Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Emin GÜZEL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü ADANA CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE TARIM MAKİNALARI ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Emin GÜZEL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü ADANA CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE TARIM MAKİNALARI ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Emin GÜZEL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü ADANA CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE TARIM MAKİNALARI ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER Çukurova Üniversitesi

2 "Efendiler, dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için, en gerçek yol gösterici, bilimdir, tekniktir. Bilim ve tekniğin dışında yol gösterici aramak, aymazlıktır, cahilliktir, sapkınlıktır. Yalnız; bilim ve tekniğin yaşadığımız her dakikada gösterdiği gelişmeleri anlamak ve zaman içindeki ilerlemelerini izlemek şarttır. Bin, ikibin, binlerce yıl önceki bilim ve tekniğin belirlediği kuralları bugün aynen uygulamaya kalkmak bilim ve tekniğin içinde olmak değildir." Atatürk, 22 Eylül 1924 günü Samsun'da öğretmenlerle yaptığı konuşma Prof. Dr. Emin GÜZEL

3 Üniversite ve Toplum ilişkisi Girdiler Öğrenciler Çalışanlar Fiziki Yapılar Laboratuar Çeşitli Altyapı Finans Kaynakları Kütüphane ÜNİVERSİTE Kalifiye İnsan Gücü Bilimsel Çıktılar Yayın Patent Buluş Çıktılar TOPLUMA SUNULAN HİZMET GİRDİ ÜRETİM SEKTÖRÜ ÇIKTI

4 Nimet Öztaş,2004.Geçmişten Geleceğe Türk BT Politikası TÜBA Prof. Dr. Emin GÜZEL Endüstriyel Gelişme ve Teknolojik Yenilikler

5 Cumhuriyetin Kuruluş Yılları Okuma Yazma Bilmeyen Sayım Yılı Nüfus(milyon)Toplam(milyon)Erkek(milyon)Kadın(milyon) 191315.7 192312 192713.6 193516.210.44.46 194017.811.24.76.5 194518.810.64.36.3 19502011.94.97.1 Kaynak:DIE.gov.tr ve Şerif Mardin.1991 Türk Modernleşmesi Prof. Dr. Emin GÜZEL

6 KurumÖğrenciMezunÖğretmen İstanbul Darülfünunu 2088311162 Mekteb-i Mülkiye 411021 Yüksek Mühendis Mektebi 82-21 Yüksek İktisat ve Ticaret Mektebi 2904932 Sanayi-i Nefise Mektebi 144-22 Diğer Yüksek Mektepler 2695270 TOPLAM2914422382 Kaynak: Cumhuriyetin 75. da Bilişim Bilançosu TÜBA,1999 1923-1924 Ders Yılında YÖK

7 İSİM Doktora Ald. Üniv Yıl Bilim Dalı Josehp Zanni Heidelberg Üniv. 1876Kimya Halil Ethem Erdem Bern Üniv 1885Kimya Mehmet Arif Halle-Wittenberg Üniv. 1891Kimya Mustafa Azmi Sümen Münih Tek. Üniv 1917Kimya Osman Nuri Somer Berlin Üniv. 1918Kimya A.Refik Kadızade Berlin Üniv. 1918Kimya Kerim Erim Erlangen Üniv. 1919Matematik *İnönü, E.,1999. Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bilime Toplu Bir Bakış. TÜBA Prof. Dr. Emin GÜZEL 1923 Yılında Türkiye’de Bilim Doktoralı Kişiler*

8 Wıdmann H,1999. Atatürk ve Üniversite Reformu Kabalcı yayınevi Prof. Dr. Emin GÜZEL

9 Güzel,E-2005.Cumhuriyet’ten Günümüze Üniv.Bilim ve Tek.politikaları Prof. Dr. Emin GÜZEL

10 CUMHURİYET TÜRKİYE’SİNİN DIŞSATIM EĞİLİMİ(%) 192419251926192719281929 TÜTÜN29,331,436,627,731,226,3 KURU ÜZÜM 11,45,76,74,78,76,3 PAMUK7,37,08,06,06,05,5 İNCİR6,94,23,32,73,03,4 FINDIK4,77,36,06,55,82,9 YÜN5,12,74,75,86,56,1 AFYON3,83,84,53,03,05,5 YUMURTA2,32,42,43,43,41,1 TOPLAM70,864,572,259,867,660,1 Kaynak: Kayder, Ç., (1923-1929), Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye, Yurt Yayınları Prof. Dr. Emin GÜZEL

11 ALBERT MALCHE RAPORU ÖZETİ 29 Mayıs 1932 Öğretim yöntemi umutsuz ölçüde eski,dersler ansiklopedik bilgi aktarma niteliğinde, öğrencide merak uyandırmıyor,öğrenciyi araştırmaya yönlendirmiyor. Türkçe bilimsel yayın sayısı çok az Tercümelerin tez olarak kabul edilmemesi Özerklik(21.4.1924) Darülfün’ un toplumdan ve hükümetten soyutlanması sorununu yaratmış Genç öğretim elemanlarını bu kurumda yetiştirmek olanaksızdır Maaşların yetersizliği öğretim üyelerini yan işler yapmaya yöneltmiş Hirş,E.1950.Dünya üniversiteleri ve Türkiye’de üniversitelerin gelişmesi.Ank.Üniv. Prof. Dr. Emin GÜZEL

12 Wıdmann H,1999. Atatürk ve Üniversite Reformu Kabalcı Yayınevi

13 Temel Bilimler Alanındaki Değişim Prof. Dr. Emin GÜZEL Güzel,E-2005.Cumhuriyet’ten Günümüze Üniv.Bilim ve Tek.politikaları

14 Gelişmiş Ülkelerde Bilim ve Teknoloji Sistemi Modeli Devlet Yüksek Öğretim Kurumları Özel Sektör Kuruluşları Kamu Araştırma Kuruluşları Bilimsel Araştırmalar (Temel Araştırma) Bilim Teknoloji Politikaları Yasal Düzenlemeler Fon Yönetimi Yetenek Belirleyici Kritik Alanlarda Sınırlı Teknolojik Araştırmalar (Temel/Uygulamalı Araştırma) Yeni Ürün ve Üretim Teknolojileri Geliştirme (Uygulamalı Araştırma) Prof. Dr. Emin GÜZEL Kaynak: www.aselsan.com.tr/DERGI/eylul97/altyap.htm#zaim

15 Ülkemizde Durum Devlet Yüksek Öğretim Kurumları Özel Sektör Kuruluşları Kamu Araştırma Kuruluşları Devlet Politikaları veya Özel Sektör Tarafından Yönlendirilmeyen Bilimsel Araştırmalar Sınırlı Sayıda Kuruluşta Yeni Ürün ve Üretim Teknolojileri Geliştirme Çalışmaları Yetenek Belirleyici Kritik Alanlarda Sınırlı Bilimsel ve Teknolojik Araştırma, Bilim ve Teknoloji Politikaları Oluşturma ve Fon Yönetimine Sınırlı Teknik Destek AR-GE Desteği, Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması ve Düzenlemeler (1995) Zayıf Bağ Prof. Dr. Emin GÜZEL Kaynak: www.aselsan.com.tr/DERGI/eylul97/altyap.htm#zaim Kuvvetli Bağ

16 Ülkemizde BT alanında ilk envanter çalışması 1965 yılında yapılmıştır. Potansiyel araştırıcı sayısı 4000 A+G harcamalarının GSMH oranı % 0,37 Endüstride A+G çalışmaları yok Yayın sıralamasında Dünya da 41 (Bu dönemde Pakistan, İran ve Mısır bizden önde) Kaynak:Nimet Özdaş.1999 T.C nin 75 Yılında Bilim Bilançosu TÜBA Prof. Dr. Emin GÜZEL

17 1980 Yılında Ülkemizin Ar-Ge Varlığı Potansiyel TZ araştırıcı sayısı:7441 (Özdaş,1999), 12.004 (Şahin, 1997) Yayın Sıralamasındaki yerimiz41 Ar-Ge harcamalarının GSYİH oranı0.21 10.000 işgücüne düşen TZ* araştırıcı4.0 [1][1] 1983 yılı alınmıştır. TZ (Tam Zamanlı)

18 1990 yılında Ar-Ge Varlığımız Araştırıcı sayısı; Üniversitelerde: 28 555 Kamu: 6 119 Özel kuruluşlar: 3 203 Toplam: 37 877 Tam zaman eşdeğeri:: 16 246 10.000 kişiye düşen araştırıcı sayısı: 7 Ar-Ge harcamalarının GSYİH oranı: %0,33 Bu harcamaların dağılımı: Üniversiteler: %69 Kamu: %13 Özel kuruluşlar: %18 Yayın sıralamasındaki yerimiz :35

19 Prof. Dr.Emin Mutaf 1954 A.Ü. Ziraat Fakültesinde Tarım Makinaları Bölümü açıldı. Tarımsal üretimin en pahalı girdisi olan mekanizasyonun yararlı olabilmesi; Ancak işletmelerin koşullarına uygun modellerinin uygulanması ile mümkün olduğuna göre, Tarım Makinaları Tasarımı’ndan uygulamaya kadar her türlü teknik ve ekonomik sorunları çözebilen insan gücüne büyük gereksinim, Ziraat Fakültesinin yapısı içinde Tarım Makinaları Bölümü açma fikrini gündeme getirmiştir Atatürk ve Başbakanı İnönü Türkiye tarımının kalkınmasının ancak çağdaş bir öğretim ve çağdaş araştırma yöntemlerini uygulamakla mümkün olabileceğini biliyordu. Bu nedenle 1923 yılından başlayarak Halkalı Yüksek Ziraat Okulu Mezunlarından 30 kadar genç, bilimsel öğrenim görmek ve çağdaş araştırma yöntemlerini öğrenmek amacıyla Batı Avrupa ülkelerine gönderilmiştir. Almanya’ya gidenler arasında rahmetli hocalarımız Prof. Dr. Esat Ahmet Bozkaya ve Prof. Dr. Hamit Demirtaş da vardı.

20 1927 yılında bir Alman heyetinin raporunda Ankara’da bir Yüksek Öğretim ve Araştırma Kurumu açılması öneriliyordu. Aynı yıl içinde Ziraat ve Veteriner Enstitüleri ile Yüksek Okulların açılması ve Ziraat Öğretiminin geliştirilmesine dair bir yasa çıkarılmıştır. 1928 yılında Halkalı Ziraat Okulu kapatıldı. 1930 yılında Ankara Yüksek Ziraat Okulu açıldı 1933 yılında göreve başlayan Y.Z.E. 4 fakülteden oluşuyordu: Tabii İlimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Ziraat Sanatları Fakültesi, Baytar (Veteriner) Fakültesi.

21 Birincisi- Y.Z.E. ülkede ilk kez çağdaş anlam ve düzeyde araştırma yapmaya başlamıştır. Yalnız tarım alanında değil, genel olarak da ülkede çağdaş anlamda yüksek öğretim ve araştırma alanında öncülük yapmış ve Y.Z.E. yasası 1946 yılında çıkarılan özerk üniversite yasasına örnek olmuştur İkincisi- Bilim üyesi yetiştirmesi bakımından bu üyeliğe yükseleceklerin mutlaka doktora ve habilitasyon yapması ilkesini getirmiş ve yükselmelerini de sıkı bir disipline bağlamıştır. Üçüncüsü- Ülkede ilk kez Y.Z.E.’nde tüm gün çalışma ilkesi uygulanmaya başlanmıştır. Yasada bu konuda herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, uygulanan çalışma disiplini ile bu ilke gelenek haline getirilmiştir.

22 Y.Z.E.’nün bu ilkelerinin yanı sıra Ziraat Fakültesi öğrencisi iken 1935-1939 yıllarında yaşadığım şu özelliklerini de, altını çizerek, belirtmeliyim: Öğrenci ile hocalar ve öğrenci ile yöneticiler arasındaki ilişkiler demokratik ve samimiydi. Öğrenci, karşısında her kim olursa olsun fikrini açıkça söylemek ve tartışmak özgürlüğüne sahipti. Yaklaşık 40-50 kişilik okuma salonu bulunan 30 bin kitaplık Y.Z.E. kitaplığına Türk gazeteleri yanı sıra Alman gazeteleri, en az bir Fransız gazetesi ve Moskova’da Fransızca yayımlanan haftalık bir gazete de okuma salonunda öğrencilerin buyruğuna sunulurdu. Kütüphane müdürü Almandı.

23 Ziraat Alet ve Makinaları dersini ilk yıllarda Enstitüsünün müdür vekili rektör veriyordu, ondan sonra bu dersi Doç. Dr. Esat Bozkaya üstlendi. Bir süre sonra profesör oldu. Arkadan asistan Dr. Hamit Demirtaş yetişiyordu. 1942 yılında ben de aynı Enstitünün asistanı oldum. 1943’te Dr. Hamit Demirtaş doçentliğe yükselince Ziraat Alet ve Makinaları dersi ikiye bölünerek birisi Ziraat Alet ve Makinaları diğeri de Zirai Kuvvet Makinaları dersi olarak iki öğretim üyesi arasında bölüşüldü. 1947 yılında Doç. Dr. Hamit Demirtaş profesörlüğe yükseltilince Enstitümüz ikiye bölünerek iki ayrı Enstitü oluşturuldu. Birisi Ziraat Alet ve Makinaları Enstitüsü, diğeri Zirai Kuvvet Makinaları Enstitüsü adı altında hizmet veriyordu. 1948 yılında çıkarılan üniversite yasasına ek bir yasa ile Y.Z.E. üniversite yapısına alınmıştır. Ziraat Fakültesi ile Veteriner Fakültesi Ankara Üniversitesi’ne, Orman Fakültesi de İstanbul Üniversitesine katılmıştır. Yeni yasaya uyularak Enstitüler de Kürsü oldu

24 Burada bir parantez açalım. 1930’lu yılların sonlarında, özellikle 1937’de Zirai Kombinalarının kurulmasıyla birlikte tarımın makinalaştırılmasında yeni girişimler ve hızlı gelişmeler başlamıştır. 2. Dünya savaşının gerektirdiği yeni ekonomik önlemler arasında hükümete tarım araçlarının sağlanması, dağıtımı ve hazineye ait boş topraklar üzerinde çiftlik kurarak üretim yapmak konularında yetkiler ve görevler verilmesi de vardı. Bunun bir sonucu olarak Devlet Üretme Çiftlikleri ve 1944 yılında Türkiye Zirai Donatım Kurumu oluşturulmuştur Tarım Bakanlığı 1941’de (1940 olabilir) Orta Ziraat Okullarından mezun gençler için 6 aylık Ziraat Makinaları kursu açmıştır 1945 yılında 6 aylık kurs 2 yıl süreli Ziraat Makinaları İhtisas Okulu haline dönüştürüldü. 1946’da bu okula Ziraat Makinaları Yüksek Uzmanlık Okulu adı verilmiştir. 1950 yılında okul kapatıldı

25 Tarım Makinaları Bölümünün de açılması gündemde olmasına karşın bazı nedenlerle Bölümümüz ancak 1954 yılında açılabilmiştir E.Ü. Ziraat Fakültesinde de Tarım Makinaları Bölümü açıldı. Bunu Çukurova Üniversitesi, sonra Selçuk ve Atatürk Üniversiteleri Ziraat Fakülteleri izlediler. Bir süre sonra İ.T.Ü.’de iki fakülte dekanlarının da katıldığı bir toplantı düzenlendi. Bir söyleşi niteliğinde olan bu toplantıda Tarımsal Mekanizasyon Bilim Dalının disiplinlerarası bir mühendislik dalı olduğu düşüncesinden hareketle iki fakülte arasında yardımlaşma ve işbirliği konularında prensip olarak fikir birliğine varılmıştır. Bundan sonra Batı ve Güney-Batı Anadolu bölgelerinde ortak bir inceleme gezisine çıkılmıştır. Bu geziye A.Ü. Ziraat Fakültesinden merhum Prof. Dr. Rasim Doğuş da katılmıştır. Ancak birkaç gün süren bu gezi sırasında yararlı fikir alışverişinde bulunuldu. Bundan cesaret alan Sayın Hakkı Öz, fakültesinde Genel Makina Mühendisliği öğretim programı içinde Tarım Makinaları Birimi’ne de yer verdi Buraya kadar anlatılanlar doğal sayılabilir ise de, aynı fakülteye bağlı bir de Tarım Makinaları Enstitüsünün kurulması, kişisel heves ürünü temelsiz ve zamansız olan bir girişimden başka bir şey değildir. Nitekim bu kuruluşta ülke tarımına yararlı herhangi bir çalışma yapılamamıştır

26 BAŞARI Ancak şurası da unutulmamalıdır ki, başarı; Sadece öğrenim koşullarına ve diploma derecesine bağlı değildir. Bunlar kişinin olası potansiyelinin göstergeleri olabilir, Başarı ise göreceli bir kavramdır. Mezun bir gencin başarılı olup olamayacağının belirlenmesinde çalışma alanındaki; iş ortamında gördüğü ilgi ve özendirimin rolü, İşverenin tutum ve davranışlarının yol gösterici niteliğinde olup olmaması Bu nedenle işine yeni başlamış bir gencin başarısı hakkında karar verirken önce ülkemizin genel yaşam koşulları çerçevesinde bu öğelerin de irdelenmesi gerektiğine inanıyorum.

27 Turkiye Traktor ve Tarım Makinaları İhracatı-İthalatı (Değer, USD), 2005-2009 Tarmakbir-Sektör raporu

28

29

30

31 2010 Yılı Üniversitelerarası Tarım Makinaları Bölümleri Yerleştirme Puanları

32

33

34

35 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Hedefleri 2010 GERD/GDP Oranı (2002) GERD/GDP Oranı (2010) Özel Sektör Payı EU-25 1,93 % * 3 % 2/3 Türkiye 0,67 % ** 2 % *** 1/2 * Eurostat ** DİE *** BTYK Kararı, 8 Eylül 2004

36 Yeni Bir Dünya Haritası Kaynak: Sachs, J., “Yeni Küreselle.me Stratejisi Bilgi ve Teknoloji Üzerine Kurulmal›” The Economist, Haziran 2000 Prof. Dr. Emin GÜZEL


"Prof. Dr. Emin GÜZEL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü ADANA CUMHURİYET’TEN GÜNÜMÜZE TARIM MAKİNALARI ÖĞRETİMİNDEKİ GELİŞMELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları