Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERİNDE YAPILMASI GEREKLİ GÖZETİMLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERİNDE YAPILMASI GEREKLİ GÖZETİMLER."— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERİNDE YAPILMASI GEREKLİ GÖZETİMLER

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKEN; -KONTROLLER -DÜZENLENECEK BELGELER, -KAYITLAR, -FORM VE RAPORLAR

3 PROAKTİF YAKLAŞIM Risk’ in Gerçekleşmesi Zaman Tedbir (Proactive)Tepki (reactive)

4 -ETKİLİ, -SÜREKLİ VE -SİSTEMATİK OLARAK YÜRÜTÜLMESİ ÖNEMLİDİR!!!!!. İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKLİ OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN

5 ETKİLİ, SÜREKLİ VE SİSTEMATİK OLARAK YÜRÜTÜLEBİLMESİ İSE, BELGE SİSTEMİNİN YERLEŞTİRİLMESİ İLE MÜMKÜNDÜR. İŞYERLERİNDE YAPILMASI GEREKLİ OLAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK FAALİYETLERİN

6 BELİRLİ KONTROLLER, ÖLÇÜMLER, BAKIMLAR, BİZE NE FAYDA SAĞLAR?

7 KONTROLLER-DÜZENLENECEK BELGELER-KAYIT-FORM VE RAPORLAR SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN YETERLİLİK VE GÜVENİRLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE, AKSAYAN YÖNLERİN TESPİT EDİLEBİLMESİNE ÇALIŞMANIN VERİMLİ VE KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLEBİLMESİNE İMKAN SAĞLAR... İŞYERLERİNDEKİ ;.

8 YAPILAN BU ÇALIŞMALARIN KALICI OLMASI İÇİN DE - KONTROL VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ BELGELENDİRİLMESİ, -BAZI KAYITLARIN TUTULMASI GEREKLİDİR. “İYİ BİR KAYIT SİSTEMİ ? ”

9 BÜTÜN EĞİTİMLERİN, TALİMATLARIN, KONTROLLERİN, ÇALIŞMALARIN * BELGELENDİRİLMESİ, *İLGİLİLERE TEBLİĞ EDİLMESİ, *İMZALARININ ALINMASI; İŞYERİNDE ALINAN ÖNLEMLERİN * TAKİP EDİLMESİ, *UYGULANMASI, *BENİMSENMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR!

10 -İŞYERİNİN ÖZELLİĞİNE, -YAPILAN İŞİN ÖZELLİĞİNE, -KULLANILAN TEKNOLOJİYE, -ARAÇ VE GEREÇLERE, -MAKİNE, TEZGÂH VE TESİSLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR. ANCAK, ANA UNSURLAR BELLİDİR. -PERİYODİK KONTROLLER-

11 PERİYODİK KONTROLLERİN AMACI İşyerinde bulunan her türlü makine ve tesislerin fiziki özelliklerini önceden belirlemek, İşletme şartlarından dolayı oluşan aşınma, yıpranma gibi durumların varlığını araştırmak, Gerekli hallerde tamir, bakım, onarım ya da işletme şartlarında yapılması gerekli değişiklikleri ve alınacak tedbirleri belirlemek, Bir sonraki periyoda kadar güvenli bir şekilde çalışıp/çalışmayacağı konusunda fikir ve kanaat oluşturmaktır.

12 PERİYODİK KONTROLLER SAĞLIK YÖNÜNDENTEKNİK YÖNDEN

13 TEKNİK PERİYODİK KONTROLLER TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST ÖNCESİ ÇALIŞMALAR TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

14 1-Teknik Periyodik Kontrol Uygulanacak Makine ve Tesisin Bilinmesi: 2-Test Metodu ve Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi: 3- Yetkili Teknik Eleman Temini: TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

15 1-Teknik Periyodik Kontrol Uygulanacak Makine ve Tesisin Bilinmesi (marka,imalat yılı,seri numarası,gücü vb.) -Teknik karakteristik değerlerin tespiti -Çalışma usul ve esaslarının tespiti -İşletme ve bakım şartları ile ilgili belge ve bilgiler TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST ÖNCESİ ÇALIŞMALAR 2004

16 2-Test Metodu ve Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi - Kontrol, ölçüm, test usul ve tekniği, - Testte kullanılacak cihaz ve aletler, - Uyulacak kurallar, Fenni ve teknolojik literatür ile mevcut hukuki düzenlemelerin takip edilerek incelenmesi TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST ÖNCESİ ÇALIŞMALAR 2004

17 TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST ÖNCESİ ÇALIŞMALAR 3- Yetkili Teknik Eleman Temini: Kontrol ve test kurallarının belirlenmesi ve eksiksiz uygulanması için konusunun uzmanı elemanlara ihtiyaç vardır.

18 1-Teknik Rapor Düzenlenmesi: 2 -İkmal Süreci: 3- Değerlendirme Süreci: TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

19 TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR 1-Teknik Rapor Düzenlenmesi: -Uygulanan test ve deneyler ile yapılan kontroller esnasında elde edilen bilgileri gösterir,TEKNİK RAPOR hüviyetini taşıyan belge düzenlenmelidir.

20 TEKNİK RAPOR ; - Gerekli her türlü bilgilerin, -Yürütülecek uygulamaların, - Yetkili teknik elemanın KANAAT ve ONAY ‘ ının yer aldığı belgedir. TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

21 TEKNİK RAPORDA HANGİ BİLGİLER BULUNMALIDIR ? TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

22 TEKNİK RAPORDA: Makine ve tesis, Yetkili teknik eleman, Test tekniği ve şartları, Yapılacak işlemler, Test ekipmanı, Teknik Periyodik Kontrol sonuçları ile ilgili bilgiler BULUNMALIDIR TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

23 TEKNİK RAPOR BÖLÜMLERİ I. Tanıtım ve Teknik Özellikler II. Test Metodu ve Uygulanacak Kurallar III.Değerlendirme IV.İkaz ve Öneriler V. Sonuç ve Kanaat VI.Tasdik/Onay TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

24 YAZILANLAR ÖNEMLİ !!!!!!

25 2-İkmal Süreci Tespit edilen uygunsuzlukların düzeltilmesi ve uygun hale getirilmesi için yapılacak işlemleri kapsar (Düzenlenen raporda belirtilenleri yerine getirmek amacıyla ihtiyaç duyulan süre) TEKNİK PERİYODİK KONTROL VE TEST SONRASI ÇALIŞMALAR

26 3- Değerlendirme Süreci Teknik Periyodik Kontrol sonrasında elde edilen değerlerin; - Asgari sınır değerleri sağlayıp sağlamadığını belirleme, -Makine/tesisini mevzuatta belirlenen süreler içinde güvenli görev yapıp yapamayacağı kanaatini oluşturma sürecidir........ Arşivleme...????

27 TEKNİK YÖNDEN YAPILAN KONTROLLER 1-İşyeri Bina ve Tesislere Ait Kontroller: - Taban ve Asma Katlar - Asma İskeleler 2004

28 TEKNİK YÖNDEN YAPILAN KONTROLLER 2-Üretim Alet ve Makinalarında Yapılan Kontroller: - Aspirasyon tesisatı, - Kazanlar, - Kompresörler, - Basınçlı Kaplar, - Basınçlı Gaz Tüpleri, - Kaldırma Araçları, - Boru Tesisatı, - Tank ve Depolar, - Basınçlı Asit Kapları - Fırın ve Ocaklar - Asansörler - Kişisel K.Donanım

29 TEKNİK YÖNDEN YAPILAN KONTROLLER 3-Elektrik Tesisatında Yapılan Kontroller - Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı, - Topraklama Tesisatı, - Yıldırımlık (paratoner) tesisatı, - Alev Geçirmez Cihazlar, - Elektrikli El Aletleri

30 TEKNİK YÖNDEN YAPILAN KONTROLLER 4-Yangın Sistemlerinin Kontrolleri: - Seyyar Yangın Söndürme Cihazları, - Yangın Alarm ve Sistemleri - Motopomplar, - Yangın Hortumları

31 SAĞLIK RAPORLARI: Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği’ne uygun (İş Kanunu Madde:86) Sağlık Kontrolleri, işin niteliğine göre YILLIK, ALTI AY, ÜÇ AY veya daha az olabilir. SAĞLIK YÖNÜNDEN

32 BULAŞICI HASTALIK OLMADIĞINA DAİR RAPOR (57) KURŞUNLA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SAĞLIK KONTROLLERİ (61) CİVA İLE İLGİLİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN MUAYENESİ (62) ARSENİK İLE İLGİLİ (63) FOSFORLU BİLEŞİKLERLE YAPILAN ÇALIŞMALAR (64) KADMİYUM, MAGNEZYUM, KROMLU BİLEŞİKLER, BERİLYUMLU ALAŞIMLAR, BENZEN, ANİLİN, NİTRO AMİN TÜREVLERİ, HALOJENLİ HİDROKARBONLAR, KARBON SÜLFÜR vs. (65-75) SAĞLIK YÖNÜNDEN

33 TETANOS TEHLİKESİ BULUNAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERE “ANTİTETANİK AŞI” YAPTIRILMASI TOZLU İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MUAYENESİ GÜRÜLTÜLÜ YERLERDE ÇALIŞANLARIN MUAYENESİ TİTREŞİMLİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN MUAYENESİ ENFRARUJ IŞINLARINDA ÇALIŞANLARIN GÖZ MUAYENESİ YÜKSEK BASINÇTA ÇALIŞANLARIN MUAYENESİ RADYOAKTİF MADDELERLE ÇALIŞANLARIN MUAYENESİ SAĞLIK YÖNÜNDEN

34 İŞYERİ TOZ ÖLÇÜMLERİ İŞYERİ GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMLERİ İÇME SUYU ÖLÇÜMLER

35 BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR a) İşveren Tarafından Yapılacak Bildirimler İşyerini bildirme İşyerini kuran, Her ne suretle olursa olsun devralan, Çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren, Herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve İşyerini kapatan, İşveren ve alt işverenler, bir ay içinde bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadır. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 3)

36 İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Bildirimi İşverenler işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki iş günü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 77) BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR

37 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşlerin Bildirimi Yönetmelikte sayılan işlerden herhangi birini veya birkaçını sürekli olarak veya zaman zaman yapan işverenler, Önceden Bölge Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 63) (Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik Madde 8 ) BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR

38 Gece çalışmaları İşveren, gece (her) postalarında çalıştırılacak işçilerin listelerini İşe başlamadan önce alınan işe giriş sağlık raporlarının ve periyodik sağlık raporlarının bir nüshasını, Bölge Müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 69) (Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 12 ) Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılması Onsekiz yaşını doldurmuş kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 73) (Kadın İşçilerin Sanayie Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzük Madde 9) BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR

39 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Yetkili Makama Bilgi Verilmesi Yönetmelik uyarınca yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren aşağıdaki konularda yeterli bilgileri vermek zorundadır. a ) İşyerinde kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı prosesler ve/veya işlemler ile bu maddelerin kullanılma nedeni, b) Kanserojen veya mutajen maddeler ve preparatları ile bunları içeren maddelerin işyerinde üretilen ve kullanılan miktarı, c) Maruz kalan işçi sayısı, d) Alınan koruyucu önlemler, e) Kullanılan koruyucu araç ve gerecin türü, f ) Maruziyet şekli ve düzeyi, g) İkame yapılıp yapılamadığı. (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 8) BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR

40 Meslek Hastalıklarını Bildirme Kanserojen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıkları Bakanlığa bildirilecektir. (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 16 ) İşyerinde faaliyetin sona ermesi halinde bildirim Kanserojen veya mutajen maddelerle çalışmaların yapıldığı işyerinde faaliyetin sona ermesi halinde işveren Yönetmelik gereği tuttuğu kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır. (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 17) BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR

41 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İşyerinde Faaliyetin Sona Ermesi Halinde Bildirim Kimyasal maddelerle çalışmalarda işyerinin faaliyetine son verilmesi halinde, işveren sağlık ve maruziyet ile ilgili kayıtları Bakanlığa vermek zorundadır. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 12) BİLDİRİMLER VE İZİN TALEPLERİ / KAYITLAR

42 İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin Bildirilmesi İşverenler, iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile iş hekimi veya hekimleri ile yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını Genel Müdürlüğe gönderirler. Sözleşmenin herhangi bir nedenle geçerliliğini yitirmesi halinde, taraflarca üç iş günü içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.

43 İŞVEREN TARAFINDAN ALINACAK İZİNLER İşletme Belgesi kurulmaya başlamadanönce Mevzuatta belirtilmiş işyerleri, kurulmaya başlamadan önce, planların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkili teşkilatına gönderilerek işyerleri kurulduktan sonra, yine aynı makama İŞLETME BELGESİ almak için başvuruda bulunurlar. 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 78

44 Kullanımı Yasaklanan Kimyasal Maddelerle Çalışılabilmesi İçin İzin Alınması Yönetmelik ekinde belirtilen kullanılması yasak maddelerle ancak aşağıdaki durumlarda çalışma yapılmasına izin verilir, bu durumda işverenlerin Bakanlıktan izin alması gerekmektedir. Bilimsel araştırma ve deneylerde, Yan ürünlerde veya atık maddelerde bulunan bu maddelerin ayrılması işlerinde, Teknoloji gereği ara madde olarak kullanılması zorunlu olan üretimlerde. Yukarıda belirtilen çalışmalar için izin isteyenler ; İzin isteme nedeni, Kimyasal madde veya maddelerin yıllık kullanım miktarları, Bu maddelerde çalışacakların sayısı, Maddelerin kullanılacağı işler, reaksiyonlar ve prosesler, İşçilerin bu maddelere maruziyetini önlemek için alınan önlemler, hakkındaki bilgileri Bakanlığa vermek zorundadır. (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 11)

45 İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması İşin Durdurulma Sebeplerini Gidermek İçin İzin: İşin durdurulması halinde işveren, durdurma sebeplerini gidermek için mühürlerin geçici olarak kaldırılmasını veya çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğini belirterek işyerindeki durdurma işleminin kaldırılmasını talep edebilir. Bu talebi yazılı olarak bölge müdürlüğüne yapması gerekir. İşyerinin Geçici Olarak Açılması veya Kapatılan İşyerinin Açılması İçin İzin: Kapatılan işyeri işvereni, kapatma sebeplerini gidermek amacıyla yapacağı çalışmalar için işyerinin açılmasını veya kapatılan işyerinde kapatmaya gerekçe teşkil eden noksanlıkların giderildiğini yazılı olarak belirterek, bölge müdürlüğünden işyerinin açılmasını isteyebilir. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 79) (İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Madde 12, 13, 15, 16)

46 İŞYERİNDE TUTULACAK KAYITLAR VE DÜZENLENECEK BELGELER 1-Çalışanlara Ait Bulundurulması Gereken Kayıtlar: İş Sözleşmesi Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Yazılı sözleşme yapılmamışsa iki ay içinde çalışma şart ve koşullarını yazılı olarak verilmesi, iş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 8) Çıraklık Sözleşmeleri Çocuk ve Genç İşçinin İş Sözleşmesi ve Belge Yükümlülüğü

47 İşçi Özlük Dosyası İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 75) Çalışma Süresinin Belgelenmesi İşveren, işçilerin çalışma sürelerini uygun araçlarla belgelemek zorundadır. (İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği Madde 9)

48 Çalışma Belgesi İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından, işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 28) Eğitimin Belgelendirilmesi İşyerlerinde düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. (Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hak. Tüzük Madde 73) (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 17)

49 İşçi Kimlikleri Kadın İşçi Kimlikleri İşverenler, gece postalarında çalıştırdıkları kadın işçilerin nüfus kimlik cüzdanlarının onaylı örneklerinin işyerinde bulundurmak ve bunları denetlemeye yetkili makam ve memurların her isteyişinde göstermek zorundadırlar. (Kadın İşçilerin Sanayi’e Ait İşlerde Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Tüzük Madde 8) Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışanların Kimlikleri İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin nüfus kimlik cüzdanlarının onaylı örneklerini saklayarak, bunları teftiş ve denetlemeye yetkili makam ve memurların her isteyişinde göstermekle ödevlidir. (Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğü Madde 5)

50 2- Risk Değerlendirmesi  İşveren işyerinde risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar.  Risk değerlendirmesi sonucuna göre, alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir. Risk değerlendirmesi, koruyucu önlemler, koruyucu ekipmanla ilgili çalışmalar ve değerlendirmelerle ilgili kayıt ve dokümanların hazırlanması ile ilgili belgelerin düzenlenmesi, işyerinin büyüklüğü ve yapılan işin niteliğine göre, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yapılır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 9)

51 RİSK DEĞERLENDİRİLMESİ İŞYERLERİNDE VAR OLAN YA DA DIŞARIDAN GELEBİLECEK TEHLİKELERİN, İŞÇİLERE,, İŞYERİNE VE ÇEVRESİNE VEREBİLECEĞİ ZARARLARIN VE BUNLARA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA YAPILAN ÇALIŞMALARDIR. (İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği )

52 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 5) Tehlikeli Kimyasal Madde Bulunması Halinde Risk Değerlendirmesi (Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6) Titreşime Maruziyet Durumunda Risk Değerlendirmesi (Titreşim Yönetmeliği Madde 6 (Bu Yönetmelik 23 Aralık 2006 tarihinde yürürlüğe girecektir) Gürültüye Maruziyette Risk Değerlendirmesi (Gürültü Yönetmeliği Madde 6)

53 Patlamadan Korunma Dokümanı Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinde işveren, “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlayacaktır. Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce Hazırlanacak, işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir. (Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 10)

54 Kanserojen ve Mutajen Maddelerin Kullanımın Azaltılması İçin Araştırma İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır. İşveren, kanserojen veya mutajen maddelerin değiştirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçlarını, istenmesi halinde Bakanlığa vermek zorundadır. (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 6) Maruziyetin Önlenmesi Ve Azaltılması Acil Durumlar İçin Plan Kanserojen veya mutajen maddelere maruz kalınan veya maruz kalma ihtimali bulunan yerler uygun ikaz levhaları ve güvenlik işaretleri ile belirlenecektir. Yüksek düzeyde maruziyete neden olabilecek acil durumlar için plan yapılacaktır. (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 7)

55 Kayıtların Saklanması kırk yıl Kanserojen ve mutajen maddelerle çalışmaların yapıldığı işyerinde belirtilen kayıtlar maruziyetin sona ermesinden sonra en az kırk yıl süre ile saklanacaktır. (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 17)

56 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca Düzenlenen Belgeler İşveren veya işveren vekili İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarınca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve Kurulca işyerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını, iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla, işyerinde bulundurmakla yükümlüdür. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde 10 ) İşyeri Sağlık Birimince Düzenlenecek Belgeler Yıllık çalışma planı Sağlık birimi, işyerinde yürütülecek sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yıllık çalışma planı hazırlayarak işverenin onayına sunar. Onaylanan plan işyerinde ilan edilir. Ayrıca, bu plan çalışanların temsilcilerine ve varsa iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderilir. (İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 8)

57 Yıllık Değerlendirme Raporu Sağlık birimi, işyerinde yürütülen sağlık hizmetleri ile ilgili olarak yapılacak denetimlerde incelenmek üzere her yıl yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve bir nüshasını Genel Müdürlüğe gönderir. (İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 9) Kayıt Ve İstatistik Çalışma ortamı ve çalışanların sağlık gözetimine ait bütün bilgiler kayıt altına alınır ve belgeler muhafaza edilir. Çalışanların sağlık bilgileri, yaptığı işler ve çalıştığı ortamdaki maruziyet bilgileri ile bu maruziyetlerin değerlendirme sonuçları kişisel sağlık dosyalarında saklanır. Sağlık birimi, çalışanların kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren 10 yıl boyunca saklamak zorundadır. Yükümlülük süresi bu süreyi aşan meslek hastalığı riski bulunan işyerlerinde, belirlenen risklerle ilgili evrakların saklanması yükümlülük süresine kadar uzar.

58 Kayıt Ve İstatistik (Devamı) Çalışanın işyerinden ayrılarak başka bir işyerinde çalışmaya başlaması halinde, yeni işveren çalışanın kişisel sağlık dosyasını ister. Eski işveren, kişisel sağlık dosyasının onaylı bir örneğini gönderir. Çalışanın işe girişinde ve iş değişikliğinde, işe uyumunun belirlenmesi amacıyla yapılan sağlık muayenesi sonucunda oluşturulan raporda; çalıştırılacağı işler ve çalışma koşulları belirtilir, rapor sonucu işveren ve çalışana yazılı olarak bildirilir. İşyerinde meydana gelen bütün kazalar ve meslek hastalıkları kaydedilir. (İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 14)

59 İşyeri Hekimi Tarafından Düzenlenecek Belgeler Çalışanların işe giriş ve periyodik muayenelerini yapar ve rapor düzenler. Özürlülerin işe alınmaları, işyerinde oluşan bir kaza ya da hastalık sonrasında geçici ya da kalıcı iş göremezliği olanların işe başlamaları veya eski hükümlülerin gerekli sağlık muayenelerini yaparak uygun işe yerleştirilmeleri için rapor hazırlar. Sağlık nedeniyle üç haftadan uzun veya meslek hastalıkları veya iş kazaları nedeniyle veya sık tekrarlanan işten uzaklaşmalarda, işe dönüş muayenesi yapar. Kreş ve çocuk bakım yurdu ile emzirme odalarının sağlık koşullarını kontrol eder, sağlık koşullarına uygunluğunu sağlar, çocukların sağlık muayenelerini yaparak kayıt altına alır. İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve örneğe uygun yıllık çalışma raporu hazırlayarak iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderir. (İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 22)

60 İşyeri Hemşiresi ve Sağlık Memuru Tarafından Düzenlenecek Belgeler İşyeri hemşiresi ve sağlık memuru; çalışanların özellikleri ve sağlık düzeyleri ile ilgili veri toplar, kaydeder, sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazar. Yardımcı sağlık hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekiminin önerileri doğrultusunda çalışır ve gerekli kayıtları tutar. (İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 30)

61 İş Güvenliği Uzmanı Tarafından Düzenlenecek Belgeler -İşyerinde yapılacak periyodik kontrol, bakım ve ölçümleri planlamak, hazırlanan planların uygulanmasını sağlamak, -Acil durum planlarını hazırlamak, -Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetmek ve ilgili kayıtların tutulmasını sağlamak, -İşyerinde meydana gelen kaza veya meslek hastalıklarının tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak. -İşyerinde yapılan incelemelerden sonra inceleme formlarını doldurmak ve formların değerlendirme ve izlenmesi amacıyla muhafazasını sağlamak. -İşyerine yeni bir sistem kurulması veya makine ya da cihaz alınması halinde; sağlık ve güvenlik yönünden aranan özellikleri belirlemek ve bu özelliklere uygun sistemin kurulması, makine veya cihazın alınması için işverene rapor vermek. - Uygun nitelikteki kişisel koruyucuların seçimi, sağlanması, kullanılması, bakımı ve test edilmesi ile ilgili bilgi ve önerileri hakkında işverene rapor vermek. (İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 12)

62 Kaza Kayıtları İşveren üç günden fazla işgünü kaybı ile sonuçlanan iş kazaları ile ilgili kayıt tutar.(Bu kayıtların tutulması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.) (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 9) Kaza Raporları İşveren işçilerin uğradığı iş kazaları ile ilgili rapor hazırlar.(Bu kayıtların tutulması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.) (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 9)

63 Eğitim Programı Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir yıllık eğitim programı hazırlanır. (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 9) Ölçme ve Değerlendirme Verilen eğitimin sonunda bir ölçme ve değerlendirme yapılır. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 16

64 İşverenin İstihdam Etmesi Gereken Kişiler İle Oluşturması Gereken Kurul ve Ekipler ile Nitelik Gerektiren İşlerde Görev Alacak Kişiler ve Bunların Nitelikleri Sağlık ve güvenlikle görevli kişiler İşveren, işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerini önlemek ve koruyucu hizmetleri yürütmek üzere, işyerinden bir veya birden fazla kişiyi görevlendirir. İşyerinde bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması halinde, işveren dışarıdan bu konuda yeterlik belgesi olan uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alır. İşverenin yeterli mesleki bilgi, beceri ve donanıma sahip olması halinde, işyerinin büyüklüğü, işin niteliği ve işçi sayısı dikkate alınarak sorumluluğunu kendisi üstlenebilir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 7) Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi İşyerinde işçilerin seçtiği sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi: İşyerinde sağlık ve güvenlik konularında işçileri temsil etmeye yetkili kişi veya kişilerde bulunur. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 16

65 İlkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için görevlendirme İşveren ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimli, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirir. (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Madde 8) Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini Verebilecek Kişi ve Kuruluşlar Yönetmelik gereği verilecek eğitimlerin bu konuda yeterli uzman kişi veya kuruluşlardan sağlanması gerekir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde, uzmanlık konularına göre;  İş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik eleman  İşyeri hekimi  Eğitim hizmeti veren veya vermeye yetkili kurum, kuruluş ya da firmalar,  Eğitim amaçlı merkezler,  İşçi veya işveren kuruluşlarınca kurulan eğitim vakıfları,  İşveren ve işçi kuruluşları veya bunlar tarafından birlikte oluşturulan ortak eğitim merkez ve birimleri  İş sağlığı ve güvenliği konularında İş Müfettişi olarak görev yapmış olanlar. (Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 15)

66 İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLAR 4857 Sayılı İş Kanununa göre sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işverenler, işyerindeki işçi sayısına, işyerinin niteliğine ve tehlikelilik derecesine göre bir veya daha fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle yükümlüdürler. İş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilecek mühendis veya teknik elemanların Bakanlıkça verilen iş güvenliği uzmanlık sertifikasına sahip olmaları gerekir. İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifika sınıfları aşağıda belirtilmiştir: A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarını aldıkları tarihten itibaren, 5 yıllık periyotlarla, Bakanlıkça düzenlenen bilgi yenileme eğitimine katılmaları zorunludur. Bu eğitime katılmayan iş güvenliği uzmanlarının sertifikaları geçersiz sayılır. 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 82. İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 5, 7,8

67 İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMANLARIN GÖREV ALANLARI Sertifikaya sahip iş güvenliği uzmanlarından; A Sınıfı Sertifikaya sahip olanlar bütün işyerlerinde, B Sınıfı Sertifikaya sahip olanlar I inci, II inci, III üncü ve IV üncü risk gruplarında yer alan işyerlerinde, C Sınıfı Sertifikaya sahip olanlar I inci, II inci ve III üncü risk gruplarında yer alan işyerlerinde, görev yaparlar. İşyerinde birden fazla iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi halinde, en az bir iş güvenliği uzmanında yukarıda belirtilen şartlar aranır. İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 10

68 Kimya İşyerlerinde Sorumlu Müdür Kimya hizmetleri ile kimya teknolojisi ve uygulamasına ilişkin işleri bulunan sanayi işyerleri bu ilerle ilgili olarak kimyager veya kimya mühendisi sorumlu müdür bulundurmak zorundadır. 6269 sayılı Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Kanun Madde 6 Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Yönetmelik Kimyagerlik Ve Kimya Mühendisliği Kanunu Kapsamı Dışında Kalan İşyerlerinde Teknik Gözetim Bu Yönetmelik dışında kalan işyerleri fenni ehliyeti haiz kişilerin teknik gözetimi ve denetimi altında bulundurulacaktır. Patlayıcı,Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük Madde 252 Riskli Alanlara Giriş İşveren, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda yapılan risk değerlendirmesine göre sağlık ve güvenlik yönünden risk bulunan alanlara, sadece görevli kişilerin girmesi ve bunların dışındaki kişilerin girmemesi için gereken önlemleri alacaktır. Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Madde 11

69 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde her işveren bir iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmakla yükümlüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşumu a) İşveren veya işveren vekili, b) İş Kanununun 82 nci maddesi uyarınca iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanı, c) İş Kanununun 81 inci maddesi uyarınca görevlendirilen işyeri hekimi, d) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, e) Varsa sivil savunma uzmanı, f) İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta, g) 2821 sayılı Sendikalar Kanununun değişik 34 üncü maddesi hükmü uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilcilerinin kendi aralarında seçecekleri kişi, işyerinde sendika temsilcisi yoksa o işyerindeki işçilerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilecek işçi, h) Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi. 4857 Sayılı İş Kanunu Madde :80 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Madde :4,5

70 İŞYERİ HEKİMİ SÖZLEŞMESİ, İŞYERİ HEKİMİ SERTİFİKASI, SAĞLIK MEMURU, HEMŞİRE DİPLOMASI, İLK YARDIMVE KURTARMA KURSU BELGESİ, AYLIK ÇALIŞMA RAPORU, İŞ KAZALARINA İLİŞKİN RAPORLAR (Yeni İSGY Madde:9)


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞYERİNDE YAPILMASI GEREKLİ GÖZETİMLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları