Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI I.AHMET (Osmanlı Hükümdarı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI I.AHMET (Osmanlı Hükümdarı)"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI I.AHMET (Osmanlı Hükümdarı) Osmanlı Hanedanı içinde Taht Kavgaları ‘nın önüne geçilmesi açısından en yaşlı ve en akıllı olanın padişah olması esası benimsendi.

2 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI
II.(Genç) OSMAN (Osmanlı Hükümdarı) Hotin Seferi Sonrası’nda Yeniçeri Ocağını kaldırarak yerine Anadolu ve Suriye’deki Türkler’den oluşan "Milli Bir Ordu" kurmak istedi.Bu yönüyle,Osmanlı Tarihi’nde Yeniçeri Ocağının kaldırılması fikrini orta-ya atan ilk padişahtır. Başkenti Anadolu’da bir şehre taşımayı düşündü. Bunun nedeni,tamamen Türk olan vatandaşların ol-duğu bir yörede yeniliklerin daha sağlıklı yapılacağı idi. Saray dışından evlilik yaparak sarayı halka açmak istedi.Bu yönüyle sosyal alanda yenilik yapan ilk Osmanlı Padişahı’dır.Burada amacı,Saray ile Halk arasındaki köprüyü yeniden sağlamaktı.

3 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI
IV.MURAT (Osmanlı Hükümdarı) İsyanlar ve İsyancılar’la şiddetle mücadele etti.Ve bu sa-yede İstanbul’un ve Anadolu’nun güvenliğini sağladı. İçki, tütün,meyhane ve gece sokağa çıkma yasağı uygula-yarak asayişi sağladı. Tımarlı Sipahiler’in Nüfus Sayımı’nı yaptırdı. Devlet üzerindeki Kadınlar ve Saray Ağaları Saltanatı’na son verdi. Devlet Adamları’ndan Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’ne girmesinin nedenlerinin ortaya konulması ve bu olumsuz dönemden çıkılması adına neler yapılması gerektiğini bildiren raporlar vermelerini istedi.Bu rapor-ların en kapsamlısı Koçi Bey’in verdiği rapordur.

4 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI KUYUCU MURAT PAŞA (Sadrazam) I.Ahmet Dönemi Sadrazamı olan Kuyucu Murat Paşa Dönemi’nde Anadolu’da bozulan asayiş, şiddet ve baskı kullanılarak bastırılmıştır.

5 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI TARHUNCU AHMET PAŞA (Sadrazam) IV.Mehmet Dönemi Sadrazamı olan Tarhuncu Ahmet Paşa Dönemi’nde. Saray Masrafları ve Diğer Harcama-lar kısılarak,Osmanlı Tarihi’nde ilk kez bütçede gelir ile gider arasında-ki dengeyi sağlamıştır.

6 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI
KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA (Sadrazam) IV.Mehmet Dönemi’nde Valide Sultan’ın teklifi üzerine Osmanlı Yönetimi’nde görev almayı kabul eden Köprülü Mehmet Paşa, aşağıda dile getirilen şartları ön koşul olarak öne sürmüştür; 1-Görevde iken istediği kişileri göreve getirebilecek veya istemedi-ği kişileri görevden alabilecekti. 2-Osmanlı Sarayı (Yönetimi),kendi işlerine karışmayacaktı. 3-Görevi esnasında kendisi ile ilgili eleştiri veya şikayet olması durumunda ilk olarak kendisinin ifadesi alınacaktı. Bu şartlarla Osmanlı Yönetimi’nde görev alan Köprülü Mehmet Paşa; A)Devlet kadrolarına ehil olanları atadı. B)Görevini yapmayanları ve savaştan kaçan yeniçerileri cezalandırdı. C)Gelir ve gideri dengeli hale getirerek maliyeyi düzene soktu. D)Aldığı tedbirlerle Anadolu ve İstanbul’un güvenliğini sağladı. E)Venedikliler ile uzun süren savaşlarda Bozcaada ve Limni Adaları’-nı aldı.

7 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI
KÖPRÜLÜ FAZIL AHMET PAŞA (Sadrazam) IV.Mehmet Dönemi’nde sadrazam olan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa; a)Maliyeye önem vererek bütçe açığını kapattı. b)Orduyu disiplin altına aldı. c)Topçu sınıfına önem vererek kuvvetli bir ordu oluşturdu. d)Avusturya üzerine sefere çıkarak Uyvar Kale si’ni fethetti.ve Avusturya Devleti ile Vasvar Antlaşması’nı yaptı. e)Girit Adası’nı Venediklilerden aldı. f)IV.Mehmet ile Lehistan seferine çıkarak Podolya ve Ukrayna Arazisi’ni ele geçirdi.Ve Lehistan Devleti ile Bucaş Antlaşmasını yaptı.Bu antlaşma,batıda en son top-rak kazandığımız antlaşma oldu.

8 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA (Sadrazam) IV.Mehmet Dönemi’nde sadrazam olan Köprülü Merzifonlu Kara Mustafa Paşa;Rusya üzerine sefere çıkarak Cehrin Kalesini geri aldı. II.Viyana kuşatmasında geri çekil-diği için IV.Mehmet’in emri ile Budin’de idam edildi.

9 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI KÖPRÜLÜ FAZIL MUSTAFA PAŞA (Sadrazam) Kendisi,Kutsal İttifak Savaşları esnasında göreve geldiği için,görevde pek başarılı olamadı.

10 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA (Sadrazam) Kendisi,Kutsal İttifak Savaşlarına son vererek Karlofca ve İstanbul Antlaş-malarını imzaladı.

11 OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI
Genel Özellikleri I-Yapılan Islahat Hareketleri’nde Avrupa örnek alınmamıştır II-Yapılan Islahat Hareketleri,yüzelsel olarak kalmış,toplumda var olan sorunların temeline inilmemiştir. III-Yapılan Islahat Hareketleri,devlet politikası haline gelememiştir. IV-Yapılan Islahat Hareketleri,genelde toplumda bozulan asayişi (düzen) düzeltmeye yönelik oldu-ğundan,baskı ve şiddet kullanılmıştır V-Yapılan Islahat Hareketleri,Yeniçeri,Ulema (Din Adamları) ve Halkın tepkisiyle karşılaşmıştır VI-Yapılan Islahat Hareketleri,yukarıdaki sebeplere bağlı olarak gelişme imkanı bulamamış ve bunun için de genelde başarısız olunmuştur. VII-Yapılan Islahat Hareketleri,genelde Askeri (Ordu ve Donanma) ve Sosyal (Toplumsal) Alana yönelik olarak yapılmıştır.Yönetim (Devlet İdaresi),Hukuk ve Teknik Alanlar’da ıslahat yapılmamıştır. VIII-Yapılan Islahat Hareketleri ile,Duraklamaya çözüm bulunamamıştır.


"OSMANLI DEVLETİ’NDE 17.YÜZYIL ISLAHATLARI I.AHMET (Osmanlı Hükümdarı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları