Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayfer ŞEN İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayfer ŞEN İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 2016."— Sunum transkripti:

1 Ayfer ŞEN İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 2016

2 GÖRÜNTÜLEME VE DİĞER TIBBİ CİHAZLAR SEKMESİ

3

4  Kurum/kuruluşlarda bulunan TÜM CİHAZ sayıları ilgili alanlara mutlaka girilmelidir.  Heke ayrılmış ya da tamamen kullanım dışında olduğundan hek işlemi başlatılmış cihazlar formda gösterilmemelidir.  Hizmet alımı; cihazlar hastane bünyesinde kurulu ise cihaz sayıları ve çekim sayıları hizmet alımı cihaz alanına girilmelidir.  Kurum içerisinde kurulu olmayan, başka bir kurumdan hizmet alınan cihazlar formda gösterilmemelidir

5  Aynı cihazla yapılan farklı tetkikler için verilen farklı randevu sürelerinden en uzun randevu süresi yazılmalıdır.  MR, BT ve sonuç raporlaması yapılabilen tüm çekim sayılarına istemi yapılıp işlemi gerçekleştirilen çekim sayıları yazılmalıdır.  Hem doppler hem klasik USG çekebilen cihazlar, Doppler USG kısmına yazılmalıdır.  C-KOLLU RÖNTGEN cihaz ve çekim sayıları seyyar, dijital veya konvansiyonel alanlardan hangisine uyuyor ise ilgili alanlara dahil edilerek yazılmalıdır.

6 Dijital Röntgen Sayıları DR, Flat Panel ve CR ile dijitalize edilmiş cihaz ve çekim sayıları birleştirilerek “Dijital Röntgen” başlığı altında bulunan bu alanlara toplanarak yazılmalıdır.

7  USG, EKO, EMG, EKG, gasroskopi, kolonoskopi, bronskoskopi, sistoskopi, artroskopi, anjiyogrofi cihazları ile yapılan işlemler görüntüleme veya diğer tıbbi cihazlar sayfasındaki ilgili tetkik sayıları kısmına yazılmalıdır.  Laparoskopi, artroskopi, faco vb. cihazlar ile yapılan işlemlerden “girişimsel işlemler kodunda ameliyat grup karşılığı olanlar ilgili branşın, ilgili ameliyat grubuna da eklenmelidir.  Endoskopi, kolonoskopi gibi çoklu görüntüleme yapılan sistem cihazlarında, cihaz sayısı olarak cihazın uçlarının sayısı değil SİSTEM CİHAZI sayısı yazılmalıdır.

8 Anjiyografi (Koroner) alanına kılavuzda belirtilen anjiyografi işlem sayıları yazılmalıdır. Bu alandaki anjiyografi işlem sayıları hizmet sekmesinde girilen anjio hasta sayıları ile uyumlu olmalıdır Anjiyografi (Diğer) bölümüne; Kardiyak ve göz anjiyoları dışında kalan tüm anjiyolar yazılmalıdır. Örneğin; Kranial anjiyografi gibi

9 KAN HİZMETLERİ SEKMESİ

10

11 ANA DAL / YAN DAL SEKMESİ

12 Tüm branşlardaki muayene sayısı alanına, o branşta yapılan muayene ve konsültasyon muayenelerin toplamı yazılmalıdır. Muayene tarihi belirlenirken muayene kaydının açıldığı tarih baz alınmalıdır. Hekimin muayene kabul edip onayladığı muayeneler sayılmalıdır.

13  Aynı gün aynı hekime yapılan kontrol muayeneleri  Sonuç gösterme için yapılan kontrol muayeneleri  Enjeksiyon ve pansuman muayeneleri  Sadece tetkik için kurum dışından gelen hastalara ait muayeneler Muayene sayısına dahil edilmemelidir.

14  Entegre ilçe hastaneleri (E2 ve E3) tüm muayeneleri Ana Dal sekmesinde bulunan acil servis muayene sayısı alanına mutlaka yazmalıdır.  “Aile Hekimliği Muayene Sayısına”, sadece hastaneniz kadrosunda fiilen çalışan Aile Hekimi uzmanlarının yapmış olduğu muayene sayısı girilmelidir  Aile Hekimliği Mevzuatı çerçevesinde görev yapan aile hekimlerinin muayene sayıları formda gösterilmeyecektir.  Çift Ana Dal veya Yan Dal uzmanlığı olan hekimlerin verdikleri hizmet, fiilen çalıştıkları klinikteki branşına ilave edilmelidir.  Ameliyat grupları ve sayıları girilirken Girişimsel İşlemler listesi baz alınmalıdır.

15 Nükleer tıp branşında radyoaktif iyot tedavisi muayenesi dışında nükleer tıp muayenesi yapılıyorsa bu muayeneler anadal sekmesi altında yer alan “Fiilen Çalışan Diğer Dahili ve Cerrahi Uzman Hekim Sayıları ve Hizmetleri” de bulunan Muayene sayıları alanına yazılmalıdır.

16 EX Duhul Sayısı Hastanenin acil servisine ölü olarak girişi yapılan ve her türlü müdahale ve resüsitasyon çalışmasına rağmen yaşama döndürülemeyen ve ex duhul olarak kayıt altına alınan hasta sayıları Ex Duhul alanına kaydedilmelidir. Ex Duhul sayıları acil servis ölen sayısına eklenmemelidir.

17 Günübirlik Hasta Sayısı; Medula Hasta Kabul metodunda tedavi türü "Günübirlik" (G) olarak seçilen hasta sayıları yazılmalıdır.

18 Bu Serviste Yatarken Taburcu Olmadan Başka Servise Gidip Yatan Hasta Sadece aynı hastane içinde taburcu olmadan başka servise yatırılan hasta sayıları yazılmalıdır. Klinikler arası nakil işlemlerinde taburcu işlemi yapılmamalıdır.

19 Günübirlik hastaların hastanede kaldıkları günler veya yatış saatleri yatılan güne dahil edilmemelidir. Aynı gün yatışı yapılan bir hasta, aynı gün içerisinde taburcu edilirse yatılan günü “1” olarak alınmalıdır. Yatılan gün hesaplanmasında hastanın giriş çıkış günlerinden yalnız girdiği gün sayılmalı çıkış günü sayılmamalıdır.

20 A+B+C Ameliyat Olan Toplam Hasta Sayısı ; alanına aynı anestezi altında birden fazla ameliyat geçirmiş ise ameliyat olan hasta sayısı 1 (bir) olarak alınmalı, Aynı ay içerisinde taburcu olmadan farklı anestezi altında ve farklı günlerde ameliyat olan hasta sayısı ayrı ayrı sayılmalı, ve Aynı ay içerisinde farklı iki ayrı yatışı olan hastaların yapılan ameliyatlarında, ameliyat olan hasta sayısı ayrı ayrı sayılmalıdır.

21

22

23

24 FİİLEN ÇALIŞAN DİĞER DAHİLİVE CERRAHİ HEKİMLER Formdaki branşların dışında hastanenizde başka branşlar var ise uzman/asistan sayıları ve yapılan işlemleri, “Fiilen Çalışan Diğer Uzman Hekim Sayıları ve hizmetleri’ bölümüne yazılmalıdır. Bu alana kurum/kuruluşun toplam uzman/asistan sayıları yazılmamalıdır.

25 YOĞUNBAKIM SEKMESİ

26

27  Ana Dal veya Yan Dal başlığı altında yer alan servislerden, yoğun bakım servisi varsa, yoğun bakım servisinde yapılan işlemler SADECE yoğun bakım sekmesindeki ilgili alanlara YAZILMALIDIR.  Yoğun bakım yatak sayıları hangi basamağa ait ise, o basamağa yazılmalıdır.  Ventilatör sayısı, yatılan gün sayısı, yatan hasta sayısı ve benzeri veriler yoğun bakım yatak sayısının ait olduğu basamağa girilmelidir.  Örneğin;  Örneğin; Sadece 1. basamak yoğun bakım yatağı var ise ventilatör sayısı, yatan hasta sayısı, yatılan gün sayısı gibi diğer veriler de 1. Basamağa girilmelidir. 2. ve 3. Basamağa ait sütunlara “0” yazılmalıdır.

28  KAPALI YOĞUNBAKIM: Sadece yoğunbakım ekibinin sorumluluk alıp, "takip ve tedavi" order ı oluşturarak hastanın yatışından çıkışına kadar takip edildiği yoğun bakımlar da bulunan yataklar Kapalı Yoğun Bakım Yatakları olarak alınmalıdır.  AÇIK YOĞUNBAKIM: İlgili branş hekiminin dışarıdan "takip ve tedavi" orderi düzenleyip yoğun bakım ünitesi içinde de hastanın sorumluluğunu üstlendiği, yoğun bakımlarda bulunana yatakları da Açık Yoğun Bakım Yatak Sayıları olarak alınmalıdır.  Kapalı ve açık yoğun bakım yatak sayılarının toplamı o basamakta bulunan toplam yoğun bakım yatak sayısına eşit olmalıdır.

29 Diğer Kurumlardan direkt Yoğun Bakıma Alınan hastalar seviyelerine göre ilgili yoğun bakımın “yoğun bakıma direkt yatan hasta sayısı (servisten gelmeyen)” alanlarına da dâhil edilmelidir.

30

31 Yoğun bakımdan diğer kurumlara sevk edilen hasta sayısı raporda toplam taburcu sayısına dahil edilmediğinden, bu alandaki sayılar ilgili yoğun bakımın taburcu sayısına da eklenerek yazılmalıdır.

32  Basamaklar veya diğer yoğun bakımlar arasında geçiş yapılmış ise, her basamağın veya geçiş yapıldığı ilgili yoğun bakıma ait veriler ayrı ayrı girilmelidir.  Servisten yoğun bakıma giden hasta, servisteki taburcu alanında kesinlikle gösterilmemelidir.  Ventilatöre bağlanan bir hasta gün içinde belirli bir süre veya aralıklı olarak kaç saat bağlı kalırsa kalsın 1 gün olarak yazılmalıdır.

33  Yoğun Bakım yatakları ait olduğu branşta gösterilmelidir. Yoğun bakım yatakları klinik branşlara göre ayrılmış ise Genel Yoğun bakımda gösterilmelidir.  Erişkin yoğun bakımlar da formda gösterilmeyen yoğun bakımlar var ise bu veriler Genel yoğun bakıma dahil edilmemelidir.  Bu veriler cerrahi branşa ait ise cerrahi yoğun bakıma; dahili branşa ait veriler ise dahili yoğun bakıma eklenmelidir.

34 01 Ocak 2016’ dan itibaren Acil Yoğun Bakım Kritik Acil Yoğun Bakım Genel Yoğun Bakım Organ Nakli Yoğun Bakım Acil Cerrahi Yoğun Bakım Cerrahi Yoğun Bakım Ameliyathane Yoğun Bakım Gastroentroloji Cer. Yoğun Bakım Genel Cerrahi Yoğun Bakım Göğüs Cerrahi Yoğun Bakım Ortopedi Yoğun Bakım Post-Op Yoğun Bakım Yanık Yoğun Bakım Üroloji Yoğun Bakım Kadın Doğum Yoğun Bakım

35 Dahili Yoğun Bakım Endokrinoloji Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Yoğun Bakım Ünitesi Gastroentroloji Yoğun Bakım Acil Dahili Yoğun Bakım Göğüs Yoğun Bakım Nefroloji Yoğun Bakım Onkoloji Yoğun Bakım Hematoloji Yoğun Bakım Koroner Yoğun Bakım Nöroloji Yoğun Bakım Beyin Cerrahi Yoğun Bakım

36 Anes. Ve Reanimasyon Yoğun Bakım KVC Yoğun Bakım Pediatri Yoğun Bakım Çocuk Yoğun Bakım Çocuk Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi Çocuk Enfeksiyon Yoğun Bakım Yenidoğan Yoğun Bakım Küvöz Yenidoğan Yoğun Bakım Açık Yatak Yenidoğan Cerrahisi Yoğun Bakım

37 EVDE SAĞLIK SEKMESİ

38  Ulaşılan Toplam Hasta Sayısına Evde sağlık hizmeti verilmeye başlandığı andan itibaren hizmet alan tüm hastalar yazılmalıdır.  Toplam Kayıtlı (Aktif) Hasta Sayısına Son ay gidilmese dahi hizmetten çıkarılmamış daha sonrada birim tarafından hizmet alacak hastalar ile o ay hizmet alan hastalar yazılmalıdır.  Toplam Çıkarılan Hasta Sayısına Hizmetin verilmeye başlandığı andan itibaren hizmetten çıkarılan tüm hastaları yazılmalıdır.

39  Ulaşılan toplam hasta sayısı, aktif hasta sayısından büyük olmalıdır.  Ulaşılan hasta sayısı her ay düzenli olarak artış göstermeli düşüş göstermemelidir.  Aktif hasta sayısı bir önceki aya göre düşüş ve ya artış gösterebilir.  Aktif hasta sayısı ile çıkarılan hasta sayısının toplamı ulaşılan toplam hasta sayısını vermelidir.  Çıkarılan hasta sayısı her ay düzenli artar veya eşit olur, asla düşüş göstermemeli.  Çıkarılan hasta sayısına hizmetin başladığı andan itibaren hizmetten çıkan hastalar ve o ay hizmetten çıkan hastalar ilave edilerek yazılmalıdır.

40 DÜZENLEYEN SEKMESİ

41 Düzenleyen bölümünde bulunan alanlar doğru ve eksiksiz girilmelidir.

42 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik Analiz Bilgi Sistemleri Dairesi 2016

43 GİRİŞ YAPTIĞINIZ VERİLER NASIL RAPORLANIR?

44 TSİM sistemi girmiş olduğunuz verilerin değerlendirmesini daha kolay yapabilmeniz için çeşitli raporlama imkanları sunmaktadır.

45

46 Raporlamak istediğiniz tarih aralığı seçilir Raporlamayı istediğiniz sekme seçili konuma getirilir.

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Tarih aralığı belirlenmeli Çalıştırılacak rapor seçilmeli İlçe yada kurum türüne göre rapor çalıştırılabilir. Rapor çalıştırmak için basılmalı

57  Ocak 2014 den itibaren bazı raporlarda revizyona gidilmiştir.  Ayrıntılı Rapor  Ayrıntılı Rapor 2014  PDF Özet Raporu (Hastane)  PDF Özet Raporu (Hastane) 2014

58  Revizyona gidilen raporlarda sistemden 2012-2015 yılları arası alınacak raporlarda  2012 -2013 YILI AYRI  2014-2016 YILLARI AYRI ALINIP BİRLEŞTİRİLMELİ

59 Raporlarda bazı veriler yansıtılmamaktadır. Raporlardaki veriler değerlendirilirken bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Örnek 1; İzolasyon yatak sayıları ilgili branşların yatak sayıları içerisinde yer aldığından bu yataklar raporlarda ayrıca yatak sayısına dahil edilmemektedir.

60 YOĞUN BAKIMDAN SEVK EDİLEN HASTALARI YOĞUN BAKIM TABURCUSUNA EKLE!

61

62

63 Tescilli Yatak Sayısını; Raporlarda ÇKYS’ den otomatik olarak almaktadır. Toplam kullanılan yatak sayısı Ana Dal, Yan Dal ve yoğun bakım sekmelerindeki servislerde bulunan yatak sayılarının toplamı yazılmalıdır. UYARI : Bu alandaki veri bina sekmesinde girilen ve tüm bloklarda bulunan hasta yatak sayılarının toplamına eşit olmalıdır.

64 Konsültasyon Muayene; Başka bir branştaki hekim ya da hekimlerin görüşünü almak için yapılan muayenelerdir. Raporda ayrıca gösterilmektedir. Bu muayenelere ait sayılar hizmet sekmesindeki ilgili alandan çekilmekte olup, toplam muayene içerisine de dahil edilmelidir. Raporlarda Verilerin Çekildiği Alanlar-2

65 Toplam Ayaktan Muayene Sayısı (Acil Dahil); Ana Dal ve Yan Dal sekmelerinde bulunan tüm servislerin muayene sayılarının toplamını ifade etmektedir. Raporlarda Verilerin Çekildiği Alanlar-3

66 Ana Dal ve Yan Dal Servislerinde yatan hasta sayısı toplamı Yoğun Bakım Servisine direkt yatan hasta sayısı toplamı Toplam Yatan Hasta Toplam Yatan Hasta Sayısı Ancak ; aynı hastane içinde başka servisten gelen hastalar dahil değildir Raporlarda Verilerin Çekildiği Alanlar-4

67 Ana Dal ve Yan Dal Servislerden taburcu edilerek hastaneden ayrılan hasta sayısı toplamı Yoğun Bakımdan direkt taburcu edilerek hastaneden ayrılan hasta sayısı toplamı Toplam Taburcu Olan Hasta Sayısı Raporlarda Verilerin Çekildiği Alanlar - 5

68 Doğum Sayıları Primer Sezaryen; Bir kadının ilk kez yapılan sezaryeni ifade etmektedir. Primer sezaryen sayısı toplam sezaryen sayısının içine dahildir. SEZARYEN DOĞUM PRİMER SEZARYEN DOĞUM Raporlarda Verilerin Çekildiği Alanlar -8

69 SDL (Sancı Doğum Lohusa Odası) Odalarında bulunan doğum masaları var ise Bu masalarda doğum salonu bölümüne eklenmelidir

70  A,B,C Ameliyat Oranı; Ana Dal ve yandal sekmesinde bulunan A,B,C grubu ameliyatların tüm ameliyat toplamına oranını ifade etmektedir. A,B,C Ameliyat Oranı = A+B+C+Diğer Günübirlik Ameliyat Sayıları(D-E Hariç)X 100 Toplam Ameliyat Sayısı

71  Yatak Doluluk Oranı; Belirli bir zaman dilimi içerisinde tescilli hasta yataklarının ne oranda hasta tarafından kullanıldığını ifade etmektedir.  DİKKAT: Yatak doluluk oranı asla %100’ü geçmemelidir. Yatılan Gün Sayısı X 100 (Gün Sayısı X Yatak Sayısı) Yatak Doluluk Oranı =

72  Yatan Hasta Oranı; Belirli bir zaman diliminde hastaneye başvuran hastaların ne kadarının yatırılarak tedavi edildiğini ifade etmektedir.  Ortalama Kalış Günü; Hastaneden taburcu olan (ölenler dahil) bir hastanın hastanede kaç gün kaldığını ifade eder. Yatan Hasta X 100 Muayene Sayısı Yatan Hasta Oranı = Ortalama Kalış Günü = Yatılan Gün Sayısı Taburcu + Ölen

73  Yatak Devir Hızı;  Yatak Devir Hızı; Bir yatağın belirli bir zaman dilimi içerisinde kaç hasta tarafından kullanıldığını ifade etmektedir.  Devir Aralığı ( Gün );  Devir Aralığı ( Gün ); Belirli bir zaman dilimi içerisinde bir hasta yatağının kaç gün boş kaldığını gösterir. Yatan Hasta Yatak Sayısı Yatak Devir Hızı Yatak Devir Hızı = Devir Aralığı ( Gün) Devir Aralığı ( Gün) = [ ( Yatak Sayısı X Gün Sayısı) – Yatılan Gün Sayısı] ( Taburcu + Ölen )

74  Dahili/Cerrahi Klinisyen Hekim Başına Düşen Günlük Muayene Sayısı (Aylık Olarak)= Dahili/Cerrahi Kliniklerin Muayene sayısı toplamı Dahili/Cerrahi Klinisyen Uzm. Sayısı X Aktif Çalışılan Gün

75  Cerrahi Hekim Başına Düşen Aylık Büyük ve Orta (A,B,C) Ameliyat Sayısı= A+B+C Ameliyat Sayıları Toplamı+ Günübirlik A+B+C Ameliyat Sayıları Cerrahi Klinisyen Uzman Hekim Sayısı

76  Aile Hekimliği  Adli Tıp  Anesteziyoloji ve Reanimasyon  Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  Deri ve Zührevi Hastalıklar  Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon  Göğüs Hastalıkları  İç Hastalıklar  Kardiyoloji  Nöroloji  Radyasyon Onkolojisi  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları  Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp  Algoloji  Çocuk Endokrinolojisi  Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları  Çocuk Gastroenterolojisi  Çocuk Genetik Hastalıkları  Çocuk Göğüs Hastalıkları  Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi  Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları  Çocuk Kardiyolojisi  Çocuk Metobolizma Hastalıkları  Çocuk Nefrolojisi  Çocuk Nörolojisi  Spor Hekimliği

77  Çocuk Romatolojisi  Endokrinoloji ve Metobolizma Hastalıkları  Gastroenteroloji  Geriatri  Hematoloji  İmmunoloji ve Alerji Hastalıkları  İş ve Meslek Hastalıkları  Klinik Nörofizyoloji  Nefroloji  Neonatoloji  Romatoloji  Tıbbi Onkoloji  Tıbbi Genetik

78  Ağız, Yüz ve Çene Cerrahisi  Beyin ve Sinir Cerrahisi  Çocuk Cerrahisi  Genel Cerrahisi  Göğüs Cerrahisi  Göz Hastalıkları  Kadın Hastalıkları ve Doğum  Kalp Damar Cerrahisi  Kulak Burun Boğaz Hastalıkları  Ortopedi ve Travmatoloji  Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi  Üroloji  Periferik Damar Cerrahisi  El Cerrahisi  Gastroentroloji Cerrahisi  Perinatoloji  Cerrahi Onkoloji  Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi  Çocuk Ürolojisi  Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi

79  Farmakoloji  Anatomi  Fizyoloji  Patoloji  Tıbbi Biyokimya  Tıbbi Mikrobiyoloji  Acil  Çocuk Acil  Halk Sağlığı  Nükleer Tıp  Norodyoloji  Radyoloji

80 Teknik ve form içerik sorunları için lütfen 0 (312) 585 14 91 - 92 - 93 shgm.istatistik@saglik.gov.tr ile bize ulaşınız.shgm.istatistik@saglik.gov.tr Bu Formlar ihtiyaç doğrultusunda güncellenmektedir.

81


"Ayfer ŞEN İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları