Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKULU YENİDEN KURMAK SHAKING UP THE SCHOOL HOUSE How to Support and Sustain Educational Innovation Bahar YAKUT 118112201 Eğitimde yeniliği nasıl destekleyebilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKULU YENİDEN KURMAK SHAKING UP THE SCHOOL HOUSE How to Support and Sustain Educational Innovation Bahar YAKUT 118112201 Eğitimde yeniliği nasıl destekleyebilir."— Sunum transkripti:

1 OKULU YENİDEN KURMAK SHAKING UP THE SCHOOL HOUSE How to Support and Sustain Educational Innovation Bahar YAKUT Eğitimde yeniliği nasıl destekleyebilir ve sürdürebiliriz?

2 OKULU YENİDEN KURMAK SHAKING UP THE SCHOOL HOUSE How to Support and Sustain Educational Innovation Phillip C. SCHLECHTY Çeviren Yüksel ÖZDEN 1. Basım: Basım: 2011

3 B.NİTELİKLİ ÖĞRENME DENEYİMLERİ YARATMA C.DEĞİŞİMSEL LİDERLİK
A.SİSTEMİ ANLAMAK Sosyal Değişim ve Okul Reformu Değişim Öncüsü Okulların Özellikleri B.NİTELİKLİ ÖĞRENME DENEYİMLERİ YARATMA Sonuçlar Üzerine Odaklanmak İşe Koyulmak Rakiplerden Öğrenme Okul Çalışmalarının Değerlendirilmesi ÇÜÇ Çerçevesini Kullanmak C.DEĞİŞİMSEL LİDERLİK Yapısal ve Kültürel Değişimi Yönetmek Güçlendirilmiş Liderlik: Biçim ve İçerik sorunları Değişim Kimden Başlamalı

4 A.SİSTEMİ ANLAMAK 1. SOSYAL DEĞİŞİM VE OKUL REFORMU “ Liderler, değişimi, baş edilmesi gereken bir durum olarak değil de bir fırsat olarak kucakladıklarında okullar gelişebilir.”

5 SİSMİK DEĞİŞİMLER 1.Her Çocuk Akademik Başarı Sağlayabilir. 2.Giderek Azınlık Durumuna Düşen Veliler 3.Hükümet Okulları 4.Toplum Bilincinin Kaybolması 5.Parçalanmış Toplum 6.Geleneksel Aile Yapısının Çözülmesi 7.Yeni Rakipler 8.Yoğun Bireyselcilik

6 2.DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ ÖRGÜTLERİN ÖZELLİKLERİ
Sadece değişim için değil, gelişim için reform yapılmalı. Okul liderleri, örgütün değişime destek ya da köstek olacağı özellikleri iyice tanımalı. Sistemsel değişimin doğasını tanımlamalı, ‘Neden’ ortaya çıktı bu değişim?, gerekçelerini iyi sunabilmeli. P.Drucker “Liderin örgüte en önemli katkısı örgütün işinin doğasını diğerlere anlatabilmesidir.”

7 2.DEĞİŞİM ÖNCÜSÜ ÖRGÜTLERİN ÖZELLİKLERİ
Okul liderleri, etkililik adına yapmış olduğu girişimlerde net, kararlı olmalı; ayrıca dışadönük, girişimci ve yükselme eğilimi olan bireyler olmalıdır. Emir veren, bürokrasi uygulayan değil yetki devreden güçlü liderler olmalıdır. Okulların işi bilgi işçiliğidir. (Antientellektüelizm, meslekçilik)

8 B. NİTELİKLİ ÖĞRENME DENEYİMLERİ YARATMA
Rakiplerimizin Yapıp da Bizim Yapamadığımız Şey Nedir?

9 Öğrenme Odaklı Okul Okul etkililiğini değerlendirmek için öğrenci ölçmek artık sıradanlaşmıştır. Okulların işi, öğrencilerden bekledikleri öğrenmeyi gerçekleştirecek yaratıcı çalışmalar tasarlamaktır. Bir işletmeyi kar-zarara neden olan etmenleri bilmesi gibi, okul müdürleri de öğrenmeye etki eden etmenleri tanımlamalı ve ölçümler geliştirmeli. Bu etmenler; içeriğin düzenlenmesi, öğrencinin katılımı, öğrencinin kararlılığı ve memnuniyetidir.

10 Nitelikli Okul Çalışmasını Tanımlama
Öğretmenler okulun kalitesini artırmaya yönelik; öğrencilere zorlayıcı, yaşam boyu öğrenmelerini geliştirmesi için memnuniyet, başarı, gurur ve zevk duygularını yaşatacak çalışmalar hazırlayan ve tasarlayan birer mucit olmalıdırlar. Öğrencileri birer müşteri olarak gören kar amacı güden (başarı) müşterinin (öğrencinin) memnuniyetine yönelik icatlar bulmalıdır. ( Apple – Samsung rekabeti)

11 İşe Koyulmak Amerikan Okullarının Amacı “ Her çocuk için yüksek kalitede eğitim sağlamaktır. Her öğrencinin öğrenmesi olasıdır ve öğretmen bunu sağlamak durumundadır. Yapması gereken öğrencinin öğrenme tarzına hitap edecek motive edici çalışmalar tasarlamaktır.” Zengin Aile- Yoksul Aile Toprağında petrol bulan Teksaslı Çiftçi Örneği

12 Ürün ve Müşteri Olarak Öğrenciler

13 Biz bunları nasıl sağlayabiliriz?
Rakiplerden Öğrenmek Öğretmenlerin, öğrencilerin başarısını öğrenme düzeyi farklılıklarına ve ailelerin niteliklerine göre değerlendirmesi; kar edemeyen şirketin, müşterilerini sorumlu tutmasıyla aynı ve bir o kadar da anlamsızdır. Başarılı olan okullar öğrencilere bizim sağlayamadığımız neleri veriyorlar? Biz bunları nasıl sağlayabiliriz? Bunları sağlamada yeterli ve istekli değilsek alternatif ne sunabiliriz?

14 Yeni Rakipler Eğitim Eğlence Sektörü Bu iki sektör birbirine rakiptir, eğitimciler rakiplerini izleyerek kendilerine ders çıkarabilmelidir. Allentown’da Bir Bar Ortamı Bilgisayar Oyunları

15 Oyun Tasarımından Öğrendiklerim
Öğrenciler bilgisayar oyunu oynamayı çok severler. Başarısız olsalar bile tekrar tekrar başladıkları noktaya dönüp hedefi tutturana kadar devam ederler. Eğitimde ise başarısız olduklarında tekrar aynı noktadan başlayamazlar, cezalandırılırlar, başarısız olduklarına dair etiketlenirler, hayal kırıklığına uğrar, çoğu zaman da hedef çıtalarını düşürür, en kötü ihtimalde de isyan eder, pasif duruma geçerler.

16 Okul Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Okulların İşlevi; öğrencilerin katılımını sağlayacak ve toplumun beklentilerini karşılayacak nitelikteki bilgi işçiliğidir. Öğretmenler; öğrencilerin zorluklarla karşılaştıklarında kararlılıkla sürdürebilecekleri çalışmalar icat ederek, öğrencileri motive edebilmelidirler. Öğretmenler bu çalışmalarla öğrencilere memnuniyet ve başarı hazzı yaşatarak; onların bilinçli, yaşam boyu öğrenen bireylere dönüştürmeliidirler.

17 Çalışma Üzerinde Çalışma (ÇÜÇ) Yeni Bir Düşünme Tarzı
Bir bilgisayar işletim sistemi gibidir. ÇÜÇ çerçevesinde hazırlanan etkinlikler, tasarlanan projeler ÇÜÇ oluşturan unsurları içinde barındırmıyorsa sistem tarafından reddedilir. İşletim sisteminden geçmek için ÇÜÇ’ün gerekliliklerini yerine getirmek durumundadır. İçerik ve öz, İçerik düzenlenmesi, Ürün Odaklılık, Açık ve Zorlayıcı Standartlar, Öğrenciyi Başarısızlığın Olumsuz Etkilerinden Koruma, Başarıyı Takdir Etme, Sıcak İlişki, Yenilik ve Çeşitlilik, Seçenek, Otantiklilik.

18 ÇÜÇ Çerçevesinde Öğretmenlerin Rolünü Tanımlama
Eski Öğretmenler Klinikçi (BEP) Bilgi aktarıcı (Bilgi kaynağı öğretmen) Oyuncu (Drama becerisi) Yeni Öğretmenler Lider ve mucittirler. Lider ve mucit öğretmenin görevi; öğrencilerin yoğunlaşacağı çalışmalar icat etmek ve sonra da bu çalışmanın yapılmasına rehberlik etmektir.

19 ÇÜÇ DENEYİMLERİNDEN ÖĞRENİLENLER
ÖĞRETMENLER Klinikçi ve oyuncu değil Mucit ve Liderdir ÖĞRENCİLER Yetişkinler tarafından kabileye sokulmuş acemiler değil Müşterilerdir, gönüllülerdir. BAŞARISIZLIK Okul dışı faktörlerden değil (Veli..vb.) Okulların öğrenciyi motive etmesindeki yetersizliğindendir. BAŞARI Bireysel yetenek değil Sabır,çaba,gayret ve azim başarıdaki farklılığın kaynağıdır. Okulun işleyişi çüç çerçevesi ile uyumlu ise, onlara sağlanan teknik yardım, eğitime desteğin, daha kolay kabul edilebilir ve uygulanabilir olduğu görülmüştür.(OKUL REFORmu Liderlik Merkezi)

20 ÇÜÇ Çerçevesini Kullanmak
Öğretmenler ve yöneticiler arasındaki dialoga çerçeve sunar. (Yönetici denetleyen değil, destekleyen kişi) Personel gelişimine çerçeve sunar. ( Daktilo- bilgisayar öğrenimi) Öğretmenlere olan bakış açımızda tamamen farklı bir çerçeve oluşturur. (Mucit, tasarımcı ve lider öğretmen)

21 C. DEĞİŞİMSEL LİDERLİK P.Drucker “ Liderlik daima önemlidir fakat yokluğu belirsizlik ve kargaşa durumlarında daha çok hissedilir.” Okul reformu çalışmalarının çok yavaş ilerlemesinin nedeni; değişimsel liderliğinin olmayışıdır.

22 Yapısal ve Kültürel Değişimi Yönetmek
Bir programın veya projenin gerektirdiği değişimler sistemin geleneklerinden çok uzak ise, özellikle işleri yürütmek için kullanılan araçlarda radikal değişiklikler gerektiriyorsa, çevresi veya müşterileriyle ilişkilerinde köklü değişimler getiriyorsa, işlemsel ve teknolojik değişimler arenasından, eğitimcilerin ve liderlerin fazla tecrübe sahibi olmadığı ve literatürün de fazla bir şey söylemediği bir arenaya, yapısal ve kültürel değişim arenasına geçilmiştir.

23 Sistemsel Değişimin Yönetimi
Dönüşümsel liderliği gerektirir. Yapısal ve kültürel değişimi yönetmek; liderin makro düşünmesini,olayların içindeki ve arasındaki bağlantıları görmesine yardımcı olmasını gerektirir. Liderler, değişime uyum sağlamak durumunda olanları ikna edebilmeli, tatlı sözlü olmalı, koçluk yapmalı ve ümit ilham edebilmeli. Sistemsel değişimi yönetmek; liderin bilgelikten, talep edicilikten öte her zaman destekleyici bir tavır gerektirir.

24 Güçlendirilmiş Liderlik
Lider ya değişime liderlik yapabilecek proaktif bir yapıya sahip olmalı, bu rolü üstlenmeli ya da değişim liderliğini yapacak yol gösterecek birini desteklemeli, onu destekleyecek kadar da cesur ve özgüvenli olmalıdır. Paylaşılmış liderlik yerine yetki verme Yönlendirici koalisyon Koalisyonu takıma dönüştürme Etki,güç ve otoriteyi ayırt edebilen lider

25 DEĞİŞİM KİMDEN BAŞLAMALI?
Eyalet Parlamenterlerine Okul Yönetim Kurullarına Bölge Eğitim Müdürlerine Sendika Liderlerine Okul Müdürlerine Öğretmenlere Velilere Veli Olmayanlara Değişim tam anlamıyla anlatıldı ve bitti, herkes ikna oldu.E değişim nereden, kimden başlamalı? Bir yazar olarak çizgimi aştım... Okul çalışmalarını, öğrencilerin yoğunlaşacağı, onlara cazip gelecek, zorluklarla karşılaştıklarında bile kararlılıkla sürdürecekleri türden çalışmalar haline nasıl getirebiliriz?”

26 Okulların Bugünün Beklentilerini Karşılamak İçin Herkesin Desteğine İhtiyacı Var

27 Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi Ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu


"OKULU YENİDEN KURMAK SHAKING UP THE SCHOOL HOUSE How to Support and Sustain Educational Innovation Bahar YAKUT 118112201 Eğitimde yeniliği nasıl destekleyebilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları