Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye ve Nükleer Enerji.  1955 ABD ile ‘Sulh için Atom’ Anlaşması’nın imzalanması.  1956 Nükleer faaliyetleri yürütecek bir kurumun oluşturulması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye ve Nükleer Enerji.  1955 ABD ile ‘Sulh için Atom’ Anlaşması’nın imzalanması.  1956 Nükleer faaliyetleri yürütecek bir kurumun oluşturulması."— Sunum transkripti:

1 Türkiye ve Nükleer Enerji

2

3  1955 ABD ile ‘Sulh için Atom’ Anlaşması’nın imzalanması.  1956 Nükleer faaliyetleri yürütecek bir kurumun oluşturulması.  1965 Nükleer güç santralinin inşaatı ile ilgili ilk fizibilite çalışmalarının başlatılması.  1972 Nükleer Santraller Daire Başkanlı ğ ı’nın kurulması.

4  1974–1975 İ lk nükleer santral yerinin seçim çalışmaları.  1976 Akdeniz kıyısındaki ‘Akkuyu’ Sahası’nın nükleer santral yeri olarak uygun görülmesi ve lisanslanması.  1981 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile imzalanan işbirli ğ i anlaşması çerçevesinde yapılacak tüm nükleer tesislerde UAEA denetiminin kabul edilmesi.  1977–2009 Türkiye’de dört güç ünitesinin inşaatı için ihale çalışmalarının yürütülmesi.  Ocak 2010 Rusya Federasyonu Hükümeti ile anlaşma imzalanması ve ikili görüşmelerin başlanması

5  Türkiye’de tüm lisanslama işlemleri Başbakanlı ğ a ba ğ lı TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) tarafından yapılmaktadır. Lisanslama Sürecinde  1) Halkın lisanslama sürecinin içine katılması ve ikna olması  2) Uluslar arası anlaşma ve hukuk kurallarına uyması  3) Lisanslama kuruluşunun ba ğ ımsız bilimsel kuruluş olması büyük önem taşımaktadır.

6  Ülkemizde 3 aşamalı bir lisanslama yaklaşımının benimsenmiştir.  1) Saha Lisansı  2) İ nşaat Lisansı  3) İ şletme Lisansı

7  Atmea-1 (PWR), Fransız Areva Tasarımı  Generation III+  Moderatör ve So ğ utucu Hafif Su  Hafif Zenginleştirilmiş Uranyum (UO 2 ) (%4-%4.5)  4 x 1100 MWe

8  The Voda Voda Energo Reactor (VVER)-1200  Generation III+  Moderatör ve So ğ utucu Hafif Su  Hafif Zenginleştirilmiş Uranyum (UO 2 ) (%4-%4.5)

9  Birinci Çevrim Basıncı 16 MPa  So ğ utucu giriş 298 C ve çıkış 328 C  İ kinci Çevirim Basıncı 6.8 MPa  163 Yakıt Demeti – 1 Yakıt Demetinde 312 Yakıt Çubu ğ u  Yapım maaliyeti1200 $/KWe  Verim %36 ya kadar çıkabiliyor  Yukardan Girişli 121 Kontrol Çubu ğ u

10  Yatay Buhar Üreteçleri  Altıgen Yakıt Demetleri  İ kincil Koruma Kabı  Yakıt Tutucu  Aktif/Pasif So ğ utma Sistemleri  Uzun Kullanım Ömrü 60 yıl  MOX Fuel Kullanımına Elverişli

11

12  Generation III+  Moderatör ve So ğ utucu Hafif Su  Yakıt Verimlili ğ i Yüksek  Dayanıklılık ve Ömür Yüksek  Fakat Çalışmakta Olan Bir Örnek Yok

13 Uranyum cehveri Yellow cake UF6UO2F2UO2 ZenginleştirmeYakıt ToplaklarıYakıt Çubukları Yakıt Demetleri Reaktöre Yükleme

14

15  ÇED Raporu İ çin Gerekli Çalışmalar Yapılmış Sonuç Beklenmekte  Santral Sahasına Enerji Temini  Yol Yapımı  Arazi Düzenleme Çalışmaları  ÇED Onayından Sonra, Çalışanlar İ çin Yaşam Alanı ve Yapı Montaj Tesisi  Daha Sonra Vinçler, Malzeme Üretim Tesisleri, Su Alma Tesisi

16  10.000 MW kurulu güce sahip yaklaşık 80 milyar kWh üretim kapasiteli nükleer güç santralleri (Akkuyu ve Sinop) devreye alındı ğ ında; yaklaşık 16 milyar m3 do ğ algaz karşılı ğ ı günümüz fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 7,2 milyar ABD Doları tutarında do ğ algaz ithalat ba ğ ımlı ğ ından ülkemiz kurtulmuş olacaktır.  Tam güç çalışması durumunda türkiyenin %6 elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacaktır.  Yap-sahip ol-işlet mantı ğ ıyla yapılmış olmasına karşın inşaa sırasında ve öncesinde yapılacak ihalelerle Türk şirketlerinin kazancı ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.

17  İ zin ve denetimler TAEK tarafından verilecektir.  İ zinlerin alınamaması ya da denetimlerde olumsuz sonuçların çıkması halinde santralin inşasına ve faaliyetlerin sürdürülmesine izin verilmeyecektir.  Kaza durumlarında nükleer santrallerin çevreye olan radyolojik etkilerinin TAEK tarafından belirlenen limitlerin altında olaca ğ ının gösterilmiştir.  Ayrıca nükleer santrallerin işletilmesi sırasında oluşacak çevresel salımlar TAEK’in gözetimi ve denetimi altında olacaktır.  Santralin so ğ utma suyu sistemi, deniz ve karada ekolojik sisteme olabilecek muhtemel etkileri ekolojik dengeyi de ğ iştirmeyecektir.

18 Kaynaklar  Türkiye Atom Enerji Kurumu (TAEK)  World Nuclear Association (WNA)  Nuclear Regulatory Commission (NRC)  International Atomic Energy Agency (IAEA)  International Energy Agency (IEA)  AKKUYU NGS Elektrik Üretim A.Ş  EuroNuclear  www.nukleer.web.tr www.nukleer.web.tr  O.Güven, S.Kakaç

19 Thank you all Teşekkürler, Sorular! Comments ?


"Türkiye ve Nükleer Enerji.  1955 ABD ile ‘Sulh için Atom’ Anlaşması’nın imzalanması.  1956 Nükleer faaliyetleri yürütecek bir kurumun oluşturulması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları