Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLILARDA ASKERİ TEŞKİLAT

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLILARDA ASKERİ TEŞKİLAT"— Sunum transkripti:

1 OSMANLILARDA ASKERİ TEŞKİLAT
OSMANLI ORDUSU (ORDU-yi HÜMAYÜN

2 Orhan Bey zamanında ilk düzenli yaya ve atlı birlikler kuruldu.
Yayalar(piyade) ve atlılar(MÜSELLEM) savaş zamanında ücret alır barış zamanında toprakla uğraşırlardı.

3 Osmanlı ordusu,kara ve deniz kuvvetleri olmak üzere ikiye ayrılıyordu.
Kara kuvvetleri ise Kapıkulu Askerleri,Eyalet Askerleri ve yardımcı kuvvetler olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktaydı.

4

5 Kapıkulu Askerleri Osmanlı Devleti’nin asker eksikliğini gidermek için 1.Murat döneminde ‘’KAPIKULU OCAKLARI’’ kuruldu. Devşirme usulü esastı ve 2. Murat zamanında kanunlaştı. Piyade ve süvari olmak üzere iki kısımdan oluşuyordu.

6 PİYADELER Acemi Ocağı:Devşirmelere(ACEMİ OĞLAN) ilk askeri ve dini eğitimin verildiği ocaktır. Yeniçeri ocağı:Kapıkulu askerlerinin en temel ve kalabalık grubudur.Doğrudan padişaha bağlıdırlar.Ulufe denen maaş alırlardı. Yaya olarak savaşırlar ve her türlü silahı kullanabilirlerdi. Evlenmezler ve askerlik dışında bir iş yapmazlardı.

7 Cebeciler:Ordunun silah yapımı ve onarımını yaparlardı.
Topçu Ocağı:Top dökmek,yapmak ve atmak için kurulan ocaktır.

8 KAPIKULU PİYADELERİ

9 Top Arabacıları Ocağı:topların savaş alanına taşınmasından sorumlu ocak,
Lağımcılar:fitil döşeyerek ve tünel kazarak düşman surlarına zarar vermekle görevli ocak, Humbaracılar:el bombası yapım ve atımından sorumlu ocak, Bostancılar:saray ve köşklerin korunmasında görevli askerlerdir.

10 KAPIKULU SÜVARİLERİ Sağ-Sol ulufeciler:savaş sırasında sancağı koruyan askerlerdir. Sağ-Sol Garipler:ordu ağılıklarını ve hazineyi korurlardı. Silahtar ve Sipahiler:Savaş sırasında padişahı ve çadırını korurlardı.

11 EYALET ASKERLERİ Eyalet askerlerinin çoğunluğu dirlik sahipleri tarafından yetiştirilen Tımarlı Sipahilerdir. Savaş zamanı orduya katılır,barış zamanı bölgedeki asayişi sağlarlardı. Ayrıca savaş zamanında orduya katılan gönüllüler sınır boylarında bulunan akıncılarda bu askerler içindedir.

12 Tımarlı Sipahiler:dirlik sahipleri tarafından yetiştirilen,savaşta orduda bulunan barış zamanında bulundukları yeri korumakla görevli askerlerdir. Azaplar:bekar ve gönüllü Türk gençlerinden oluşan birliktir. Akıncılar:sınır boylarında oturup düşman ülkelerine akın düzenleyen birliktir.

13 Yörükler:Konargöçerlerin oluşturduğu gönüllü birliktir
Yörükler:Konargöçerlerin oluşturduğu gönüllü birliktir. Deliler:genç yaşta olan ve ordunun en ön saflarında savaşan askerlerdir. Beşliler:her beş haneden bir kişi alınarak sınır kalelerini koruyan birliklerdir. Sakalar:ordunun su ihtiyacını karşılayan askerlerdir.

14 YARDIMCI KUVVETLER Bağlı beylik ve devletlerin gönderdiği birliklerdir.

15 Asker Sınıfı Sayısı ===== Kapu kulu askeri ===== Yeniçeriler (Piyade) Acemi oğlanları ve bostancılar Cebeciler (Silâhlara bakanlar) Topçular Top arabacıları ===== Kapıkulu süvarileri ===== Altı bölük halkı Sefere padişahla beraber giden saray halkı Kapı kulu mevcudu toplamı ===== Eyalet Askeri ===== Tımar ve Zeamet sahibi sipahi cebelileri; Rumelide Yörükler Bundan sefere giden Rumelide Müsellemler Bundan sefere gidenler Anadolu eyaletinde piyade ve müsellemler

16 DONANMA İlk donanma Karesioğulları Beyliği’nin alınmasıyla kuruldu.
Donanma kaptanına ‘’KAPTAN-I DERYA’’,askerlere ise levent denilmiştir. En güçlü dönemi Kanuni zamanıdır.

17 İlk büyük tersane Yıldırım Bayezid zamanında kuruldu.
İstanbul,Gelibolu ve Süveyş tersanelerinde önem taşır. Haliç Tersanesi (Tersane-i Amire)dönemin en büyük tersanesidir.

18

19

20 OSMANLI ORDUSU SİLAHLARI
DARBZEN TOP ŞAHİ TOP(VİDALI TOP)

21 ÇEŞİTLİ SAVAŞ ALETLERİ

22 TOPUZ KILIÇ FİTİLLİ TÜFEK

23 ZIRH VE PİŞTOV

24 HANÇER

25 ASKERİ EKİPMANLAR

26 DONANMA EKİPMANI

27 SANCAKLAR


"OSMANLILARDA ASKERİ TEŞKİLAT" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları