Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)"— Sunum transkripti:

1 MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)
BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

2 KONUNUN ÖNCÜLERİ «Mobbing»
1- Konrad Lorenz: (1960’lı yıllar-hayvanların kendi aralarında veya sürü dışı bir yabancıya karşı uyguladıkları taciz davranışını tanımlamak için), 2- Peter Paul Heineman: (1972- çocuklar arasında görülen zorbalık ve şiddet hareketlerini tanımlamak için), 3- Heinz Leymann: (1980’li yıllar-iş hayatındaki baskı, şiddet ve yıldırma hareketlerini tanımlamak için) kullanmışlardır. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

3 MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)
BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

4 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
TANIMI Mob fiili “saldırmak, rahatsız etmek” anlamına gelmektedir. Leymann, mobbingi, bir ya da birkaç kişinin; bir kişi üzerine sistematik biçimde uyguladığı, düşmanca ve etik olmayan davranışların sürekli olması nedeniyle; “kurbanı çaresiz ve savunmasız bir duruma düşürmesi” BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

5 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
TANIMI İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür.(aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması) BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

6 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
UNSURLARI İşyerinde gerçekleşmelidir. Üstler tarafından astlarına uygulanabileceği gibi, astları tarafından üstlerine de uygulanabilir ya da eşitler arasında da gerçekleşmesi mümkündür. Sistemli bir şekilde yapılmalıdır. Süreklilik kazanmış bir sıklıkla tekrarlanmalıdır. Kasıtlı yapılmalıdır. Yıldırma, pasifize etme ve işten uzaklaştırma amacında olmalıdır. Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır. Kişiye yönelik olumsuz tutum ve davranışlar gizli veya açık olabilir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

7 Belirli bir süre sistematik olarak;
Taciz edici davranışının/davranışlarının haftada en az bir kez ve en az altı ay boyunca devam etmesi durumunda, bu durum çatışma olarak değil MOBBING durumu olarak değerlendirmelidir (H. Leymann) BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

8 PSİKOLOJİK TACİZ OLMAYAN DURUMLAR
Farklı hukuki nitelik ve sonuçlar içerdiğinden fiziksel şiddet, cinsel taciz ve/veya hakaret niteliğindeki davranışlar, Arizi, tek seferlik ya da birden çok tekrarlansa bile strese ve doğal iş yoğunluğuna bağlanabilecek süreklilik arz etmeyen olumsuz tutum, davranış, tartışma ve çekişmeler, İşyeri dışında gerçekleşen tutum ve davranışlar ile benzeri uyuşmazlıklar işyerlerinde psikolojik taciz olarak değerlendirilmez. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

9 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Karşılaşılan her olumsuz durum, davranış ya da süreç kişiye yöneltilmiş bir psikolojik taciz değildir. Bireyin kendi hata ya da kusurlarının gündeme geldiği bazı durumlarda ise psikolojik taciz iddiası bir çeşit “savunma aracı” olarak kullanılabilmektedir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

10 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
İŞYERİNDE ÇATIŞMA İşyerinde çatışma, iki veya daha fazla kişi ya da grup arasındaki anlaşmazlıkları ifade etmekte, kişiliği hedef almamakta, esasen işin yapılış şekli üzerindeki fikir ayrılıklarına odaklanmaktadır. İşyerinde psikolojik taciz de ise anlaşmazlığın görünümü ahlak dışı ya da kişiliğe yönelik haksız ve olumsuz davranışlar şeklinde ortaya çıkmakta, bu davranışlar süreklilik göstermekte ve sonuçları mağdur açısından ağır olmaktadır. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

11 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
İŞYERİNDE ŞİDDET İşyerinde şiddet, saldırı, fiili taciz, tehdit, eşyaya zarar verme gibi suç oluşturan davranışlardan oluşmaktadır. İşyerinde psikolojik taciz davranışları ise fiziksel olmayıp çoğunlukla psikolojik olarak gerçekleşmektedir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

12 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
İŞYERİNDE KABALIK İşyerinde kabalık, işyerinde çalışanların birbirleriyle iletişiminde ve davranışlarında asgari saygı kurallarına dikkat etmemelerini ifade etmektedir ve işyerinde psikolojik tacizle en fazla karıştırılan kavramlardan biridir. İşyerinde kabalık kavramı, işyerinde psikolojik tacizden daha genel bir davranış biçimini ifade etmektedir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

13 İŞYERİNDE CİNSEL TACİZ
İşyerinde cinsel taciz, sınır ve kapsamı tam olarak belirlenemese de sonuçları daha somut bir kavramdır. Çoğu kez cezai soruşturma ve yargılamalara konu olabilmektedir. İşyerinde cinsel tacizin işyerinde psikolojik tacizle birlikte gerçekleştiği ağır örnekler de söz konusu olabilmektedir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

14 Yatay psikolojik taciz Aşağıdan Yukarıya Dikey
TÜRLERİ Yukarıdan Aşağıya Dikey Yatay psikolojik taciz Aşağıdan Yukarıya Dikey BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

15 MOBBİNG SÜRECİNDE ROL ALANLAR
uygulayanlar mağdurlar izleyiciler BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

16 MAĞDURA OLAN OLASI ETKİLERİ
Uyku bozuklukları, konsantrasyon bozukluğu, gerginlik ve öfke, alınganlık, uyku bozuklukları, mide ve bağırsak sorunları, aşırı kilo alma veya verme, işyerinden kaçma veya uzaklaşma (sık sık geç kalma, sıkça kullanılan hastalık izinleri), depresyon, panik ataklar, üçüncü kişiye yönelik şiddet v.b BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

17 İŞYERİNE OLAN OLASI ETKİLERİ
İşyerinin genel verimliliği olumsuz etkilenir. Çalışma ilişkileri ve barışı bozulur, çalışan ve yöneticiler arasında uyumsuzluklar başlar. Devamsızlıklarda, izinlerde ve sağlık raporlarında artış görülür. Örgütsel bağlılığın azalmasına/yok olmasına yol açar. Yeterlilik ve tecrübe sahibi çalışanların kaybedilmesine yol açar. Konunun işyeri dışına taşınması halinde kurumun saygınlığı ve marka değeri zarar görür. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

18 AİLE HAYATINA VE TOPLUMA OLAN OLASI ETKİLERİ
Mağdurun işyerinde yaşadığı sorunlar sonucunda karı-koca ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinin, hatta çocukların psikolojik gelişimlerinin de olumsuz etkilemektedir. Üretim süreçlerinde verimlilik kayıpları yaşanmakta, mağdurun toplumla ilişkisini zedelemekte, işverene ve devlete yük getirmektedir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

19 ÜLKE EKONOMİSİNE OLAN ETKİLERİ
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 2000 yılının Ekim ayında yayımladığı rapora göre, Almanya’da her yıl psikolojik sağlık problemleri nedeniyle alınan izinler 2.2 milyon dolar maliyete neden olmaktadır. Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre, 1.5 milyon çalışan işyerinde psikolojik tacize maruz kalmaktadır. İşyerinde yaşanan psikolojik taciz ekonomik bakımdan yaklaşık olarak 13 milyar Euroluk zarara sebebiyet vermektedir. Kaynak ÇSGB verileri BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

20 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Alman Federal Çalışma Bakanlığı verilerine göre ise intiharların yüzde 10’u işyerinde psikolojik taciz nedeniyle gerçekleşmektedir. Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik Bakanlığı’nın yayınladığı bir rapora göre işyerinde psikolojik taciz gibi işyeri sorunlarının neden olduğu iş stresinin ülke ekonomisine yıllık maliyeti yaklaşık 4 milyar sterlindir. Leymann’ın İsveç’te yaptığı bir araştırmaya göre, işyerinde psikolojik tacizin kişi başına düşen maliyeti ile dolar civarındadır. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

21 MOBBING DAVRANIŞLARININ KAPSAMI VE GRUPLANMASI
Leymann tarafından işyerinde 45 ayrı psikolojik taciz davranışı tanımlamış ve bunları beş alt faktör oluşacak şekilde gruplamıştır. Bu davranışlardan bir kez yapılsa dahi kabul edilemez olarak görülebilir ya da bir kez için hoş görülebilir. Fakat bu davranışlar sürekli olarak yapılırsa kasıtlı tacize dönüşür. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

22 1. KURBANIN ETKİN İLETİŞİM KURMASININ ENGELLENMESİ
Bireyin kurum içinde yöneticilere ve çalışma arkadaşlarına kendisini ifade etmek isterken sürekli olarak engellenmesi: Sözü sürekli kesilir. Yüksek sesle azarlanır. Yaptığı iş sürekli olarak eleştirilir. Jestler, bakışlar veya imalarla ilişki reddedilir. Yazılı veya sözlü tehditler yapılır. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

23 2. SOSYAL İLİŞKİLERE SALDIRILAR
“Bireyi sosyal ortamın dışına iterek pasif hale getirmek için yapılan davranışlardır.”: Çevresindeki insanlar kişiyle konuşmazlar. Meslektaşlarının kişiyle konuşması yasaklanır. Kişiye diğerlerinden ayrılmış bir oda verilir. Sanki orada değilmiş gibi davranılır BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

24 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
3. İTİBARA SALDIRILAR “Bireyin küçük düşürülmesi, özgüveninin sarsılması, aşağılanması için yapılan davranışlar”: İnsanlar arkasından kötü konuşur. Asılsız söylentiler ortada dolaşır. Kişiyi gülünç düşürmek için yürüyüşü, jestleri veya sesi taklit edilir. Dini, siyasi görüşü ve milliyeti ile alay edilir. Özel yaşamıyla alay edilir. Akıl hastasıymış gibi davranılır BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

25 4. KİŞİNİN YAŞAM KALİTESİ VE MESLEKİ DURUMUNA SALDIRILAR
Bireyin işle ilgili pasif duruma düşürülmesi, işiyle uğraşma çabasını ve gayretinin zayıf düşürülmesini amaçlayan davranışlar. Kişi için hiçbir özel görev yoktur. Kişiye verilen işler geri alınır. Sahip olduğundan daha az yetenek gerektiren işler verilir. İşi sürekli değiştirilir. İtibarını düşürecek şekilde, nitelikleri dışındaki işler verilir. Anlamsız iş bitirme zamanı, aşırı iş yükü verilir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

26 5. KİŞİNİN SAĞLIĞINA DOĞRUDAN YAPILAN SALDIRILAR
Kişinin fiziksel ve psikolojik sağlığının yıpratılmasını amaçlayan fiziksel taciz davranışları. Fiziksel olarak ağır işler yapmaya zorlanır. Fiziksel şiddet tehditleri yapılır. Gözünü korkutmak için hafif şiddet uygulanır. Fiziksel zarar verilir. Doğrudan cinsel tacize maruz kalır. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

27 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
MOBBİNG TÜRLERİ Çalışanı, yeterli çabayı göstermemekle suçlamak, Çalışanı, yaşından dolayı deneyimsizlikle itham etmek ve aşağılamak, İşyeri imkânlarından faydalanılmasını engellenmek, Aşırı iş yüklemek, makul olmayan sürelerde işin bitirilmesini talep etmek, Çalışana, görevi ile ilgili olmayan ya da başarısız olacağı işler vermek, Çalışana sürekli hatalarını hatırlatmak, İşle ilgili düşüncesini açıklamasına izin vermemek, İş arkadaşları ya da müşteriler gibi üçüncü kişilerin önünde hakaret etmek ya da küçük düşürmek, BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

28 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Performansı hakkında ağır ithamlarda bulunmak, İşten atmakla tehdit etmek, Çalışanın telefon ya da e-postalarına cevap vermemek, Çalışanı, bulunması gerekli toplantılardan haberdar etmemek, Çalışanın iş arkadaşlarıyla iletişim kurmasını engellemek, izole edecek fiziksel bir iş ortamı yaratmak, Çalışan hakkında söylenti yaymak ya da dedikodu yapmak, Çalışana basit ya da az görev vermek, Çalışana fiziksel şiddet uygulamak ya da uygulanacağına dair tehdit etmek, Çalışanın ruh sağlığı hakkında imalarda bulunmak BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

29 KONUYLA İLGİL İMEVZUAT HÜKÜMLERİ Borçlar Kanunu
İşçinin kişiliğinin korunması MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

30 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.  İşverenin yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

31 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
657 sayılı DMK Devlet Memurları Kanunun “Davranış ve işbirliği” başlıklı 8 inci maddesi devlet memurlarının işbirliği içerisinde çalışmasının esas olduğunu belirtmiştir. “Amir durumunda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” başlıklı 10 uncu maddesi ise amirlerin hakkaniyet ve eşitlik esasına dayanarak memurlarına davranmasını belirtmiştir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

32 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
125. madde Uyarma; e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak. Kınama, c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak, l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

33 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Aylıktan Kesme e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek Kademe ilerlemesinin durdurulması: d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak. l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

34 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Türk Ceza Kanunu Türk Ceza Kanunu’nun amaçları arasında yer alan “kişi hak ve özgürlüklerinin korunması” kapsamında, psikolojik tacize konu eylemlerin işleniş biçimleri ve sonuçlarına göre her biri ayrı ayrı değerlendirilmek üzere; 96. maddesindeki Eziyet, 105. maddesindeki Cinsel Taciz, 106. maddesindeki Tehdit, 107. maddesindeki Şantaj, 117. Maddesindeki İş ve çalışma hürriyetinin ihlali, 122. maddesindeki Ayırımcılık, BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

35 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
123.maddesindeki Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, 124. maddesindeki Haberleşmenin engellenmesi, 125. maddesindeki Hakaret, 132. Maddesindeki Haberleşmenin gizliliğini ihlal, 133. maddesindeki Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, 134. Maddesindeki Özel hayatın gizliliğini ihlal, 135. maddesindeki Kişisel verilerin kaydedilmesi TCK’da suç olarak sayılan fiiller arasında yer almaktadır. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

36 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
4857 sayılı İş Kanunu İş Kanunu hükümlerinde işyerlerinde psikolojik taciz kavramına doğrudan yer verilmemiş olmakla birlikte; “Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5 inci madde, “Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi” başlıklı 22 inci madde, “İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24 üncü madde, “İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 25 inci madde kapsamında iddia ve uyuşmazlıkların değerlendirilmesi mümkündür. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

37 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu
Psikolojik taciz, Türk Medenî Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte; “Dürüst Davranma” başlıklı 2’inci maddesindeki “Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır” şeklindeki temel ilkeden başlayarak; kişiliği vazgeçme ve aşırı sınırlamaya karşı koruyan 23’üncü madde, saldırılara karşı koruyan 24’üncü madde ve bu konuda açılacak davaları düzenleyen “Davalar” başlıklı 25’inci madde kapsamında ele alınabilmektedir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

38 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
Madde 2- (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar … ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. (2) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

39 Madde 6-Hapis cezalarının infazında gözetilecek ilkeler
Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşullar altında çektirilir Hükümlünün kanun, tüzük ve yönetmeliklerle tanınmış haklarının dokunulmazlığını sağlamak üzere cezanın infazında ve iyileştirme çabalarında kanunîlik ve hukuka uygunluk ilkeleri esas alınır. Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket edilir. Bu maksatla ceza infaz kurumları kanun, tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkilere dayanarak nitelikli elemanlarca denetlenir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

40 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur. Kanunlarda gösterilen tutum, davranış ve eylemler ile kurum düzenini ihlâl edenler hakkında Kanunda belirtilen disiplin cezaları uygulanır BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

41 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Madde 50 Hiçbir hâlde zincir ve demire vurmak tedbir olarak uygulanmaz. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

42 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü cezalar disiplin cezası olarak uygulanamaz. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

43 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI Hükümlünün telefon ile haberleşme hakkı Hükümlünün radyo, televizyon yayınları ile internet olanaklarından yararlanma hakkı Hükümlünün mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı Hükümlüye dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme hakkı Din ve vicdan özgürlüğü Avukat ve noterle görüşme hakkı BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

44 HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Cezayı çekme, güvenlik ve iyileştirme programına uyma Sağlığın korunması kurallarına uyma Bina ve eşyanın korunması Hükümlülerin çalıştırılması Kurum dışında çalıştırma Kurum hizmetinde çalıştırma Ücret ve sosyal haklar BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

45 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Başkanlığımıza Mobbing iddiasıyla yapılan başvurularda yer alan hususlar: Amirinin kendisine/kendilerine sürekli hakaret ettiği, aşağıladığı, onurunu/onurlarını kırıcı sözler sarf ettiği, tehdit ettiği, azarladığı, Amirin sinirli davrandığı, kızıp bağırdığı, sesini yükselttiği, Amirin personel arasında ayrım yaptığı, (görevlendirmeler-verilen işler gibi) Çalışan personele özel işlerini yaptırdığı, Personelin siyasi düşüncesine göre davrandığı, BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

46 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Amirin keyfi uygulamalar yaptığı, yetkisini kötüye kullandığı İzinlerin kullanımında, mesaiye devam hususunda ayrım yapıldığı, Çalışma huzurunun bozulduğu, Psikolojik ve ruhsal sağlığının/sağlıklarının bozulduğu, tedaviye başladığı/başladıkları Görev kapsamı dışında işler verildiği, Aralarında geçen konuşmaların gizli olarak kayda alındığı, basına verildiği, Konuşmaların kayda alınarak tehdit edildiği, BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

47 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Bu zamana kadar sadece bir amir çalışanlarının kendisine Mobbing yaptığını ileri sürmüştür. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

48 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Cinsel Taciz, Tehdit, Şantaj, Ayırımcılık, Huzur ve Sükûnunu Bozma, Hakaret, Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması, Fiili Saldırı, Kötü Muamelede Bulunma iddialarıyla yılları arasında Başkanlığımıza yapılan başvurular, yapılan inceleme ve soruşturmalarla ilgili veriler irdelendiğinde; BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

49 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

50 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

51 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
YILLARI ARASINDA «Mobbing» kapsamında; 34 başvuru yapılmış, 23 adedi Bakan Onayına Bağlanmış; Bu Onaylarla; Disiplin cezaları, yazılı dikkat çekme, başka birimde görevlendirme, suç duyurusu teklifleri getirilmiştir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

52 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
YARGI KARARLARI Disiplin Amiri Hem Soruşturma Yapıp Hem de Ceza Veremez (D.12.Daire K: 2010/1647) Aleni olmayan toplantıda kendisine hakaret edenin konuşmasını telefonuna kaydetmek suç oluşturmaz (Y. 12.C.D K: 2014/10205) Mobbing ile suçlanan amir ceza veremez BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

53 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU K: 2013/1407
56 yaşında evli bir kadın olan davacının, 14 yıl aralıksız olarak davalı bankanın …işyerinde avukat olarak çalışmasının ardından Adana Kahramanmaraş, Gaziantep ve Mardin illerinde kısa sürelerle 9 ay boyunca ve 30 kez yer değiştirmek suretiyle görevlendirilmesi üzerine psikolojik taciz olgusunun somut olayda gerçekleştiğinin kabulü ile davacı yararına uygun bir miktar manevi tazminata hükmedilmesi, Öte yandan, davacının yer değiştirmelere bağlı olarak ulaşım, iletişim, konaklama ve yemek giderleri adı altında talep ettiği maddi tazminat yönünden dosya ekindeki klasör içindeki belgeler değerlendirilmeli, psikolojik taciz uygulamalarının doğrudan bir sonucu olan ve varsayıma dayanmayan gerçek bir zarar olup olmadığı belirlenmeli, davacının görevlendirmelerle ilgili olarak harcırah alıp almadığı da tespit olunarak, bu doğrultuda maddi tazminat yönünden de bir karar verilmelidir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

54 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
22. HUKUK DAİRESİ 2013/30811 Davalı işyeri, davacının yerine başkasının görevlendirildiği, davacının bu görev değişikliği nedeniyle mağdur olduğu düşüncesine kapıldığı ve hastalandığı, davacının, uyarı, itham ve kırıcı üsluplarla baskılara maruz kaldığı, banka müdürü tarafından sorun çıkaran, uyumsuz, sevilmeyen ve kavgacı biri olarak suçlandığı, süreç içinde davacıya yönelik bu ve benzeri olumsuz davranışların tekrarlandığı, bir başka personelin yapması gereken işlerin sık sık davacıya verildiği, banka müdürü tarafından cumartesi günleri mesai yaptırıldığı, işyerinde düzenli bir çalışma şeklinin olmadığı, davacının stresli çalışma ortamında bulunmanın da etkisiyle sindirim sistemi rahatsızlığı çektiği, davacının işyeri içindeki diğer çalışanlardan soyutlandığı, son dört ay içinde yirmişer günlük sağlık raporları aldığı, son bir yıl içinde peş peşe disiplin soruşturmaları geçirerek kendisinden savunmalar istendiği, şube içi elektronik posta ile yapılan yazışmalarda “densiz” denilmek suretiyle hakarete maruz kaldığı, yapılan yazışmalarda nezaket sınırlarının aşıldığı, davacının yaşamış olduğu olumsuzlukları işyerindeki amirine ilettiği halde sorunlara çözüm getirilmediği ve kendisinde kusur bulunduğu, yaşanılan olumsuzluklar sonunda anksiyete bozukluğu çektiği ve sağlık sorunlarıyla uğraştığı, bir yıllık maaş artışının yalnızca 1,96 olarak öngörüldüğü; BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

55 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
bu hususların mobbing teşkil ettiği Mobbinging varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve diğer tüm deliller değerlendirildiğinde mobbing iddasının yeterli delillerle ispat edildiği BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

56 YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ K. 2013/303
Davacı, davalının kendisine hakaret ve tehdit içeren sözler söylediğini belirterek olay nedeniyle manevi zararın ödetilmesini istemiştir. Hukuk hakimi, ceza mahkemesinin beraat kararı ile bağlı değil ise de hem doktrin, hem de kökleşmiş yargı kararlarında ceza mahkemesince belirlenen maddi olgunun hukuk hakimini bağlayacağı kabul olunmaktadır. Dava konusu olayın özelliği nedeniyle davalı yönünden ceza mahkemesindeki davanın sonucu beklenmelidir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

57 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Ankara 8. İş Mahkemesi, E. 2006/19; K. 2006/625; T. 20/12/2006 Davacıdan son dönemde 5 kez savunma istenmiş, bir uyarı, bir de kınama cezaları verilmiş, dava konusu disiplin cezalarının verilmesine neden olan ve davacının kusuru bulunduğu iddia edilen olayların bir kısmında davacının sorumluluğunun olmadığı, bir kısmında ise izinli olduğu dönemlerde yapılması gereken işlerin yerine getirilmemesinden ya da aksamasından sorumlu tutulduğu görülmüştür. Davacı, kendisi ile ilgili problem çıkmasını önlemek adına bir alt görevde çalışmayı kabul ederek görevini yerine getirirken, tanık beyanlarından da anlaşılacağı üzere işyerinde amirlerinin uzaktan, yüksek sesle bağırarak, iş yapmasını söylemelerine; telefonla konuşurken, konuşmasına aldırılmadan emir ve görev vermelerine; yüksek sesle bağırarak “sen bu işi beceremiyorsun” gibi sözlü saldırılara ve hakaretlere maruz kalmıştır. Kişilik hakları çiğnenmiş, çalışma arkadaşları arasında küçük düşürülmüştür. Davacının üzüntüsünü bir ölçüde hafifletebilmek amacı ile davacı lehine 1.000,00 YTL manevi tazminata hükmedilmiştir. Karar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin E: 2007/9154, K: 2008/13307 sayılı 30/05/2008 tarihli kararıyla onanmıştır. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

58 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
YARGITAY 9. H.D. E. 2010/1911; K. 2012/11638 ; T. 5/4/2012 Davacının iş akdine son verildiği, Yargıtay onamasından geçerek kesinleşen işe iade kararı üzerine tekrar işe başlatıldığı, ancak daha önce çalıştığı yerde çalıştırılmayıp, keşif sırasında çekilen fotoğraflara ve dosya kapsamına göre kapısı olmayan, içerisinde sadece bir masa ve hijyenik olmayan tuvalet bulunan, köpek kulübesine yakın bir yerde çalışmaya zorlandığı, bu hususun açıkça mobbing uygulaması olan bu durumun işini kaybetme korkusuyla belli bir süre çalışmanın süreklilik arz eden bu uygulamayı kabul anlamına gelmeyeceği açık olduğundan uygun bir miktar manevi tazminatı gerektirir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

59 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
YARGITAY 9. H. D. E. 2010/35500; K. 2012/44486; T. 27/12/2012 Dosyadaki delillerden davacının yaptığı bir tanıklıktan dolayı çalışmakta olduğu davalı işyerinde farklı muameleye maruz kaldığı, savunmasının alındığı, yazılı muvafakati alınmaksızın çalışmakta olduğu yerin değiştirildiği, işyerinde çalışan bir şoförle aralarında bir ilişki olduğu yolunda doğruluğu ispatlanamayan bir kısım asılsız isnatlara maruz bırakıldığı, tüm bu uygulamaların davacı açısından yıldırma (mobbing) olarak kabulünün gerektiği, BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

60 YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİK. K: 2008/13307
İşveren kişisel nedenlerle davacı işçinin yanında çalışmasını istememekte olup, kendisinden bir yıl içinde 5 kez yazılı savunma talep etmiştir. İşveren işçisini gözetme yükümlülüğüne uymayarak davacıyı iş arkadaşları önünde sürekli olarak küçük düşürmüş, bağırmış ve işleri beceremediğini ifade etmiştir. Davacı mesai sonrası ağlama krizleri geçirmiş, psikolojik tedavi görmüştür. Açıklanan olaylar mobbing kapsamındadır. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

61 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Aydın 1. İdare Mahkemesi Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak görev yapan davacıya mobbing uygulanmasının davacının kişilik haklarını ve manevi bütünlüğünü zarara uğrattığı sonucuna vararak, manevi tazminat ödenmesine hükmetmiştir. BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

62 SAKARYA 1. İDARE MAHKEMESİ, E. 2010/474; K. 2011/187
Hakkında 6 tane soruşturma yapıldığı ve bu soruşturmalar sonucu 4 tane disiplin cezası verildiği, geçici görevlendirme ile başka bir hastaneye görevlendirildiği, yılları arasında davacıya disiplin cezalarının kapsamlı bir soruşturma yapılmadan tutulan tutanaklar üzerine verildiği, Bu durumda, davalı idarenin disiplin cezaları ve geçici görevlendirmeler ile davacının kişilik haklarının ve manevi bütünlüğünü zarara uğrattığı sonucuna varıldığından davalı idare tarafından davacıya takdiren TL manevi tazminat ödenmesi gerektiği BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

63 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
İDARE MAHKEMESİNİN 18/6/2008 GÜN VE E:2007/1642, K:2008/688 SAYILI KARARI Davacının haksız bir takım uygulamalara maruz kaldığı ve bu uygulamaların manevi yapısını olumsuz olarak etkileyecek ağırlıkta bulunduğu anlaşıldığından, idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemleri nedeniyle üzüntü ve sıkıntı yaşayan davacının zararının tazmini gerektiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile 5.000,00-TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

64 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

65 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
ALO 170 BAŞVURU SAYISI BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

66 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

67 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
Kadın KADIN BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

68 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
ERKEK BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

69 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

70 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ
ŞİKAYET EDİLEN MERCİ BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

71 BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ

72 REFAKATİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
TEŞEKKÜRLER TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAŞKALARININ GÜNAHLARI BİZİ AZİZ KILMAZ


"MOBBİNG (PSİKOLOJİK TACİZ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları