Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MOTİVASYON.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MOTİVASYON."— Sunum transkripti:

1 MOTİVASYON

2 Motivasyon Nedir? Motivasyon kavramının dilimizde tam bir karşılığını bulmak oldukça zordur. Bu kavram latince movete kelimesinden türetilmiştir. Türkçe karşılığı olarak güdü, saik veya harekete geçirici olarak belirlenebilir. Motivasyon, bir veya birden fazla insanı, belirli bir gaye veya amaca doğru devamlı bir şekilde harekete geçirmek için yapılan çabaların toplamıdır.

3

4

5

6

7

8

9

10 Güdülerin Sınıflandırılması
Birincil Güdüler: Fizyolojik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan güdülerdir. Genel Güdüler: Çevresel uyarıcılar yardımıyla bireyi harekete geçiren güdülerdir. İkincil Güdüler: Sonradan öğrenilmiş güdülerdir. Güç güdüsü Başarı güdüsü Başarı korkusu Aidiyet güdüsü Güvenlik güdüsü Statü güdüsü

11 KLASİK MOTİVASYON TEORİLERİ
KAPSAM TEORİLERİ SÜREÇ TEORİLERİ Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi Herzberg Modeli Alderfer’in ERG teorisi Wroom’un beklentiler teorisi

12 MASLOW’ UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ
Fizyolojik İhtiyaçlar : Yeme, içme, barınma, hayatı devam ettirme Güvenlik İhtiyaçları : Hastalık, yaşlılık vb. gibi hallerde geleceği garantiye alma Ait Olma ve Sevgi İhtiyaçları: Kendi kendini anlama, şefkat...vb. Değer İhtiyaçları: Prestij, başarı, saygı görme...vb. Kendini Gerçekleştirme İhtiyaçları: Yapma tamamlama arzusu, kişisel tatmin, kişisel başarı, bilimsel buluşlar.

13 MASLOW’ UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ
Yaratma ve Başarma Değer Ait Olma ve Sevgi Güvenlik Fizyolojik

14 HERZBERG MODELİ Herzberg iş ortamında motive edici ve durum koruyucu (hijyenik) etmenleri ayırmıştır. MOTİVATÖRLER HİJYEN FAKTÖRLER Başarı Tanınma İlerleme İşin Kendisi Sorumluluk Büyüme Şirket Politikası Teknik Gözetim Kişilerarası İlişkiler Ücret iş Güvenliği Kişisel Yaşam Çalışma Koşulları Makam

15 ALDERFER’İN ERG KURAMI
Bu yaklaşım Maslow'un yaklaşımının basitleştirilerek geliştirilen bir motivasyon yaklaşımıdır. ilke yine aynı, sıralama önemli ancak daha basittir. Önce alt düzey, daha sonra üst düzey tatmin edilmelidir. ERG baş harflerden oluşan ve üç ihtiyaç kategorisinden oluşan bir hiyerarşi tanımlanmıştır: Varolma (Ecistence) İhtiyacı İlişki Kurma (Relatedness) İhtiyacı Gelişme (Growth) İhtiyacı

16 WROOM’UN BEKLENTİLER TEORİSİ
Birey rasyonel davranır,seçenekler açısından amacına ulaşmasını sağlayacak davranış tarzını seçer. Çekim Sonuçlar Birincil düzey sonuçlar İkincil düzey sonuçlar Beklenti sonuçları

17 ÇAĞDAŞ MOTİVASYON TEORİLERİ
Üç ihtiyaç teorisi Amaç belirleme teorisi Pekiştirme teorisi Eşitlik teorisi Ümit teorisi İş karakteri teorisi

18 Amaç belirleme teorisi
Üç ihtiyaç teorisi Başarma ihtiyacı Güç ihtiyacı İlişki kurma ihtiyacı Amaç belirleme teorisi Locke’a göre iş görenlerin işteki başarılarının belirleyicisi olarak onların kişisel amaçları büyük önem taşımaktadır. Iş yerinde örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yönelik davranışlar ve tepkiler kişilerin burada amaçlarına uygun algılama va yargılama süreçlerine bağlı olmaktadır.

19 PEKİŞTİRME TEORİSİ EŞİTLİK TEORİSİ
Bireyin amaçlarının davranışlarına yön verdiğini savunur EŞİTLİK TEORİSİ İş gören iş ortamında eşit muamele görmek ister. Kişi kendi gayret ve sonucu ile baklarının gayret ve sonucunu inceler

20 İş karakterleri teorisi
Ümit teorisi Çekicilik Performans - ödül ilişkisi Performans-güç ilişkisi İş karakterleri teorisi İş gereklilikleri tanımlama teorisi İş karakterleri teorisi

21 Ted Talks-Daniel Pinks

22 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS İ. Ö
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS İ.Ö. (MBA) ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ TOLGA ÜNSAL 1560M35040 TEŞEKKÜRLER


"MOTİVASYON." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları