrol süreçleri Ek faktörler Ürün karakteristiklerinin üretim ve dağıtım üzerine etkisi. Ürün karması TEMEL LOJİSTİK FAALİYETLER

25 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI

26 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ DIŞ KAYNAK KULLANIMI (OUTSOURCING) Şirketlerin kendi çekirdek(core) faaliyetlerine daha fazla odaklanmak, maliyetlerini avantajı sağlamak, sabit maliyetleri değişken maliyetler haline dönüştürmek, ilgili tedarikçinin ölçeğinden uzmanlığından yatırım ve yaratıcılık gücünden yararlanmak, pazara erişim hızını yükseltmek amaçlarından bir veya birkaçından yararlanmak için, mevcut bir şirket faaliyetinin genelikle ilgili varlıkları ile birlikte bir üçüncü Parti şirkete devredilmesi veya bu hizmetin alınması sürecidir. LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI

27 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ ÜÇÜNCÜ PARTİ (TARAF) LOJİSTİK THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) Üçüncü Parti Lojistik Şirketleri (3PL Providers, LLP Lead Logistics Providers), müşterilerinin tedarik zinciri içindeki temel lojistik faaliyetlerinin tümünü veya bir kısmını üstlenen şirketlerdir. LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI

28 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ ÜÇÜNCÜ PARTİ LOJİSTİK(3PL) 3PL ÖNCESİ 3PL SONRASI NakliyeciGümrükçü Forwarder (Taşımacı) ŞİRKET Nakliyeci 3PL ŞİRKET BİLGİ TEKNOLOJİSİ LOJİSTİK ÇÖZÜM ORTAKLIĞI Gümrükçü Forwarder (Taşımacı) LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI

29 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ LOJİSTİK HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI Müşteri İç Lojistik Operasyonlar Müşteri Lojistik(3PL) 4PL IT Hizmet Sağlayıcı 3PL Şirketler İş Süreçleri Yönetimi İç Kaynak Kullanımı 1970s-1980s Dış Kaynak Kullanımı 1980s-1990s 4PL 1990s-2000s Daha Fazla Fonksiyonel Bütünleşme Daha Geniş Operasyonel Özerklik Taşımacılık, vd Müşteri

30 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ ULUSLARARASI LOJİSTİK FAALİYETLERDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER.

31 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ DEPO TTTTT T P 1P 2P 3 Perakendeciler Tedarikçiler T ÇAPRAZ SEVKİYAT(CROSS DOCK) Tedarikçiden temin edilen malların depoya alınmadan tasnif edilerek müşterilerin ihtiyaçlarına göre sevk edilmesi işlemidir. ULUSLARARASI LOJİSTİK FAALİYETLERDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER.

32 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ ULUSLARARASI LOJİSTİK FAALİYETLERDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER.

33 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ TAŞIMANIN BİRLEŞTİRİLMESİ ULUSLARARASI LOJİSTİK FAALİYETLERDE MEYDANA GELEN GELİŞMELER. Hem tedarik, hem de dağıtım sistemlerinde kullanılan bu stratejinin amacı, taşıma maliyetlerinin azaltılmasıdır. Üretime Destek Modeli farklı birçok tedarikçiden temin edilen, üretim için gerekli olan hammaddelerin birleştirilmesi Tedarikçi A Tedarikçi B Tedarikçi C Tedarikçi D DEPO TESİS LTL TL TL (Truck Load). Bir kamyonu dolduran yük LTL (Less than truck load). Bir kamyonu doldurmayan yük

34 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ  ÖRNEK Şekil 1’deki müşterinin dört üreticiden sırasıyla 4.500, 3.600, 6.750 ve 3.150 kg’lık miktarlarda karışık ürün sevkiyatının olduğunu farzedelim. TAŞIMANIN BİRLEŞTİRİLMESİ

35 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ  ÖRNEK Eğer tüm sevkiyatlar küçük kamyonlarla sevkedilirse toplam dağıtım maliyeti $966 olacaktır. Konsolidasyon yapmadan ÜreticiSevk Tonajı (kg) LTL Ücreti $ / ton Maliyet $ A4,500$ 44/ton$200 B3,600$ 37/ton$ 133 C6,750$ 75/ton$ 510 D3,150$ 35/ton$ 112 Toplam$ 966 TAŞIMANIN BİRLEŞTİRİLMESİ

36 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ TAŞIMANIN BİRLEŞTİRİLMESİ  ÖRNEK Sevkiyatları bir dağıtım merkezinde konsolide etmek toplam dağıtım maliyetini Tablo 1(b)’de olduğu gibi sevkiyat başına $778’e düşürecektir. Bu durumda depo maliyeti düşürüldükten sonra sevkiyat başına $188 kazanç olacaktır. Konsolidasyon yapınca DC (Distribution Center). Dağıtım Merkezi ÜreticiSevk Tonajı (kg) LTL-DC Ücreti $ / ton Toplam LTL Ücreti $ Depo Ücreti $ DC-Müş. TL Ücreti $ / ton Toplam TL Ücreti $ Maliyet $ A4,500$16/ton$75$10$ 22/ton$100$185 B3,600$13/ton$ 48$ 8$ 22/ton$ 80$ 136 C6,750$26/ton$ 180$ 15$ 22/ton$ 150$ 345 D3,150$11/ton$ 35$ 7$ 22/ton$ 70$ 112 Toplam18,000$ 778

37 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ TAŞIMANIN BİRLEŞTİRİLMESİ Tedarikçi A DM Müşteri Y Müşteri X Müşteri Z TL LTL  Hem tedarik, hem de dağıtım sistemlerinde kullanılan bu stratejinin amacı, taşıma maliyetlerinin azaltılmasıdır. Dağıtıma Destek Modeli Belirli bir pazarda yapılacak küçük araç sevkiyatlarının ilk etapta bu pazarlara yakın bir depoya büyük parti sevkiyatları ile taşınması amaçlanır

38 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ ÜRÜNLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ DM Müşteri Y Müşteri X Müşteri Z LTL TL LTL Tedarikçi A Tedarikçi B Tedarikçi C Tedarikçi D LTL TL  Müşteriler tarafından siparişi verilen ürünler aynı tedarikçi tarafından üretilmeyebilirler. Bu durumda siparişlerin müşteriye üreticiler tarafından değişik taşıma metodları ile sevkedilmesi maliyeti arttırıcı bir unsurdur. Müşterinin talep ettiği değişik ürünlerin, sevkiyat öncesi birleştirilerek konsolide edilmesi amacıyla depo veya dağıtım merkezleri kurulur.

39 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ CLM ( Council of Logistics Management ) UTİKAD’ı (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği), derneği Türkiye'de lojistik hizmetlerin verildiği ve birlikte çalışılacak dernek olarak kabul etmiştir. UTİKAD, Türkiye’de ve uluslararası alanda kara, hava, deniz, demiryolu, kombine taşımacılık ile lojistik hizmetler üreterek taşıma organizasyonunu üstlenen 200’e yakın firmayı aynı çatı altında toplayan bir sivil toplum örgütüdür. Ancak sektörün yaşadığı gelişme değişimlerle birlikte son yıllarda bu meslek grubu uluslararası alanda Freight Forwarder, Türkiye’de ise Taşıma İşleri Organizatörlüğü olarak anılmaya başlanmıştır. TÜRKİYE’DE LOJİSTİK FAALİYETLERİ

40 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİ TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜ Taşımacılık(Kara, Hava, Deniz, İç Suyolu, Demir, Boru, Kombine) Kalite Kontrol, Gözetim İşleri Dış Ticaret, Gümrük İşlemleri Finansman-Sigortalama İşlemleri Depolama- Elleçleme Dağıtım Bilgi Teknolojileri Eğitim-Danışmanlık Basım, Yayım ve Tanıtım Araç, Ekipman ve Malzeme Tedarikçiler(TIR, Raf, Forklift, Lastik, Yakıt, vd.)

41 LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİTEŞEKKÜRLER


"LOJİSTİĞİN TEMEL İLKELERİMERHABALAR Fatih KOCA İskenderun İkmal Destek Komutanlığı İşletme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları