Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RS-485 STANDARDI RS-232 kısa mesafeli iletişim için tasarlanmış bir seri iletişim standardıdır. RX ve TX üzerinden iletilen bilgiler referans seviyesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RS-485 STANDARDI RS-232 kısa mesafeli iletişim için tasarlanmış bir seri iletişim standardıdır. RX ve TX üzerinden iletilen bilgiler referans seviyesi."— Sunum transkripti:

1 RS-485 STANDARDI RS-232 kısa mesafeli iletişim için tasarlanmış bir seri iletişim standardıdır. RX ve TX üzerinden iletilen bilgiler referans seviyesi olan GND’ye göre belirlenmektedir. RS-232 ile kısa mesafeli ve Kbit/sn gibi hızlara ulaşılabilmektedir. Bu standart gürültülü ortamlar için uygun değildir. RS-232 sürücüleri bir çok alıcıyı aynı anda sürebilecek şekilde tasarlanmamıştır. RS-485 daha uzun mesafelerde, gürültülü ortamlarda, daha yüksek hız gerektiren yerlerde, daha çok alıcı vericinin gerektiği yerlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş bir seri iletim ortamıdır. RS-232 standardında yazılım katmanında kullanılan protokolün ne olacağı, iletim katmanında konnektörlerin ne olacağı gibi özellikler kesindir. RS-485 standardı ise sadece iletim katmanı için standart belirlemiştir. Yazılım katmanında kullanılacak protokol ve kullanılacak konektör tiplerini kullanıcının isteğine bırakmıştır.

2 RS-485’in temeli dengelenmiş hat üzerinden verilerin iletilmesi (Balanced Data Transmission) mantığına dayanır. RS232 dengelenmemiş (unbalanced) iletim ortamı olarak adlandırılır. RS-485 üzerinden veriler A ve B adları verilen iki kablo üzerinden iletilir. Bu iki uç dengelenmiş hatlardır. Dengelenmiş hatlarda vericilerde diferansiyel (fark kuvvetlendiriciler) sürücüler, alıcılarda ise diferansiyel alıcılar (fark alıcılar) bulunur. Böyle bir hat aşağıda gözükmektedir. BALANCED DATA TRANSMİSSİON

3 Dengelenmiş hattın mantığı şöyledir, eğer veri iletilirken iletim ortamında bu iki hatta da aynı yolla gürültü bulaşırsa, alıcının girişindeki fark kuvvetlendiricileri bu iki hattın farkını alacaklarından girişteki toplam gürültü miktarı sıfır olacaktır. Dolayısı ile hat boyunca veriye binen gürültünün alıcı girişindeki etkisi minimuma inecektir. RS-485’de burulmuş kablo kullanılması ve doğru sonlandırma yapılması ile çok uzun mesafelerde (1200 m) çok yüksek hızlar (10 Mbitsn) sağlanmaktadır. Burulmuş kablo iki burgu arasında faz farkı yaratarak gürültünün azalmasına yardımcı olurken, sonlandırma işlemi iletim ortamındaki yansımayı minimuma indirecektir. RS485 standardı alıcı ile vericinin GND’leri arasında 7 Volta kadar farka müsade eder. Buda çipin 5V besleme voltajına göre -7 V ile +12V (5+7) GND kaymasına müsade etmesi demektir. Böylelikle alıcı ve vericinin farklı güç kaynakları dolayısı ile oluşacak GND fakından dolayı oluşan sorunları minimuma indirger. RS-485 sürücüler 60 mA sağlayacak şekilde tasarlanır. Bu 60 mA, 32 adet alıcının devreye bağlanması, sonlandırma direncinin sisteme dahil edilmesi ve en kötü şartlar göz önüne alınarak belirlenmiştir. RS-485 sürücüleri ısı ile kapanma özelliğine sahip olup A ve B uçlarından fazla akım çekilmesine izin vermeyerek merkezi işlem birimini korurlar. RS-485 alıcılarının giriş direnci 12Kohm olarak standartlaştırılmıştır.

4

5 RS485 üzerinden veri A ve B adı verilen (bazı kaynaklarda + ve – olarak belirtilir) iki kablo üzerinden iletilir. RS485 birbirine göre tam zıt iki sinyal kullanır. Yani A sıfır iken B birdir, iletilen veri’nin durumu bu iki sinyalin aritmetik farkından tespit edilir.

6 Eğer Va-Vb’nin aritmetik farkı 200mVdan büyük ve eşit ise çıkış 1, eğer Va-Vb’nin aritmetik farkı -200mVdan küçük ve eşit ise çıkış 0’dır. Aşağıda herhangi bir UART çıkışında b’ ′ bilgisinin hem RS232 den hem de RS485’de nasıl ifade edildiği verilmiştir.

7 RS485 standardı 32 adet Alıcı-Verici çiftinin aynı anda sisteme bağlanmasına izin verir. Ancak istisnai durumlar olarak çok düşük hızlarda sisteme 64 hatta 128 uç bağlanabilir. Ancak sistemin kararlı çalışması garanti edilemez. RS-485 topolojisi 2 uçlu ya da 4 uçlu şekilde olabilir. İki uçlu yapıda veriler master (efendi) ile slave (köleler-uç noktalar) arasında half dublex (aynı anda tek yönlü) olarak yapılır. Yani data akışı tek yönlü olup, veri ya efendiye doğrudur ya da uç noktalara doğrudur. Uç noktalar efendi ile konuşabilecekleri gibi birbirleri ile de konuşabilirler. Ancak hatta bir kargaşa oluşmaması için hattın veri trafiğinin biri tarafından kontrol edilmesi gerekir. Bu işi efendi yapar.

8 Dört uçlu yapıda veriler full dublex (aynı anda iki yönlü) olarak efendiden uç noktalara ve uç noktalardan efendiye doğru iletilebilir. Bu yapıda uç noktaların efendiye ilettikleri bilgi diğer uç noktalar tarafından dinlenemez. Uç noktalar birbirleri ile konuşamaz. Bu yapıda da aynı anda iki ya da daha fazla uç noktanın veri göndermek istemesi ile oluşacak kargaşayı önlemek için hattaki veri trafiği efendi tarafından kontrol edilir.

9 RS485 iletim ortamı alıcı ve verici arasında -7V ile +12V arasında GND kaymalarına izin verir. Ancak bu GND kaymaları bunun üzerinde olursa data iletiminde problem çıkar. Bu tür durumları önlemek için ilave bir GND hattı kullanmak faydalı olacaktır. Aşağıda iki uçlu bağlantı için toprak bağlantısının kullanımı verilmiştir. Kullanılan 100 Ohm’luk dirençler kısa devre koruma dirençleridir.

10 RS-485 hattı yakınında motor gibi çok gürültü üreten cihazların güç kabloları geçiyorsa buradaki oluşacak kısa süreli geçiş voltajları RS485 hattı üzerine yüksek voltaj binişleri yapacaktır. Pratik olarak güç hatlarından data hatlarına girişim güç hattındaki voltajın %10’u kadardır. Yani data hattının yanındaki bir güç hattında oluşacak olan 1000 Voltluk bir pik darbe data hattına 100 Voltluk bir voltaj bindirecektir. Bu da alıcı devrelerinin bozulmasına neden olur. Bu tür ortamlarda çalışacak RS-485 cihazları için galvanik yalıtım devreleri kullanılması uygun olacaktır. Galvanik yalıtım devresi optik ya da trafolu olabilir. Optik yalıtımlı devrede kullanacak optokuplerlerin hızları hattın hızını belirleyecektir.

11 RS-485 bağlantı yapısında efendi ile uç noktalar bir sıra üzerinde dizilmesi en uygun bağlantı şeklidir. Ayrıca uç noktaların ana hatta en kısa bağlantı ile bağlanması çok önemlidir. Aşağıda bazı bağlantı şekilleri verilmiştir.

12 RS-485 de data hattındaki veri hızı birçok parametreye bağlı olsa da çok iyi ayarlanmış uzun olmayan bir hatta saniyede 25 Mbit kadar hızlara ulaşılabilir.  10 metreye kadar olan mesafelerde SN75ALS176 türü bir sürücü ile 25 Mbit / saniyelik hızlara ulaşılabilir. Hat uzunluğu 10 metrenin üzerine çıkmaya başlayınca hat kayıplarından (hattın kapasitif etkisinden dolayı hat alçak geçiren filtre özelliği gösterir) dolayı hız düşer. Hattın başında vericiden çıkan sinyalin yükselme süresi 3ns iken 20 metrelik hattın sonunda bu süre 10ns’ye ye kadar çıkar. Bu da hattın alçak geçiren filtre özelliğidir. Pratik olarak bir hatta ulaşılabilecek hız; Data Hızı x Hat Uzunluğu<108 olarak formüle edilebilir. Bu formüle göre hat uzunluğu 100 metre olan bir RS485 iletişiminde kullanılacak hız (106 bit/sn) 1 Mbit/saniyedir. Ayrıca çok uzun hatlarda kullanılan kablonun direncide gözönüne alındığında hat vericiden çıkan sinyalin alıcıya ulaşana kadar zayıflamasına neden olur. Burulmuş bir 1000 metrelik 2×0.6 mm kablonun direnci 100 ohm civarındadır.

13 Gürültü etkisini azaltmak için burulmuş kablonun blendajlı (shield) türü tercih edilmelidir. Genellikle 24AWG türü ve karakteristik empedansı Ohm olan tercih edilmelidir. RS-485’de Blendajın her iki ucu da topraklanmalıdır. Eğer blendajın sadece bir tarafı topraklanırsa boşta bırakılan uç yüksek frekanslar için anten görevi yaparak etraftaki gürültüyü toplar, bu nedenle blendajın iki ucu da topraklanmalıdır. Blendajın sadece bir tarafının topraklanması audio uygulamaları gibi daha düşük frekanslı iletişim ortamları için uygundur. Blendaj genelede cihazın metal kutusuna bağlanarak topraklanırken diğer tarafta basit bir RC devresi üzerinden cihazın metal akşamına bağlanmalıdır. Diğer taraftaki RC devresi blendaj üzerinden akabilecek doğru akımın sınırlanmasına yardımcı olur.

14

15 RS485 in belli başlı teknik özellikleri
Maksimum sürücü sayısı : 32 Maksimum alıcı sayısı : 32 Çalışma şekli : Half Duplex Network Yapısı : Çok noktalı bağlantı Maksimum Çalışma Mesafesi : metre 12 m kablo uzunluğunda maksimum hız : 35 Mbps 1200 m kablo uzunluğunda maksimum hız : 100 kbps Alıcı giriş direnci : 12 kohm Alıcı giriş duyarlılığı :+/-200 mvolt Alıcı giriş aralığı : -7…12 volt Maksimum sürücü çıkış voltajı : -7…12 volt Minimum sürücü çıkış voltajı ( yük bağlı durumda ) : +/-1.5 volt

16

17

18

19 Kaynaklar


"RS-485 STANDARDI RS-232 kısa mesafeli iletişim için tasarlanmış bir seri iletişim standardıdır. RX ve TX üzerinden iletilen bilgiler referans seviyesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları