Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ H.Fatih ÇELEBİ Şube Müdürü BİLGİSAYAR VE SINAV HİZMETLERİ BÖLÜMÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ H.Fatih ÇELEBİ Şube Müdürü BİLGİSAYAR VE SINAV HİZMETLERİ BÖLÜMÜ."— Sunum transkripti:

1 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ H.Fatih ÇELEBİ Şube Müdürü BİLGİSAYAR VE SINAV HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

2 Merkezi Sistem Sınavları Seviye Belirleme Sınavları, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavları, Açıköğretim Sınavları, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları, e-Sınav, Protokol Sınavları,

3 Merkezi Sistem Sınav Sayısı 62 Sınav Merkezi Olarak Görevlendirilen Okul Sayısı 1.736 Kullanılan Salon Sayısı 35.402 Sınava Giren Aday Sayısı 629.426 Görevlendirilen Öğretmen Sayısı 86.570 Sınavlarla İlgili Açılan Soruşturma Sayısı Ceza Alan Görevli Sayısı 2010 SINAV İSTATİSTİK BİLGİLERİ

4 2011 SINAV İSTATİSTİK BİLGİLERİ Merkezi Sistem Sınav Sayısı 25 Sınav Merkezi Olarak Görevlendirilen Okul Sayısı 493 Kullanılan Salon Sayısı 8.720 Sınava Giren Aday Sayısı 151.427 Görevlendirilen Öğretmen Sayısı 19.657 Sınavlarla İlgili Açılan Soruşturma Sayısı Ceza Alan Görevli Sayısı

5 Sınav Merkezlerinin Belirlenmesi Farklı sınavlara giren 882 adaya ve 11 ilçe bölge sınav yürütme komisyonu üyelerine uygulanan anket sonucunda öncelik sırasına göre aşağıdaki kriterler sınav merkezlerinin belirlenmesinde esas oluşturmuştur. Sınav Merkezlerinin Öncelikli Kriterleri: Merkezi Yerde Olması, Ulaşım Kolaylığı, Trafiğin Yoğun Olmaması, Araç Parkının Bulunması, Sıraların Oturma Rahatlığı, Isınma ve Aydınlatmanın İyi Olması, Gürültüden Uzak Olması, Sınav merkezleri bu kriterler doğrultusunda ilçe bölge sınav yürütme komisyonunca belirlenmektedir.

6 İl Bölge Sınav Yürütme Komisyonu: Bölge sınav yürütme komisyonu, il merkezlerinde;  İl millî eğitim müdürü,  Eğitim müfettişleri başkanı,  Sınavlardan sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü,  MTSAS da Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarından sorumlu müdür yardımcısı/şube müdürü,  Açık Öğretim Okulları Sınavlarında yaygın eğitimden sorumlu müdür yardımcısı/şube müdüründen, oluşur.

7  İlçe Millî Eğitim Müdürü,  Sınavlardan sorumlu Şube Müdürü,  İlçe Milli Eğitim Müdürünün belirleyeceği bir şube müdürü,  MTSAS da Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarından sorumlu şube müdürü,  Açık Öğretim Okulları Sınavlarında yaygın eğitimden sorumlu şube müdüründen, oluşur. İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonu:

8  Sınavlardan sorumlu şef,  MEBBİS yöneticisi,  MTSAS da Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarından sorumlu şef, İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonu Destek Personeli

9 Salon Görevlileri İl Bölge sınav yürütme komisyonunca her salonda 1(bir) salon başkanı ve 1(bir) gözcü, her 5(beş) salona da 1(bir) yedek gözcü öğretmen olmak üzere valilik onayı ile görevlendirilir. İlimizde merkezi sistem sınavlarında görev almak isteyen öğretmenlerin dengeli ve adil görev alması için müdürlüğümüz Bilgisayar ve Sınav Hizmetlerince bir yazılım programı yapılmıştır. Bu program ile: İstekler dönem başlarında elektronik ortamda toplanmaktadır, İstekli olan öğretmenler kendi ilçelerinde kıdem sırasına göre sıralanarak ilçe havuzu oluşturulmaktadır, Görevler okullara sistem üzerinden iletilmektedir.

10 İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri 1 İl Temsilcilerinin Görevleri 2 Bina Sınav Komisyonunun Görevleri 3 Salon Başkan/Gözcülerin Görevleri 4 Görev İstek İşlemleri 5 Merkezi Sistem Sınav Yönergesi

11 1.Sınav Merkezlerinin Belirlenmesi: Sınav merkezlerinde sınav yapılacak okulların belirlenmesinde göz önünde bulundurulacak kriterler:  Engelli adayların kullanımına uygun olması,  Ulaşım kolaylığı,  Yetişkinlerin rahatça oturabileceği öğrenci sıralarının bulunması,  Gürültülü ortamlardan uzaklığı,  Salon sayılarının fazlalığı,  Sınav yapılan salon ortamının, sıraların temiz ve düzgün olması,  Soru sandıklarının sınav merkezlerine dağıtımında zaman, ulaşım, güvenlik ve ekonomik olması. kriterlerine göre belirlenir. İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

12 2.Belirlenen sınav merkezlerini öncelik sırasına göre ilçe ilçe listeler. 3.Bakanlık tarafından belirtilen sınav merkezlerine gerekli görevlendirmeleri yapar.  “Merkezi Sistem Sınavları Öğretmen Görevlendirme Programı”ndan bina sınav komisyon üyelerinin sınav merkezleri tarafından verilen şifre ile girişlerinin sağlanması.  “Merkezi Sistem Sınavları Öğretmen Görevlendirme Programı”na dahil olmuş öğretmenlerden salon görevlilerinin görevlendirilmesi.  Salon görevlilerinin çalıştığı okul / kuruma e-posta ile görevlendirmeleri bildirilir.  Okul/kurum yöneticilerinin görevlendirilen öğretmenlere tebliğ ve onay işlemlerini yapmaları, ilçe MEBBİS yöneticisi tarafından sağlanır İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

13 4.İade edilen görevler “Merkezi Sistem Sınavları Öğretmen Görevlendirme Programı”ndan tamamlanır. 5.Salon yoklama listelerini sınav merkezlerine e-posta ile gönderir. 6.Soru sandıklarının korunması, sınav merkezlerine ulaştırılması ve sınav süresince sınav merkezlerinde emniyetin sağlanması için gerekli yazışmalar yapılır. 7.Görevlendirmeler ile ilgili Valilik Onayları alınır.  Sınav merkezlerinin tahsisi,  Kurye, şoför, araç görevlendirmeleri,  İl Temsilcisi, Bina Sınav Komisyonu, Salon Görevlileri. İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

14 8.Sınav öncesi, il temsilcisi ve bina sınav komisyon başkanları ile toplantı yapılır. 9.Bakanlık tarafından görevlendirilen sınav evrak kutuları/çantaları güvenlik kilitlerini kontrol ederek teslim alır. 10.Sınav evrak kutuları/çantalarını bina sınav komisyonlarına ulaştırır. 11.Sınav sonunda sınav evrak kutuları/çantalarını bakanlık kuryelerine teslim eder. 12.Açık öğretim okulları sınavlarında, bölgesinde hâlen askerlik yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin yedek salonlarda sınava alınmasını sağlar. İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

15 13.Sınav süresince il temsilcileri ve Bakanlık temsilcileri ile birlikte sınav yapılan bina ve salonları kontrol eder. 14.Sınavın işleyişi ile ilgili sorun ve önerilerini sınavı takip eden hafta içinde Bakanlığa rapor eder. İl/İlçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri

16 MADDE 13- (1) Birden fazla il ve ilçe merkezlerinde yapılan sınavlarda, sınav iş ve işlemlerini denetlemek amacıyla, millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, gerekli hâllerde eğitim müfettişi ya da eğitim müfettiş yardımcılarından, sınav yapılacak her bir okul için 1(bir) kişi valilik onayı ile il temsilcisi olarak görevlendirilebilir. Valiliğin gerekli görmesi hâlinde il temsilcisinin sorumlu olduğu okul sayısı üçe kadar çıkartılabilir. İl temsilcileri, sınav öncesi bölge sınav yürütme komisyonu ile toplanır. Sınav görevi bitiminde hazırlanacak denetim raporu e-posta yoluyla Başkanlığa gönderilir. Bakanlığımızın MERKEZÎ SİSTEM SINAV YÖNERGESİ ‘nin 13.maddesi doğrultusunda il temsilcisi olarak görevlendirildiğiniz sınavlarda aşağıdaki hususlara titizlik göstermeniz sizden beklenmektedir. Bu oturum için verilen görev kartınızda belirtilen şifre ile http://ankara.meb.gov.tr/sinav/temsilci adresinden girip hiç kimse ile paylaşmadan denetim formunun doldurularak onay vermeniz istenmektedir.http://ankara.meb.gov.tr/sinav/temsilci İl Temsilcilerinin Görevleri

17 İl Temsilcileri Sınav merkezine sınavdan 1 saat önce giderek; 1.Bina sınav komisyon üyelerinin zamanında gelip- gelmediklerini, 2.Soru sandıkları /çantasının bina sınav komisyonu tarafından eksiksiz teslim alınıp alınmadığını, 3.Sınav salonlarının sınava hazır olup olmadığını, 4.Sınav salon yoklama listelerinin adayların görebileceği bir yere ilan edilip edilmediğini, 5.Soru sandıklarının sınavdan 1 saat önce açılarak soru torbalarının sınav merkezine ve salonlarına ait olup olmadığının kontrol edilmesini, İl Temsilcilerinin Görevleri

18 6.Sınav salon görevlilerinin görevlendirme kartlarının kimlik karşılığında kontrol edilmesini, 7.Bina sınav komisyonu ve salon görevlilerinin mevzuata uygun kılık / kıyafet ile zamanında gelip gelmediğini, 8.Sınav öncesi bina sınav komisyonunun sınav salon görevlileri ile sınavda uygulanacak kuralarla ilgili toplantı yapmasını, 9.Sınav süresince sınav görevlilerinin görevlerini eksiksiz yerine getirmesini, İl Temsilcilerinin Görevleri

19 10.Sınav bitiminde soru sandıkları / çantaları kilitlenmeden sınav salonlarının Bina sınav komisyon üyelerince gezilerek sınavla ilgili herhangi bir evrakın dışarıda kalmamasını, 11.Sınav görevine gelmeyen öğretmenlerin http://ankara.meb.gov.tr/sinav adresinden işlenmesini, 12.http://mss.meb.gov.tr adresindeki tahakkuk programına görevlilerin bildirimi yapılmasını, sağlar/denetler. İl Temsilcilerinin Görevleri

20 (SINAV ÖNCESİ) 1.Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya bir üye ile katılır. 2.Bina sınav komisyon üyeleri sınav başlaması saatinden iki (2) saat önce sınav merkezinde hazır olur. 3.Bina sınav komisyonu, iletişim kuracağı direkt bir telefon numarasını İl/ilçe Bölge Sınav Yürütme Komisyonuna bildirir. 4.Sınava girecek adayların salon yoklama listelerini adayların görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder. 5.Sınav salonlarının, bakanlık tarafından belirlenen “oturma planı” na göre sıra numaralarının verilmesini bir gün önceden sağlar. Bina Sınav Komisyonunun Görevleri

21 (SINAV ÖNCESİ) 6.Sınav Salonlarında tahtaya sınav başlama ve bitiş saatlerinin yazılması için tebeşir, tahta kalemi bulundurur. 7.Sınav salonlarda bulunan duvar saatlerinin çalışır ve ayarlı bulundurulmasını sağlar. 8.Salon görevlilerinin görev ve kimlik kartlarını kontrol ederek görev kartlarını yakalarına takmalarını sağlar ve gelmeyen görevliler için gerekli tedbirleri alır. 9. Bölge sınav yürütme komisyonunun talimatı doğrultusunda, sınav listelerinde ismi olmayan adaylar gerekli tutanaklar hazırlanarak yedek salonda sınava alınırlar. 10. Adayların üzerinde cep telefonu, telsiz, radyo ve benzeri iletişim araçları ile sözlük, hesap makinesi, kesici alet ve silah bulunmaksızın sınav binasına güvenlik görevlileri ile iş birliği içerisinde alınmasını sağlar. 11.Sınav süresince görevi bulunmayan personel ile diğer kişilerin sınav merkezinde ve katlarda bulunmamasını sağlar. Bina Sınav Komisyonunun Görevleri

22 (SINAV SIRASINDA) 12.İlköğretim öğrencilerinin katıldığı sınavlarda tuvalet ihtiyacı olan öğrencilerle, yetişkinlerin katıldığı sınavlarda sağlık durumu nedeniyle tuvalete gitmesi gereken adaylar için ve olası olumsuzluklar karşısında alınması gereken tedbirler amacıyla yedek gözetmenleri sınav sonuna kadar hazır bekletir. 13.Kuryelerce gelen soru sandıkları sınav başlamadan bir saat önce komisyon tarafından açılarak soru torbalarının sınav merkezine ve salonlara ait olup olmadığı kontrol eder. Eksiklik veya yanlışlık varsa bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir. 14.Görevine gelmeyen salon görevlilerini http://ankara.meb.gov.tr/sinav sayfasından sisteme işler. http://ankara.meb.gov.tr/sinav Bina Sınav Komisyonunun Görevleri

23 (SINAV SIRASINDA) 15.Salon görevlilerinin mevzuata uygun kılık-kıyafetle göreve gelip gelmediğini denetler, uygun kılık-kıyafetle gelmeyenlere görev verilmemesini sağlayarak, bu kişiler ile ilgili bölge sınav yürütme komisyonuna bilgi verir. 16.Salon görevlilerine sınav başlamadan bir saat önce sınav ile ilgili açıklamalarda bulunur, sınav kurallarını çoğaltarak yazılı olarak salon başkanlarına verir. 17.Soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve salon yoklama listelerinin bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder. 18.Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartlarını sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar. Bina Sınav Komisyonunun Görevleri

24 19. Sınav başladıktan yarım saat sonra sınavdaki tüm görevlilerin “İBAN” üzerinden yapılan ödemeleri http://mss.meb.gov.tr adresinden, ek ders karşılığı yapılan ödemeleri ise http://ankara.meb.gov.tr/sinav adresinden girilerek onay verilmesi işlemini yapar.http://mss.meb.gov.tr http://ankara.meb.gov.tr/sinav 20.Sınavda bakanlık temsilcisi / il temsilcisi bulunuyorsa onların görevlerini yapmalarına yardımcı olur. 21.Ancak; Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı başladıktan sonra gelen adayları kesinlikle sınava almaz. 22.Sınav başlama ve bitiş saatleri arasında tüm salonlar gezilerek kontrol edilir. Sınav görevi bulunmayan personel ile diğer kişilerin bina ve katlarda bulunmasını engeller. 23.Sınavın başlamasından itibaren ilk 20 dakika içerisinde, sınav binasına gelen adayların sınava katılmalarını sağlar. (SINAV SIRASINDA ) Bina Sınav Komisyonunun Görevleri

25 24.Sınav bitiminde salon başkanları tarafından getirilen soru torbaları sayılarak sandıklara konulur, sandıklar kilitlenmeden sınav salonları gezilip sınavla ilgili herhangi bir evrakın dışarıda kalıp kalmadığını kontrol eder ve sandıkları kilitlerken kapakların tam oturduğundan emin olduktan sonra kilitler, kuryelere teslim eder. (SINAV SONRASINDA) Bina Sınav Komisyonunun Görevleri

26 1. Salon başkanları ve gözcüler sınav sürecinde ki tüm işlemlerden ortak sorumludurlar. 2. Sınav günü ses çıkartacak ayakkabı giymemeye özen gösterirler. 3. Kılık ve kıyafet mevzuatına uygun olarak sınav başlamadan 1(bir) saat önce sınav yerinde hazır bulunur, ilgililere görev ve kimlik kartını göstererek yoklama listesini imzalar. 4. Bina sınav komisyonundan görevli olduğu salonu öğrenerek, görevli olduğu salonun duvar saatinin ayarlı olup olmadığını ve tebeşir/tahta kaleminin bulunup bulunmadığını kontrol ederek gerekli tedbirleri alır. (SINAV ÖNCESİ) Salon Başkan/Gözcülerin Görevleri

27 5. Sınav salonunun bakanlık tarafından belirtilen “Sınav Oturma Planı” doğrultusunda numaralandırılıp numaralandırılmadığını kontrol eder, numaralandırılmadıysa söz konusu plan doğrultusunda numaralandırır. 6. Görevli olduğu salona ait sınav evrakını bina sınav komisyonundan teslim alır. 7. Salon görevlileri, adayların kimlik ve sınav belgelerini kontrol ederek adayları salona alır ve salon aday yoklama listesindeki sıraya göre belirlenmiş olan yerlere adayları yerleştirir. (SINAV ÖNCESİ) Salon Başkan/Gözcülerin Görevleri

28 8.Salon aday yoklama listesinde ismi olan, ancak sınav giriş belgesi bulunmayan adayları, fotoğraflı kimlik belgesi ile sınava alır ve konuyla ilgili tutanak düzenler. 9. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında, sınav giriş belgesi ve fotoğraflı kimlik belgesi (iki belge birlikte) olmayan adayı kesinlikle sınava almaz. 10. Adayların nüfus cüzdanı, pasaport ve sürücü belgelerinden biri, açık öğretim kurumları sınavlarında ise ilaveten öğrenci kimlik kartı ile sınav giriş belgesini kontrol ederler. Salon Başkan/Gözcülerin Görevleri (SINAV ÖNCESİ)

29 14.Sınavın başlama ve bitiş saatlerini her adayın göreceği bir şekilde tahtaya yazar, adaylara uyulması gereken sınav kurallarını okur. 15. Kitapçık türü cevap kâğıdında kodlanmış olan sınavlarda soru kitapçıklarını cevap kâğıdındaki türe dikkat ederek dağıtır. (SINAV ÖNCESİ) Salon Başkan/Gözcülerin Görevleri

30 16.Adayların soru kitapçığının ön yüzüne ad, soyad ve T.C. kimlik numarasını yazmalarını söyler, cevap kâğıdındaki aday bilgilerinin doğruluğunu kontrol ettirir, imza bölümü varsa adaya imzalatarak soru kitapçık türünü kodlatır ve kendisi de imzalar. 17. Sınav süresince adayların soruları ve sorulara verdikleri cevapları almalarına kesinlikle müsaade etmez. 18. Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı hariç tüm sınavlarda ilk 20 dakika içerisinde sınav binasına gelen ve sınava girmesi bina sınav komisyonunca uygun görülen adayları sınava alır ve bu adaylara ek süre vermez. (SINAV SIRASINDA) Salon Başkan/Gözcülerin Görevleri

31 19.İlköğretim öğrencilerinin katıldığı sınavlarda tuvalet ihtiyacı olan öğrencilerle, yetişkinlerin katıldığı sınavlarda sağlık durumu nedeniyle tuvalete gitmesi gereken adayların yedek gözcü refakati ile gönderilmesini sağlar. 20. Sınav güvenliğinin sağlanması için ilk 30 dakikadan önce hiçbir adayı dışarı çıkarmaz. Ancak Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında 60 dakika dolmadan dışarı çıkarmaz. 21. Sınav sırasında adayların çevresini rahatsız edecek şekilde yeme- içme ve davranışlarına (sesli okuma, sakız çiğneme vb.) izin vermez. (SINAV SIRASINDA) Salon Başkan/Gözcülerin Görevleri

32 22.Sınav bitimine 15 dakika kala adaylara "15 DAKİKANIZ KALDI" şeklinde sözlü, işitme özürlü adaylara da yazılı uyarıda bulunur. 23. Sınav bitimine 15 dakika kala salonda en az 2 (iki) adayın kalmasını sağlar. 24. Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur, sınavı biten adaya salon aday yoklama listesini imzalatır Salon Başkan/Gözcülerin Görevleri (SINAV SIRASINDA)

33 25. Cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını toplar, cevap kâğıtlarını salon aday yoklama listesi ile karşılaştırarak salon aday yoklama listesindeki sıraya göre dizer, eksik olup olmadığını kontrol eder. 26. Seviye Belirleme Sınavı, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Açık Öğretim Lisesi, Açık İlköğretim Okulu, Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarında kullanılan soru kitapçıkları sınavdan sonra geri dönüş sınav güvenlik poşetlerine konulmaz. (SINAV SONRASINDA) Salon Başkan/Gözcülerin Görevleri

34 27.26.Maddede belirtilen sınavların haricindeki adayların soru kitapçıkları, cevap kâğıtları, salon yoklama listesi, yırtılan sınav güvenlik poşeti, tutulan tutanakları, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavında sınav giriş belgelerini ve benzeri sınav evrakını adayların önünde sınav güvenlik poşetine koyarak ağzını kapatır ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder. 28. Tüm adaylar sınav salonunu terk ettikten sonra salonu kontrol eder, varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim eder. Salon Başkan/Gözcülerin Görevleri (SINAV SONRASINDA)

35 Bakanlığımız Merkezi Sistem Sınavlarında görev almak isteyen yönetici ve öğretmenlerin müracaatları dönem başlarında http://ankara.meb.gov.tr/sinav adresinden “Görev İsteyen Öğretmenlerin İşlemleri” linkinden istiyor-istemiyor seçenekleri doldurularak yapılacaktır. http://ankara.meb.gov.tr/sinav Bu işlemler okul/kurum idarelerince yönetici ve öğretmenlere imza karşılığı duyurularak saklanacaktır. Görevlendirme İşlemleri:  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümünden gelen elektronik posta doğrultusunda http://ankara.meb.gov.tr/sinav adresinden takip edilecektir.http://ankara.meb.gov.tr/sinav  http://ankara.meb.gov.tr/sinav adresinden sınav görevi çıkan yönetici ve öğretmenlerin tebellüğ listesi imza karşılığı en geç iki gün içinde duyurularak onay işlemleri tamamlanacaktır. http://ankara.meb.gov.tr/sinav Görev İstek İşlemleri

36  Geçerli bir mazereti olup o sınav için görevi red edenler yerine Merkezi Sistem Sınavları Öğretmen Görevlendirme Programı tarafından atama yapılacağından modül sınav günü öncesi mesai bitimine kadar takip edilecektir.  Sınav görevlendirme programı görev almak isteyenler arasından kıdem sırasına göre herkese eşit görev dağılımı yapacak şekilde çalıştığından görevi red edenler sırasını geçirmiş ve o görevi almış sayılacaktır.  Sınav görevini alıp sınav günü görevine gitmeyenler göreve gitmeme sebeplerini sınavı takip eden hafta içinde resmi belgeye dayalı olarak müdürlüğümüz Bilgisayar Sınav Hizmetleri Bölümüne göndermeleri gerekmektedir. Aksi durumda bir yıl görev alamayacaklardır. Görev İstek İşlemleri

37  Sınav Merkezi olarak görevlendirilen okulların bina sınav yöneticileri sınav salon görevlileri listesini sınavdan bir gün önce saat 16:00 dan sonra alacaklardır.  Müdürlüğümüz Bilgisayar ve Sınav Hizmetleri Bölümüne zaman zaman okul/kurum yöneticilerince kendilerine veya başkalarına yıl içinde görev çıkıp çıkmaması veya kaç görev çıktığı ile ilgili telefonlar gelmektedir. Bu tür sorgulamalara resmi yazı müracaatı karşılığında cevap verilecektir. Görev İstek İşlemleri

38 İletişim Bilgileri: Telefon: 213 08 43 Faks: 212 18 76 ankaramem@meb.gov.tr

39 BİLGİSAYAR VE SINAV HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TEŞEKKÜR EDER


"ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ H.Fatih ÇELEBİ Şube Müdürü BİLGİSAYAR VE SINAV HİZMETLERİ BÖLÜMÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları