Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI KANUN (Resmi Gazete: 30.06.2012-28339 ) Mahmut ÇOLAK SGK Müfettişi TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI KANUN (Resmi Gazete: 30.06.2012-28339 ) Mahmut ÇOLAK SGK Müfettişi TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü."— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI KANUN (Resmi Gazete: 30.06.2012-28339 ) Mahmut ÇOLAK SGK Müfettişi TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü

2 6331 Sayılı Kanun İş sağlığı ve güvenliği kavramı -İşyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilim -İşyerlerinde daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak için yapılan sistemli çalışmalar -İşyerlerinde çalışanların işin yapılması ile ilgili olarak ortaya çıkan tehlikelerden, bedensel ve ruhsal olarak zarar görmemesi için alınması gerekli hukuki, teknik ve tıbbi önlemleri sağlamaya yönelik çalışmalar

3 4857 sayılı İş Kanunu 10.6.2003 tarihli 1475 sayılı İş Kanunu 01.09.1971 tarihli 20.6.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

4 İş sağlığı ve güvenliği; ilk kez müstakil bir kanunda ele alındı. İş Kanunu: 3008 sayılı 1936 931 sayılı 1967 1475 sayılı 1971 4857 sayılı 2003 30/06/2012: 6331 sayılı ve tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” 30 Haziran 2012

5 6331 Sayılı Kanun İkincil Mevzuat (Yönetmelik ve Tebliğler) 1.İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği (26.12.2012 tarihli RG) 2.İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik (29.12.2012 tarihli RG+31.01.2013 tarihli RG) 3.İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği (29.12.2012 tarihli RG+31.01.2013 tarihli RG) 4.İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği (29.12.2012 tarihli RG) 5.İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik (18.01.2013 tarihli RG) 6.Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (25.01.2013 tarihli RG) 7.Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği (05.02.2013 tarihli RG) 8.Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik (16.04.2013 tarihli RG) 9.İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (25.04.2013 tarihli RG) 10.Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (15.05.2013 tarihli RG) 11.Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ (14.06.2013 tarihli RG) 12.İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik (18.06.2013 tarihli RG) 13.Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik (02.07.2013 tarihli RG)

6 6331 Sayılı Kanun İkincil Mevzuat (Rehberler) 1. Apartmanlarda 2. Çağrı Merkezlerinde 3.Diş Muayenelerinde 4.Kasaplarda5.Kuaförlerde 6.Kuru Temizlemecilerde 7. Lokanta ve Pastanelerde 8. Ofislerde 9. Taksi İle Yolcu Taşımacılığında

7 6331 Sayılı Kanun Ülkemizde günde meydana gelen iş kazası istatistiği - yaklaşık 176 iş kazası olmakta -iş kazası sonucu 3 işçi hayatını kaybetmekte -5 kişi iş göremez hale gelmektedir. GSYİH rakamlarına göre; iş kazası ve meslek hastalıklarının toplam maliyeti yılda yaklaşık 44 milyar TL olarak tahmin edilmektedir.

8 6331 Sayılı Kanun YILİŞ KAZASI SAYISIÖLÜMLÜ İŞ KAZASI SAYISI 199697.6311.492 199798.3181.473 199891.8951.252 199977.9551.333 200074.8471.173 200172.3671.008 200272.344878 200376.688811 200483.830843 200573.9231.096 200679.0271.601 200780.6021.044 200872.963866 200964.3161.171 201062.9031.454 201169.2271.710

9 9

10 İNSAN HATASI Güvensiz Hareketler  Görev verilmeden çalışmak  Hızlı çalışmak - acelecilik  Güvenlik donanımını kullanım dışı bırakmak  Ekipmanı güvensiz bir biçimde yönetmek  Güvensiz pozisyonlar  Güvenliği önemsememek veya kişisel koruyucu kullanmamak  Aşırı güven 10

11 Ø Koruyucuların kalitesizliği Ø Koruyucu olmaması Ø Eski ve kusurlu aletler Ø Tertipsizlik, düzensizlik Ø Yetersiz aydınlatma Ø Gürültülü ortam Ø Yetersiz havalandırma – aşırı sıcak/soğuk Ø Kirli hava kaynakları Ø İyi tasarlanmamış prosedürler Ø Yetersiz kişisel koruyucu ekipman İNSAN HATASI Güvensiz Şartlar 11

12 KAZALARIN %79 güvensiz hareketler %20 güvensiz şartlar %1 nedeni bulunamayan faktörler 12 "100 kat dikkatli olmak 1 kez ölmekten daha iyidir." (Mark Twain)

13 KAZA TEORİSİ T.D = TEHLİKELİ DURUM T.H = TEHLİKELİ HAREKET KAZA=T.D*T.H

14 KAZA TEORİSİ Bazı Tehlikeli Durumlar: 1.Yetersiz Koruyucu ve Korkuluk 2.Kusurlu Araç 3.Emniyetli Olmayan Yakıt 4.Yetersiz Havalandırma 5.Uygun Olmayan Işıklandırma

15 KAZA TEORİSİ Bazı Tehlikeli Hareketler: 1.Tecrübesiz çalışmak. 2.Başkasının işine karışmak. 3.Çalışma hızının uygun olmaması. 4.Emniyet ekipmanını kullanmamak. 5.Kaba şaka yapmak.

16 KAZA TEORİSİ T.H = %78 T.D = %20 (%98 İnsan + %2Görünmez Kaza) DOĞAL AFETLER: %2

17 KAZA TEORİSİ KAZANIN ARDINDAN SÖYLENENLER; – Dikkatim dağıldı. – Bana birşey olmaz. – Şimdiye kadar hep böyle yaptık. – Böyle olacağı aklıma gelmedi,bilmiyordum. – Güvenli görünüyordu. – Acelem vardı.

18 KAZA TEORİSİ KAZA GELİYORUM DER! HER CİDDİ KAZANIN ALTINDA BÜYÜK TEDBİRSİZLİKLER YATAR.

19

20

21 KAZA PİRAMİDİ Ölüm............................................................ Ciddi Kazalar / Yaralanmalar................. Basit / Küçük Kazalar...................... Ucuz Atlatılan Kazalar …….......... Emniyetsiz Hareketler……..……. 1 10 100 10.000 1.000

22 Kazalar nedenlerine göre incelendiğinde; – % 7 8’ i güvensiz davranıştan, insan hatası – % 2 0’ si güvensiz durumdan, mekanik hatalar – % 2’ si de doğal afetlerden, öngörülemeyen, sebebi bilinemeyen durumdan, kaynaklanmaktadır.

23 KAZA TEORİSİ Direkt (Görünür) Maliyetler; – İlk müdahale, ambulans ve tedavi masrafları, – Geçici veya sürekli iş göremezlik ve ölüm ödemeleri, – İşçiye veya yakınlarına ödenen maddi ve manevi tazminatlar, – Sigortaya ödenen tazminatlar.

24 KAZA TEORİSİ Direkt (Görünür) Maliyetler (devamı) ; – Proses, makina veya tezgahın kısmen yada tamamen zarar görmesi nedeniyle tamir yada yeni makina alımının getirdiği maliyet, – Ürünün yada hammaddelerin zarara uğraması, – Çalışanların moral bozukluğu nedeniyle dolaylı ya da dolaysız iş yavaşlatmaları.

25 KAZA TEORİSİ İndirekt (Görünmez) Maliyetler; – İşletmenin, makinaların, prosesin yada fabrikanın bir bölümünün yada tamamının kaybedilmesi, yani İş Gücü ve İş Günü Kayıpları olacaktır. – İşçinin üretimde çalışmaması nedeniyle iş gücü ve maliyet kaybı, – Adli masraflar (Mahkeme) – Kazanın getirdiği fazla mesainin maliyeti, – Kaza esnasında, bu bölümde işin durması nedeniyle zaman ve maliyet kaybı, yani Üretim Kayıpları olacaktır.

26 Yargıtay 10.HD.17/04/1984 tarih ve 2029/2140 sayılı kararında: “Çalışan kimsenin iş güvenliği kendi dikkatine ve inisiyatifine bırakılamaz” Yargıtay. (10.HD.,18.08.1983,3664/3849 K.) kararında: “Kişisel koruyucu malzemenin kullanılmasını temin etmeyen işveren kusurludur.” belirtilmiştir.

27 27 İş Kazalarının Maliyeti İndirekt (Görünmez) Maliyetler (devamı) ; – Yeni işçi alımı gerekiyorsa, işçiye verilen eğitim ve işçinin işi öğrenmesi esnasında geçen sürenin getirdiği verimsizlik maliyeti, – Bürokratik işlemlerle ilgili harcanan zaman ve maddi kayıp, – Siparişin zamanında teslim edilememesi nedeniyle uğranılacak kayıplar, – İşyerinde bir kaza olduğu zaman çalışanlar önemli bir süre (1saat-1ay gibi süreler kazanın etkisinden kurtulamayacaklar) kendi aralarında uzun süre kazayı konuşacaklar. Ayrıca, güvensiz çalışma ortamından dolayı çalışanlar tedirgin olacak ve işleri yavaşlatacaklardır. Bu da ciddi Verim Kayıpları demektir.

28 6331 Sayılı Kanun İş kazalarının sonuçları: Çalışan kayıpları: Bir iş kazası sonucunda çalışan bedensel, ruhsal, sosyal ve ekonomik bakımdan kayıplara yol açmaktadır. Kayıplar geçici, sürekli iş göremezlik veya ölüm şeklinde olabilmektedir. İş yerinin kayıpları: İş kazası sonucunda üretim kaybı, işletmenin araç-gereç kayıpları, iş kazası sonucu işletmede güven sorunu (iş ve dış müşterilere karşı) tazminatlar gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ulusal kayıplar: İş kazası sonucunda ilk yardım, yangın söndürme, kaza sonucunda sosyal sigorta masrafları ve harcamaları olmaktadır.

29 Bahadır ……. 16 Şubat, 2001 günü hayatını kaybetti. Yaptığı iş, bir kamyonete boruların yüklenmesiydi. NİÇİN HAYATINI KAYBETTİ ? Ölümünden siz ne öğrendiniz?? ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ

30 Bir formen ve 2 işçi resimdeki kamyonete el ile 6m’lik 6’’lik plastik boruları yüklüyordu. Yer kazanmak amacıyla, her plastik boru içine 3 adet 2’’galvaniz boru yerleştirildi. Bu durumda sizce ne gibi sorunlar ortaya çıkmış olabilir?

31 ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ Sorulması gereken asıl soru: Basit gözüken her iş için, İş - öncesi değerlendirme yaparmısınız??? EVET Bravo ! Bunu standart uygulamaya haline getirin ! Başlamadan ÖNCE tehlikeleri belirleyin. HAYIR ! Tekrar düşünün ! Kendinizi ve takım üyelerini tehlikeye atmaktasınız ! Bu kazada nelerin yanlış gittiğini dikkatle izleyin !

32 ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ 1. Her bir parçanın ağırlığı yaklaşık 70 kg geliyordu. Bu iki insanın manuel (el) olarak kaldıracağı ağırlığın üzerindedir. 2. Kullanılan yöntem doğru değildi. İçteki boruların emniyete alınması, sabitlenmesi mümkün değildi.

33 ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ 3. Söz konusu araç, bu iş için uygun değildi. Bu şekilde yüklerin emniyete alınması güç. Sarkan, taşan cisimler daima bir tehdit oluşturur.

34 ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ Formen kamyonet üzerinde yüklemeyi yönetiyordu. 7 boru yüklenmişti ve 2 işçi ok istikametinden 8nci boruyu yüklemek üzereydi. Bu aşamada ne yanlış gitmiş olabilir??

35 ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ Son yüklenenin baskısı ile en soldaki boru formenin üzerine kaydı. Formen geriye doğru yere düştü,boru da üstüne düştü. Stoper çok kısaydı. !!! Kimse bu tehlikeyi düşünmedi.

36 ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ Sırt üstü düştü. Düşme sırasında baret başından çıktı. Kafa yere sertçe çarptı ve Formen olay yerinde hayatını kaybetti.

37 ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD) Kazanın OLUŞUMUNU ÖNLEYEMESELER DE, Kaza SONUCUNUN DEĞİŞTİRİLMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNARLAR. KKD kullanımında şu üç temel unsur son derece önemlidir. 1. Her iş için, uygun KKD kullanılmalıdır. 2. Kullanılan KKD, standartlara uygun olmalıdır. 3. KKD, doğru şekilde / usulüne uygun kullanılmalıdır. Örneğin bu olayda çene bağı kullanılmadığından, baret formenin başından düşmüş ve başın sert zemin ile olan teması ve dolayısıyla başın ağır darbe alması önlenememiştir.

38 ÖLÜMCÜL BİR KAZANIN ÖĞRETTİKLERİ O halde aşağıdakileri aramızda konuşalım: Şimdi ne olduğunu, kazanın nedenlerini ve söz konusu ekibin yapmış olduğu hataları biliyoruz. Basit gözükse de, bizler ve ekiplerimiz her iş öncesinde yapılacak iş ile ilgili RİSKLERİ ( TEHLİKELERİ ) ve bunlarla ilgili ÇALIŞMA TALİMATLARINI OKUYUP, ARAMIZDA KONUŞUYORMUYUZ. Her gün yapmakta olduğunuz ve bizlere basit / rutin gibi gözüken işlerin bir listesini yapalım ve buradaki tehlikeleri konuşalım. İlk fırsatta her biri için neler yapmamız gerektiğine, Tehlikeleri ( riskleri ) nasıl kontrol alacağımızla ilgili karar verelim???

39 6331 Sayılı Kanun 6331 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce; iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler 4857 sayılı İş Kanunu kapsamı ile sınırlı olup, çalışanların tümünü kapsamamakta idi. Belediyeler görevlerini yapmak için memur, kadrolu işçi, sözleşmeli personel ve taşeron işçisi çalıştırırlar. Çalışma hayatında iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümler 4857 sayılı İş Kanunu’nun sadece 13 maddesinde yer almışken, İş Kanunundan ayrı bir Kanun olarak düzenlenmesi eğilimi nihayetinde Kanunun bir bütün olarak ele alınarak ayrı bir düzenleme yapılmasıyla yani 6331 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile son bulmuştur. Böylelikle, iş sağlığı ve güvenliği konusu DAHA KAPSAMLI HALE GETİRİLMİŞTİR.

40 KANUNUN İŞVEREN AÇISINDAN GETİRDİKLERİ  İş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme ve bunun sürekliliğini sağlama. Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu dikkate alma. Risk değerlendirme raporlarını da göz önünde bulundurarak genel bir önleme politikası geliştirme. Mesleki risklerin önlenmesi için, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbiri alma. Çalışma ortamında gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaları yaptırma. İzleme, denetleme ve uygunsuzlukları giderme. Çalışanların hayati tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alma. Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda koordinasyon sağlama.

41 KANUNUN ÇALIŞANLAR AÇISINDAN GETİRDİKLERİ  Sayı sınırı olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanma.  İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile ilgili görüş verme ve aktif katılım sağlayabilme.  Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalması durumunda, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınma.  İş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim alıp, bilgilenme.  İş sağlığı ve güvenliği konularında temsil edilme.  Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmeme.  Kendilerine verilen üretim ve korunmayla ilgili tüm araç ve donanımları doğru kullanma.

42 İşyerleri tehlike durumuna göre üç sınıfa ayrıldı. İşçi sayısı sınırı olmaksızın Kamu ve Özel Sektör kapsam içinde Bütün çalışanlar Kanun kapsamında Aynı çalışma alanındaki işyerlerinin koordine olması zorunlu Bütün çalışanların sağlık gözetimi yapılacak Mevcut durum teknolojiye uygun olarak iyileştirilecek & Değişen şartlara uygun hale getirilecek Çırak ve Stajer dahil İşyeri Hekimi, iş güvenliği uzmanı,Sağlık Personeli,Çalışan temsilcisi, Destek Elemanı, her işyerinde çalışması zorunlu… Hayati Tehlike durumunda ve Çok tehlikeli işyerlerinde Risk değerlendirmesi yapılmaması halinde işyeri durdurulacak Çalışanların bilgilendirilmesi, Düzenli Eğitimi,Görüşünü Alma ve Katılımının Sağlanma zorunlu…. 6331 sayılı Kanun NELER GETİRİYOR? TV,Radyolara İSG konusunda Yayın Zorunluluğu geldi Kamu hariç ondan az çalışanı bulunan çok tehlikeli ve tehlikeli işyerlerine Bakanlk, desteği sağlanacak

43 DENETİM SONUCU İDARİ YAPTIRIMLAR İdari Para Cezası İşyerinin Durdurulması 4857 sayılı Kanun Md.92, 93, 96, 97 ve 107. İdari para Cezası- Kolluk Kuvvetleri Yardıma çağırma İSG Kanunu Madde: 26 İSG Kanunu Madde:25 Cumhuriye t Savcılığına Suç Duyurusu Kabahatler Kanunu Madde:7 (Yöneticiler Hakkında)

44  İş sağlığı ve güvenliği konularında yapılan çalışmalar SİSTEMLİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMA ŞEKLİNDE YÜRÜTÜLMELİDİR.

45 iş kazalarının meydana gelmesine karşı alınmayan tedbirler nedeniyle ortaya çıkan sorunlar çok yönlü ve ağır olmakla birlikte, kazaları önlemekten daha fazla masraf çıkarmaktadır.

46 6331 ÖNCESİ6331 SONRASI Tespit bazlı, sonuç odaklı (reaktif) Risk bazlı, önleyici yaklaşım (proaktif) Sınırlı çalışan katılımı Geniş çaplı çalışan katılımı İşçilerle sınırlı kapsam Önleyici ve koruyucu anlayışa dayalı kültür

47 6331 Sayılı Kanun Amaç İşyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin - iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması -mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bir başka açıdan; iş kazalarının (örneğin; Tuzla tersanelerindeki iş kazaları vb) azaltılması, çalışanların bedensel, ruhsal, sosyal iyilik durumlarının en üst düzeye çıkartılması hedeflenmektedir.

48 Testi kırılmadan önce… Kanun, iş kazası veya meslek hastalığı yaşanmadan önce önlem almaya yöneliktir. Kuralcı bir yaklaşım yerine önleyici yaklaşım esas alındı.

49 6331 Sayılı Kanun Kapsam: Sayı sınırı olmaksızın, Memur, işçi, sözleşmeli personel, işveren, çırak, stajyer tüm çalışanlar, Kamu ve özel sektöre ait bütün işler ve işyerleri, Tarım vb. dahil tüm işkolları İstisna: TSK, emniyet, afet müdahale ekipleri, ev hizmetleri, kendi nam ve hesabına tek başına çalışanlar

50 6331 Sayılı Kanun Bütün işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturulacak. İşyerlerinin mevcut durumunun iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanacak. İş güvenliği uzmanı/işyeri hekimi/diğer sağlık personeli (hemşire-sağlık memuru-acil tıp teknisyeni-çevre sağlık teknisyeni) görevlendirilecek. (mühendis, mimar, teknik öğretmen, fizikçi, kimyager, iş sağlığı ve güvenliği programı mezunu olanlar) Gerekli şartları taşıması halinde işverenin de kendisi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecek. İş kazasının meydana gelmesi durumunda ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanı (mühendis, mimar, teknik öğretmen, fizikçi, kimyager, iş sağlığı ve güvenliği programı mezunu olanlar) veya işyeri hekiminin yetki belgesi askıya alınacak. KANUN TEKLİFİ: İş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunlarını (iç mimar, şehir plancısı, şehir ve bölge plancısı, endüstri ürünleri tasarımcısı, endüstriyel tasarımcı, peyzaj mimarı gibi unvanlara sahip meslek mensupları)

51 6331 Sayılı Kanun SAYIŞTAY TEMYİZ KURULU KARARI Tutanak No: 34941-Tarih: 08/05/2012 : Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak görev yapan kurum doktorlarına, “İş Yeri Hekimliği” yaptıkları süreler için kıdem tazminatı ödemesinin mümkün olmadığı hakkında. Tutanak No: 34665-Tarih: 27/03/2012:Belediyede çalışmakta olan hekimlere ayrıca işyeri hekimliği ücreti adı altında ödemede bulunulamayacağı hakkında.

52 6331 Sayılı Kanun İşyeri hekimliği yapan kurum tabiplerine yapılan ücret ödemeleri Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idarelerde gerçekleştirilmiş olan işyeri hekimliği ücreti ödemeleri nedeniyle kamu görevlileri hakkında idari veya mali yargılama ve takibat yapılamaz, başlatılanlar işlemden kaldırılır, bu ödemeler geriye tahsil ve tazmin konusu edilemez.

53 6331 Sayılı Kanun Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit edilen iş güvenliği uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır.

54 6331 Sayılı Kanun İş güvenliği uzman sayısı SınıfıSayısı A947 B552 C14.305 TOPLAM15.804 İşyeri Hekimliği Belgesi8.798 Eğitici Sayısı1.048 Faal OSGB546 Faal Eğitim Kurumu109 Eğitici2.073

55 6331 Sayılı Kanun İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Yükümlülüğü 4857 sayılı İş Kanunu6331 sayılı İSG Kanunu En az 50 işçinin çalışması 1 çalışanın varlığı yükümlülük için yeterli İşçilerin devamlı işçiler olması Çalışanların devamlı çalışıyor olma koşulu yok İşin sanayiden olmasıSanayiden sayılan iş koşulu yok

56 6331 Sayılı Kanun İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır. İşveren asıl iş faaliyet değişikliğini en geç 1 ay içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirir. Asıl işin tayininde tereddüde düşülmesi halinde işyerinin kuruluş amacına bakılır. İşyerinde birden fazla asıl iş tanımına uygun faaliyetin yürütülmesi halinde, bu işlerden tehlike sınıfı yüksek olan iş esas alınır. İşyeri SGK sicil numarasının iki,üç,dört ve beşinci rakamları işyeri faaliyet kodunu göstermektedir. “İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi”nde “NACE Rev. 2_Altılı Kod” “O”, “NACE Rev. 2_Altılı Tanım” KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK altında, belediyeler “belediyelerin kamu yönetimi hizmetleri” tanımı altında “84.11.41-Az Tehlikeli”, altılı kod ve tehlike sınıfındadır.

57 6331 Sayılı Kanun İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. İşyeri hekimi ise, her tehlike sınıfında çalışabilir.

58 İşyerleri, yapılan işin niteliğine göre tehlike sınıflarına ayrılıyor. Tehlike sınıfı tespitinde; işyerinin yaptığı asıl iş esas alınır. İşyeri hekimi, her tehlike sınıfında çalışabilir. A Sınıfı Uzman Çok tehlikeli B Sınıfı Uzman Tehlikeli C Sınıfı Uzman Az tehlikeli

59 6331 Sayılı Kanun GEÇİCİ UYGULAMA Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 4 YIL süreyle (A) sınıfı yerine (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilecektir. tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 3YIL süreyle (B) sınıfı yerine (C) sınıfı iş güvenliği uzmanı görevlendirilebilecektir.

60 6331 Sayılı Kanun 3 yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu düzenleme 31.01.2013 tarihinden itibaren 7 yıl geçerlidir. 14 Haziran 2013 tarihli Tebliğ ile; 3 yıllık mesleki tecrübe ve (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlar Tebliğ eki Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen işlerde görevlendirilebileceklerdir. 3 yıl içinde kişi adına asgari 750 günlük prim ödenmiş olması gerekmektedir.

61 6331 Sayılı Kanun Eğitim programı: Uzaktan, Yüz yüze Uygulamalı eğitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eğiticileri, katılımcıları ile eğitim mekânı gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilişkin her türlü bilgi ve belgeden oluşan program.

62 6331 Sayılı Kanun İş güvenliği uzmanlarının eğitimleri Eğitim programının süresi, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu kısımlar ancak tek bir program dâhilinde uygulanabilir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanları için en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmiş olduğu işyerlerinde yapılır. Diğer sağlık personelinin eğitimleri Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.

63 6331 Sayılı Kanun 2013 yılı sınav dönemleri 18 Mayıs…………..Cumartesi 18 Ağustos………..Pazar 23 Kasım……………Cumartesi

64 6331 Sayılı Kanun Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Kamuya ait işyerlerinde 657 sayılı Kanuna tabi çalışanlar arasından görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirme yapılan kurum tarafından işyeri hekimi ile Ek-5a, iş güvenliği uzmanı ile Ek-5b, diğer sağlık personeli ile Ek-5c’deki örneğine uygun görevlendirme belgesi düzenlenir ve bu belgenin bir nüshası kurum tarafından, biri sözleşme yapılan kişiler tarafından saklanır. Son nüsha kurum tarafından beş işgünü içinde (İSGGM) Genel Müdürlüğe bildirilir.

65 6331 Sayılı Kanun Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz 01.07.2013-31.12.2013 devresi için 200 x 0,075949= 15,19 TL Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam 80 (seksen) saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.

66 6331 Sayılı Kanun İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. Diğer işyerlerinden: 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

67 6331 Sayılı Kanun Az tehlikeli sınıfta yer alan, 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir Tehlikeli sınıfta yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir Çok tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir

68 6331 Sayılı Kanun İş güvenliği uzmanı/işyeri hekiminin tam süreli görevlendirilmesi gereken işyerlerinde, işveren “işyeri sağlık ve güvenlik birimi” kuracak. Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve ÇSGB tarafından yetkilendirilen birim. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin işyerinde uygun vasıflara sahip personel bulunmaması halinde, işyeri dışındaki ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden alınabilecek. Eğitim kurumu: İş güvenliği uzmanlarının ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere ÇSGB tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler.

69 6331 Sayılı Kanun OSGB’ler kuruldukları il ve sınır komşusu illerde hizmet sunmaya yetkilidir. Sınır illerin dışında hizmet verilebilmesi için, o illerde şube açılması zorunludur. ÇSGB tarafından yetkilendirilen toplum sağlığı merkezleri işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli hizmetlerini gerekli şartları sağlamaları halinde sunabilirler. Toplum sağlığı merkezlerinin yetkilendirilme ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığı ve ÇSGB ile birlikte hazırlayacakları genelge ile belirlenir.

70 6331 Sayılı Kanun İş güvenliği uzmanları/işyeri hekimlerinin temel görevi; işyerindeki tehlikeleri ve bu tehlikelerden doğabilecek riskleri ortaya çıkartarak, alınması gereken tedbirleri belirlemektir. İlkyardım, yangınla mücadele gibi durumlar için önceden planlama ve hazırlık yapılması işyerlerinin yükümlülükleri arasındadır. İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.

71 6331 Sayılı Kanun Kanunla çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği konusundaki haklarına sahip çıkmaları ve bu hakların takipçisi olmaları gerekiyor. Çalışanlar işyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine aktif katılım sağlayacak.

72 6331 Sayılı Kanun 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

73 6331 Sayılı Kanun ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULDUĞU YERLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞUMU 6 aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde Kurul aşağıdaki şekillerde oluşur ve işlev görür. — Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50 ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı Kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve Kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. — Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla ise bu durumda Kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, Kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.

74 6331 Sayılı Kanun — Alt işverenin çalışan sayısı 50 ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı 50’nin altında ise işyerinde Kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu Kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. — Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı 50’nin altında ve toplam çalışan sayısı 50’den fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir Kurul oluşturulur.

75 İş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleme adına önceden risk değerlendirmesi yapılacak. Bütün işyerlerine risk değerlendirmesi zorunluluğu getirilmektedir. İşveren, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyecek tehlikelerin belirlenerek gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

76 6331 Sayılı Kanun İşveren, çalışanları ile birlikte işin her aşamasında işten kaynaklı tehlikeleri sürekli olarak tespit ederek, muhtemel risklere karşı tedbir alacak. İşveren, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve bertaraf edilmesi için Risk Değerlendirmesi yapacak. (PROAKTİF YAKLAŞIM) 6331 sayılı Kanun öncesinde ise REAKTİF YAKLAŞIM esastı. Yani; işverenlerin alacağı önlemler önceden en ayrıntısı ile birlikte tüzük ve yönetmeliklerde belirtilmişti. Örneğin; bir kapıcı çalıştıran apartman da risk değerlendirmesi yapması zorunludur. Bir çırak çalıştıran berber de risk değerlendirmesi yaptıracak.

77 6331 Sayılı Kanun Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali Risk değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar.

78 6331 Sayılı Kanun Yapılmış olan risk değerlendirmesi; çok tehlikeli işyerlerindeen geç 2 yılda tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yılda az tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yılda bir yenilenir.

79 6331 Sayılı Kanun ASIL İŞVEREN VE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN BULUNDUĞU İŞYERLERİNDE RİSK DEĞERLENDİRMESİ —Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak, gerekli risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır. —Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır. —Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder. —Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

80 6331 Sayılı Kanun Risk değerlendirmesi ekibi İşveren veya vekili, İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları, İşyeri hekimleri, İşyerindeki çalışan temsilcileri, İşyerindeki destek elemanları, İşyerindeki riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

81 İşyerlerinde acil durum planları hazırlanacak.  Acil Durum Planlarının hazırlanması,  Acil durumlarla ilgili eğitimli yeterli sayıda kişinin görevlendirilmesi.

82 İŞYERLERİ ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIR OLACAK Tüm işverenler; ilkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planı hazırlayacak. Acil durumlara hazırlık amacıyla tüm çalışanların katılacağı eğitim ve tatbikatlar yapılacak. İşverenler; ilkyardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında işyeri dışındaki kuruluşlarla da irtibatı sağlayacak. Ciddi ve yakın tehlike bulunan yerlere, –sadece gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler girebilecek. –Bunların dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmeleri istenemeyecek. Ciddi ve yakın tehlikenin önlemez hale gelmesi durumunda, –çalışanlar işlerini derhal bırakarak tahliye edilecek.

83 İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıtları daha etkin ve güncel hale getirilecek. İşyeri hekimi Diğer sağlık personeli İşveren SGK Sağlık hizmeti sunucusu (Aile hekimi, Poliklinik, Tıp merkezi, Özel hastane) Yetkili sağlık hizmeti sunucusu (Hastane)

84 6331 Sayılı Kanun İş kazasının bildirilmesinde yeni dönem - İş kazaları kazadan sonraki üç iş günü içinde. - Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilir.

85 6331 Sayılı Kanun İş kazası bildirimi İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRGESİ ile doğrudan/taahhütlü posta/-e-sigorta/ yollarından biri ile gerçekleştirilir. Bildirim süresi, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde (iş kazası ile ilgili bilgi alınmasına engel olacak durumlarda ), iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. Adi posta veya kargo ile yapılan bildirimlerde SGK Ünitesi kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde de postaya veriliş tarihi esas alınır.

86 6331 Sayılı Kanun SGK’nin 10 Nisan 2012 tarih ve 2012-13 sayılı Genelgesi ile; anılan formun elektronik ortamda gönderilebilmesi için hazırlanan bilgisayar programı, SGK tarafından 28/02/2012 tarihinde işletime açılmıştır. İşverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu'na www.sgk.gov.tr adresinden, "E- SGK"/ "Diğer Uygulamalar"/ "Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi" alt menüsünden "Hizmet Akdi İle Çalışanlar" başlığı altındaki "İşveren Bildirim İşlemleri" ekranından ulaşılabilecektir.www.sgk.gov.tr

87 6331 Sayılı Kanun Bildirim için tanınan sürede resmi tatil günlerine rastlayan günler 3 iş günü hesabında dikkate alınmaz. ÖRNEĞİN; 1-Pazartesi günü meydana gelen bir iş kazasının kazayı takip eden üçüncü iş gününe rastlayan Perşembe günü, 2-Perşembe günü meydana gelen bir iş kazasının kazayı takip eden üçüncü iş gününe rastlayan bir sonraki haftanın Salı günü, Sonuna kadar Kuruma bildirilmesi gerekir. İş kazasının belirtilen sürede işveren tarafından SGK’ye bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği işverenden tahsil edilir. 6331 sayılı Kanun gereğince 2.156 TL idari para cezası uygulanır.

88 6331 Sayılı Kanun Çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması 4857 Sayılı İş Kanunu açısından6331 Sayılı Kanun açısından 18 yaşın altındaki çalışanlar için altı ayda bir yenilecek İşe girişlerde Gece işlerinde iki yılda bir yenilenecek İş değişikliğinde Kadın işçiler için altı ayda bir tekrar İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde Ağır ve Tehlikeli işlerde iki yılda bir yenilenecek. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen düzenli aralıklarla.

89 6331 Sayılı Kanun Çalışanların eğitim alması Çalışanların, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına katkılarını arttırmanın en etkili yönü EĞİTİMDİR. Yeterli eğitim alanı ve işyerlerindeki riskler konusunda bilgilendirilmiş olan çalışanlarda, kendi hayatlarına değer verme olgusu gelişir ve aynı zamanda güvenlik kültürünün oluşturulmasına katkı sağlar. İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.

90 6331 Sayılı Kanun Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanma Yasağı İşyerine, sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek ve işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak yasaktır.

91 6331 Sayılı Kanun Destek Sağlama İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşları hariç 10’dan az çalışanı bulunanlar işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için destek sağlayabilir ve bundan çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir.

92 6331 Sayılı Kanun TRT ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az 60 dk. iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır. Bu yayınlar, asgari 30 dk. 17:00-22:00 saatleri arasında olmak üzere, 08:00-22:00 saatleri arasında yapılır.

93 6331 Sayılı Kanun Kanun, işyerlerinde önleyici yaklaşımı esas alarak, bütün işyerlerinde risk değerlendirmesinin yapılması zorunluluğunu getiriyor. İş kazası bildirimleri sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları iş sağlığı hizmetlerini Sağlık Bakanlığı’na ait döner sermayeli kuruluşlardan doğrudan alacak. Sağlık Bakanlığı’nca hizmet verilemeyen yerlerde iş sağlığı hizmetleri ise 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde satın alınacaktır.

94 6331 Sayılı Kanun 6331 sayılı Kanunla, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “İş Sağlığı ve Güvenliği” başlıklı beşinci bölümü ile diğer ilgili maddeleri 01.01.2013 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

95 6331 Sayılı Kanun Belediyelerimiz açısından, belediyelerde çalışan sayısı ne olursa olsun, 6331 sayılı Kanunun özellikle iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri başlıklı 6, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi başlıklı 7, işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları başlıklı 8’inci maddeleri Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla, belediyelerin şimdiden iş sağlığı ve güvenliği konusunda 6331 sayılı Kanun ve yayımlanacak ikincil mevzuat ışığında bir strateji belirlemesi uygun olacaktır.

96 6331 Sayılı Kanun Fiil Türü Ceza Hesaplaması Ceza Maddesi İdari Para Cezası Tutarı (TL) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesinin sağlanması Madde 4/(a)-(b) (yürürlük:01.01.2013) Her bir yükümlülük için ayrı ayrı Madde 26/1-a2.156

97 6331 Sayılı Kanun İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirilmesi Madde 6/1 (yürürlük:30.06.2014) Her bir kişi/ay için Madde 26/1-b5.390 Diğer sağlık personeli görevlendirilmesi Madde 6/1 (yürürlük:30.06.2014) Her bir kişi/ay için Madde 26/1-b2.695 Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarının karşılanması, işyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirmesi Madde 6/1 (b-c-d) (yürürlük:30.06.2014) Her bir ihlal için ayrı ayrı Madde 26/1-b1.617

98 6331 Sayılı Kanun Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmesi Madde 6/1(ç) (yürürlük:30.06.2014) Her bir tedbir için ayrı ayrı Madde 26/1-b1.078 İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar. Bu durumda, çalışanların tabi olduğu kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na göre belirlenen haftalık çalışma süresi dikkate alınır. Madde 8/1-6 (yürürlük:30.06.2014) Her bir ihlal için ayrı ayrı Madde 26/1-c1.617

99 6331 Sayılı Kanun Risk değerlendirmesi yapılması veya yaptırılması Madde 10/1 (yürürlük:01.01.2013) 2013 yılında yıl boyunca risk değerlendirmesi hiç yapılmazsa 56.595 TL cezai işlem yapılır. Aykırılığın devam ettiği her ay için Madde 26s/1-ç 3.234 4.851 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. Madde 10/4 (yürürlük:01.01.2013)1.617 Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım, tahliye hükümlerine uyulması Madde 11–12 (yürürlük:01.01.2013) Uyulmayan her bir yükümlülük/her ay için Madde 26/1-d1.078

100 6331 Sayılı Kanun İşveren bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenler. Madde 14/1 (yürürlük:01.01.2013) Her bir yükümlülük için ayrı ayrı Madde 26/1-e1.617 İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki 3 iş günü içinde; sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur. Madde 14/2 (yürürlük:01.01.2013)Madde 26/1-e2.156 Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. Madde 14/4 (yürürlük:01.01.2013)Madde 26/1-e2.156

101 6331 Sayılı Kanun — İşveren; çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır: İşe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde, işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenen düzenli aralıklarla. — Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. Madde 15/1–2 (yürürlük:01.01.2013) Sağlık gözetimine tabi tutulmayan veya sağlık raporu alınmayan her çalışan için Madde 26/1-f1.078

102 6331 Sayılı Kanun İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirir. Madde 16 (yürürlük:01.01.2013) Bilgilendirilmeyen her bir çalışan için Madde 26/1-g1.078 — İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. — Bu madde kapsamında verilecek eğitimin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılır. Eğitim sürelerinin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması hâlinde, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir. Madde 17/1–7 (yürürlük:01.01.2013) Her bir çalışan için Madde 26/1-ğ1.078

103 6331 Sayılı Kanun İşveren, görüş alma ve katılımın sağlanması konusunda, çalışanlara veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerine yoksa çalışan temsilcilerine aşağıdaki imkânları sağlar. Madde 18 (yürürlük:01.01.2013) Her bir aykırılık için ayrı ayrı Madde 26/1-h 1.078

104 6331 Sayılı Kanun — İşveren işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını göz önünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, aşağıda belirtilen sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir.  2–50 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 1  51–100 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 2  101–500 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 3  501–1000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 4  1001–2000 arasında çalışanı bulunan işyerlerinde 5  2001 ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde 6 — Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli imkânlar sağlanır. Madde 20/1–4 (yürürlük:01.01.2013) Madde 26/1-ı1.078

105 6331 Sayılı Kanun Çalışan temsilcileri, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için, işverene öneride bulunma ve işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkına sahiptir. Madde 20/1–3 (yürürlük:01.01.2013)Madde 26/1-ı1.617 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. Madde 22 (yürürlük:01.01.2013) Her bir aykırılık için ayrı ayrı Madde 26/1-i2.156 Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. Madde 23/2 (yürürlük:01.01.2013)Madde 26/1-j5.390

106 6331 Sayılı Kanun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında ölçüm, inceleme ve araştırma yapmaya, bu amaçla numune almaya ve eğitim kurumları ile ortak sağlık ve güvenlik birimlerinde kontrol ve denetim yapmaya yetkilidir. Bu konularda yetkilendirilenler mümkün olduğu kadar işi aksatmamak, işverenin ve işyerinin meslek sırları ile gördükleri ve öğrendikleri hususları tamamen gizli tutmakla yükümlüdür. Kontrol ve denetimin usul ve esasları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenir. Madde 24/2 (yürürlük:01.01.2013)Madde 26/1-k5.390 İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işi yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeden devam ettirmesi Madde 25 (yürürlük:01.01.2013)Madde 26/1-l10.780 İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür. Madde 25/6 (yürürlük:01.01.2013) İhlale uğrayan her bir çalışan/her ay için Madde 26/1-l1.078

107 6331 Sayılı Kanun İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. Madde 29 (yürürlük:01.01.2013)Madde 26/1-m53.900 Güvenlik raporu hazırlama yükümlülüğü bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir. Madde 29 (yürürlük:01.01.2013)Madde 26/1-m86.240 30’uncu maddede öngörülen yönetmeliklerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi Madde 30 (yürürlük:01.01.2013) Uyulmayan her hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren Madde 26/1-n1.078

108 6331 Sayılı Kanun Sağlıklı ve güvenli işyerlerinin oluşması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için bu yönde bir kültür oluşturmalı ve tüm topluma yaygınlaştırılmalıdır. Aslında önemli olan ve temel hedef, ülke olarak iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulması olmalıdır.

109

110 lutfialpsoy lutfialpsoy@gmail.com

111 Önlemek, ödemekten daha ucuz ve insanidir.

112

113 lutfialpsoy lutfialpsoy@gmail.com İNŞAAT İŞLERİ

114 lutfialpsoy lutfialpsoy@gmail.com İNŞAATTA TEHLİKELİ GEÇİT VE ÇALIŞMA

115

116

117 lutfia Kullanılan makinalar uygun olacaktır. Boğaz yüksekliği ve çapı uygun olmayan kıyma makinasında kaza Boğaz yüksekliği ve çapı uygun olan kıyma makinası

118 © PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI 118

119 © PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI 119

120 © PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI 120

121 © PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI 121

122 © PERSONEL VE SİSTEM BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI 122

123 İş sağlığı ve güvenliği konularında yapılan çalışmalar; SİSTEMLİ VE BİLİMSEL ÇALIŞMA ŞEKLİNDE YÜRÜTÜLMELİDİR.

124 KAZASIZ SAĞLIKLI GÜNLER DİLERİM. TEŞEKKÜRLER


"6331 SAYILI KANUN (Resmi Gazete: 30.06.2012-28339 ) Mahmut ÇOLAK SGK Müfettişi TBB Personel ve Yazı İşleri Müdürü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları